Mẹo về Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề được Update vào lúc : 2022-08-11 18:30:22 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Chuyên đề bài tập môn Vật lý Lớp 9 (có đáp án)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ?
TRƯỜNG THPT ?
—– @&? —–
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP
VẬT LÝ 9
(Theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng học viên)
E = mc2
Họ và tên học viên:
Lớp:
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
CHUYÊN ĐỀ I. ĐIỆN HỌC
CHỦ ĐỀ 1. SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó (I ∼ U).
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.
2. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng trải qua gốc tọa độ (gốc tọa độ được chọn là yếu tố ứng với những giá trị U = 0 và I = 0).
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Xác định cường độ dòng điện theo giá trị của hiệu điện thế bằng đồ thị cho trước
Giả sử cần xác lập giá trị của cường độ dòng điện ứng với giá trị của hiệu điện thế là U0 ta hoàn toàn có thể thực thi như sau:
– Từ giá trị U0 (trên trục hoành), vẽ đoạn thẳng tuy nhiên tuy nhiên với trục tung (trục cường độ dòng điện) cắt đồ thị tại M.
– Từ M vẽ đoạn thẳng tuy nhiên tuy nhiên với trục hoành (trục hiệu điện thế) cắt trục tung tại điểm I0. Khi đó I0 đó đó là giá trị cường độ dòng điện cần tìm.
Chú ý: Nếu biết giá trị cường độ dòng điện bằng phương pháp tương tự ta hoàn toàn có thể tìm kiếm giá tốt trị tương ứng của hiệu điện thế.
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có quan hệ:
A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
B. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
C. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.
D. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó giảm.
Hướng dẫn giải:
Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó
→ Đáp án A
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ
A. luân phiên tăng giảm B. không thay đổi
C. giảm bấy nhiêu lần D. tăng bấy nhiêu lần
Hướng dẫn giải:
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ giảm bấy nhiêu lần
→ Đáp án C
Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi ra làm sao?
A. Giảm 3 lần B. Tăng 3 lần C. Không thay đổi D. Tăng 1,5 lần
Hướng dẫn giải:
Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này tăng 3 lần
→ Đáp án B
Đồ thị a và b được hai học viên vẽ khi làm thí nghiệm xác lập liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Nhận xét nào là đúng?
A. Cả hai kết quả đều đúng
B. Cả hai kết quả đều sai
C. Kết quả của b đúng
D. Kết quả của a đúng
Hướng dẫn giải:
Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) vào hiệu điện thế (U) là một đường thẳng trải qua gốc tọa độ (U = 0, I = 0)
→ Đáp án C
Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng thêm đến mức 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?
A. 0,5A B. 1,5A C. 1A D. 2A
Hướng dẫn giải:
Vì cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế nên
→ Đáp án B
Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì cường dộ dòng điện chạy qua nó có cường độ 6 mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm sút 4 mA thì hiệu điện thế là:
A. 4V B. 2V C. 8V D. 4000V
Hướng dẫn giải:
Lúc chưa giảm thì hiệu điện thế gấp 12/0,006 =2000 lần cường độ dòng điện nên sau khi giảm ta thấy cường độ dòng điện còn 2 mA. Vậy hiệu điện thế lúc này sẽ là: U = 2000.0,002 = 4V
→ Đáp án A
Cường độ dòng điện trải qua một dây dẫn là I1, khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2V. Dòng điện trải qua dây dẫn này sẽ có được cường độ I2 lớn gấp bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8V?
A. 1,5 lần B. 3 lần C. 2,5 lần D. 2 lần
Hướng dẫn giải:
Vì cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế nên
→ Đáp án C
Khi đặt một hiệu điện thế 10V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện trải qua nó có cường độ là một trong,25A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện trải qua dây chỉ từ là 0,75A?
