Thủ Thuật Hướng dẫn Bào quan nào sau này có cấu trúc màng kép Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bào quan nào sau này có cấu trúc màng kép được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-16 19:34:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 10 năm 2022 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 9 có đáp án tiên tiến và phát triển nhất gồm những vướng mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

A/ Tế bào nhân thực – Các bào quan có màng kép

Câu 1: Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là

A. Chứa đựng thông tin di truyền

B. Tổng hợp nên ribôxôm

C. Trung tâm điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của tế bào

D. Cả A và C

Lời giải:

Nhân tế bào là nơi lưu giữ thông tin di truyền, là TT điều hành quản lý, khuynh hướng và giám sát mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí trao đổi chất trong quy trình sinh trưởng, tăng trưởng của tế bào.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Nếu xem tế bào là một thành phố hoạt động và sinh hoạt giải trí, thì nhân là:

A. Trung tâm điều khiển và tinh chỉnh

B. Hàng rào trấn áp

C. Nhà máy tạo nguyên vật tư

D. Nhà máy tạo nguồn tích điện

Lời giải:

Nhân tế bào là nơi lưu giữ thông tin di truyền, là TT điều hành quản lý, khuynh hướng và giám sát mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí trao đổi chất trong quy trình sinh trưởng, tăng trưởng của tế bào.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Trung tâm điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của tế bào nhân thực đó đó là:

A. Vùng nhân

B. Ribôxôm

C. Màng sinh chất

D. Nhân tế bào

Lời giải:

Trung tâm điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của tế bào nhân thực chính nhân tế bào.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Nhân là TT điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của tế bào vì

A. Nhân chưa đựng toàn bộ những bào quan của tế bào

B. Nhân chưa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở Lever tế bào

C. Nhân là nơi thực thi trao đổi chất với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quanh tế bào

D. Nhân hoàn toàn có thể liên hệ với màng và tế bào chất nhờ khối mạng lưới hệ thống lưới nội chất

Lời giải:

Nhân chứa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở Lever tế bào do vậy nhân là TT điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đặc điểm nào sau này của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của tế bào?

A. Có cấu trúc màng kép

B. Có nhân con

C. Chưa vật chất di truyền

D. Có kĩ năng trao đổi chất với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tế bào chất

Lời giải:

Nhân chứa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở Lever tế bào do vậy nhân là TT điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của tế bào.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Ở nhân tế bào động vật hoang dã, nhận định nào về màng nhân là sai?

A. Nhân chỉ có một màng duy nhất

B. Màng nhân gắn với lưới nội chất

C. Trên mặt phẳng màng nhân có nhiều lỗ nhân

D. Màng nhân được cho phép những phân tử chất nhất định đi vào hay phải đi thoát khỏi nhân

Lời giải:

Màng nhân là màng kép gồm màng ngoài và màng trong.

Màng ngoài thường nối với lưới nội chất.

Trên mặt phẳng màng nhân có thật nhiều lỗ nhân.

Lỗ nhân trên màng prôtêin được cho phép những phân tử nhất định đi vào hay phải đi thoát khỏi nhân

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Trên màng nhân có thật nhiều những lỗ nhỏ, chúng được gọi là “lỗ nhân”. Đâu là phát biểu sai về lỗ nhân?

A. Lỗ nhân có kích thước từ 50 – 80nm

B. Lỗ nhân chỉ được hình thành khi lớp màng nhân trong và lớp màng nhân ngoài áp sát với nhau theo quy tắc “đồng khớp”

C. Protein và ARN là 2 phân tử được được cho phép ra vào tại lỗ nhân

D. Protein là phân tử chỉ đi ra, không thể đi vào còn ARN là phân tử đi vào, không thể đi ra

Lời giải:

Trên màng có lỗ nhân (50 – 80nm) gắn với những phân tử protein, được cho phép những phân từ nhất định đi vào hoặc đi ra. (Protein đi vào và ARN đi ra, lỗ nhân chỉ hình thành khi 2 màng nhân áp sát nhau). Lỗ nhân chỉ được hình thành khi lớp màng nhân trong và lớp màng nhân ngoài áp sát với nhau theo quy tắc “đồng khớp”.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Ở nhân tế bào động vật hoang dã, chất nhiễm sắc có ở đâu ?

A. Dịch nhân

B. Màng trong

C. Màng ngoài

D. Nhân con

Lời giải:

Dịch nhân chứa một vài nhân con (giàu chất ARN) và những sợi chất nhiễm sắc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Trong dịch nhân có chứa

A. Ti thể và tế bào chất

B. Tế bào chất và chất nhiễm sắc thể

C. Chất nhiễm sắc và nhân con

D. Nhân con và mạng lưới nội chất

Lời giải:

Trong dịch nhân có chứa chất nhiễm sắc và nhân con

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Thành phần chiếm tỉ lệ lớn số 1 trong cấu trúc của nhân con là

A. Lipit

B. r ARN

C. Prôtêin

D. ADN

Lời giải:

Nhân con gồm hầu hết là prôtêin (80% – 85%) và rARN

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Hạch nhân (hay nhân con) có vai trò:

A. Điều khiển những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sống của tế bào

B. Hình thành thoi vô sắc

C. Nơi tích tụ trong thời điểm tạm thời những ARN

D. Nơi tổng hợp prôtêin của tế bào

Lời giải:

Nhân con gồm hầu hết là prôtêin (80% – 85%) và rARN; là nơi tích tụ trong thời điểm tạm thời những ARN.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Trong khung hình người, loại tế bào nào dưới đây không còn nhân ?

A. Tế bào gan

B. Tế bào cơ tim

C. Tế bào thần kinh

D. Tế bào hồng cầu

Lời giải:

Tế bào hồng cầu không còn nhân, ti thể hay riboxom, do vậy chúng có hình đĩa lõm hai mặt để vận chuyển những chất khí hiệu suất cao hơn.

Tế bào gan, cơ tim, tế bào thần kinh đều phải có nhân

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Trong khung hình người, loại tế bào nào dưới đây có nhiều nhân ?

A. Tế bào gan

B. Tế bào cơ vân

C. Tế bào bạch cầu đa nhân

D. Cả 3 loại tế bào trên

Lời giải:

Tế bào gan, cơ tim, tế bào thần kinh đều phải có nhân

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quy trình hô hấp của tế bào là

A. Lạp thể

B. Ti thể

C. Bộ máy gôngi

D. Ribôxôm

Lời giải:

Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quy trình hô hấp của tế bào là ti thể.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Loại bào quan giữ hiệu suất cao phục vụ nguồn nguồn tích điện hầu hết của tế bào là

A. Riboxom

B. Bộ máy gongi

C. Lưới nội chất

D. Ti thể

Lời giải:

Ti thể là nơi phục vụ nguồn tích điện cho tế bào dưới dạng những phân tử ATP 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Đặc điểm nào sau này không phải cấu trúc của ti thể?

