Mẹo Hướng dẫn Câu 2.114 trang 88 sách bài tập giải tích 12 nâng cao Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Câu 2.114 trang 88 sách bài tập giải tích 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-16 12:02:26 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách 2. Viết phương trình thứ hai thành (3^x + y = 3) hay (3^x.3^y = 3). Sau đó đặt (u = 3^x,v = 3^y(u > 0,v > 0)) dẫn đến hệ (left{ matrix u + v = 4 hfill cr uv = 3 hfill cr right.)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Giải những hệ phương trình sau:

LG a

(left{ matrix3^x + 3^y = 4 hfill cr x + y = 1 hfill cr right.)

Lời giải rõ ràng:

Cách 1. Rút y từ phương trình thứ hai, thế vào phương trình thứ nhất thì được (3^x + 3^1 – x = 4). Sau đó đặt (t = 3^x(t > 0))

Cách 2. Viết phương trình thứ hai thành (3^x + y = 3) hay (3^x.3^y = 3). Sau đó đặt (u = 3^x,v = 3^y(u > 0,v > 0)) dẫn đến hệ (left{ matrix u + v = 4 hfill cr uv = 3 hfill cr right.)

Vậy(left( x;y right)) là (left( 1;0 right),left( 0;1 right))

LG b

(left{ matrix3^ – x + 3^ – y = 4 over 9 hfill cr x + y = 3 hfill cr right.)

Lời giải rõ ràng:

(left( x;y right)) là (left( 1;2 right),left( 2;1 right))

://.youtube/watch?v=D3sq0PwI4-c

Reply
6
0
Chia sẻ

4046

Review Câu 2.114 trang 88 sách bài tập giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Câu 2.114 trang 88 sách bài tập giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Câu 2.114 trang 88 sách bài tập giải tích 12 nâng cao miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Câu 2.114 trang 88 sách bài tập giải tích 12 nâng cao miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Câu 2.114 trang 88 sách bài tập giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu 2.114 trang 88 sách bài tập giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #trang #sách #bài #tập #giải #tích #nâng #cao