Thủ Thuật về Cách viết sơ lược quy trình phấn đấu đoàn viên ưu tú Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách viết sơ lược quy trình phấn đấu đoàn viên ưu tú được Update vào lúc : 2022-04-19 13:54:23 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng? Đây chắc chắn là là vướng mắc của thật nhiều Đoàn viên quan tâm về quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng cũng như những tiêu chuẩn ra làm sao thì được xem xét kết nạp Đảng. Trong nội dung bài viết dưới đây, Thư Viện Hỏi Đáp xin gửi tới bạn đọc những thông tin về yếu tố này.

Nội dung chính

  1. Tiêu chuẩn trình làng Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp2. Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào ĐảngGiới thiệu Đoàn viên tham gia lớp đối tượng người dùng ĐảngĐề nghị kết nạp và chuyển Đảng chính thức3. Quy trình bình xét Đoàn viên ưu tú4. Mẫu trình làng Đoàn viên ưu tú vào ĐảngVideo liên quan

1. Tiêu chuẩn trình làng Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Tất cả Đoàn viên khi tham gia lớp học tu dưỡng Đảng đều thuộc diện xét để kết nạp Đảng. Tuy nhiên, không phải Đoàn viên nào sau khi tham gia học xong lớp tu dưỡng Đảng cũng đều được kết nạp Đảng. Để được xem xét kết nạp, Đoàn viên đó phải là Đoàn viên ưu tú phục vụ những tiêu chuẩn được đề cập phía dưới đây. Vậy những tiêu chuẩn đó là gì?

Những đoàn viên đủ những tiêu chuẩn sau này sẽ tiến hành xem là Đoàn viên ưu tú để trình làng Đảng xem xét kết nạp:

1. Là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Xếp loại Đoàn viên xuất sắc; được Chi đoàn tin tưởng, bầu chọn là Đoàn viên ưu tú.

3. Có tư cách đạo đức tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với chủ với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành tốt quy định, đường lối và chủ trương của nhà nước.

4. Có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học; góp phần tích cực trong hoạt động và sinh hoạt giải trí Đoàn – Hội và trào lưu sinh viên của Trường.

5. Có nguyện vọng và mong ước được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

6. Đã hoàn thành xong và được cấp giấy ghi nhận lớp “Nhận thức về Đảng”(giấy ghi nhận có mức giá trị hiệu lực hiện hành trong thời hạn 5 năm Tính từ lúc ngày được cấp – theo quy định của Bộ Chính trị).

7. Điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên.

8. Điểm rèn luyện sinh viên từ 0,8 trở lên.

Như vậy, Đảng viên đủ 8 tiêu chuẩn nêu trên là Đoàn viên ưu tú sẽ tiến hành trình làng để xem xét kết nạp Đảng, nếu thiếu 1 trong 8 tiêu chuẩn ấy thì Đoàn viên không sẽ là Đoàn viên ưu tú.

2. Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng là những quy trình trình làng list Đoàn viên tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng, tiếp theo sẽ chuyển sang quy trình đề xuất kiến nghị kết nạp và chuyển Đảng chính thức. Mỗi một quy trình đều phải có tiến trình rõ ràng rõ ràng được đề cập sau này:

Giới thiệu Đoàn viên tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng

1. Chi đoàn

– Định kỳ nhờ vào kết quả phân loại Đoàn viên, kết quả rèn luyện và kết quả học tập và nhờ vào đơn xin vào Đảng của Đoàn viên ưu tú, Chi đoàn tóm gọn tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng trình làng Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. BCH Chi đoàn tiến hành họp để xem xét, trình làng những Đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng. Số lượng rõ ràng do Đoàn trường phân loại cho từng Chi Đoàn và thời hạn họp Đoàn trường sẽ thông báo đến Chi đoàn.

– Cuộc họp trình làng Đoàn viên tham gia đối tượng người dùng Đảng phải xuất hiện hơn 2/3 đoàn viên Chi đoàn, hoàn toàn có thể có sự tham gia của đại diện thay mặt thay mặt từ BCH Đoàn trường.