A. Trong ti thể có chưa ADN và riboxom

B. Hình dạng, kích thước, số lượng ti thể ở những tế bào là rất khác nhau

C. Màng trong của ti thể chứa hệ enzim hô hấp

D. Ti thể được bao bọc bởi 2 lớp màng trơn nhẵn

Lời giải:

Ti thể là bào quan được bao bọc bởi hai màng, màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn vào khoang ti thể tạo thành những mào

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17: Để thưc hiện hiệu suất cao là trạm nguồn tích điện của tế bào, ti thể có cấu trúc ra làm sao?

A. Có màng kép với màng trong ăn vào ti thể

B. Có những ribôxôm và hệ gen là DNA vòng kép

C. Có chưa hệ enzim hô hấp bám ở những mấu lồi

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Ti thể là bào quan được bao bọc bởi hai màng, màng trong ăn vào khoang ti thể tạo thành những mào; trên mào có nhiều loại enzim hô hấp. Ti thể chứa nhiều prôtêin và lipit, ngoài ra còn chứa axit nuclêic (ADN vòng, ARN) và ribôxôm (giống với ribôxôm của vi trùng).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Ti thể không còn hiệu suất cao nào sau này?

A. Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào dưới dạng những phân tử ATP

B. Tạo ra nhiều thành phầm trung gian

C. Có vai trò quan trọng trong quy trình chuyển hóa vật chất

D. Khử độc cho tế bào

Lời giải:

Ti thể là nơi phục vụ nguồn tích điện cho tế bào dưới dạng những phân tử ATP. Ngoài ra, ti thể còn tạo ra nhiều thành phầm trung gian có vai trò quan trọng trong quy trình chuyển hoá vật chất.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19:  Điều nào sau này là hiệu suất cao chính của ti thể?

A. Chuyển hóa nguồn tích điện cho những hợp chất hữu cơ thành ATP phục vụ cho tế bào hoạt động và sinh hoạt giải trí

B. Tổng hợp những chất để cấu trúc nên tế bào và khung hình

C. Tạo ra nhiều thành phầm trung gian phục vụ cho quy trình tổng hợp những chất

D. Phân hủy những chất ô nhiễm cho tế bào

Lời giải:

Ti thể có những hiệu suất cao như:

– Chuyển hóa đường và những chất hữu cơ khác thành nguồn tích điện ATP trong quy trình hô hấp tế bào

– Tạo ra thành phầm trung gian có vai trò quan trọng trong quy trình chuyển hóa vật chất và nguồn tích điện.

Tuy nhiên hiệu suất cao chính của ti thể là tổng hợp ra ATP và phục vụ ATP cho tế bào. 

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Các tế bào sau này trong khung hình người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào

A. Hồng cầu

B. Cơ tim

C. Biểu bì

D. Xương

Lời giải:

Tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào cơ tim.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21:  Loại tế bào nào dưới đây chứa nhiều ti thể?

A. Tế bào gan

B. Tế bào cơ

C. Tế bào tim

D. Cả A, B, C đều đúng

Lời giải:

Tế bào gan, tế bào cơ, tế bào tim đều là những tế bào chứa nhiều ty thể.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Grana là cấu trúc gồm những túi dẹp xếp chồng lên nhau có trong bào quan:

A. Ti thể

B. Trung thể

C. Lục lạp

D. Lizôxôm

Lời giải:

Grana là cấu trúc có trong lục lạp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Bào quan nào hoàn toàn có thể chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng thành nguồn tích điện trong những link hóa học?

A. Lizôxôm

B. Không bào

C. Lục lạp

D. Lưới nội chất trơn

Lời giải:

Lục lạp là bào quan nào hoàn toàn có thể chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng thành nguồn tích điện trong những link hóa học    

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Bào quan này mang tên thường gọi là gì?

A. Bộ máy gôngi

B. Ti thể

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Lời giải:

Đó là lục lạp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 25: Lục lạp không còn cấu trúc nào sau này:

A. Hình bầu dục

B. Được bao bọc bởi một màng đơn

C. Bên trong là khối cơ chất không màu – gọi là chất nền (strôma)

D. Các hạt nhỏ (grana) nằm trong chất nền

Lời giải:

Lục lạp thường có hình bầu dục. Mỗi lục lạp được bao bọc bởi màng kép (hai màng), bên trong là khối cơ chất không màu – gọi là chất nền (strôma) và những hạt nhỏ (grana).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26: Lục lạp là bào quan?

A. Chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng thành nguồn tích điện hóa năng

B. Đóng gói, vận chuyển những thành phầm hữu cơ ra ngoài tế bào

C. Có ở toàn bộ những tế bào nhân thực

D. Có màng tilacoit bao bọc

Lời giải:

Luc lạp (lạp thể) là bào quan:

– Chỉ có ở tế bào thực vật, có màng bao bọc

– Chứa chất nền và khối mạng lưới hệ thống những túi dẹt được xếp trồng lên nhau, gọi là tilacoit. Các tilacoit xếp trồng lên nhau tạo thành những cấu trúc gọi là Grana, những grana được nối với nhau nhờ khối mạng lưới hệ thống nội màng.

– Chức năng: Chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng thành nguồn tích điện hóa năng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Trong những yếu tố cấu trúc sau này, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?

A. Màng tròn của lục lạp

B. Màng của tilacoit

C. Màng ngoài của lục lạp

D. Chất nền của lục lạp

Lời giải:

Trên màng tilacôit có hệ sắc tố (chất diệp lục và sắc tố vàng) và những hệ enzim sắp xếp một cách trật tự, tạo thành vô số những cty cơ sở dạng hạt hình cầu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 28: Sắc tố diệp lục có chứa nhiều trong cấu trúc nào sau này ?

A. Chất nền

B. Các túi tilacoit

C. Màng ngoài lục lạp

D. Màng trong lục lạp

Lời giải:

Trên màng tilacôit có hệ sắc tố (chất diệp lục và sắc tố vàng) và những hệ enzim sắp xếp một cách trật tự, tạo thành vô số những cty cơ sở dạng hạt hình cầu, kích thước từ 10 – 20nm gọi là cty quang hợp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 29:  Lục lạp có hiệu suất cao nào sau này?

A. Chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng thành nguồn tích điện hóa năng

B. Đóng gói, vận chuyển những thành phầm hữu cơ ra ngoài tế bào

C. Chuyển hóa đường và phân hủy chất ô nhiễm trong khung hình 

D. Tham gia vào quy trình tổng hợp và vận chuyển lipit

Lời giải:

Lục lạp là nơi thực thi hiệu suất cao quang hợp của tế bào thực vật, Chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng thành nguồn tích điện hóa năng trong chất hữu cơ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 30: Chức năng của lục lạp là

A. Quang hợp

B. Bảo vệ lớp ngoài lá

C. Kết phù thích hợp với nước và muối khoáng tạo cacbonhiđrat

D. A, B, C đúng

Lời giải:

Chức năng của lục lạp là quang hợp: Chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng thành nguồn tích điện hóa năng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 31: Các bào quan có axit nucleic ngoài nhân là

A. Ti thể và không bào

B. Không bào và lizôxôm

C. Lạp thể và lizôxôm

D. Ti thể và lạp chất

Lời giải:

Các bào quan có axit nucleic ngoài nhân là ti thể và lạp thể.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 32: Nhận định nào sau này là SAI:

A. Ti thể và lục lạp cí kĩ năng hấp thụ ánh sáng

B. Ti thể và lục lạp đều hoàn toàn có thể tự nhân đôi

C. Ti thể và lục lạp đều hoàn toàn có thể phục vụ nguồn tích điện cho tế bào

D. Ti thể và lục lạp đều phải có màng kép bao bọc

Lời giải:

Ý A sai: Lục lạp chứa những sắc tố quang hợp nên hoàn toàn có thể hấp thụ ánh sáng.

