Mẹo về Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-04 01:30:26 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(TG) – Chiều ngày 19/7, Ban Chỉ đạo, Tổ sửa đổi và biên tập Đề án “Tổng kết 15 năm thực thi Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn” (gọi tắt là BCĐ, TBT Đề án) đã có cuộc họp thứ nhất tại Tp Hà Nội Thủ Đô. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ huy Đề án dự và phát biểu chỉ huy.

Nội dung chính

  Cổng thông tin điện tử

  Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị

  Sự kiện nổi bậtThống kê truy vấn – Văn kiện Đảng bộ TỉnhVideo liên quan

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ huy Đề án phát biểu chỉ huy. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Cuộc họp.

Tham dự Cuộc họp còn những đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo những ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Năm 2008, sau gần 20 năm thực thi công cuộc thay đổi giang sơn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã phát hành Nghị quyết 27 về đội ngũ trí thức, Sau gần 15 năm thực thi, trong nhiệm kỳ khoá XIII này, Ban Chấp hành Trung ương đã giao cho những ban Đảng trách nhiệm nhìn nhận, tổng kết 15 năm thực thi Nghị quyết 27 khoá X. Nhiệm vụ của BCĐ, TBT Đề án là tiến hành tổng kết, nhìn nhận qua 15 năm thực thi những nội dung của Nghị quyết 27 khoá X vềđể báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương tại kỳ họp lần thứ 7, tháng 5/2023.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại buổi thao tác, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận vai trò to lớn của đội ngũ trí thức trong quy trình xây dựng và tăng trưởng giang sơn, liên minh công – nông – trí là hạt nhân, cơ sở của khối đại đoàn kết dân tộc bản địa; cùng với công nhân và nông dân, đội ngũ trí thức được xác lập là lực lượng cơ bản trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những nội dung trên đã được nêu trong văn kiện của Đảng ngay từ những kỳ đại hội thứ nhất và tiếp tục xác lập cho tới tận ngày này.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án nhận định, Nghị quyết 27 Ra đời, về cơ bản đã phục vụ lấy được lòng mong mỏi của đội ngũ trí thức, xác lập vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức; xác lập được tình hình, tình hình và góp sức của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng cũng như xác lập rõ tiềm năng, trách nhiệm xây dựng, tăng trưởng đội ngũ trí thức cho tới năm 2022. Trong thời hạn qua, Nghị quyết đã được quán triệt, triển khai sâu, rộng trong toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, nhiều nội dung của Nghị quyết đã được triển khai thực thi mang lại kết quả to lớn trong thực tiễn; đội ngũ trí thức đã tiếp tục tăng nhanh về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, tăng trưởng giang sơn và bảo vệ Tổ quốc; sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường; Khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa trên nền tảng liên minh công – nông – trí tiếp tục được củng cố vững chãi.

Công tác sơ kết kết, tổng kết Nghị quyết cũng khá được tiến hành trang trọng, đúng kỳ hạn và toàn bộ chúng ta đã và đang tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát hành những Kết luận số 90 năm 2014, Kết luận số 52 năm 2022 về tiếp tục thực thi Nghị quyết 27. Nhiều chủ trương về trọng dụng, đãi ngộ nhân tài của Đảng và Nhà nước đã được phát hành; những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khen thưởng, động viên, tôn vinh trí thức đã được tiến hành thường xuyên, liên tục với việc quan tâm của những cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước…

Bên cạnh những mặt tích cực đã được chỉ ra, nhìn nhận qua thực tiễn thì vẫn còn đấy một số trong những chưa ổn, hạn chế tồn tại của Nghị quyết 27 trong quy trình thực thi như: Nhiều nội dung của Nghị quyết còn chậm được rõ ràng hoá, thế chế hoá, việc tổ chức triển khai thực thi không đủ đồng điệu, ít đột phá. Phương thức lãnh đạo, chỉ huy riêng với đội ngũ trí thức chậm thay đổi, chưa theo kịp sự tăng trưởng. Sự tăng trưởng và góp sức của đội ngũ trí thức vẫn còn đấy chưa xứng với tiềm năng, chưa phục vụ với yêu cầu của yếu tố tăng trưởng giang sơn lúc bấy giờ…