– Khi cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp nội dung và những văn bản trình lên BCH Đoàn trường như sau:

+ Biên bản cuộc họp trình làng đoàn viên ưu tú đề cử tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng (nên phải có tỷ suất % đoàn viên dự họp tán thành, list gồm những đoàn viên đủ tiêu chuẩn và được quá 50% đoàn viên dự họp biểu quyết tán thành, nếu số lượng đông thì lấy từ trên xuống theo số lượng đã được Đoàn trường phân loại xuống).

+ Bản tự nhìn nhận, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được bầu chọn (bản tự nhìn nhận, kiểm vấn đề cần khá đầy đủ những nội dung như: thông tin thành viên; chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ hiệp hội; hoạt động và sinh hoạt giải trí trào lưu). Cần ghi rõ ràng thành tích cũng như kết quả học tập, hạnh kiểm, rèn luyện đoàn viên từ học kỳ thứ nhất đến thời gian được bầu chọn.

+ Đơn đề xuất kiến nghị Đoàn trường về việc trình làng Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng (trong đơn đề xuất kiến nghị cần đưa ra list những Đoàn viên ưu tú được Chi đoàn bầu chọn).

2. Đoàn Trường

– Hàng năm theo thông báo của Đảng ủy về việc mở lớp đối tượng người dùng Đảng, Đoàn trường xin ý kiến Đảng ủy về số lượng và thời hạn để thông báo đến những Chi đoàn họp bầu chọn. Sau khi có list của những Chi đoàn trình lên, BCH Đoàn trường họp xét duyệt lại lần cuối.

– Cuộc họp phải xuất hiện khá đầy đủ những đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay). Đoàn trường hoàn toàn có thể mời Đảng viên chính thức trong Chi bộ tham gia cuộc họp này.

– Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp nội dung và những văn bản thiết yếu trình lên lên Chi bộ Đảng như sau:

+ Biên bản cuộc họp trình làng Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng (nên phải có tỷ suất % đồng chí dự họp tán thành).

+ Đơn đề xuất kiến nghị Chi bộ về việc trình làng Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng (trong đơn đề xuất kiến nghị cần đưa ra list những Đoàn viên ưu tú được BCH Đoàn trường bầu chọn).

+ Bản tự nhìn nhận, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được chọn.

Đề nghị kết nạp và chuyển Đảng chính thức

1. Đề nghị kết nạp Đảng

a. Chi đoàn:

– Chi đoàn trình làng cho Đoàn trường những Đoàn viên ưu tú đã qua lớp cảm tỉnh Đảng (có ghi nhận) có thời hạn phấn đấu tích cực để Đoàn trường trình làng lên Chi bộ xem xét được cho phép khai lý lịch kết nạp Đảng.

– Sau khi có kết quả thẩm tra lý lịch do Đảng ủy tiến hành riêng với Đoàn viên ưu tú xin vào Đảng (lý lịch đủ Đk). Chi đoàn tổ chức triển khai họp nhìn nhận ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên ưu tú sau khi đã tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng trên toàn bộ những mặt (chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ hiệp hội; hoạt động và sinh hoạt giải trí trào lưu) khi đã nghe đoàn viên ưu tú đọc bản tự kiểm điểm trong thời hạn sinh hoạt tại Chi đoàn. (Nếu trong Chi đoàn có hơn 1 đồng chí được trình làng thì phần nhìn nhận phải tiến hành từng đồng chí, xong đồng chí này mới đến đồng chí khác.)

– Cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp và nộp lên Đoàn trường những văn bản sau:

  Bản kiểm điểm thành viên của Đoàn viên ưu tú được đề xuất kiến nghị xem xét kết nạp Đảng Biên bản cuộc họp nhìn nhận (nên phải có tỷ suất % Đoàn viên dự họp tán thành). Đơn đề xuất kiến nghị BCH Đoàn Khoa xem xét trình làng kết nạp đảng.

b. Đoàn trường

– Đoàn trường phải thường xuyên theo dõi và làm công tác thao tác tăng trưởng đảng trong số những quần chúng là Đoàn viên và nhất là những quần chúng đã qua lớp đối tượng người dùng Đảng. Tham mưu cho Chi bộ công tác thao tác tăng trưởng Đảng trong Đoàn viên, trình làng Đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét được cho phép khai lý lịch. Đoàn trường và một đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ theo dõi, tu dưỡng Đoàn viên ưu tú, hướng dẫn khai lý lịch để thẩm tra.