Ý B đúng: Các bào quan này còn có axit nuclêic riêng của tớ giúp chúng hoàn toàn có thể tự nhân đôi tạo số lượng lớn trong tế bào.

Ý C đúng: những bào quan đều phải có khối mạng lưới hệ thống enzym phức tạp hoàn toàn có thể phục vụ nguồn tích điện cho tế bào.

Ý D đúng: Ti thể và lục lạp đều phải có màng kép bao bọc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 33: Nơi chứa DNA trong tế bào thực vật:

A. Nhân 

B. Nhân và diệp lục

C. Nhân và ti thể

D. Nhân, ti thể và lạp thể

Lời giải:

Nơi chứa DNA trong tế bào thực vật: Nhân, ti thể và lạp thể

Đáp án cần chọn là: D

Câu 34: Cho những vị trí sau: 

(1) Màng sinh chất.    

(2) Ribosome 

(3) Lục lạp.                 

(4) Nhân 

(5) Tế bào chất.         

(6) ti thể. 

Ở sinh vật nhân thực, ARN và ADN đều phân loại ở: 

A. (1), (2), (5), (6)

B. (4)

C. (3), (4), (6)

D. (2), (3), (4), (5), (6)

Lời giải:

ARN và ADN đều phân loại ở lục lạp, ti thể và nhân

Đáp án cần chọn là: C

Câu 35: Thành phần cấu trúc của nhân tế bào gồm những gì? 

1. Màng nhân

2. Dịch nhân

3. Lỗ nhân

4. Nhân con

5. Chất nhiễm sắc

A. 2, 3, 4, 5

B. 1, 3, 4, 5

C. 1, 2, 4, 5

D. 1, 2, 3, 5

Lời giải:

Phía ngoài nhân được bao bọc bởi màng kép (hai màng), mỗi màng có cấu trúc giống màng sinh chất, bên trong chứa khối sinh chất gọi là dịch nhân, trong số đó có một vài nhân con (giàu chất ARN) và những sợi chất nhiễm sắc

Đáp án cần chọn là: C

Câu 36: Nhân tế bào gồm những thành phần gì?

A. Màng nhân

B. Dịch nhân

C. Nhân con và chất nhiễm sắc

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Phía ngoài nhân được bao bọc bởi màng kép (hai màng), mỗi màng có cấu trúc giống màng sinh chất, bên trong chứa khối sinh chất gọi là dịch nhân, trong số đó có một vài nhân con (giàu chất ARN) và những sợi chất nhiễm sắc

Đáp án cần chọn là: D

Câu 37: Điểm giống nhau giữa lục lạp và ti thể là gì? 

1. Có màng kép bao bọc 

2. Trong cấu trúc có chứa ADN, ARN, ribôxôm 

3. Tham gia chuyển hóa nguồn tích điện trong tế bào 

4. Số lượng tùy từng loại tế bào và Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 

5. Có trong tế bào động vật hoang dã và thực vật

A. 1, 2, 3, 5

B. 1, 3, 4, 5

C. 1, 2, 3, 4

D. 2, 3, 4, 5

Lời giải:

Sự giống nhau giữa hai bào quan ti thể và lục lạp thể hiện ở đoạn chúng đều phải có cấu trúc màng kép và có chứa: DNA vòng, những ribôxôm và hệ enzim đặc trưng, thực thi chuyển hóa nguồn tích điện và có số lượng thay đổi.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 38: Sự giống nhau giữa hai bào quan ti thể và lục lạp thể hiện ở đoạn chúng đều phải có cấu trúc màng và có chứa:

A. DNA vòng, những ribôxôm và hệ enzim đặc trưng

B. DNA vòng, chất nền (stroma) và những hạt nhỏ grana)

C. Các ribôxôm, hệ enzim, hệ sắc tố

D. Cùng một hệ enzim

Lời giải:

Sự giống nhau giữa hai bào quan ti thể và lục lạp thể hiện ở đoạn chúng đều phải có cấu trúc màng và có chứa: DNA vòng, những ribôxôm và hệ enzim đặc trưng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 39: Có bao nhiêu điểm lưu ý dưới đấy là chung cho lục lạp và ti thể? 

(1) được bao bọc bởi 2 lớp màng. 

(2) tìm thấy ở toàn bộ những tế bào nhân thực. 

(3) có hiệu suất cao chuyển hóa nguồn tích điện cho tế bào. 

(4) có những phân tử ADN dạng sợi kép. 

(5) có bào quan riboxom.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Lời giải:

Các điểm lưu ý có ở cả ti thể và lạp thể là: (1),(4),(5)

Ý (2) sai, ở tế bào động vật hoang dã (nhân thực) không còn lục lạp

Ý (3) sai, hiệu suất cao của quang hợp là tổng hợp chất hữu cơ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 40: Cho những thành phần sau: 

(1) Màng trong gấp nếp 

(2) Ribosome lớn (80S). 

(3) ADN kép, vòng, không link với histon 

(4) Enzyme tổng hợp ATP 

(5) Màng ngoài trơn 

(6) Phiến thylakoid. Cấu trúc có ở cả ti thể và lục lạp là:

A. (2), (3), (6)

B. (1), (2), (4)

C. (3), (4), (5)

D. (4), (5), (6)

Lời giải:

Cấu trúc có ở cả ti thể và lục lạp là: (3),(4),(5)

Màng trong gấp nếp chỉ có ở ti thể

Ribosome lớn (80S) không còn ở cả ti thể và lục lạp

Phiến thylakoid chỉ có ở lục lạp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 41: Điểm giống nhau về cấu trúc giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là :

A. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp

B. Được bao bọc bởi lớp màng kép

C. Có chứa sắc tố quang hợp

D. Có chưa nhiều phân tử ATP

Lời giải:

Lục lạp và bào quan thực thi hiệu suất cao quang hợp

Ti thể là bào quan thực thi hiệu suất cao hô hấp.

Hai bào quan này đều được bao bọc bởi lớp màng kép

Đáp án cần chọn là: B

Câu 42: Điểm rất khác nhau giữa ti thể và lục lạp là gì? 

