Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tính điểm tích lũy UTC Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách tính điểm tích lũy UTC được Update vào lúc : 2022-12-30 09:13:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang do dự về phương pháp tính điểm cho từng môn học của tớ? Điểm môn học bao nhiêu là đạt, bao nhiêu là không đạt. Hiểu rõ được điều này, trong nội dung bài viết dưới đây Download sẽ trình làng đến những bạn Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ.

Nội dung chính

  Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 41. Tín chỉ là gì?2. Điểm tích lũy là gì?3. Cách tính điểm trung bình tích lũy4. Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần5. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận quá trình6. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận sạch7.Quy định về điểm thi, bảo vệ khóa luận trực tuyến8. Cách tính điểm và xếp loại học lực ĐH từ 03/5/2021Video liên quan

Trong đào tạo và giảng dạy theo khối mạng lưới hệ thống tín chỉ, người ta vận dụng những thang điểm nhìn nhận kết quả học tập (gồm thang điểm 10, thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4). Đây là khối mạng lưới hệ thống thang điểm rất khoa học, đ­­ược những trư­­ờng ĐH số 1 trên toàn thế giới vận dụng và này cũng là tiêu chuẩn để xem nhận quy trình đào tạo và giảng dạy theo như hình thức tín chỉ.

Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4

1. Tín chỉ là gì?

Là đại lượng xác lập khối lượng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong 15 giờ tín chỉ. Theo đó tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo những hình thức dạy học và được xác lập như sau:

  Một giờ tín chỉ lên lớp bằng 01 tiết lên lớp và 02 tiết tự họcMột giờ tín chỉ thực hành thực tiễn bằng 02 tiết thực hành thực tiễn và 01 tiết tự họcMột giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 03 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra nhìn nhận.

Giá tiền học phí trên mỗi tín chỉ sẽ tùy thuộc và mỗi trường ĐH, có trường thấp và có trường lại cao những bạn nhé.

2. Điểm tích lũy là gì?

Điểm tích lũy là yếu tố trung bình chung toàn bộ những môn học trong cả khóa học của tớ. Thích gọi thế cho mới thôi chứ cũng tương tự như điểm trung bình cả năm của những bạn lúc còn học viên đấy.

3. Cách tính điểm trung bình tích lũy

Trong số đó

  A đó đó là số điểm trung bình chung những môn của mỗi học kỳ, hoặc A cũng hoàn toàn có thể là yếu tố trung bình tích lũy.i đó đó là số thứ tự của những môn học trong chương trình học.ai đó đó là yếu tố trung bình của môn học thứ i.ni là kí hiệu của số tín chỉ của môn học thứ i đó.n đó đó là tổng toàn bộ những môn học được học trong học kỳ đó hoặc tổng toàn bộ toàn bộ những môn học đã được tích lũy.

4. Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần

– Thông thường, theo thang điểm 10 nếu sinh viên có điểm tích lũy dưới 4,0 sẽ học lại hoặc thi lại học phần đó. Việc này do tùy trường quyết định hành động số lần thi lại của sinh viên hoặc sẽ học lại môn học này mà không được thi lại.

  Từ 4.0 dưới 5.0 được quy sang điểm chữ là D và theo thông số 4 sẽ tiến hành 1.0.Từ 5.0 đến dưới 5.5 quy sang điểm chữ là D+ và thông số 4 là một trong.5.Từ 5.5 đến dưới 6.5 quy sang điểm chữ là C và thông số 4 là 2.0Từ 6.5 đến dưới 7.0 quy sang điểm chữ là C+ và thông số 4 là 2.5.Từ 7.0 đến dưới 8.0 quy sang điểm chữ là B và thông số 4 là 3.0Từ 8.0 đến dưới 8.5 quy sang điểm chữ là B+ và thông số 4 là 3.5.Từ 8.5 đến dưới 9.0 quy sang điểm chữ là A và thông số 4 là 3.7.Từ 9.0 trở lên quy sang điểm chữ là A+ và thông số 4 là 4.0.

(Tùy thuộc vào mỗi trường ĐH sẽ có được thêm mức điểm C+, B+, A+ nhưng đại hầu hết những trường đều quy đổi điểm như điểm chúng tôi đưa ra).

Sau mỗi học kỳ và sau khi tích lũy đủ số tín, vị trí căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, học lực của sinh viên được xếp thành nhiều chủng loại sau:

  Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;Trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49;Yếu: Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng chưa thuộc trường hợp bị buộc thôi học.