Đồng chí Hồng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên BCĐ, TBT Đề án phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm thêm, cùng với trách nhiệm nhìn nhận kết quả 15 năm thực thi những tiềm năng, quan điểm, trách nhiệm và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết 27 và những Kết luận 90, Kết luận 52 của Ban Bí thư về tăng trưởng đội ngũ trí thưc, BCĐ và TBT Đề án sẽ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương một văn bản mới về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nhằm mục đích phục vụ tăng trưởng bền vững giang sơn với những tiềm năng, trách nhiệm tới năm 2030, tầm nhìn 2045 phù phù thích hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: Khơi dậy khát vọng tăng trưởng giang sơn phồn vinh, niềm sung sướng, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa kết phù thích hợp với sức mạnh thời đại; Đẩy mạnh toàn vẹn và tổng thể, đồng điệu công cuộc thay đổi, công nghiệp hoá, tân tiến hoá; Xây dựng và bảo vệ vững chãi Tổ quốc, giữ vững môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoà bình, ổn định; phấn đấu đến thời gian giữa thế kỷ XXI, việt nam trở thành nước tăng trưởng, theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi thao tác những đại biểu đã triệu tập trao đổi, góp ý vào bản kế hoạch, lộ trình thực thi tổng kết của Đề án; dự thảo đề cương báo cáo tổng kết; mục tiêu, yêu cầu của từng nội dung tổng kết; kế hoạch khảo sát, toạ đàm, hội thảo chiến lược, hội nghị; phương pháp tổ chức triển khai tổng kết đảm bảo hiệu suất cao. Các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất kiến nghị mới, yếu tố rõ ràng cần kiểm soát và điều chỉnh cho thích hợp như: Cần rõ ràng, bám sát, bao quát toàn vẹn và tổng thể Đề án qua 15 năm thực thi đạt được những gì, rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề, dự báo những tình hình mới trong Đk lúc bấy giờ của Đề án,…

Kết luận buổi thao tác, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa rất hoan nghênh những ý kiến của những đồng chí thành viên trong Tổ Đề án. Trưởng Ban chỉ huy Đề án nhìn nhận những ý kiến góp phần ngày hôm nay thường rất tận tâm, xác đáng, Tổ thư ký sẽ tiếp thu, ghi nhận sửa đổi đề thích hợp hơn với tình hình nêu lên lúc bấy giờ. Việc tổng kết Đề án cần nâng cao chất lượng tổng kết, tìm ra điểm nghẽn, những nguyên nhân, khắc phục điểm nghẽn, chưa ổn, bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nhiệm rút ra, nhìn nhận thực ra, những cơ sở nghiên cứu và phân tích có tính khoa học, thực tiễn để tổng kết toàn vẹn và tổng thể.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề xuất kiến nghị Tổ thư ký, Tổ giúp việc triệu tập tiếp thu ý kiến những đại biểu; tổng hợp khá đầy đủ, lựa chọn những yếu tố TT, yếu tố mới lúc bấy giờ nhờ vào tinh thần Nghị quyết; xây dựng kế hoạch đồng điệu, tổng hợp ý kiến của những Chuyên Viên, nhà khoa học, triệu tập nghiên cứu và phân tích, tăng cường công tác thao tác tuyên truyền./.