– Trên cơ sở nhìn nhận của Chi đoàn, bản tự kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú, sự theo dõi của Đoàn trường, BCH Đoàn trường tiến hành họp và nhìn nhận ưu, khuyết điểm đồng chí của tớ trên toàn bộ những mặt. Cuộc họp phải có sự tham gia khá đầy đủ những đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay), hoàn toàn có thể mời đảng viên chính thức ở Chi bộ tham gia.

– Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp những văn bản trình lên Chi bộ như sau:

  Bản kiểm điểm thành viên của Đoàn viên ưu tú 2 Biên bản (1 của Chi đoàn và 1 của Đoàn trường) trình làng kết nạp Đảng (nên phải có tỷ suất % những đồng chí dự họp tán thành trong biên bản). Nghị quyết trình làng kết nạp đảng (theo mẫu), (Ngoài bản nghị quyết bằng văn bản in 1 mặt trên giấy tờ A4, Nghị quyết này phải được ghi vào cuốn Lý lịch của người xin vào Đảng, Bí thư hoặc Phó BT Đoàn trường ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu). Nghị quyết trình làng kết nạp đảng làm thành 3 bản (1 gửi Chi bộ, 1 gửi Văn phòng Đoàn trường, 1 lưu Đoàn trường).

2. Đề nghị chuyển Đảng chính thức

Đối với cấp Chi đoàn và cấp Đoàn Học viên: thực thi như lần trình làng kết nạp Đảng. Nhưng để ý quan tâm khi xét chuyển chính thức, Chi đoàn và Đoàn học viện chuyên nghành cần xem xét Đảng viên dự bị đó có tham gia lớp Đảng viên mới và đạt yêu cầu chưa (xem giấy ghi nhận). Nếu chưa hoặc không còn giấy ghi nhận thì không xét.

Chú ý:

– Trường hợp xét kết nạp Đảng riêng với những Đoàn viên thuộc Chi đoàn giáo viên khoa Lý luận chính trị và Chi đoàn cán bộ khối Phòng, Ban, Trung tâm do BTV Đoàn trường trình làng. Do đó, sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn trường để BTV Đoàn trường họp xét và ra nghị quyết trình làng kết nạp Đảng hoặc chuyển Đảng chính thức.

– Đối với những cuộc họp Chi đoàn phải hơn 2/3 Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia dự họp, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ suất 50% Đoàn viên dự họp tán thành.

– Đối với những cuộc họp Đoàn trường phải xuất hiện từ 2/3 số ủy viên BCH Đoàn trường, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ suất 50% đồng chí dự họp tán thành.

– Nếu Chi đoàn hoặc Đoàn trường khi xét Đoàn viên ưu tú để tham gia lớp đối tượng người dùng đảng, hay kết nạp đảng hoặc chuyển đảng chính thức mà có hơn 1 đồng chí thì phải tiến hành nhìn nhận từng đồng chí, xong đồng chí này đến đồng chí khác, không thực thi cùng một lúc.

– Khi đồng chí Bí thư Đoàn trường được xem xét kết nạp Đảng hoặc chuyển đảng chính thức sẽ không còn được ký tên vào bản nghị quyết mà đồng chí phó bí thư sẽ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào bản Nghị quyết này.

3. Quy trình bình xét Đoàn viên ưu tú

Đoàn viên ưu tú để trình làng vào Đảng được lựa chọn như sau:

Đoàn viên ưu tú được bầu chọn từ đoàn viên xuất sắc trên cơ sở kết quả tham gia những trào lưu, hoạt động và sinh hoạt giải trí của chi đoàn, kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên thường niên, qua thực tiễn phấn đấu của đoàn viên (hoàn toàn có thể vị trí căn cứ vào kết quả xét thi đua, nhìn nhận cán bộ công chức, viên chức thường niên, qua hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn…)

Chi đoàn tổ chức triển khai Hội nghị chi đoàn, trình làng những đoàn viên ưu tú đủ Đk theo quy định.

