Mẹo Hướng dẫn Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2022 — 2025 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2022 — 2025 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 02:46:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

    HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nội dung chính

    Bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảngNhững bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảngMẫu bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảngThông tin liên hệCâu hỏi thường gặpVideo liên quan

    BAN TUYÊN GIÁO

                  *                                                                   Triệu Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2022

    Số 48-CV/BTGHU

V/v viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

    tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Kính gửi: – Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy;

                 – Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội huyện.

Thực hiện Công văn số 94-CV/BTGTU, ngày 25/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 28/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu và phân tích, học tập, triển khai thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn viết thu hoạch sau khi nghiên cứu và phân tích, học tập, triển khai thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025, như sau:

1. Đối tượng viết thu hoạch

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia những lớp nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025, do cấp ủy những cấp triệu tập (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn viết thu hoạch tham gia viết thu hoạch).

2. Nội dung viết thu hoạch

– Theo đồng chí trong quy trình thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2022, nguyên nhân thành công xuất sắc và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề nào đồng chí tâm đắc nhất?

Đồng chí hãy nêu những điểm mới nổi trội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025? Từ phương hướng, tiềm năng, trách nhiệm và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025, trên cương vị, chức trách, trách nhiệm được giao đồng chí nên phải làm gì để tổ chức triển khai thực thi thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025 ở ngành, địa phương, cty mình.

3. Hình thức viết

– Bài thu hoạch được viết tay trên giấy tờ A4, ghi rõ họ và tên, chức vụ, cty công tác thao tác và ký tên sau bài thu hoạch.

– Bài thu hoạch phải được trao xét, nhìn nhận, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản trị và vận hành.

4. Tổ chức thực thi

4.1. Đối với những đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản trị và vận hành, Căn cứ nội dung tại Công văn này, những đồng chí tự viết thu hoạch thành viên nộp về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp và nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo thời hạn quy định.

4.2. Đối với những đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản trị và vận hành

Căn cứ nội dung tại Công văn này, những đồng chí tự viết thu hoạch thành viên nộp về Ban Thường vụ cấp ủy cấp mình để xem nhận, nhận xét và tổng hợp bài thu hoạch nộp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trước thời điểm ngày 30/01/2022.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tổ chức triển khai nhìn nhận, nhận xét những bài thu hoạch và tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông báo kết quả viết bài thu hoạch đến tổ chức triển khai đảng và đảng viên.

4.3. Đối với cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở

– Đảng ủy, chi ủy lựa chọn nội dung viết thu hoạch phù phù thích hợp với đối tượng người dùng và triển khai viết thu hoạch ngay sau khi kết thúc việc học tập, quán triệt những nội dung Nghị quyết ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

– Tổ chức nhìn nhận, nhận xét những bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở cty mình; thông báo kết quả viết bài thu hoạch đến tổ chức triển khai đảng và đảng viên; tổng hợp, báo cáo kết quả viết bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, qua địa chỉ Gmail của đồng chí Lê Thị Yến: ; đồng chí Mai Thị Thủy là nhân viên cấp dưới Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Nội dung báo cáo: Tổng số bài thu hoạch nộp về cấp ủy/Tổng số đảng viên của cty?; trong số đó: số bài đạt xuất sắc?, số bài đạt tốt?, số bài đạt yêu cầu?, Số bài không đạt yêu cầu?.

– Thời gian hoàn thành xong và báo cáo về huyện: Trước ngày 25/02/2022.

5. Một số nội dung cần quan tâm trong tổ chức triển khai thực thi

– Viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu và phân tích, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025 là yêu cầu bắt buộc riêng với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện; kết quả nhận thức sau học tập những nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận, phân loại, bình xét thi đua thời gian ở thời gian cuối năm của cấp ủy, địa phương, cty và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, cty.

– Ban Tuyên giáo, tuyên huấn những Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham mưu cấp ủy, thủ trưởng cty chỉ huy tổ chức triển khai viết thu hoạch đạt kết quả và tổ chức triển khai nhìn nhận kết quả viết thu hoạch học tập Nghị quyết.

Đề nghị Đảng ủy những xã, thị xã; những Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; MTTQ và những đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện, chỉ huy tổ chức triển khai triển khai thực thi trang trọng, đạt kết quả./.

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG BAN

– Thường trực H.ủy (B/cáo), 

– Như kính gửi,

– Lưu BTGHU.