1. Lục lạp đảm nhiệm hiệu suất cao quang hợp, còn ti thể đảm nhiệm hiệu suất cao hô hấp 

2. Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi, còn màng trong của lục lạp thì trơn, không gấp nếp 

3. Ti thể không còn hệ sắc tố, còn lục lạp có hệ sắc tố 

4. Ti thể có ở tế bào động vật hoang dã và thực vật, còn lục lạp có ở tế bào thực vật 

5. Ti thể có chứa ADN còn lục lạp không chứa ADN

A. 1, 2, 3, 5

B. 2, 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 5

D. 1, 2, 3, 4

Lời giải:

Ti thể khác với lục lạp ở những điểm lưu ý:

+ Ti thể đảm nhiệm hiệu suất cao hô hấp, lục lạp đảm nhiệm hiệu suất cao quang hợp.

+ Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi, màng trong lục lạp trơn nhẵn giống màng ngoài.

+ Ti thể có ở toàn bộ tế bào nhân thực. Lục lạp chỉ có ở tế bào thực vật.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 43: Ti thể khác với lục lạp ở điểm gì?

A. Ti thể đảm nhiệm hiệu suất cao hô hấp

B. Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi

C. Ti thể có cả ở tế bào động vật hoang dã

D. Cả 3 ý trên

Lời giải:

Ti thể khác với lục lạp ở những điểm lưu ý:

+ Ti thể đảm nhiệm hiệu suất cao hô hấp, lục lạp đảm nhiệm hiệu suất cao quang hợp.

+ Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi, màng trong lục lạp trơn nhẵn giống màng ngoài.

+ Ti thể có ở toàn bộ tế bào nhân thực. Lục lạp chỉ có ở tế bào thực vật.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 44: Sự rất khác nhau giữa cấu trúc của ty thể và lục lạp là:

A. Màng trong của ty thể thì có gấp nếp còn màng trong của lục lạp thì trơn

B. Ty thể có màng kép còn lục lạp có màng đơn

C. Ty thể có enzim còn lục lạp có hạt riboxom

D. Ty thể có chất diệp lục còn lục lạp có enzim hô hấp

Lời giải:

Sự rất khác nhau giữa cấu trúc của ty thể và lục lạp là: Màng trong của ty thể thì gấp nếp còn màng trong của lục lạp thì trơn.

B sai, đều phải có màng kép

C sai, cả hai đều phải có riboxom và enzyme

D sai, ty thể có  enzyme hô hấp; lục lạp có chất diệp lục

Đáp án cần chọn là: A

Câu 45: Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân của tế bào trứng ếch loài A, tiếp theo đó lấy nhân của những tế bào sinh dưỡng loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận được được những ếch con từ những tế bào đã được chuyển nhân. Ếch con sẽ mang điểm lưu ý ra làm sao?

A. Tất cả điểm lưu ý của toàn bộ loài A và loài B

B. Chủ yếu của loài A

C. Chủ yếu của loài B

D. Một nửa của loài A, một nửa của loài B

Lời giải:

Ếch thu được có nhân của loài B, tế bào chất của loài A nên mang những tính trạng do gen trong nhân của loài B.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 46: Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A tiếp theo đó lấy nhân của tế bào sinh dưỡng của loài B cấy vào. Ếch con sinh ra có điểm lưu ý của loài ếch nào? Vì sao?

A. Loài ếch A do ếch con mang nhân của A

B. Loài ếch B do ếch con mang nhân của loài ếch B

C. Cả 2 loài AB, vì ếch con mang nhân của B và được nuôi từ tế bào chất A

D. Loài ếch A do ếch con được nuôi từ tế bào chất loài A

Lời giải:

Ếch con sinh ra có điểm lưu ý của toàn bộ hai loài AB, vì ếch con mang mang nhân của B và gen tế bào chất của A.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 47: Điểm khác lạ giữa màng trong và màng ngoài của ti thể là: 

I. Màng trong gồm hai lớp phôtpholipit kép còn màng ngoài có một lớp. 

II. Màng trong có chứa hệ enzim hô hấp, màng ngoài không còn. 

III. Màng ngoài gấp khúc tạo ra những mào, màng trong không gấp khúc. 

IV. Màng trong có diện tích s quy hoạnh bé nhiều hơn nữa diện tích s quy hoạnh màng ngoài. Số phương án KHÔNG đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Lời giải:

I sai, cả hai màng đều gồm 2 lớp phospholipit.

II đúng

III sai, màng trong gấp khúc, màng ngoài không gấp khúc.

IV sai, màng trong có diện tích s quy hoạnh to nhiều hơn màng ngoài.

Đáp án cần chọn là: C

B/ Tế bào nhân thực – Các bào quan có màng đơn

Câu 1: Lưới nội chất trơn có trách nhiệm

A. Tổng hợp prôtêin và lipit

B. Tổng hợp lipit, chuyển hóa đường và phân hủy chất ô nhiễm riêng với khung hình

C. Cung cấp nguồn tích điện ATP

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Lưới nội chất trơn có thật nhiều loại enzim, thực thi hiệu suất cao tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất ô nhiễm riêng với tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Lưới nội chất trơn không còn hiệu suất cao

A. Tổng hợp bào quan peroxixom

B. Tổng hợp lipit, phân giải chất độc

C. Tổng hợp protein

D. Chuyển hóa đường

Lời giải:

Lưới nội chất trơn có thật nhiều loại enzim, thực thi hiệu suất cao tổng hợp bào quan peroxixom, tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất ô nhiễm riêng với tế bào. Không có hiệu suất cao tổng hợp protein.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Lipit được tổng hợp ở

A. Lưới nội chất

B. Lưới nội chất hạt

C. Ribôxôm

D. Bộ máy gôngi

Lời giải:

Lipit được tổng hợp ở lưới nội chất trơn.

+ Lưới nội chất hạt: Tổng hợp protein

+ Ribôxôm: Tổng hợp protein

+ Bộ máy gôngi: Đóng gói và phân phối thành phầm.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có hiệu suất cao nào sau này?

A. Bao gói những thành phầm được tổng hợp trong tế bào

B. Tổng hợp protein tiết ra ngoài và protein cấu trúc nên màng tế bào

C. Sản xuất enzim tham gia vào quy trình tổng hợp lipit

D. Chuyển hóa đường và phân hủy chất ô nhiễm riêng với khung hình

Lời giải:

Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có hiệu suất cao tổng hợp prôtêin để lấy ra ngoài tế bào và những prôtêin cấu trúc nên màng tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Mạng lưới nội chất hạt có hiệu suất cao gì?