  Đoàn viên ưu tú được trình làng trình diễn bản sơ lược quy trình phấn đấu, rèn luyện tại cty. Chủ tọa Hội nghị hướng dẫn đoàn viên chi đoàn góp phần ý kiến với tinh thần dân chủ và công khai minh bạch. Tập thể chi đoàn cho ý kiến nhận xét với từng người một (nếu có nhiều người). Chủ tọa có trách nhiệm tổng hợp ý kiến nhận xét về ưu, khuyết điểm của đoàn viên và tiếp theo đó tiến hành biểu quyết. Việc biểu quyết được thực thi bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (lựa chọn cách nào trong hai hình thức biểu quyết trên phải vị trí căn cứ vào điểm lưu ý tình hình của cty). Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín sẽ mang tính chất chất khách quan và có nhiều ưu việt hơn hình thức biểu quyết bằng giơ tay. Kết quả bỏ phiếu phải đạt trên 1/2 tổng số đoàn viên xuất hiện của chi đoàn biểu quyết nhất trí. Sau Hội nghị Chi đoàn, BCH chi đoàn vị trí căn cứ kết quả biểu quyết đoàn viên ưu tú, biên bản Hội nghị chi đoàn. BCH họp thống nhất và gửi tờ trình, biên bản họp BCH, list đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng (kèm theo sơ lược quy trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp ủy xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng người dùng Đảng.

Khi được trình làng và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, những Đoàn viên sẽ có được thời cơ để trưởng thành hơn. Đây đó đó là vinh dự của những Đoàn viên ưu tú mà không phải ai đã và đang sẵn có được. Sau những góp phần, hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực của Đoàn viên thì người Đoàn viên ấy sẽ tiến hành xét kết nạp Đảng, trở thành người Đảng viên mẫu mực.

4. Mẫu trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Khi tiến hành trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng, Ban chấp hành Đoàn đó phải lập Nghị quyết trình làng đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nội dung Nghị quyết đề cập đến việc trình làng Đoàn viên có những ưu, khuyết điểm nào và ý kiến đề xuất kiến nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng.

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm và tải về mẫu sau:

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
………………………………………. ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
…………………………………… Số……………- NQ/

…………., ngày…….tháng…….năm……..

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính gửi: Chi uỷ:…………………………………………………………

Đảng uỷ:…………………………………………………………………….

– Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở trình làng đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Xét nghị quyết của chi đoàn…………………………………………..

– Ban………………………………………TNCS Hồ Chí Minh…………………………..

Họp ngày……….tháng………..năm………….nhận thấy:

Đoàn viên……………………………………………………………có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; khả năng công tác thao tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………..

Đối chiếu với tiêu chuẩn và Đk kết nạp đảng viên, chúng tôi trình làng và đề xuất kiến nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng, với việc tán thành của………..đ/c (đạt………..%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành………..đ/c,

với nguyên do………………………………………

Chúng tôi xin hoàn toàn phụ trách về những nội dung trình làng nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, tu dưỡng đoàn viên trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M
……….

(Ký tên, đóng dấu)

Ngoài ra, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu giấu trình làng người vào Đảng tại Thư Viện Hỏi Đáp: 

Mẫu 19-KNĐ: Giấy trình làng người vào Đảng

Trên đây, Thư Viện Hỏi Đáp đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng. Bài viết chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm, tùy trường hợp thực tiễn có những vị trí căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có được sự sai biệt với nội dung trình làng trên.

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những thông tin hữu ích khác trên phân mục Hỏi đáp pháp lý.

  Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ về vi phạm dân sự Nghỉ bù là gì? Chế độ nghỉ bù 2022 theo Luật lao động Hướng dẫn sinh viên muốn thi lại Đại học, Cao đẳng 2022

Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng? Đây chắc chắn là là vướng mắc của thật nhiều Đoàn viên quan tâm về quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng cũng như những tiêu chuẩn ra làm sao thì được xem xét kết nạp Đảng. Trong nội dung bài viết dưới đây, Thư Viện Hỏi Đáp xin gửi tới bạn đọc những thông tin về yếu tố này. 1. Tiêu chuẩn trình làng Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Tất cả Đoàn viên khi tham gia lớp học tu dưỡng Đảng đều thuộc diện xét để kết nạp Đảng. Tuy nhiên, không phải Đoàn viên nào sau khi tham gia học xong lớp tu dưỡng Đảng cũng đều được kết nạp Đảng. Để được xem xét kết nạp, Đoàn viên đó phải là Đoàn viên ưu tú phục vụ những tiêu chuẩn được đề cập phía dưới đây. Vậy những tiêu chuẩn đó là gì? Những đoàn viên đủ những tiêu chuẩn sau này sẽ tiến hành xem là Đoàn viên ưu tú để trình làng Đảng xem xét kết nạp: 1. Là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 2. Xếp loại Đoàn viên xuất sắc; được Chi đoàn tin tưởng, bầu chọn là Đoàn viên ưu tú. 3. Có tư cách đạo đức tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với chủ với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành tốt quy định, đường lối và chủ trương của nhà nước. 4. Có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học; góp phần tích cực trong hoạt động và sinh hoạt giải trí Đoàn – Hội và trào lưu sinh viên của Trường. 5. Có nguyện vọng và mong ước được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 6. Đã hoàn thành xong và được cấp giấy ghi nhận lớp “Nhận thức về Đảng”(giấy ghi nhận có mức giá trị hiệu lực hiện hành trong thời hạn 5 năm Tính từ lúc ngày được cấp – theo quy định của Bộ Chính trị). 7. Điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên. 8. Điểm rèn luyện sinh viên từ 0,8 trở lên. Như vậy, Đảng viên đủ 8 tiêu chuẩn nêu trên là Đoàn viên ưu tú sẽ tiến hành trình làng để xem xét kết nạp Đảng, nếu thiếu 1 trong 8 tiêu chuẩn ấy thì Đoàn viên không sẽ là Đoàn viên ưu tú.

2. Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng là những quy trình trình làng list Đoàn viên tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng, tiếp theo sẽ chuyển sang quy trình đề xuất kiến nghị kết nạp và chuyển Đảng chính thức. Mỗi một quy trình đều phải có tiến trình rõ ràng rõ ràng được đề cập sau này: Giới thiệu Đoàn viên tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng 1. Chi đoàn – Định kỳ nhờ vào kết quả phân loại Đoàn viên, kết quả rèn luyện và kết quả học tập và nhờ vào đơn xin vào Đảng của Đoàn viên ưu tú, Chi đoàn tóm gọn tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng trình làng Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. BCH Chi đoàn tiến hành họp để xem xét, trình làng những Đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng. Số lượng rõ ràng do Đoàn trường phân loại cho từng Chi Đoàn và thời hạn họp Đoàn trường sẽ thông báo đến Chi đoàn. – Cuộc họp trình làng Đoàn viên tham gia đối tượng người dùng Đảng phải xuất hiện hơn 2/3 đoàn viên Chi đoàn, hoàn toàn có thể có sự tham gia của đại diện thay mặt thay mặt từ BCH Đoàn trường. – Khi cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp nội dung và những văn bản trình lên BCH Đoàn trường như sau: + Biên bản cuộc họp trình làng đoàn viên ưu tú đề cử tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng (nên phải có tỷ suất % đoàn viên dự họp tán thành, list gồm những đoàn viên đủ tiêu chuẩn và được quá 50% đoàn viên dự họp biểu quyết tán thành, nếu số lượng đông thì lấy từ trên xuống theo số lượng đã được Đoàn trường phân loại xuống). + Bản tự nhìn nhận, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được bầu chọn (bản tự nhìn nhận, kiểm vấn đề cần khá đầy đủ những nội dung như: thông tin thành viên; chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ hiệp hội; hoạt động và sinh hoạt giải trí trào lưu). Cần ghi rõ ràng thành tích cũng như kết quả học tập, hạnh kiểm, rèn luyện đoàn viên từ học kỳ thứ nhất đến thời gian được bầu chọn. + Đơn đề xuất kiến nghị Đoàn trường về việc trình làng Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng (trong đơn đề xuất kiến nghị cần đưa ra list những Đoàn viên ưu tú được Chi đoàn bầu chọn). 2. Đoàn Trường – Hàng năm theo thông báo của Đảng ủy về việc mở lớp đối tượng người dùng Đảng, Đoàn trường xin ý kiến Đảng ủy về số lượng và thời hạn để thông báo đến những Chi đoàn họp bầu chọn. Sau khi có list của những Chi đoàn trình lên, BCH Đoàn trường họp xét duyệt lại lần cuối. – Cuộc họp phải xuất hiện khá đầy đủ những đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay). Đoàn trường hoàn toàn có thể mời Đảng viên chính thức trong Chi bộ tham gia cuộc họp này. – Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp nội dung và những văn bản thiết yếu trình lên lên Chi bộ Đảng như sau: + Biên bản cuộc họp trình làng Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng (nên phải có tỷ suất % đồng chí dự họp tán thành). + Đơn đề xuất kiến nghị Chi bộ về việc trình làng Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng (trong đơn đề xuất kiến nghị cần đưa ra list những Đoàn viên ưu tú được BCH Đoàn trường bầu chọn). + Bản tự nhìn nhận, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được chọn. Đề nghị kết nạp và chuyển Đảng chính thức 1. Đề nghị kết nạp Đảng a. Chi đoàn: – Chi đoàn trình làng cho Đoàn trường những Đoàn viên ưu tú đã qua lớp cảm tỉnh Đảng (có ghi nhận) có thời hạn phấn đấu tích cực để Đoàn trường trình làng lên Chi bộ xem xét được cho phép khai lý lịch kết nạp Đảng. – Sau khi có kết quả thẩm tra lý lịch do Đảng ủy tiến hành riêng với Đoàn viên ưu tú xin vào Đảng (lý lịch đủ Đk). Chi đoàn tổ chức triển khai họp nhìn nhận ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên ưu tú sau khi đã tham gia lớp đối tượng người dùng Đảng trên toàn bộ những mặt (chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ hiệp hội; hoạt động và sinh hoạt giải trí trào lưu) khi đã nghe đoàn viên ưu tú đọc bản tự kiểm điểm trong thời hạn sinh hoạt tại Chi đoàn. (Nếu trong Chi đoàn có hơn 1 đồng chí được trình làng thì phần nhìn nhận phải tiến hành từng đồng chí, xong đồng chí này mới đến đồng chí khác.) – Cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp và nộp lên Đoàn trường những văn bản sau: Bản kiểm điểm thành viên của Đoàn viên ưu tú được đề xuất kiến nghị xem xét kết nạp Đảng Biên bản cuộc họp nhìn nhận (nên phải có tỷ suất % Đoàn viên dự họp tán thành). Đơn đề xuất kiến nghị BCH Đoàn Khoa xem xét trình làng kết nạp đảng. b. Đoàn trường – Đoàn trường phải thường xuyên theo dõi và làm công tác thao tác tăng trưởng đảng trong số những quần chúng là Đoàn viên và nhất là những quần chúng đã qua lớp đối tượng người dùng Đảng. Tham mưu cho Chi bộ công tác thao tác tăng trưởng Đảng trong Đoàn viên, trình làng Đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét được cho phép khai lý lịch. Đoàn trường và một đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ theo dõi, tu dưỡng Đoàn viên ưu tú, hướng dẫn khai lý lịch để thẩm tra. – Trên cơ sở nhìn nhận của Chi đoàn, bản tự kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú, sự theo dõi của Đoàn trường, BCH Đoàn trường tiến hành họp và nhìn nhận ưu, khuyết điểm đồng chí của tớ trên toàn bộ những mặt. Cuộc