                                                                                                         Lê Thị Sen 

Nghị quyết của Đảng là một trong những khuynh hướng cho việc tăng trưởng giang sơn, là những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng thông qua đó thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với những nghành của đời sống xã hội. Vậy khi viết bài thu hoạch nghị quyết ra làm sao? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ gửi đến bạn đọc mẫu bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảng. Hi vọng nội dung bài viết mang lại nhiều điều có ích tới bạn đọc

Bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảng

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là việc làm quan trọng riêng với mỗi Đảng viên.

Nhận thức vai trò của yếu tố này thời hạn qua việc học tập, nghiên cứu và phân tích nghị quyết của Đảng tiếp tục được cấp ủy những cấp quan tâm, có nhiều thay đổi, góp thêm phần làm ra những thành tựu to lớn. Sau khi kết thúc kì đại hội đảng thì đảng viên cần viết bài thu hoạch, nội dung tiếp theo của nội dung bài viết sẽ gửi đến bạn đọc những bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảng.

Những bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảng

Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm 5 mẫu, là bài thu hoạch dành riêng cho những Đảng viên sau khi kết thúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực thi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Những bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảng như:

 Bài thu hoạch Nghị quyết 13 của Đảng viên

Bài thu hoạch Nghị quyết 13 dành riêng cho Đảng viên giáo viên

Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội 13 cho giáo viên

Bài thu hoạch Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảng

Mời bạn tìm hiểu thêm mẫu sau:

ĐẢNG BỘ…………………………CHI BỘ…………………………….ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM….…, ngày…tháng…năm 20…*(Đóng dấu treo của chi, đảng bộ)

BÀI THU HOẠCH
Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025

Họ và tên:……………………………………………

Chức vụ Đảng: ………………………………………

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể:…………………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác: ……………………………………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ:……………………………………………………………….

Nội dung vướng mắc:

Qua học tập nội dung Nghị quyết và Chương trình hành vi thực thi Nghị quyết Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện …….. khóa …., nhiệm kỳ 2022-2025, vị trí căn cứ vào từng nghành công tác thao tác và trách nhiệm trình độ của thành viên, đồng chí hãy trình diễn kế hoạch (hoặc chương trình hành vi) rõ ràng của đồng chí để góp thêm phần thực thi thành công xuất sắc Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ nơi công tác thao tác và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ………?

Trả lời:

1. Nhận thức, tiếp thu của tớ mình về những yếu tố cơ bản, điểm mới trong những chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:

– Việc tổ chức triển khai hội nghị nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt, triển khai thực thi Nghị quyết và Chương trình hành vi thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm mục đích tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành vi trong toàn Đảng bộ tỉnh, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt những cấp, những ngành.

– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiều nội dung mới có tính chiến đấu và quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện rõ tiềm năng, đường hướng tăng trưởng của tỉnh trong 5 năm tới, trong số đó có một số trong những yếu tố mang tầm kế hoạch cho 10, 15 năm tiếp theo.

– Cần tiếp tục nghiên cứu và phân tích toàn vẹn và tổng thể và thâm thúy, sớm chuyển hóa nhận thức vào hành vi, quyết tâm đưa những nội dung Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn sinh động trên quê nhà.

– Tiếp tục thay đổi việc học tập, quán triệt, triển khai thực thi Nghị quyết theo phía thiết thực, hiệu suất cao, bằng nhiều hình thức, phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng, địa phận.

– Việc thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phải đồng điệu với những nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp;

– Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Chương trình hành vi của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi trội của quê nhà;

– Tập trung khắc phục tình trạng phổ cập, quán triệt và triển khai thực thi nghị quyết còn mang tính chất chất hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tiễn;

– Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm tay nghề và có những hình thức khen thưởng riêng với những tổ chức triển khai, thành viên làm tốt và xử lý kỷ luật riêng với những nơi làm không tốt.

Mục tiêu tổng quát của Đại hội:

– Tăng cường công tác thao tác xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh từ đó nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị vững mạnh;

– Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bản địa và dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường toàn vẹn và tổng thể, đồng điệu công cuộc thay đổi; tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa việt nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo phía tân tiến;

– Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nhất quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chãi độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chính sách xã hội chủ nghĩa.

– Kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, cty làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm tay nghề hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quy trình học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết Đại hội.