A. 6V B. 2V C. 8V D. 4V
Hướng dẫn giải:
Vì cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế nên
Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là 10 – 6 = 4V
→ Đáp án D
Hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu một vật dẫn là 18V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,2A. Muốn cường độ dòng điện qua nó tăng thêm 0,3A thì phải để vào hai đầu vật dẫn đó một hiệu điện thế là bao nhiêu?
A. 45V B. 20V C. 80V D. 40V
Hướng dẫn giải:
Vì cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế nên
Vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn là 45V
→ Đáp án A
Dựa vào đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ở hình vẽ.
Hãy chọn những giá trị thích hợp để điền vào những ô trống trong bảng sau:
U (V)
0
5
18
25
I (A)
0,24
0,4
0,64
A.
U (V)
0
5
12
18
20
25
32
I (A)
0
0,1
0,24
0,36
0,4
0,5
0,64
B.
U (V)
0
5
12
18
20
25
30
I (A)
0
0,1
0,24
0,36
0,4
0,5
0,64
C.
U (V)
0
5
12
18
20
25
36
I (A)
0
0,1
0,24
0,36
0,4
0,5
0,64
D.
U (V)
0
5
12
18
20
25
40
I (A)
0
0,1
0,24
0,36
0,4
0,5
0,64
Hướng dẫn giải:
Căn cứ vào đồ thị, khi U0 = 0V thì U5 = 25V và I5 = 0,5A
Ta có:
Vậy giá trị của những ô trống được điền vào trong bảng sau:
U (V)
0
5
12
18
20
25
32
I (A)
0
0,1
0,24
0,36
0,4
0,5
0,64
→ Đáp án A
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN. ĐỊNH LUẬT ÔM
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Điện trở của dây dẫn
a) Xác định thương số U/I riêng với mỗi dây dẫn
– Đối với một dây dẫn nhất định, tỉ số U/I có mức giá trị không đổi.
– Đối với những dây dẫn rất khác nhau, tỉ số U/I có mức giá trị rất khác nhau.
b) Điện trở
– Điện trở của dây dẫn biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.
– Điện trở kí hiệu là R. Đơn vị của điện trở là Ôm (kí hiệu là Ω)
Các cty khác:
+ Kilôôm (kí hiệu là k ): 1 k = 1000
+ Mêgaôm (kí hiệu là M ): 1 M = 1000000
– Kí hiệu sơ đồ của điện trở trong mạch điện là:
– Công thức xác lập điện trở dây dẫn: R= U/I
Trong số đó: R là điện trở (Ω); U là hiệu điện thế (V); I là cường độ dòng điện (A)
2. Định luật Ôm
– Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
– Hệ thức màn biểu diễn định luật: I = U/R
Trong số đó: R là điện trở (Ω); U là hiệu điện thế (V); I là cường độ dòng điện (A)
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Cách xác lập điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
Thiết lập mạch điện như hình vẽ.
– Mắc ampe kế tiếp nối đuôi nhau với điện trở (R) để đo cường độ dòng điện IR qua điện trở.
– Mắc vôn kế tuy nhiên tuy nhiên với điện trở để đo hiệu điện thế UR giữa hai đầu R.
– Tính UR/IR ta xác lập giá tốt trị R cần tìm.
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Nội dung định luật Ôm là:
A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
Hướng dẫn giải:
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây
→ Đáp án C
Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
. của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.
A. Điện trở B. Chiều dài C. Cường độ D. Hiệu điện thế
Hướng dẫn giải:
Điện trở của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt
→ Đáp án A
Biểu thức đúng của định luật Ôm là:
A. I = R/U B. I = U/R C. U = I/R D. U = R/I
Hướng dẫn giải:
Biểu thức đúng của định luật Ôm là: I = U/R
→ Đáp án B
Một dây dẫn có điện trở 50Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn số 1 là 300mA. Hiệu điện thế lớn số 1 đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là:
A. 1500V B. 15V C. 60V D. 6V
Hướng dẫn giải:
Hiệu điện thế lớn số 1: U = I.R = 0,3.50 = 15V
→ Đáp án B
Đơn vị nào dưới đấy là cty của điện trở?