họp phải có sự tham gia khá đầy đủ những đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay), hoàn toàn có thể mời đảng viên chính thức ở Chi bộ tham gia. – Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp những văn bản trình lên Chi bộ như sau: Bản kiểm điểm thành viên của Đoàn viên ưu tú 2 Biên bản (1 của Chi đoàn và 1 của Đoàn trường) trình làng kết nạp Đảng (nên phải có tỷ suất % những đồng chí dự họp tán thành trong biên bản). Nghị quyết trình làng kết nạp đảng (theo mẫu), (Ngoài bản nghị quyết bằng văn bản in 1 mặt trên giấy tờ A4, Nghị quyết này phải được ghi vào cuốn Lý lịch của người xin vào Đảng, Bí thư hoặc Phó BT Đoàn trường ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu). Nghị quyết trình làng kết nạp đảng làm thành 3 bản (1 gửi Chi bộ, 1 gửi Văn phòng Đoàn trường, 1 lưu Đoàn trường). 2. Đề nghị chuyển Đảng chính thức Đối với cấp Chi đoàn và cấp Đoàn Học viên: thực thi như lần trình làng kết nạp Đảng. Nhưng để ý quan tâm khi xét chuyển chính thức, Chi đoàn và Đoàn học viện chuyên nghành cần xem xét Đảng viên dự bị đó có tham gia lớp Đảng viên mới và đạt yêu cầu chưa (xem giấy ghi nhận). Nếu chưa hoặc không còn giấy ghi nhận thì không xét. Chú ý: – Trường hợp xét kết nạp Đảng riêng với những Đoàn viên thuộc Chi đoàn giáo viên khoa Lý luận chính trị và Chi đoàn cán bộ khối Phòng, Ban, Trung tâm do BTV Đoàn trường trình làng. Do đó, sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn trường để BTV Đoàn trường họp xét và ra nghị quyết trình làng kết nạp Đảng hoặc chuyển Đảng chính thức. – Đối với những cuộc họp Chi đoàn phải hơn 2/3 Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia dự họp, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ suất 50% Đoàn viên dự họp tán thành. – Đối với những cuộc họp Đoàn trường phải xuất hiện từ 2/3 số ủy viên BCH Đoàn trường, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ suất 50% đồng chí dự họp tán thành. – Nếu Chi đoàn hoặc Đoàn trường khi xét Đoàn viên ưu tú để tham gia lớp đối tượng người dùng đảng, hay kết nạp đảng hoặc chuyển đảng chính thức mà có hơn 1 đồng chí thì phải tiến hành nhìn nhận từng đồng chí, xong đồng chí này đến đồng chí khác, không thực thi cùng một lúc. – Khi đồng chí Bí thư Đoàn trường được xem xét kết nạp Đảng hoặc chuyển đảng chính thức sẽ không còn được ký tên vào bản nghị quyết mà đồng chí phó bí thư sẽ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào bản Nghị quyết này. 3. Quy trình bình xét Đoàn viên ưu tú Đoàn viên ưu tú để trình làng vào Đảng được lựa chọn như sau: Đoàn viên ưu tú được bầu chọn từ đoàn viên xuất sắc trên cơ sở kết quả tham gia những trào lưu, hoạt động và sinh hoạt giải trí của chi đoàn, kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên thường niên, qua thực tiễn phấn đấu của đoàn viên (hoàn toàn có thể vị trí căn cứ vào kết quả xét thi đua, nhìn nhận cán bộ công chức, viên chức thường niên, qua hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn…) Chi đoàn tổ chức triển khai Hội nghị chi đoàn, trình làng những đoàn viên ưu tú đủ Đk theo quy định. Đoàn viên ưu tú được trình làng trình diễn bản sơ lược quy trình phấn đấu, rèn luyện tại cty. Chủ tọa Hội nghị hướng dẫn đoàn viên chi đoàn góp phần ý kiến với tinh thần dân chủ và công khai minh bạch. Tập thể chi đoàn cho ý kiến nhận xét với từng người một (nếu có nhiều người). Chủ tọa có trách nhiệm tổng hợp ý kiến nhận xét về ưu, khuyết điểm của đoàn viên và tiếp theo đó tiến hành biểu quyết. Việc biểu quyết được thực thi bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (lựa chọn cách nào trong hai hình thức biểu quyết trên phải vị trí căn cứ vào điểm lưu ý tình hình của cty). Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín sẽ mang tính chất chất khách quan và có nhiều ưu việt hơn hình thức biểu quyết bằng giơ tay. Kết quả bỏ phiếu phải đạt trên 1/2 tổng số đoàn viên xuất hiện của chi đoàn biểu quyết nhất trí. Sau Hội nghị Chi đoàn, BCH chi đoàn vị trí căn cứ kết quả biểu quyết đoàn viên ưu tú, biên bản Hội nghị chi đoàn. BCH họp thống nhất và gửi tờ trình, biên bản họp BCH, list đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng (kèm theo sơ lược quy trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp ủy xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng người dùng Đảng. Khi được trình làng và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, những Đoàn viên sẽ có được thời cơ để trưởng thành hơn. Đây đó đó là vinh dự của những Đoàn viên ưu tú mà không phải ai đã và đang sẵn có được. Sau những góp phần, hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực của Đoàn viên thì người Đoàn viên ấy sẽ tiến hành xét kết nạp Đảng, trở thành người Đảng viên mẫu mực. 4. Mẫu trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng Khi tiến hành trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng, Ban chấp hành Đoàn đó phải lập Nghị quyết trình làng đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nội dung Nghị quyết đề cập đến việc trình làng Đoàn viên có những ưu, khuyết điểm nào và ý kiến đề xuất kiến nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm và tải về mẫu sau: BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ………………………………………. ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH ……………………………………