Từ phương pháp tính đó ta có bảng rõ ràng sau

Xếp loạiThang điểm 10Thang điểm 4Điểm chữĐiểm sốĐạt(được tích lũy)Giỏi8,5 10A4,0Khá7,8 8,4B+3,57,0 7,7B3,0Trung bình6,3 6,9C+2,55,5 6,2C2,0Trung bình yếu4,8 5,4D+1,54,0 4,7D1,0Không đạtKém3,0 3,9F+0,50,0 2,9F0,0

Cách quy ra hệ điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D và F của một số trong những trường ĐH ở việt nam lúc bấy giờ rất hợp lý, vì cách quy đổi này hạn chế tối đa khoảng chừng cách quá rộng giữa 2 mức điểm. Còn nếu như vận dụng thang điểm theo Quy chế 43 thì chưa phản ánh đúng lực học của SV.

Ví dụ, theo thang điểm chữ không được chia ra những mức thì 2 SV, một được 7,0/10 và một được 8,4/10 đều xếp cùng hạng B, tuy nhiên lực học của hai SV này rất rất khác nhau.

Với thang điểm chữ nhiều mức, SV được hưởng lợi nhiều hơn nữa. Bên cạnh việc phân loại khách quan lực học của SV, thang điểm này còn cứu được nhiều SV khỏi rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị buộc thôi học hoặc không được công nhận tốt nghiệp.

Ví dụ, một SV trong quy trình học tập, có 50% số học phần đạt điểm D và 50% số học phần đạt điểm C. Theo thang điểm chữ không được chia ra những mức, SV này sẽ không còn đủ Đk tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học mới chỉ 1,5. Nhưng vận dụng thang điểm chữ chia ra nhiều mức, với 50% số học phần đạt điểm D+ và 50% số học phần đạt điểm C+, SV đủ Đk tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học là 2,0.

5. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận quy trình

Đánh giá học phần trong đào tạo và giảng dạy theo HTTC là nhìn nhận quy trình với điểm thi học phần, hoàn toàn có thể chỉ chiếm khoảng chừng tỷ trọng 50% tỷ trọng điểm học phần. Điều này làm cho SV phải học tập, kiểm tra, thực hành thực tiễn, thí nghiệm trong suốt học kỳ chứ không phải trông chờ vào kết quả của một kỳ thi đầy may rủi, nhưng có nhiều thời cơ không học mà hoàn toàn có thể đạt. Vì thế, điểm học phần không đạt phải học lại để xem nhận toàn bộ điểm bộ phận và thi lại, chứ không thể đơn thuần tổ chức triển khai thi kết thúc học phần thêm lần 2.

6. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận sạch

Việc chuyển từ thang điểm 10 sang thang điểm chữ (A,B,C,D,F) nhằm mục đích phân loại kết quả kiểm học, phân thành những mức độ nhìn nhận và quy định thế nào là yếu tố đạt và không đạt. Thang điểm chữ này mang tính chất chất chất thang điểm trung gian. Tiếp theo, lại chuyển từ thang điểm chữ sang thang điểm 4, ta l­­ưu ý điểm F. Điểm F trong thang điểm 10 có mức giá trị từ 0 đến 3,9 như­­ng với thang điểm 4 thì chỉ có mức giá trị 0. Nh­­ưng giá trị 0 này vẫn tham gia vào tính điểm trung bình chung học kỳ. Đây đó đó là bản chất đào tạo và giảng dạy sạch của HTTC ( nó khước từ bất kể một kết quả nào d­­ưới 4 của thang điểm 10).

7.Quy định về điểm thi, bảo vệ khóa luận trực tuyến

Với hình thức nhìn nhận trực tuyến (thi trực tuyến), khi vận dụng phải đảm bảo trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp phần không thật 50% trọng số điểm học phần.

Riêng việc tổ chức triển khai bảo vệ và nhìn nhận đồ án, khóa luận được thực thi trực tuyến với trọng số cao hơn khi phục vụ thêm những Đk sau này:

  Việc nhìn nhận được thực thi thông qua một hội đồng trình độ gồm tối thiểu 3 thành viên;Hình thức bảo vệ và nhìn nhận trực tuyến được sự đồng thuận của những thành viên hội đồng và người học;

Sinh viên bỏ thi phải nhận điểm 0

Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, nhìn nhận không còn nguyên do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có nguyên do chính đáng được tham gia cuộc thi, nhìn nhận ở một đợt khác và được xem điểm lần đầu.

