Mẹo Hướng dẫn Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 00:10:27 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án D.

Gọi 4 số đó là: a; a + d; a + 2d; a + 3d.

Theo đề bài: 

4a+6d=32⇒2a+3d=16.

Lại có 

a2+a+d2+a+2d2+a+3d2=336⇔4a2+12ad+14d2=336.

2a=16−3d vào, ta tìm kiếm được d = 4 hoặc.

Ở cả hai trường hợp đều ra 4 số cần tìm là 2; 6; 10; 14. Tích 4 số này là 1680.

Gọi 4 số đó là a; a + d; a + 2d; a + 3d. Theo đề bài: (4a + 6d = 32 Rightarrow 2a + 3d = 16.)

Lại có (a^2 + left( a + d right)^2 + left( a + 2d right)^2 + left( a + 3d right)^2 = 336 Leftrightarrow 4a^2 + 12ad + 14d^2 = 336.)

2a = 16 – 3d vào, ta tìm kiếm được d = 4 hoặc d = -4.

Ở cả hai trường hợp đều ra 4 số cần tìm là 2; 6; 10; 14. Tích 4 số này là 1680.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 39

Đáp án D.

Gọi 4 số đó là: a; a + d; a + 2d; a + 3d.

Theo đề bài: 

4a+6d=32⇒2a+3d=16.

Lại có 

a2+a+d2+a+2d2+a+3d2=336⇔4a2+12ad+14d2=336.

2a=16−3d vào, ta tìm kiếm được d = 4 hoặc.

Ở cả hai trường hợp đều ra 4 số cần tìm là 2; 6; 10; 14. Tích 4 số này là 1680.

– Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Gọi 4 số đó là: a; a + d; a + 2d; a + 3d.

Theo đề bài: 

4a+6d=32⇒2a+3d=16.

Lại có 

a2+a+d2+a+2d2+a+3d2=336⇔4a2+12ad+14d2=336.

2a=16−3d vào, ta tìm kiếm được d = 4 hoặc.

Ở cả hai trường hợp đều ra 4 số cần tìm là 2; 6; 10; 14. Tích 4 số này là 1680.

Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 v…

Câu hỏi: Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336. Tích của bốn số đó là

A.
5760

B.
15120

C.
1920

D.
1680

Đáp án

D

– Hướng dẫn giải

Gọi 4 số đó là a; a + d; a + 2d; a + 3d. Theo đề bài:(4a + 6d = 32 Rightarrow 2a + 3d = 16.)

Lại có(a^2 + left( a + d right)^2 + left( a + 2d right)^2 + left( a + 3d right)^2 = 336 Leftrightarrow 4a^2 + 12ad + 14d^2 = 336.)

2a = 16 – 3dvào, ta tìm kiếm được d = 4 hoặc d = -4.

Ở cả hai trường hợp đều ra 4 số cần tìm là 2; 6; 10; 14. Tích 4 số này là 1680.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn tập Chương 3 Đại số & Giải tích lớp 11 năm 2022 Trường THPT Nguyễn Văn Linh

Lớp 11 Toán học Lớp 11 – Toán học

Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng
bình phương của chúng bằng 336. Tích của bốn số đó là:

Đáp án D.

Gọi 4 số đó là: a; a + d; a + 2d; a + 3d.

Theo đề bài: 

4a+6d=32⇒2a+3d=16.

Lại có 

a2+a+d2+a+2d2+a+3d2=336⇔4a2+12ad+14d2=336.

2a=16−3d vào, ta tìm kiếm được d = 4 hoặc.

Ở cả hai trường hợp đều ra 4 số cần tìm là 2; 6; 10; 14. Tích 4 số này là 1680.

Đua top nhận quà tháng bốn/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 11 – TẠI ĐÂY

://.youtube/watch?v=G10q2pS6Ilw

4327

Review Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bốn #số #tạo #thành #một #cấp #số #cộng #có #tổng #bằng #và #tổng #bình #phương #của #chúng #bằng