:Nhật Minh

Cổng thông tin điện tử

Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị

Bỏ qua chuyển hướng

  Trang chủGiới thiệu

   Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

    Ban chấp hành Đảng bộ

   Chức năng trách nhiệm

    Văn phòng Tỉnh ủyBan tổ chức triển khai Tỉnh ủyỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủyBan Tuyên giáo Tỉnh ủyBan Nội chính Tỉnh ủyBan Dân vận Tỉnh ủy

  Văn bản chỉ huy điều hànhVăn kiện Đảng

   Văn kiện Đảng bộ TỉnhTư liệu – Văn kiện

  Thư điện tửNội bộ

   Lịch thao tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủyHệ thống gửi nhận văn bảnBản tin văn phòngDanh bạ điện thoại

    Ban Tổ chức Tỉnh ủyỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủyBan Nội chính Tỉnh ủyBan Tuyên giáo Tỉnh ủyBan Dân vận Tỉnh ủyVăn phòng Tỉnh ủy

   Bản tin Tỉnh ủyHệ thống GNVB phiên bản cũ

  Lịch thao tác

   Lịch thao tác Văn phòng Tỉnh ủyLịch thao tác Ban Tổ chứcLịch thao tác Ủy Ban Kiểm traLịch thao tác Ban Tuyên GiáoLịch thao tác Ban Nội chínhLịch thao tác Ban Dân vận

  Liên hệ

Xem với cỡ chữ

Báo cáo 209-BC/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: BÁO CÁO
sơ kết 5 năm thực thi Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH giang sơn”

Số/kí hiệu

209-BC/TU

Ngày có hiệu lực hiện hành

30/12/2013

Người ký

Thái Vĩnh Liệu

Trích yếu

BÁO CÁO

sơ kết 5 năm thực thi Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH giang sơn”

Cơ quan phát hành

Tỉnh ủy Quảng Trị

Loại văn bản

Báo cáo

Chủ đề

Khóa

Khóa XV

Tập tin đính kèm
:
bc 209.30.12.2013.doc

Văn bản khác
:

BÁO CÁO
kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2010-2015

BÁO CÁO
Sơ kết 10 năm thực thi Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với công tác thao tác tăng trưởng phi hành đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở trong những doanh nghiệp, cty sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị xã”

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức triển khai thực thi “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị- xã hội” và “Quy định về Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, cơ quan ban ngành thường trực”

BÁO CÁO
Tổng kết thực thi Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng và thực thi Quy chế dân chủ ở cơ sở” (quy trình 1998 – 2015)

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với công tác thao tác mái ấm gia đình trong tình hình mới

BÁO CÁO
Sơ kết 4 năm thực thi Chỉ thị số 43-CT/TW ngày thứ 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với
công tác thao tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thao tác tăng trưởng đảng viên

BÁO CÁO
kết quả 2 năm thực thi Kết luận số 29-KL/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục thực thi Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và lướt web, tạp chí của Đảng

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực thi Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thay đổi nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị – xã hội ”

BÁO CÁO
tình hình, kết quả thực thi Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc “đảng viên đang công tác thao tác ở những cty, doanh nghiệp, cty sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú”.

Sự kiện nổi trội

  Các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác thao tác thông tin tuyên truyền, góp thêm phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào thắng lợi của công cuộc thay đổi

  (QTO) – Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trao giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 3, Báo Quảng Trị Online trân trọng trình làng toàn văn phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đăng Quang tại buổi gặp mặt đội ngũ người làm báo.

  Phát huy truyền thống cuội nguồn Anh hùng, quyết tâm xây dựng quê nhà Quảng Trị ngày càng giàu đẹp

  DIỄN VĂN LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( 03/02/1930 – 03/02/2022)

  Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2024

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho những cháu thiếu nhi

Thăm dò ý kiến

Hiện tại không còn bầu chọn nào đang hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Thống kê truy vấn – Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy vấn

   Tổng lượt truy vấn:
   52905417

Bản quyền thuộc Tỉnh ủy Quảng Trị

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Quảng Trị

Cơ quan quản trị và vận hành: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử: Số 03/GP-STTTT của Sở tin tức&Truyền thông Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 30 – Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị. Điện thoại : 02333852520, Fax: 02333552114, email:

Đăng nhập

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức

Reply
9
0
Chia sẻ

4142

Video Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức Free.

Thảo Luận vướng mắc về Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Báo cáo tổng kết xây dựng đội ngũ trí thức vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Báo #cáo #tổng #kết #xây #dựng #đội #ngũ #trí #thức