A. Ôm B. Oát C. Vôn D. Ampe
Hướng dẫn giải:
Ôm là cty của điện trở
→ Đáp án A
Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào điện trở đó là 36V thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn đó là bao nhiêu?
A. 1A B. 1,5A C. 2A D. 2,5A
Hướng dẫn giải:
Điện trở dây dẫn: R = U/I = 12/0,5 = 24Ω
Cường độ dòng điện: I’ = U’/R = 36/24 = 1,5A
→ Đáp án B
Cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn là một trong,2A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng thêm 0,3A thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm bao nhiêu?
A. tăng 5V B. tăng 3V C. giảm 3V D. giảm 2V
Hướng dẫn giải:
Từ định luật Ôm ta có điện trở của bóng đèn: R = U/I = 12/1,2 = 10Ω
Khi tăng thêm cường độ dòng điện là I’ = 1,5A thì U’ = 1,5.10 = 15V
Vậy ta phải tăng U thêm ΔU = U’ – U = 15 – 12 = 3V
→ Đáp án B
Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 4V thì dòng điện qua dây dẫn khi đó có cường độ dòng điện là bao nhiêu?
A. 0,3A B. 0,4A C. 0,5A D. 0,2A
Hướng dẫn giải:
Từ định luật Ôm ta có điện trở của bóng đèn:
Khi giảm hiệu điện thế:
Vậy cường độ dòng điện:
→ Đáp án D
Cho hai dây dẫn có mức giá trị điện trở là R1 và R2. Hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu mỗi dây dẫn lần lượt là U1 và U2. Biết R2 = 2.R1 và U1 = 2.U2. Khi đưa ra vướng mắc so sánh cường độ dòng điện chạy qua hai dây dẫn đó, bạn A vấn đáp: “Cường độ dòng điện qua R1 to nhiều hơn qua R2 2 lần vì U1 to nhiều hơn U2 2 lần”. Bạn B lại nói rằng: “Cường độ dòng điện qua R1 to nhiều hơn qua R2 2 lần vì R1 nhỏ hơn R2 2 lần”. Vậy bạn nào đúng? Bạn nào sai? Tại sao?
A. bạn A đúng B. bạn B đúng C. hai bạn đều đúng D. hai bạn đều sai
Hướng dẫn giải:
Theo định luật Ôm, cường độ dòng điện qua những điện trở được xem theo công thức:
⇒ Cường độ dòng điện qua R1 to nhiều hơn qua R2 4 lần ⇒ Hai bạn đều sai
→ Đáp án D
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: Khi K1 và K2 đều đóng, ampe kế chỉ 0,5A. Nếu thay R1 bằng R2 thì thấy ampe kế chỉ 1,25A. Hãy so sánh R1 với R2. Biết rằng bộ nguồn không thay đổi.
A. R1 = 2R2
B. R1 = 2,5R2
C. R1 = 5R2
D. R1 = 5,2R2
Hướng dẫn giải:
Khi K1 và K2 đều đóng:
→ Đáp án B
CHỦ ĐỀ 3. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
CHỦ ĐỀ 4. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau
– Đoạn mạch gồm n điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau được màn biểu diễn như hình vẽ:
Trong số đó: R1, R2,…,Rn là những điện trở; UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch; U1, U2,…,Un lần lượt là hiệu điện thế trên mỗi điện trở; I1, I2,…,In lần lượt là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở; IAB là cường độ dòng điện qua mạch chính
+ Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở: IAB = I1 = I2 = … = In
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: UAB = U1 + U2 + … + Un
– Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U1/U2 = R1R2
2. Điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau
Điện trở tương tự (Rtđ) của một đoạn mạch gồm nhiều điện trở là một điện trở hoàn toàn có thể thay thế cho những điện trở đó, sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn vẫn đang còn mức giá trị như trước.
Điện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng những điện trở thành phần.
