Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách pha thuốc thử Bradford 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cách pha thuốc thử Bradford được Update vào lúc : 2022-01-23 00:05:20 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

PHỤ LỤC 15.34

Nội dung chính

  Phương pháp Lowry
  Nguyên lýPhương pháp tiến hành:Dựng đường chuẩn:Đo độ hấp thụ thực của protein ở bước sóng 280 nm
  Nguyên lý:Phương pháp tiến hành:Phương pháp Bradford
  Nguyên lý:Phương pháp tiến hành :Phương pháp đồng/acid bicinchoninicNguyên lý:Phương pháp tiến hành:Phương pháp biuret
  Nguyên lý:Phương pháp tiến hành:Phương pháp quang phổ huỳnh quang
  Nguyên lý:Phương pháp tiến hành:Tiêu chuẩn chấp thuậnVideo liên quan

Protein có trong vắc xin và sinh phẩm được xác lập theo nhiều phương pháp rất khác nhau, tùy từng từng loại vắc xin và sinh phẩm.

Phương pháp Lowry

Nguyên lý

Protein có trong mẫu vắc xin thử bị tủa với acid tricloroacetic nóng. Xác định lượng tủa để tính ra lượng protein có trong vắc xin, sinh phẩm.

Phương pháp tiến hành:

Pha loãng mẫu thử (nếu thiết yếu) để chỉnh hàm lượng protein của mẫu thử trong mức chừng 20 μg/ml đến 120 μg/ml. Thêm 1 ml dung dịch acid tricloroacetic 10 % vào một trong những ống nghiệm có chứa 1 ml mẫu thử. Đun nóng ở 80 °C trong nồi cách thủy trong 15 min. Làm nguội ở nhiệt độ phòng.
Ly tâm ở vận tốc 3500 r/min trong 30 min, vô hiệu phần dung dịch nước.
Thêm vào phần lắng cặn 2 ml dung dịch acid tricloroacetic 5 %. Lắc kỹ trên máy lắc và ly tâm lại một lần nữa ở vận tốc 3500 r/min trong 30 min, vô hiệu phần dung dịch nước.
Thêm 2,5 ml dung dịch Alkalin vào mỗi ống nghiệm nêu trên và ủ ở nhiệt độ phòng (thời hạn ủ tùy từng loại mẫu thừ) để hòa tan phần lắng cặn.
Thêm 2,5 ml nước cất và 0,5 ml thuốc thử Folin (pha loãng 1/2), ủ ở 37 °C trong 30 min. Ly tâm với vận tốc 3500 r/min đến 6000 r/min trong 30 min (với những chế phẩm chứa chất hấp phụ nhôm). Đo tỷ suất quang học ở bước sóng 750 nm trên quang phổ kế.
Song tuy nhiên tiến hành thử nghiệm với mẫu trắng: thay vào 1 ml mẫu thử là một trong ml nước cất.

Dựng đường chuẩn:

Dựng đường chuẩn với dung dịch protein chuẩn (dung dịch albumin chuẩn ở những nồng độ 25 μg/ml; 50 μg/ml; 100 μg/ml; 150 μg/ml). Dựa vào hàm lượng protein tìm kiếm được trên đường chuẩn tính ra hàm lượng protein có trong mẫu thử.
Cách pha dung dịch Alkalin (pha ngay trước lúc sử dụng):

Dung dịch đồng sulfat pentahydrat 2 %: Hòa tan 2 g đồng sulfat pentahydrat vào vừa đủ 100 ml nước cất. Dung dịch natri tartrat 4 %: Hòa tan 4 g natri tartrut trong vừa đủ 100 ml nước cất.Trộn lẫn 2 dung dịch trên được dung dịch A.
Hòa tan 0,8 g natri hydroxyd và 4 g natri carbonat trong vừa đủ 100 ml nước cất được dung dịch B.
Trộn 50 ml dung dịch B và 1 ml dung dịch A được dung dịch Alkalin.

Đo độ hấp thụ thực của protein ở bước sóng 280 nm

Nguyên lý:

Protein trong dung dịch hấp thụ tia tử ngoại ờ bước sóng 280 nm, do sự xuất hiện những amino acid dây thơm, hầu hết là tyrosin và tryptophan trong cấu trúc protein.