8. Cách tính điểm và xếp loại học lực ĐH từ 03/5/2022

Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đã phát hành Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH mới tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT. Theo đó, từ thời điểm ngày 03/5/2022, khi Thông tư này chính thức có hiệu lực hiện hành, sinh viên ĐH sẽ vận dụng những quy định về xếp loại học lực như sau.

1. Đánh giá điểm học phần

Điều 9 Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH quy định về kiểu cách nhìn nhận và tính điểm học phần như sau:

Các điểm thành phần tính theo thang điểm 10

Đối với mỗi học phần, sinh viên được nhìn nhận qua tối thiểu hai điểm thành phần, riêng với những học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ hoàn toàn có thể chỉ có một điểm nhìn nhận. Các điểm thành phần được nhìn nhận theo thang điểm 10.

Phương pháp nhìn nhận, hình thức nhìn nhận và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương rõ ràng của mỗi học phần.

Quy định về điểm thi, bảo vệ khóa luận trực tuyến

Với hình thức nhìn nhận trực tuyến (thi trực tuyến), khi vận dụng phải đảm bảo trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp phần không thật 50% trọng số điểm học phần.

Riêng việc tổ chức triển khai bảo vệ và nhìn nhận đồ án, khóa luận được thực thi trực tuyến với trọng số cao hơn khi phục vụ thêm những Đk sau này:

– Việc nhìn nhận được thực thi thông qua một hội đồng trình độ gồm tối thiểu 3 thành viên;

– Hình thức bảo vệ và nhìn nhận trực tuyến được sự đồng thuận của những thành viên hội đồng và người học;

– Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm khá đầy đủ và tàng trữ.

Sinh viên bỏ thi phải nhận điểm 0

Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, nhìn nhận không còn nguyên do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có nguyên do chính đáng được tham gia cuộc thi, nhìn nhận ở một đợt khác và được xem điểm lần đầu.

Cách tính và quy đổi điểm học phần

Điểm học phần được xem từ tổng những điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ.

– Loại đạt có phân mức, vận dụng cho những học phần được xem vào điểm trung bình học tập, gồm có:

  A: từ 8,5 đến 10,0;B: từ 7,0 đến 8,4;C: từ 5,5 đến 6,9;D: từ 4,0 đến 5,4.

– Với những môn không tính vào điểm trung bình, không phân mức, yêu cầu đạt P từ: 5,0 trở lên.

– Loại không đạt F: dưới 4,0.

– Một số trường hợp đặc biệt quan trọng sử dụng những điểm chữ xếp loại, không được xem vào điểm trung bình học tập:

I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra;

X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ tài liệu;

R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.

2. Cách tính và quy đổi điểm trung bình học kỳ, năm học

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây:

  – A quy đổi thành 4;- B quy đổi thành 3;- C quy đổi thành 2;- D quy đổi thành 1;- F quy đổi thành 0.

Những điểm chữ không thuộc một trong những trường hợp trên thì không được xem vào những điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy. Những học phần không nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo và giảng dạy không được xem vào những tiêu chuẩn nhìn nhận kết quả học tập của sinh viên.

Như vậy, riêng với những trường vận dụng quy đổi điểm trung bình của học viên theo thang điểm 4, sinh viên sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình học phần theo thang điểm 10, tiếp theo đó xếp loại học phần bằng điểm chữ và quy đổi tương ứng ra điểm thang 4 để tính điểm trung bình học kỳ, cả năm.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 10 cũng quy định, với những cơ sở đào tạo và giảng dạy đang đào tạo và giảng dạy theo niên chế và sử dụng thang điểm 10 thì tính những điểm trung bình nhờ vào điểm học phần theo thang điểm 10, không quy đổi những điểm chữ về thang điểm.

3. Cách xếp loại học lực ĐH

Tại khoản 5 Điều 10 Quy chế đào tạo và giảng dạy ĐH quy định, sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:

Theo thang điểm 4:

  Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;Dưới 1,0: Kém.

Theo thang điểm 10:

  Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;Dưới 4,0: Kém.

://.youtube/watch?v=peR_NyXsofk

Reply
7
0
Chia sẻ

4265

Clip Cách tính điểm tích lũy UTC ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tính điểm tích lũy UTC tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách tính điểm tích lũy UTC miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách tính điểm tích lũy UTC miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tính điểm tích lũy UTC

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính điểm tích lũy UTC vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #điểm #tích #lũy #UTC

Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tính điểm tích lũy UTC Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách tính điểm tích lũy UTC được Update vào lúc : 2022-12-30 09:13:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang do dự về phương pháp tính điểm cho từng môn học của tớ? Điểm môn học bao nhiêu là đạt, bao nhiêu là không đạt. Hiểu rõ được điều này, trong nội dung bài viết dưới đây Download sẽ trình làng đến những bạn Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ.