A. Tổng hợp glucozơ

B. Tổng hợp nuclêic axit

C. Tổng hợp lipit

D. Tổng hợp prôtêin

Lời giải:

Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có hiệu suất cao tổng hợp prôtêin để lấy ra ngoài tế bào và những prôtêin cấu trúc nên màng tế bào.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn rất khác nhau ở đoạn lưới nội chất hạt

A. Hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống

B. Nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không

C. Có đính những hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không còn

D. Có ribôxôm bám ở trong màng, còn luwosi nội chất trơn có ribôxôm bám ở ngoài màng

Lời giải:

Lưới nội chất hạt có đính những hạt ribô xôm, còn lưới nội chất trơn không còn

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Việc phân biệt giữa lưới nội sinh chất (LNSC) có hạt và không hạt nhờ vào điểm lưu ý:

A. LNSC có hình túi và LNSC không còn hạt hình túi

B. LNSC có hạt có ribôxôm bám ở mặt ngoài còn LNSC không hạt có ribôxôm bám

C. LNSC có hạt có ribôxôm bám ở trong còn LNSC không hạt có ribôxôm bám ở mặt ngoài của lưới

D. LNSC nối thông với khoang giữa của màng nhân và LNSC không hạt nối thông với màng tế bào

Lời giải:

Việc phân biệt giữa lưới nội sinh chất nhờ vào: Lưới nội chất hạt có đính những hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không còn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là

A. Lưới nội chất hạt nối thông với khoang giữa của màng nhân và lưới nội chất không hạt nối thông với màng tế bào.

B. Lưới nội chất hạt có hạt ribôxôm bám ở mặt ngoài còn lưới nội chất trơn thì không còn hạt ribôxôm.

C. Lưới nội chất trơn có enzim tham gia vào tổng hợp lipit còn lưới nội chất hạt tổng hợp prôtêin.

D. Lưới nội chất trơn không còn prôtêin và lưới nội chất hạt có prôtêin.

Lời giải:

Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là lưới nội chất hạt có hạt ribôxôm bám ở mặt ngoài còn lưới nội chất trơn thì không còn hạt ribôxôm.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9:  Cho những ý sau này: 

(1) Có cấu trúc tương tự như cấu trúc của màng tế bào 

(2) Là một khối mạng lưới hệ thống ống và xoang phân nhánh thông với nhau 

(3) Phân chia tế bào chất thành những xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa) 

(4) Có chứa hệ enzim làm trách nhiệm tổng hợp lipit 

(5) Có chứa hệ enzim làm trách nhiệm tổng hợp protein 

Trong những ý trên có mấy ý là điểm lưu ý chung của mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:

Mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt đều phải có những điểm lưu ý: 1, 2, 3.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Mạng lưới nội chất có điểm lưu ý chung là:

A. Có cấu trúc tương tự như cấu trúc của màng tế bào

B. Là một khối mạng lưới hệ thống ống và xoang phân nhánh thông với nhau

C. Phân chia tế bào chất thành những xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)

D. Cả 3 điểm lưu ý trên

Lời giải:

Mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt đều phải có những điểm lưu ý: 

+ Có cấu trúc tương tự như cấu trúc của màng tế bào

+ Là một khối mạng lưới hệ thống ống và xoang phân nhánh thông với nhau

+ Phân chia tế bào chất thành những xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn giống nhau ở đoạn:

A. Đều chứa axit nucleic  

B. Đều là khối mạng lưới hệ thống xoang màng dẹt thông với nhau

C. Đều tổng hợp protein, lipit, đường

D. Đều tổng hợp protein, lipit, đường

Lời giải:

Đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là B

Ý A,D đều là điểm lưu ý có ở lưới nội chất hạt

Lưới nội chất hạt tổng hợp protein, lưới nội chất trơn tổng hợp lipit, chuyển hoá đường

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Trong khung hình người, tế bào có lưới nội chất hạt tăng trưởng mạnh nhất là tế bào

A. Hồng cầu.

B. Bạch cầu.

C. Biểu bì.

D. Cơ.

Lời giải:

Lưới nội chất hạt tăng trưởng nhiều nhất ở tế bào bạch cầu,vì bạch cầu có hiệu suất cao bảo vệ khung hình bằng những kháng thể và prôtêin đặc hiệu,mà prôtêin chỉ tổng hợp được ở lưới nội chất hạt là nơi có những riboxom tổng hợp prôtêin.

Ngoài ra còn tồn tại những tuyến nội tiết và ngoại tiết cũng là nơi chứa nhiều lưới nội chất hạt vì chúng tiết ra hoocmôn và enzim cũng luôn có thể có thành phần đó đó là prôtêin. 

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Lưới nội chất hạt có nhiều ở đâu?

A. Tế bào xương

B. Tế bào bạch cầu

C. Tế bào gan

D. Tế bào cơ tim

Lời giải:

Lưới nội chất hạt thường có nhiều ở trong tế bào bạch cầu ở trong máu. 

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Trong khung hình, tế bào nào sau này có lưới nội chất hạt tăng trưởng? 

(1) Tế bào cơ tim 

(2) Tế bào hồng cầu 

(3) Tế bào gan 

(4) Tế bào biểu bì 

(5) Tế bào bạch cầu

A. (1), (5)

B. (3), (5)

C. (1), (3)

D. (2), (4)

Lời giải:

Các tế bào có lưới nội chất hạt tăng trưởng thường là những tế bào tạo ra nhiều protein

Đó là những tế bào (3), (5)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Trong khung hình người, tế bào có lưới nội chất trơn tăng trưởng mạnh nhất là tế bào

A. Gan.

B. Bạch cầu.

C. Niêm mạc ruột.

D. Cơ.

Lời giải:

Lưới nội chất trơn tăng trưởng nhiều ở tế bào gan vì gan đảm nhiệm hiệu suất cao chuyển hóa đường trong máu thành glicôgen và khử độc cho khung hình, hai hiệu suất cao này do lưới nội chất trơn đảm nhiệm vì hiệu suất cao của lưới nội chất trơn là thực thi hiệu suất cao tổng hợp lipit, chuyển hoá đường và phân huỷ chất ô nhiễm riêng với tế bào.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Tế bào nào sau này có lưới nội chất trơn tăng trưởng?

A. Tế bào biểu bì

B. Tế bào gan

C. Tế bào hồng cầu 

D. Tế bào cơ

Lời giải:

Tế bào gan có chứa nhiều nội chất trơn và là nơi có lưới nội chất trơn tăng trưởng vì gan đảm nhiệm hiệu suất cao chuyển hóa đường trong máu thành glicôgen và khử độc cho khung hình.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Vì sao lưới nội chất trơn tăng trưởng mạnh ở tế bào gan?

A. Vì gan có hiệu suất cao lọc máu

B. Vì gan có hiệu suất cao tạo kháng thể để bảo vệ khung hình

C. Vì gan có hiệu suất cao chuyển hóa đường

D. Vì gan có hiệu suất cao giải độc

Lời giải:

Vì gan có hiệu suất cao giải độc nên lưới nội chất trơn tăng trưởng mạnh ở tế bào gan.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Perôxixôm được hình thành từ bào quan nào ?

A. Lưới nội chất hạt

B. Lưới nội chất trơn

C. Ti thể

D. Bộ máy Gôngi

Lời giải:

Perôxixôm được hình thành từ lưới nội chất trơn, có chứa những enzim đặc hiệu, tham gia vào quy trình chuyển hoá lipit hoặc khử độc cho tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Đặc điểm của perôxixôm trong tế bào nhân thực là gì?