Các trách nhiệm trọng tâm:

– Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

– Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp kế hoạch, đủ sức, phẩm chất và uy tín, ngang tầm trách nhiệm;

– Tập trung thực thi những giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức đối đầu đối đầu của nền kinh tế thị trường tài chính;

– Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chãi độc lập, bảo vệ  độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoà bình, ổn định để tăng trưởng giang sơn;

– Chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần, xử lý và xử lý tốt những yếu tố bức thiết; tăng cường thực thi tốt quản trị và vận hành tăng trưởng xã hội, bảo vệ bảo mật thông tin an ninh xã hội, bảo mật thông tin an ninh con người.

2. Những việc làm bản thân cần làm để thực thi tốt những tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đưa ra

Về tư tưởng chính trị:

– Bản thân tôi luôn giữ vững những quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Chấp hành nghiêm những chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, đồng thời vận động mái ấm gia đình và người thân trong gia đình thực thi tốt những qui định của địa phương nơi cư trú;

– Nghiêm túc học tập và nghiên cứu và phân tích những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phẩm chất đạo đức lối sống:

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực;

– Giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư, tại địa phương nơi sinh sống.

Về việc học tập rèn luyện:

– Bản thân tôi luôn hoàn thành xong tốt việc làm cũng như thể những trách nhiệm được phân công;

– Thực hiện đúng điều lệ, đúng quy định cũng như nội dung thao tác tị cơ quan, cty;

– Thực hiện việc tự phê bình và phê bình một cách trang trọng, thường xuyên;

– Tích cực học tập để nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm để phục vụ được những yêu cầu ngày càng cao trong việc làm;

– Trong quy trình công tác thao tác hằng ngày bản thân tôi luôn khắc phục những trở ngại vất vả gặp phải trong việc làm, thực thi tốt quy định dân chủ, đấu trang chống những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, xấu đi;

– Đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành xong tốt những trách nhiệm được giao theo quy định;

– Bản thân luôn tham gia tích cực vào những trào lưu được tổ chức triển khai tại cơ quan, cty cũng như thể những trào lưu được tổ chức triển khai tại nơi cư trú;

– Thực hiện tốt việc xây dựng mái ấm gia đình văn hóa truyền thống, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; quan tâm đến những người dân xung quanh; thực thi tốt nếp sống văn hóa truyền thống nơi công cộng;

– Trong thời hạn tới bản thân sẽ phải trau dồi đạo đức, lối sống, thực thi tốt chủ trương của nhà nước và pháp lý.

NGƯỜI VIẾT(Ký, ghi rõ họ tên)

tin tức liên hệ

Trên đấy là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về yếu tố “Mẫu bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảng – Tải xuống và xem trước”. Mọi vướng mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như soạn thảo hồ sơ quyết định hành động giải thể công ty tnhh 1 thành viên, thủ tục công ty tạm ngưng marketing thương mại, dịch vụ xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình, dịch vụ luật sư xây dựng công ty trọn gói giá rẻ… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được tương hỗ, giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102

    Meta: .facebook/luatsuxTiktok: ://.tiktok/@luatsuxYoutube: ://.youtube/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Bài thu hoạch là gì?

Bài thu hoạch là bản tự tổng kết, tự nhìn nhận của tớ tôi đã cảm nhận, được tích lũy, đã học được những gì sau chuyến du ngoạn, sau những buổi học, việc viết bài thu hoạch rất thường xuyên lúc bấy giờ

Nghị quyết được hiểu ra làm sao?

Nghị quyết của Quốc hội được phát hành để quyết định hành động kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội; chủ trương tài chính, tiền tệ vương quốc; chủ trương dân tộc bản địa, tòn giáo, đối ngoại, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, dự trù ngân sách nhà nước và phân loại ngân sách nhà nước, kiểm soát và điều chỉnh ngân sách nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, phê chuẩn điều ước quốc tế, quyết định hành động chính sách thao tác của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc bản địa, những Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và quyết định hành động những vấn để khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Những nghị quyết của Quốc hội tiềm ẩn quy tắc xử sự chung được gọi là nghị quyết có quy phạm pháp lý, có mức giá trị tương tự với luật.

0 thoát khỏi 5 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Reply
0
0
Chia sẻ

4307

Clip Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2022 — 2025 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2022 — 2025 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2022 — 2025 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2022 — 2025 Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2022 — 2025

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2022 — 2025 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #thu #hoạch #học #tập #Nghị #quyết #Đại #hội #đại #biểu #Đảng #bộ #tỉnh #lần #thứ #nhiệm #kỳ