Nội dung chính

  Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 41. Tín chỉ là gì?2. Điểm tích lũy là gì?3. Cách tính điểm trung bình tích lũy4. Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần5. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận quá trình6. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận sạch7.Quy định về điểm thi, bảo vệ khóa luận trực tuyến8. Cách tính điểm và xếp loại học lực ĐH từ 03/5/2021Video liên quan

Trong đào tạo và giảng dạy theo khối mạng lưới hệ thống tín chỉ, người ta vận dụng những thang điểm nhìn nhận kết quả học tập (gồm thang điểm 10, thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4). Đây là khối mạng lưới hệ thống thang điểm rất khoa học, đ­­ược những trư­­ờng ĐH số 1 trên toàn thế giới vận dụng và này cũng là tiêu chuẩn để xem nhận quy trình đào tạo và giảng dạy theo như hình thức tín chỉ.

Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4

1. Tín chỉ là gì?

Là đại lượng xác lập khối lượng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong 15 giờ tín chỉ. Theo đó tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo những hình thức dạy học và được xác lập như sau:

  Một giờ tín chỉ lên lớp bằng 01 tiết lên lớp và 02 tiết tự họcMột giờ tín chỉ thực hành thực tiễn bằng 02 tiết thực hành thực tiễn và 01 tiết tự họcMột giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 03 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra nhìn nhận.

Giá tiền học phí trên mỗi tín chỉ sẽ tùy thuộc và mỗi trường ĐH, có trường thấp và có trường lại cao những bạn nhé.

2. Điểm tích lũy là gì?

Điểm tích lũy là yếu tố trung bình chung toàn bộ những môn học trong cả khóa học của tớ. Thích gọi thế cho mới thôi chứ cũng tương tự như điểm trung bình cả năm của những bạn lúc còn học viên đấy.

3. Cách tính điểm trung bình tích lũy

Trong số đó

  A đó đó là số điểm trung bình chung những môn của mỗi học kỳ, hoặc A cũng hoàn toàn có thể là yếu tố trung bình tích lũy.i đó đó là số thứ tự của những môn học trong chương trình học.ai đó đó là yếu tố trung bình của môn học thứ i.ni là kí hiệu của số tín chỉ của môn học thứ i đó.n đó đó là tổng toàn bộ những môn học được học trong học kỳ đó hoặc tổng toàn bộ toàn bộ những môn học đã được tích lũy.

4. Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần

– Thông thường, theo thang điểm 10 nếu sinh viên có điểm tích lũy dưới 4,0 sẽ học lại hoặc thi lại học phần đó. Việc này do tùy trường quyết định hành động số lần thi lại của sinh viên hoặc sẽ học lại môn học này mà không được thi lại.

  Từ 4.0 dưới 5.0 được quy sang điểm chữ là D và theo thông số 4 sẽ tiến hành 1.0.Từ 5.0 đến dưới 5.5 quy sang điểm chữ là D+ và thông số 4 là một trong.5.Từ 5.5 đến dưới 6.5 quy sang điểm chữ là C và thông số 4 là 2.0Từ 6.5 đến dưới 7.0 quy sang điểm chữ là C+ và thông số 4 là 2.5.Từ 7.0 đến dưới 8.0 quy sang điểm chữ là B và thông số 4 là 3.0Từ 8.0 đến dưới 8.5 quy sang điểm chữ là B+ và thông số 4 là 3.5.Từ 8.5 đến dưới 9.0 quy sang điểm chữ là A và thông số 4 là 3.7.Từ 9.0 trở lên quy sang điểm chữ là A+ và thông số 4 là 4.0.

(Tùy thuộc vào mỗi trường ĐH sẽ có được thêm mức điểm C+, B+, A+ nhưng đại hầu hết những trường đều quy đổi điểm như điểm chúng tôi đưa ra).

Sau mỗi học kỳ và sau khi tích lũy đủ số tín, vị trí căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, học lực của sinh viên được xếp thành nhiều chủng loại sau:

  Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;Trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49;Yếu: Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng chưa thuộc trường hợp bị buộc thôi học.