Số……………- NQ/

…………., ngày…….tháng…….năm…….. NGHỊ QUYẾT Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam Kính gửi: Chi uỷ:………………………………………………………… Đảng uỷ:……………………………………………………………………. – Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở trình làng đoàn viên ưu tú vào Đảng. – Xét nghị quyết của chi đoàn………………………………………….. – Ban………………………………………TNCS Hồ Chí Minh………………………….. Họp ngày……….tháng………..năm………….nhận thấy: Đoàn viên……………………………………………………………có: Những ưu, khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; khả năng công tác thao tác; quan hệ quần chúng) ………………………………………………………………………….. Đối chiếu với tiêu chuẩn và Đk kết nạp đảng viên, chúng tôi trình làng và đề xuất kiến nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng, với việc tán thành của………..đ/c (đạt………..%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành………..đ/c, với nguyên do………………………………………

Chúng tôi xin hoàn toàn phụ trách về những nội dung trình làng nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, tu dưỡng đoàn viên trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M ……….

(Ký tên, đóng dấu)

Ngoài ra, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu giấu trình làng người vào Đảng tại Thư Viện Hỏi Đáp:  Mẫu 19-KNĐ: Giấy trình làng người vào Đảng Trên đây, Thư Viện Hỏi Đáp đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Quy trình trình làng Đoàn viên ưu tú vào Đảng. Bài viết chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm, tùy trường hợp thực tiễn có những vị trí căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có được sự sai biệt với nội dung trình làng trên. Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những thông tin hữu ích khác trên phân mục Hỏi đáp pháp lý. Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ về vi phạm dân sự Nghỉ bù là gì? Chế độ nghỉ bù 2022 theo Luật lao động

Hướng dẫn sinh viên muốn thi lại Đại học, Cao đẳng 2022

#Quy #trình #giới #thiệu #Đoàn #viên #ưu #tú #vào #Đảng

  Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp #Quy #trình #giới #thiệu #Đoàn #viên #ưu #tú #vào #Đảng

://.youtube/watch?v=qth55CMmOt0

4370

Clip Cách viết sơ lược quy trình phấn đấu đoàn viên ưu tú ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách viết sơ lược quy trình phấn đấu đoàn viên ưu tú tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cách viết sơ lược quy trình phấn đấu đoàn viên ưu tú miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách viết sơ lược quy trình phấn đấu đoàn viên ưu tú miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách viết sơ lược quy trình phấn đấu đoàn viên ưu tú

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách viết sơ lược quy trình phấn đấu đoàn viên ưu tú vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #viết #sơ #lược #quá #trình #phấn #đấu #đoàn #viên #ưu #tú