A. Có màng đơn bao bọc và kích thước nhỏ

B. Chứa enzim xúc tác tổng hợp và phân hủy H2O2

C. Được hình thành từ lưới nội chất trơn

D. Cả A, B, C đều đúng

Lời giải:

Perôxixôm có màng đơn bao bọc và kích thước nhỏ, được hình thành từ lưới nội chất trơn, có chứa những enzim đặc hiệu, tham gia vào quy trình chuyển hoá lipit hoặc khử độc (phân giải H2O2 thành H2O và O2) cho tế bào.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Bộ máy Gôngi có cấu trúc

A. Gồm khối mạng lưới hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau (nhưng tách biệt nhau) theo như hình vòng cung.

B. Gồm khối mạng lưới hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau (nhưng thông với nhau) theo như hình vòng cung.

C. Gồm khối mạng lưới hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau (nhưng tách biệt nhau) theo như hình vòng tròn

D. Gồm khối mạng lưới hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau (nhưng thông với nhau) theo như hình vòng tròn

Lời giải:

Bộ máy Gôngi gồm khối mạng lưới hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau (nhưng tách biệt nhau) theo như hình vòng cung

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Cấu trúc nằm bên cạnh trong tế bào gồm một khối mạng lưới hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau được gọi là?

A. Lưới nội chất

B. Bộ máy Gôngi

C. Riboxom

D. Màng sinh chất

Lời giải:

Bộ máy Gôngi gồm một khối mạng lưới hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau. Nó được ví như phân xưởng đóng gói, lắp ráp và phân phối những thành phầm của tế bào. 

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Bộ máy Gôngi có cấu trúc ra làm sao?

A. Một chồng túi màng dẹp thông với nhau.

B. Một khối mạng lưới hệ thống ống dẹp xếp cạnh nhau thông với nhau.

C. Một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng tách rời.

D. Một chồng túi màng và xoang dẹp thông với nhau.

Lời giải:

Bộ máy Gôngi có cấu trúc: Một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng tách rời

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Bộ máy Golgi có cấu trúc đặc trưng là

A. Màng đơn, gồm nhiều túi xoang dẹp xếp chồng lên nhau và tách biệt nhau.

B. Màng đơn, khối mạng lưới hệ thống xoang dẹp xếp chồng nhau, thông với nhau, đính nhiều ribosome.

C. Màng đôi, khối mạng lưới hệ thống xoang hình ống thông với nhau và thường thông với màng nhân, chứa nhiều enzyme.

D. Màng đôi, gồm nhiều túi xoang dẹp xếp chồng lên nhau và tách biệt nhau, chứa nhiều enzyme thủy phân

Lời giải:

Bộ máy Golgi có cấu trúc đặc trưng là màng đơn, gồm nhiều túi xoang dẹp xếp chồng lên nhau và tách biệt nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Khi quan sát 1 tế bào dưới kính hiển vi, một học viên mô tả một cấu trúc như sau: “Đó là một chồng túi dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách khỏi cái kia, không thông với nhau”. Theo em, cấu trúc học viên đó đề cập đến là

A. Hệ thống hạt grana

B. Bộ máy Golgi.

C. Các túi tilacoit.

D. Lưới nội chất trơn

Lời giải:

Mô tả trên là về cỗ máy Golgi

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25: Bộ máy Gôngi không còn hiệu suất cao

A. Gắn thêm đường vào prôtêin.

B. Bao gói những thành phầm tiết.

C. Tổng hợp lipit

D. Tạo ra glycôlipit

Lời giải:

Chức năng của cỗ máy Gôngi là gắn nhóm cacbohiđrat vào prôtêin, lipit; bao gói và phân phối những thành phầm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26: Chức năng của cục Gôngi:

A. Tiếp nhận những túi được chuyển tới từ lưới nội chất, hoàn thiện thêm cấu trúc, kết đặc chúng và tạo ra những túi mới,những túi này sẽ đi vào bào tương hay ra màng tế bào.

B. Quang hợp.

C. Sử dụng khối mạng lưới hệ thống enzim thuỷ phân để phân huỷ những hợp chất hữu cơ phức tạp thành những đơn phân.

D. Tạo nên thôi vô sắc nhờ đố mà nhiễm sắc thể hoàn toàn có thể phân li về những cực của tế bào.

Lời giải:

Bộ máy Gôngi thu gom, biến hóa, bao gói và phân phối những thành phầm đã được tổng hợp ở một vị trí này đến sử dụng ở một vị trí khác trong tế bào hay để xuất bào. 

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Bộ máy Gôngi tạo ra bào quan nào sau này?

A. Ribôxôm

B. Perôxixôm.

C. Lizôxôm

D. Ti thể

Lời giải:

Bộ máy Gôngi tạo ra những túi có màng bao bọc (như túi tiết, lizôxôm).

Bộ máy Gôngi còn kết phù thích hợp với mạng lưới nội chất tạo ra không bào.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 28: Các libôxôm ban đầu (sơ cấp) được tạo ra ở nơi nào trong tế bào được kể ra sau này?

A. Tế bào chất

B. Nhân

C. Thể gôngi     

D. Trung tâm tế bào

Lời giải:

Lizôxôm được hình thành từ cỗ máy Gôngi in như túi tiết nhưng không bài xuất ra bên phía ngoài.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 29: Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải “cắt” chiếc đuôi của nó. Bào quan đã hỗ trợ nó thực thi việc này là

A. Lưới nội chất.

B. Lizôxôm.

C. Ribôxôm.

D. Ty thể.

Lời giải:

Lizôxôm đã hỗ trợ nòng nọc chuyển thành ếch con bằng phương pháp ” cắt ” chiếc đuôi của nó.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 30: Trong quy trình tăng trưởng của nòng nọc có quy trình đứt đuôi để trở thành ếch. Bào quan chứa enzim phân giải làm trách nhiệm tiêu hủy tế bào đuôi là?

A. Lưới nội chất

B. Bộ máy Gôngi

C. Lizoxom

D. Riboxom

Lời giải:

– Giai đoạn đứt đuôi để trở thành ếch là quy trình mà đuôi của ếch không còn công dụng (không thiết yếu) riêng với đời sống sau này của ếch nên lizoxom sẽ đảm nhiệm hiệu suất cao phân hủy chúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 31: Cho những phát biểu sau về lizoxom. Phát biểu nào sai?

A. Lizoxom được bao bọc bởi lớp màng kép

B. Lizoxom chỉ có ở tế bào động vật hoang dã

C. Lizoxom chứa nhiều enzim thủy phân

D. Lizoxom có hiệu suất cao phân hủy tế bào già và tế bào bị tổn thương.

Lời giải:

Lizôxôm là một loại bào quan dạng túi có kích thước trung bình từ 0,25 – 0,6µm, có một màng bao bọc chứa nhiều enzim thuỷ phân.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 32: Lizôxôm có hiệu suất cao gì trong tế bào?

A. Cung cấp nguồn tích điện ATP cho tế bào, phục hồi tế bào già, tế bào bị tổn thương.

B. Vận chuyển những chất từ nơi này đến nơi khác trong tế bào, phân hủy những tế bào, bào quan già

C. Phân hủy những tế bào, bào quan già, tế bào bị tổn thương không hề kĩ năng phục hồi, phối hợp không bào tiêu hóa phân hủy thức ăn.