Từ phương pháp tính đó ta có bảng rõ ràng sau

Xếp loạiThang điểm 10Thang điểm 4Điểm chữĐiểm sốĐạt(được tích lũy)Giỏi8,5 10A4,0Khá7,8 8,4B+3,57,0 7,7B3,0Trung bình6,3 6,9C+2,55,5 6,2C2,0Trung bình yếu4,8 5,4D+1,54,0 4,7D1,0Không đạtKém3,0 3,9F+0,50,0 2,9F0,0

Cách quy ra hệ điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D và F của một số trong những trường ĐH ở việt nam lúc bấy giờ rất hợp lý, vì cách quy đổi này hạn chế tối đa khoảng chừng cách quá rộng giữa 2 mức điểm. Còn nếu như vận dụng thang điểm theo Quy chế 43 thì chưa phản ánh đúng lực học của SV.

Ví dụ, theo thang điểm chữ không được chia ra những mức thì 2 SV, một được 7,0/10 và một được 8,4/10 đều xếp cùng hạng B, tuy nhiên lực học của hai SV này rất rất khác nhau.

Với thang điểm chữ nhiều mức, SV được hưởng lợi nhiều hơn nữa. Bên cạnh việc phân loại khách quan lực học của SV, thang điểm này còn cứu được nhiều SV khỏi rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị buộc thôi học hoặc không được công nhận tốt nghiệp.

Ví dụ, một SV trong quy trình học tập, có 50% số học phần đạt điểm D và 50% số học phần đạt điểm C. Theo thang điểm chữ không được chia ra những mức, SV này sẽ không còn đủ Đk tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học mới chỉ 1,5. Nhưng vận dụng thang điểm chữ chia ra nhiều mức, với 50% số học phần đạt điểm D+ và 50% số học phần đạt điểm C+, SV đủ Đk tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học là 2,0.

5. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận quy trình

Đánh giá học phần trong đào tạo và giảng dạy theo HTTC là nhìn nhận quy trình với điểm thi học phần, hoàn toàn có thể chỉ chiếm khoảng chừng tỷ trọng 50% tỷ trọng điểm học phần. Điều này làm cho SV phải học tập, kiểm tra, thực hành thực tiễn, thí nghiệm trong suốt học kỳ chứ không phải trông chờ vào kết quả của một kỳ thi đầy may rủi, nhưng có nhiều thời cơ không học mà hoàn toàn có thể đạt. Vì thế, điểm học phần không đạt phải học lại để xem nhận toàn bộ điểm bộ phận và thi lại, chứ không thể đơn thuần tổ chức triển khai thi kết thúc học phần thêm lần 2.

6. Thang điểm 4 là thang điểm nhìn nhận sạch

Việc chuyển từ thang điểm 10 sang thang điểm chữ (A,B,C,D,F) nhằm mục đích phân loại kết quả kiểm học, phân thành những mức độ nhìn nhận và quy định thế nào là yếu tố đạt và không đạt. Thang điểm chữ này mang tính chất chất chất thang điểm trung gian. Tiếp theo, lại chuyển từ thang điểm chữ sang thang điểm 4, ta l­­ưu ý điểm F. Điểm F trong thang điểm 10 có mức giá trị từ 0 đến 3,9 như­­ng với thang điểm 4 thì chỉ có mức giá trị 0. Nh­­ưng giá trị 0 này vẫn tham gia vào tính điểm trung bình chung học kỳ. Đây đó đó là bản chất đào tạo và giảng dạy sạch của HTTC ( nó khước từ bất kể một kết quả nào d­­ưới 4 của thang điểm 10).

7.Quy định về điểm thi, bảo vệ khóa luận trực tuyến

Với hình thức nhìn nhận trực tuyến (thi trực tuyến), khi vận dụng phải đảm bảo trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp phần không thật 50% trọng số điểm học phần.

Riêng việc tổ chức triển khai bảo vệ và nhìn nhận đồ án, khóa luận được thực thi trực tuyến với trọng số cao hơn khi phục vụ thêm những Đk sau này:

  Việc nhìn nhận được thực thi thông qua một hội đồng trình độ gồm tối thiểu 3 thành viên;Hình thức bảo vệ và nhìn nhận trực tuyến được sự đồng thuận của những thành viên hội đồng và người học;

Sinh viên bỏ thi phải nhận điểm 0

Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, nhìn nhận không còn nguyên do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có nguyên do chính đáng được tham gia cuộc thi, nhìn nhận ở một đợt khác và được xem điểm lần đầu.

