Thủ Thuật về Bảng 7 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bảng 7 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp được Update vào lúc : 2022-06-29 05:39:47 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hệ số lương quân nhân chuyên nghiệp

Nội dung chính

  Chi tiết thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp2. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và trình độ kỹ thuật cơ yếu1. Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp 2. Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và trình độ kỹ thuật cao cấp năm 2022Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp năm 2022Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp năm 2022Video liên quan

Từ ngày thứ nhất/07/2022, mức lương cơ sở sẽ tăng từ là 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức lương của lực lượng quân đội, công an cũng tiếp tục được kiểm soát và điều chỉnh. Dưới đấy là bảng lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2022, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Chi tiết thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ trình độ kỹ thuật, trách nhiệm phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức vụ và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ là quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

Quân nhân chuyên nghiệp dự bị là công dân Việt Nam có trình độ trình độ kỹ thuật, trách nhiệm đã Đk phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

2. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và trình độ kỹ thuật cơ yếu

Đơn vị: nghìn đồng

CHỨC DANH

BẬC LƯƠNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VK

I. Quân nhân chuyên nghiệp và trình độ kỹ thuật cơ yếu cao cấp

Nhóm 1

– Hệ số

3,85

4,20

4,55

4,90

5,25

5,60

5,95

6,30

6,65

7,00

7,35

7,70

VK

– Mức lương thực thi từ 01/7/2022

5.736

6.258

6.779

7.301

7.822

8.344

8.865

9.387

9.908

10.430

10.951

11.473

Nhóm 2

– Hệ số

3,65

4,00

4,35

4,70

5,05

5,40

5,75

6,10

6,45

6,80

7,15

7,50

VK

– Mức lương thực thi từ 01/7/2022

5.438

5.960

6.481

7.003

7.524

8.046

8.567

9.089

9.610

10.132

10.653

11.175

II. Quân nhân chuyên nghiệp và trình độ kỹ thuật cơ yếu trung cấp

Nhóm 1

– Hệ số

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

6,20

VK

– Mức lương thực thi từ 01/7/2022

5.215

5.662

6.109

6.556

7.003

7.450

7.897

8.344

8.791

9.238

Nhóm 2

– Hệ số

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

VK

– Mức lương thực thi từ 01/7/2022

4.768

5.215

5.662

6.109

6.556

7.003

7.450

7.897

8.344

8.791

III. Quân nhân chuyên nghiệp và trình độ kỹ thuật cơ yếu sơ cấp

Nhóm 1

– Hệ số

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,20

5,45

VK

– Mức lương thực thi từ 01/7/2022

4.768

5.140

5.513

5.885

6.258

6.630

7.003

7.375

7.748

8.120

Nhóm 2

– Hệ số

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,20

VK

– Mức lương thực thi từ 01/7/2022

4.395

4.768

5.140

5.513

5.885

6.258

6.630

7.003

7.375

7.748

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm:

Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp tiên tiến và phát triển nhất năm 2022 vẫn vận dụng mức lương cơ sở của năm 2022 là một trong.490.000 đồng/tháng. Ngoài ra, tại thông tư số 12/2022/TT-BQP chỉ có thay đổi những yếu tố về kéo dãn tuổi phục vụ tại ngũ, thẩm quyền nâng luong,…Còn thông số lương quân nhân vẫn được không thay đổi.

Để biết mức lương rõ ràng là bao nhiêu, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thang bảng lương dưới đây.

1. Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp 

Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp

Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp hưởng lương có thông số dưới 3,95. Từ thông số 6,80 trở lên là mức lương tương ứng với cấp bậc Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp, theo thông tư tiên tiến và phát triển nhất của Bộ quốc phòng.

Bộ quốc phòng vừa phát hành Thông tư 170/2022/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định hành động riêng với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15/12/2022, thông tư này gồm 5 chương, 15 điều, vận dụng riêng với quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị, công nhân và viên chức quốc phòng, những cty, tổ chức triển khai, cty và thành viên có liên quan.

Điều 4 (Cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương), chương II của thông tư này nêu rõ:

  Cấp bậc quân hàm Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương có thông số dưới 3,95.
  Cấp bậc quân hàm Trung uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ thông số 3,95 đến dưới 4,45.
  Cấp bậc quân hàm Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng từ thông số lương 4,45 đến dưới 4,90.
  Cấp bậc quân hàm Đại uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ thông số 4,90 đến mức 5,30.
  Cấp bậc quân hàm Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ thông số 5,30 đến dưới 6,10.
  Cấp bậc quân hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ thông số 6,10 đến dưới 6,80.
  Cấp bậc quân hàm Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ thông số 6,80 trở lên.

2. Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp 

Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp

Dưới đấy là thang bảng lương quân nhân thuộc quân đội nhân dân và trình độ kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và trình độ kỹ thuật cao cấp năm 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp năm 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp năm 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp 2022

>>> Tải mẫu thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp TẠI ĐÂY

Để biết thêm thông tin rõ ràng về thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp hoặc cần tương hỗ, những bạn hãy liên hệ ngay với Công ty AZTAX qua: HOTLINE : 0932 383 089 – E-Mail : – .aztax

Reply
8
0
Chia sẻ

4529

Review Bảng 7 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bảng 7 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Bảng 7 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Bảng 7 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bảng 7 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bảng 7 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bảng #bảng #lương #quân #nhân #chuyên #nghiệp