D. Xúc tác những phản ứng hóa học xẩy ra trong tế bào.

Lời giải:

Lizôxôm tham gia vào quy trình phân huỷ những tế bào già, những tế bào bị tổn thương không hề kĩ năng phục hồi cũng như những bào quan đang không còn thời hạn sử dụng. 

Đáp án cần chọn là: C

Câu 33: Các tế bào sau trong khung hình người, tế bào có nhiều lizôxôm nhất là tế bào

A. Hồng cầu.

B. Bạch cầu.

C. Thần kinh.

D. Cơ.

Lời giải:

Tế bào có nhiều lizôxôm nhất là tế bào bạch cầu có hiệu suất cao tiêu diệt những vi trùng cũng như những tế bào bệnh lí và những tế bào già.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 34: Loại tế bào được cho phép nghiên cứu và phân tích lizôxôm 1 cách dễ nhất là

A. Tế bào cơ

B. Tế bào thần kinh

C. Tế bào lá của thực vật

D. Tế bào bạch cầu hoàn toàn có thể thực bào

Lời giải:

Tế bào bạch cầu có nhiều lizôxôm, có hiệu suất cao tiêu diệt những vi trùng cũng như những tế bào bệnh lí và những tế bào già → được cho phép nghiên cứu và phân tích lizôxôm 1 cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị

Đáp án cần chọn là: D

Câu 35: Tế bào nào có không bào lớn?

A. Động vật

B. Nấm

C. Thực vật

D. Thực vật và nấm

Lời giải:

Tế bào có không bào lớn là tế bào thực vật.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 36: Trong những nhận định sau này, nhận định nào là đúng?

A. Không bào là một bào quan chỉ có ở tế bào thực vật

B. Không bào ở tế bào thực vật lớn, còn không bào ở tế bào động vật hoang dã nhỏ

C. Không bào ở tế bào thực vật lớn hoặc nhiều không bào, còn ở một số trong những tế bào động vật hoang dã hoàn toàn có thể có không bào nhưng kích thước nhỏ

D. Không bào ở tế bào động vật hoang dã lớn hoặc nhiều không bào, còn ở một số trong những tế bào thực vật hoàn toàn có thể có không bào nhưng kích thước nhỏ

Lời giải:

A sai vì không bào có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật hoang dã

B sai vì những nguyên sinh động vật hoang dã thì có không bào tiêu hoá tăng trưởng.

D sai vì Không bào ở tế bào thực vật lớn hoặc nhiều không bào, còn ở một số trong những tế bào động vật hoang dã hoàn toàn có thể

có không bào nhưng kích thước nhỏ.

Nhận định đúng là C

Đáp án cần chọn là: C

Câu 37: Cho những nhận định sau về không bào, nhận định nào sai?

A. Không bào ở tế bào thực vật có chứa những chất dự trữ, sắc tố, ion khoáng và dịch hữu cơ…

B. Không bào được tạo ra từ khối mạng lưới hệ thống lưới nội chất và cỗ máy Gôngi

C. Không bào được bao bọc bởi lớp màng kép

D. Không bào tiêu hóa ở động vật hoang dã nguyên sinh khá tăng trưởng.

Lời giải:

Không bào là bào quan có một lớp màng bao bọc.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 38:  Điều sau này đúng thời cơ nói về không bào là :

A. Là bào quan coa màng kép bao bọc

B. Có chứa nhiều trong toàn bộ tế bào động vật hoang dã

C. Không có ở những tế bào thực vật còn non

D. Cả A, B và C đều sai

Lời giải:

A sai vì không bào là bào quan có một lớp màng bao bọc.

B sai vì chỉ một số trong những tế bào động vật hoang dã có không bào bé 

C sai vì khi tế bào thực vật còn non thì có nhiều không bào nhỏ. 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 39: Không bào trong số đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào

A. Lông hút của rễ cây.

B. Cánh hoa.

C. Đỉnh sinh trưởng.

D. Lá cây của một số trong những loài cây mà động vật hoang dã không đủ can đảm ăn.

Lời giải:

Một số tế bào cánh hoa của thực vật có không bào chứa những sắc tố làm trách nhiệm thu hút côn trùng nhỏ đến thụ phấn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 40: Không bào trong số đó tích những chất độc, chất phế thải thuộc tế bào

A. Lông hút của rễ cây

B. Cánh hoa

C. Đỉnh sinh trưởng

D. Lá cây của một số trong những loài cây mà động vật hoang dã không đủ can đảm ăn

Lời giải:

Một số không bào lại chứa những chất phế thải, thậm chí còn rất độc riêng với những loài ăn thực vật.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 41: Không bào trong số đó chứa nhiều những chất khoáng, chất tan thuộc tế bào

A. Lông hút của rễ cây

B. Cánh hoa

C. Đỉnh sinh trưởng

D. Lá cây của một số trong những loài cây mà động vật hoang dã không đủ can đảm ăn

Lời giải:

Dịch không bào ở lông hút của rễ cây chứa những chất hữu cơ và những ion khoáng tạo ra áp suất thẩm thấu của tế bào.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 42: Hoa và lá đều được cấu trúc từ tế bào thực vật. Nhưng tại sao hoa đẹp và thơm hơn lá?

A. Do trong tế bào của hoa chứa nhiều loại vitamin có sắc tố rất khác nhau.

B. Do tế bào hoa nhận được nhiều tia sáng hơn tế bào lá

C. Do trong tế bào hoa chứa nhiều chất diệp lục hơn tế bào lá

D. Do không bào của tế bào hoa chứa nhiều sắc tố.

Lời giải:

Hoa đẹp và thơm hơn lá do không bào của tế bào hoa chứa nhiều sắc tố.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 43: Tế bào rễ của thực vật sống trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ngập mặn thường tích lũy thật nhiều chất khoáng để đảm bảo áp suất thẩm thấu cao, hoàn toàn có thể giúp rễ hấp thụ nước. Lượng khoáng này sẽ tiến hành tích lũy ở đâu trong tế bào?

A. Bào tương 

B. Lizoxom 

C. Không bào

D. Thành tế bào

Lời giải:

Lượng khoáng này sẽ tiến hành tích lũy ở không bào.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 44: Sự rất khác nhau trong cấu trúc màng của nhân với màng của cỗ máy Golgi là:

A. Nhân có màng kép, cỗ máy Golgi có màng đơn

B. Cấu trúc màng nhân có lipit, cấu trúc màng của cỗ máy Golgi có protein

C. Màng nhân có protein còn màng của cỗ máy Golgi thì không còn.

D. Nhân có màng đơn, cỗ máy Golgi có màng kép

Lời giải:

Nhân có màng kép, cỗ máy Golgi có màng đơn

Đáp án cần chọn là: A

Câu 45: Vì sao lizoxôm được ví như một phân xưởng tái chế rác thải?