Phương pháp tiến hành:

Dung dịch thử: Pha loãng mẫu thử đến hàm lượng protein trong mức chừng 0,2 mg/ml đến 2 mg/ml bằng dung dịch đệm thích hợp.
Dung dịch chuẩn: Pha loãng mẫu chuẩn bằng cùng dung dịch đệm với mẫu thử và có hàm lượng protein tương ứng với mẫu thử.
Giữ dung dịch thử và chuẩn ở nhiệt độ phòng. Đo độ hấp thụ những dung dịch này bằng cóng thạch anh ở bước sóng 280 nm (Phụ lục 4.1), dùng nước cất làm mẫu trắng.
Hàm lượng protein trong mẫu thử (Cu) được xem bởi công thức:
Cu = Cs (Au/As)
Trong số đó:
Cslà hàm lượng protein trong dung dịch chuẩn;
Aulà độ hấp thụ của mẫu thử;
Aslà độ hấp thụ của dung dịch chuẩn.

Phương pháp Bradford

Nguyên lý:

Dựa trên sự phối hợp giữa thuốc nhuộm Coomasie với protein trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên acid.

Phương pháp tiến hành :

Pha loãng mẫu thử bằng nước cất đến hàm lượng thích hợp trong mức chừng đường chuẩn.
Chuẩn bị dung dịch chuẩn BSA (bovine serum albumin) có hàm lượng trong mức chừng 0,1 mg/ml đến 1 mg/ml. Dùng nước cất làm mẫu trắng.
Thêm 2,5 ml thuốc nhuộm Coomasie 20 % vào 0,05 ml mẫu trắng, mẫu chuẩn và mẫu thử, lắc đều. Để yên 10 min ởnhiệt độ phòng. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) ở bước sóng 595 nm (không dùng cóng thạch anh do sẽ bị thuốc nhuộm gắn vào).
Hàm lượng protein trong mẫu thử được xem toán nhờ vào đường chuẩn.

Phương pháp đồng/acid bicinchoninic

Nguyên lý:

Dựa vào sự khử của ion Cu2+ thành Cu do protein, dùng acid bicinchoninic (BCA) để xác lập Cu+.

Phương pháp tiến hành:

Pha loãng mẫu thử bằng nước cất đến hàm lượng thích hợp trong mức chừng đường chuẩn.
Pha dung dịch chuẩn bằng nước cất (quá nhiều hơn nữa 5 nồng độ) có hàm lượng trong mức chừng 10 μg/ml đến 1200 μg/ml.
Dùng nước cất làm mẫu trắng.Thêm 2 ml thuốc thử đồng-BCA vào 0,1 ml mẫu trắng, mẫu chuẩn và mẫu thử, lắc đều. Ủ trong nồi cách thủy 37 °C trong 30 min. Làm nguội ở nhiệt độ phòng trong 60 min, đo tỷ suất quang (Phụ lục 4.1) ở bước sóng 562 nm, dùng cóng thạch anh.
Dựa vào đường chuẩn tính ra hàm lượng protein có trong mẫu thử.
Pha thuốc thử BCA: Hòa tan 10 g dinatri bicinchoninat, 20 g natri Carbonat monohydrat, 1,6 g natri tatrat, 4 g natri hydroxyd và 9,5 g natri hydrogen Carbonat vào nước cất. Điều chỉnh đến pH 11,25 nếu cần bằng dung dịch natri hydroxyd hoặc dung dịch natri hydrogen carbonat. Thêm nước cất vừa đủ 1000 ml, lắc đều.
Pha thuốc thử đồng-BCA: Trộn 1 ml dung dịch đồng Sulfat 40 g/l với 50 ml thuốc thử BCA.

Phương pháp biuret

Nguyên lý:

Dựa vào sự tương tác của ion Cu2+ với protein trong dung dịch alkalin, thành phầm thu được có độ hấp thụ cực lớn ở bước sóng 545 nm.