8. Cách tính điểm và xếp loại học lực ĐH từ 03/5/2022

Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đã phát hành Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH mới tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT. Theo đó, từ thời điểm ngày 03/5/2022, khi Thông tư này chính thức có hiệu lực hiện hành, sinh viên ĐH sẽ vận dụng những quy định về xếp loại học lực như sau.

1. Đánh giá điểm học phần

Điều 9 Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH quy định về kiểu cách nhìn nhận và tính điểm học phần như sau:

Các điểm thành phần tính theo thang điểm 10

Đối với mỗi học phần, sinh viên được nhìn nhận qua tối thiểu hai điểm thành phần, riêng với những học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ hoàn toàn có thể chỉ có một điểm nhìn nhận. Các điểm thành phần được nhìn nhận theo thang điểm 10.

Phương pháp nhìn nhận, hình thức nhìn nhận và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương rõ ràng của mỗi học phần.

Quy định về điểm thi, bảo vệ khóa luận trực tuyến

Với hình thức nhìn nhận trực tuyến (thi trực tuyến), khi vận dụng phải đảm bảo trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp phần không thật 50% trọng số điểm học phần.

Riêng việc tổ chức triển khai bảo vệ và nhìn nhận đồ án, khóa luận được thực thi trực tuyến với trọng số cao hơn khi phục vụ thêm những Đk sau này:

– Việc nhìn nhận được thực thi thông qua một hội đồng trình độ gồm tối thiểu 3 thành viên;

– Hình thức bảo vệ và nhìn nhận trực tuyến được sự đồng thuận của những thành viên hội đồng và người học;

– Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm khá đầy đủ và tàng trữ.

Sinh viên bỏ thi phải nhận điểm 0

Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, nhìn nhận không còn nguyên do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có nguyên do chính đáng được tham gia cuộc thi, nhìn nhận ở một đợt khác và được xem điểm lần đầu.

Cách tính và quy đổi điểm học phần

Điểm học phần được xem từ tổng những điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ.

– Loại đạt có phân mức, vận dụng cho những học phần được xem vào điểm trung bình học tập, gồm có:

  A: từ 8,5 đến 10,0;B: từ 7,0 đến 8,4;C: từ 5,5 đến 6,9;D: từ 4,0 đến 5,4.

– Với những môn không tính vào điểm trung bình, không phân mức, yêu cầu đạt P từ: 5,0 trở lên.

– Loại không đạt F: dưới 4,0.

– Một số trường hợp đặc biệt quan trọng sử dụng những điểm chữ xếp loại, không được xem vào điểm trung bình học tập:

I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra;

X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ tài liệu;

R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.

2. Cách tính và quy đổi điểm trung bình học kỳ, năm học

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây:

  – A quy đổi thành 4;- B quy đổi thành 3;- C quy đổi thành 2;- D quy đổi thành 1;- F quy đổi thành 0.

Những điểm chữ không thuộc một trong những trường hợp trên thì không được xem vào những điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy. Những học phần không nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo và giảng dạy không được xem vào những tiêu chuẩn nhìn nhận kết quả học tập của sinh viên.

Như vậy, riêng với những trường vận dụng quy đổi điểm trung bình của học viên theo thang điểm 4, sinh viên sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình học phần theo thang điểm 10, tiếp theo đó xếp loại học phần bằng điểm chữ và quy đổi tương ứng ra điểm thang 4 để tính điểm trung bình học kỳ, cả năm.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 10 cũng quy định, với những cơ sở đào tạo và giảng dạy đang đào tạo và giảng dạy theo niên chế và sử dụng thang điểm 10 thì tính những điểm trung bình nhờ vào điểm học phần theo thang điểm 10, không quy đổi những điểm chữ về thang điểm.

3. Cách xếp loại học lực ĐH

Tại khoản 5 Điều 10 Quy chế đào tạo và giảng dạy ĐH quy định, sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:

Theo thang điểm 4:

  Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;Dưới 1,0: Kém.

Theo thang điểm 10:

  Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;Dưới 4,0: Kém.

://.youtube/watch?v=peR_NyXsofk

Reply
7
0
Chia sẻ

4265

Clip Cách tính điểm tích lũy UTC ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tính điểm tích lũy UTC tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách tính điểm tích lũy UTC miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách tính điểm tích lũy UTC miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tính điểm tích lũy UTC

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính điểm tích lũy UTC vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #điểm #tích #lũy #UTC