A. Vì có cấu trúc một lớp màng

B. Vì bên trong lizoxôm có chứa enzim thuỷ phân

C. Vì có cấu trúc dạng túi

D. Vì có những hạt riboxôm đính trên màng

Lời giải:

Lizôxôm được ví như một phân xưởng tái chế rác thải chính bới bào quan này chứa những enzyme thuỷ phân những chất, tế bào già, mảnh vỡ tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 46: Trong tế bào nhân thực, không bào được tạo ra từ

A. Trung thể và ti thể.

B. Hệ thống lưới nội chất và khung xương tế bào.

C. Hệ thống lưới nội chất và cỗ máy Gôngi.

D. Thành tế bào và màng sinh chất.

Lời giải:

Không bào được tạo ra từ khối mạng lưới hệ thống lưới nội chất và cỗ máy Gôngi.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 47: Sự khác lạ hầu hết giữa không bào và túi tiết là

A. Không bào di tán tuơng đối chậm còn túi tiết di tán nhanh.

B. Màng không bào dày, còn màng túi tiết mỏng dính.

C. Màng không bào giàu cácbonhiđrat, còn màng túi tiết giàu prôtêin.

D. Không bào nằm gần nhân, cond túi tiết nằm gần cỗ máy Gôngi

Lời giải:

Sự khác lạ hầu hết giữa không bào và túi tiết là không bào di tán tuơng đối chậm còn túi tiết di tán nhanh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 48: Điểm giống nhau về cấu trúc giữa lizôxôm và không bào là:

A. Bào quan có lớp màng kép bao bọc

B. Đều có kích thước rất rộng

C. Được bao bọc chỉ bởi một lớp màng đơn

D. Đều có trong tế bào của thực vật và động vật hoang dã

Lời giải:

Điểm giống nhau về cấu trúc của không bào và lizôxôm là được bao bọc chỉ bởi một lớp màng đơn

Đáp án cần chọn là: C

Câu 49: Các loại màng ở những cấu trúc rất khác nhau của một tế bào nhân chuẩn rất khác nhau ở đoạn

A. Photpholipit chỉ có ở một số trong những loại màng.

B. Chỉ có một số trong những màng được cấu trúc từ phân tử lưỡng cực.

C. Mỗi loại màng có những phân tử prôtêin đặc trưng.

D. Chỉ có một số trong những màng có tính bán thấm.

Lời giải:

Mỗi loại màng ở những cấu trúc rất khác nhau của một tế bào nhân chuẩn rất khác nhau có những phân tử prôtêin đặc trưng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 50: Màng nhân, màng tế bào… đều gọi là màng sinh học, vậy chúng rất khác nhau ở:

A. Những phân tử prôtêin đặc trưng.

B. Những phân tử phôtpholipit.

C. Chỉ có một số trong những màng được cấu trúc từ phân tử lưỡng cực.

D. Chỉ có một số trong những màng có tính bán thấm.

Lời giải:

Các màng ở những cấu trúc rất khác nhau đều là màng sinh học nhưng rất khác nhau ở điểm lưu ý có thêm những phân tử prôtêin đặc trưng 

Đáp án cần chọn là: A

Câu 51: Ở tế bào thực vật, bào quan chứa enzim phân huỷ những axit béo thành đường là:

A. Lizôxôm.

B. Ribôxôm.

C. Lục lạp.

D. Glioxixôm.

Lời giải:

Ở tế bào thực vật có loại peroxixôm đặc trưng được gọi là glioxixôm. Trong glioxixôm có những enzim của quy trình glioxilat là quy trình chuyển hóa những lipit thành gluxit – là quy trình quan trọng và chỉ tượng trưng cho thực vật và ở một số trong những động vật hoang dã bậc thấp. Ở động vật hoang dã có xương sống bậc cao không còn quy trình này.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 52: Mạng lưới nội chất hạt có cấu trúc ra làm sao?

A. Một khối mạng lưới hệ thống xoang dẹt thông với nhau

B. Một khối mạng lưới hệ thống ống và xoang dẹt thông với nhau

C. Một khối mạng lưới hệ thống ống và xoang dẹt xếp cạnh nhau nhưng tách biệt

D. Một khối mạng lưới hệ thống ống phân nhánh

Lời giải:

Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào) là một khối mạng lưới hệ thống ống và xoang dẹt thông với nhau.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 53: Bào quan nào sau này có đính hạt riboxôm ?

A. Lưới nội chất trơn 

B. Nhân tế bào 

C. Lưới nội chất hạt

D. Không bào

Lời giải:

Lưới nội chất hạt có đính nhiều hạt riboxom làm trách nhiệm tổng hợp protein.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 54: Trong 1 tế bào nhân thực, khi nhiều lyzosome hàng loạt vỡ màng dẫn đến kết quả là

A. Hình thành 1 lyzosome lớn

B. Tế bào chất được quét dọn và sắp xếp, vệ sinh

C. Phân chia tế bào

D. Hoại tử tế bào (tự chết).

Lời giải:

Khi nhiều lyzosome hàng loạt bị vỡ thì sẽ giải phóng 1 lượng lớn enzyme, những enzyme này sẽ phân huỷ những cấu trúc của tế bào làm tế bào chết

Đáp án cần chọn là: D

Câu 55: Ở động vật hoang dã có vú, tế bào tuyến nước bọt hoàn toàn có thể tiết ra dịch có chứa thành phần quan trọng là enzyme amylase. Khi quan sát cấu trúc siêu hiển vi của tế bào tuyến nước bọt, bào quan rất tăng trưởng là

A. Lưới nội chất trơn

B. Lyzosome

C. Ti thể

D. Lưới nội chất hạt

Lời giải:

Enzyme amilase là protein, tế bào ở tuyến nước bọt thường xuyên hình thành protein này phải có lưới nội chất hạt rất tăng trưởng vì đấy là nơi tổng hợp protein.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 56: Lizoxom là bào quan chứa khối mạng lưới hệ thống enzyme thủy phân những chất, tuy nhiên những enzyme nó lại không thể phá hủy chính lizoxom, đó là vì

A. Lizoxom có màng nhầy bảo vệ tránh tác động của enzyme.

B. Enzyme ở trạng thái bất hoạt do pH trong lizoxom không thích hợp.

C. Cấu tạo màng lizoxom có thêm những yếu tố bảo vệ vững chãi.

D. Trong lizoxom không còn những chất hoạt hóa enzyme.

Lời giải:

Các enzyme ở trạng thái bất hoạt do pH trong lizoxom không thích hợp nên lizoxom không biến thành phá huỷ bởi những enzyme này.

Đáp án cần chọn là: B

Tải xuống

://.youtube/watch?v=V-HN02mkJy8

Bài giảng: Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo) – Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 10 tinh lọc, có đáp án tiên tiến và phát triển nhất hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

4482

Clip Bào quan nào sau này có cấu trúc màng kép ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bào quan nào sau này có cấu trúc màng kép tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bào quan nào sau này có cấu trúc màng kép miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Bào quan nào sau này có cấu trúc màng kép Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bào quan nào sau này có cấu trúc màng kép

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bào quan nào sau này có cấu trúc màng kép vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bào #quan #nào #sau #đây #có #cấu #trúc #màng #kép