Phương pháp tiến hành:

Pha loãng mẫu thử bằng dung dịch nước muối sinh lý đến hàm lượng thích hợp trong mức chừng đường chuẩn.
Pha dung dịch chuẩn bằng dung dịch nước muối sinh lý (quá nhiều hơn nữa 3 nồng độ) có hàm lượng trong mức chừng từ 0,5 mg/ml đến 10 mg/ml.
Dùng dung dịch nước muối sinh lý làm mẫu trắng.
Lấy một thể tích dung dịch mẫu thử, thêm đồng lượng dung dịch natri hydroxyd 60 g/l, lắc đều. Ngay lập tức cho thuốc thử biuret với lượng bằng 0,4 lần thể tích dung dịch mẫu thử và lắc nhanh. Để yên ở nhiệt độ phòng 15 min.
Trong vòng 90 min sau khi cho thuốc thử biuret, đo tỷ suất quang (Phụ lục 4.1) của mẫu thử ở bước sóng 545 nm.
Song tuy nhiên tiến hành với mẫu trắng và mẫu chuẩn.
Dựa vào đường chuẩn tính ra hàm lượng protein có trong mẫu thử.
Pha thuốc thử biuret: Hòa tan 3,46 g đồng Sulfat (TT) trong 10 ml nước cất nóng, để nguội (dung dịch A). Hòa tan 34,6 g natri citrat (TT) và 20 g natri carbonat khan (TT) vào 80 ml nước cất nóng, để nguội (dung dịch B). Trộn dung dịch A và B, thêm nước cất vừa đủ 200 ml. Dùng trong mức time nửa năm, không dùng nếu thấy vẩn đục hoặc có tủa.

Phương pháp quang phổ huỳnh quang

Nguyên lý:

Dựa vào dẫn xuất của protein với o-phthaldehyd do chất này phản ứng với những amin chính của protein (N-termina) amino acid và nhóm ε-amino của lysin tồn dư).

Phương pháp tiến hành:

Pha loãng mẫu thử bằng nước muối sinh lý (TT) đến hàm lượng thích hợp trong mức chừng đường chuẩn. Điều chỉnh pH từ 8 đến 10,5 trước lúc thêm thuốc thử phthaldehyd.
Pha dung dịch chuẩn bằng nước muối sinh lý (TT) (quá nhiều hơn nữa 5 nồng độ) có hàm lượng trong mức chừng từ 10 μg/mlđến 200 μg/ml. Điều chỉnh pH từ 8 đến 10,5 trước lúc thêm thuốc thử phthaldehyd.Dùng nước muối sinh lý (TT) làm mẫu trắng.
Trộn 10 ml những dung dịch mẫu thử, mẫu chuẩn, mẫu trắng với 0,1 ml thuốc thử phthaldehyd, để yên ở nhiệt độ phòng trong 15 min. Thêm 3 ml dung dịch natri hydroxyd 0,5 M và lắc đều. Đo cường độ huỳnh quang những dung dịch mẫu chuẩn và mẫu thử ở bước sóng kích thích 340 nm và bước sóng phát xạ giữa 440 nm và 445 nm.
Dựa vào đường chuẩn tính ra hàm lượng protein có trong mẫu thử.
Pha dung dịch đệm borat: Hòa tan 61,83 g acid boric trong nước cất và kiểm soát và điều chỉnh pH 10,4 bằng dung dịch kali hydroxyd, thêm nước cất vừa đủ 1000 ml, lắc đều.
Pha dung dịch gốc phthaldehyd: Hòa tan 1,20 g o-phthaldehyd trong một,5 ml methanol (TT), thêm 100 ml dung dịch đệm borat 0, 01 lắc đều. Thêm 0,6 ml dung dịch macrogol 23 lauryl ether và lắc đều. Bảo quản ở nhiệt độ phòng sử dụng trong 3 tuần.
Pha thuốc thử phthaldehyd: Thêm 15 μl 2-mercaptoethanol vào 5 ml dung dịch gốc phthaldehyd. Chuẩn bị dung dịch này trước lúc sử dụng 30 min. Sử dụng trong vòng 24 h.

Tiêu chuẩn chấp thuận đồng ý

Theo quy định trong chuyên luận riêng.

3
/
5
(
1

bầu chọn
)

4254

Clip Cách pha thuốc thử Bradford ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách pha thuốc thử Bradford tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cách pha thuốc thử Bradford miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách pha thuốc thử Bradford Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cách pha thuốc thử Bradford

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách pha thuốc thử Bradford vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #pha #thuốc #thử #Bradford