Với đoạn mạch gồm n điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau: Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn
3. Ứng dụng thực tiễn
Dãy đèn trang trí gồm nhiều bóng đèn sợi đốt nhỏ mắc tiếp nối đuôi nhau nhau. Trong dãy đèn trang trí có một bóng đèn gọi là bóng chớp. Trong bóng đèn này còn có gắn một băng kép (thanh lưỡng kim nhiệt). Băng kép này tạo thành một công tắc nguồn nhiệt C. Ban đầu công tắc nguồn này đóng nên lúc nối dây đèn vào nguồn điện, dòng điện trải qua dây đèn khiến những đèn trong dãy sáng. Đèn sáng lên sẽ làm công tắc nguồn C ngắt mạch. Do những đèn mắc tiếp nối đuôi nhau nên những đèn trong dãy đều tắt. Sau đó đèn nguội đi, công tắc nguồn C lại đóng mạch và những đèn lại sáng lên. Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại khiến dãy đèn nháy tắt liên tục.
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Kết luận nào sau này là đúng thời cơ nói về hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau?
Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:
A. bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
B. bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
C. bằng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
D. luôn nhỏ hơn tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
Hướng dẫn giải:
Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần
→ Đáp án B
Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc tiếp nối đuôi nhau với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi I, I1, I2 lần lượt là cường độ dòng điện của toàn mạch, cường độ dòng điện qua R1, R2. Biểu thức nào sau này đúng?
A. I = I1 = I2 B. I = I1 + I2 C. I ≠ I1 = I2 D. I1 ≠ I2
Hướng dẫn giải:
Biểu thức đúng: I = I1 = I2
→ Đáp án A
Đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau là đoạn mạch không còn điểm lưu ý nào dưới đây?
A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.
B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở.
C. Dòng điện chạy qua những điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ.
D. Đoạn mạch có những điện trở mắc liên tục với nhau và không còn mạch rẽ.
Hướng dẫn giải:
Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở thì hoàn toàn có thể là mạch rẽ nhánh, phân nhánh ⇒ không phải mạch tiếp nối đuôi nhau
→ Đáp án A
Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối đuôi nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau này là không đúng?
A. RAB = R1 + R2 B. IAB = I1 = I2 C. U1/U2 =R2/R1 D. UAB = U1 + U2
Hướng dẫn giải:
Hệ thức không đúng U1/U2 =R2/R1
→ Đáp án C
Ba điện trở có những giá trị là 10Ω, 20Ω, 30Ω. Có bao nhiêu cách mắc những điện trở này vào mạch có hiệu điện thế 12V để dòng điện trong mạch có cường độ 0,4A?
A. Chỉ có một cách mắc B. Có 2 cách mắc C. Có 3 cách mắc D. Không thể mắc được
Hướng dẫn giải:
Điện trở của đoạn mạch là: Rtđ = U/I = 12/0,4 = 30Ω
⇒ Có 3 cách mắc những điện trở đó vào mạch:
Cách1: Chỉ mắc điện trở R = 30Ω trong đoạn mạch
Cách 2: Mắc hai điện trở R = 10Ω và R = 20Ω tiếp nối đuôi nhau nhau trong đoạn mạch.
Cách 3: Mắc ba điện trở R = 10Ω tiếp nối đuôi nhau nhau.
→ Đáp án C
Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 = 2Ω, R2 = 5Ω, R3 = 3Ω mắc tiếp nối đuôi nhau. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là một trong,2A. Hiệu điện thế hai đầu mạch là:
A. 10V B. 11V C. 12V D. 13V
Hướng dẫn giải:
Điện trở mạch: R = R1 + R2 + R3 = 2 + 5 + 3 = 10Ω
Hiệu điện thế hai đầu mạch là: U = I.R = 1,2.10 = 12V
→ Đáp án C
Cho hai điện trở R1 và R2, biết R2 = 3R1 và R1 = 15 Ω . Khi mắc hai điện trở này tiếp nối đuôi nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 120V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là:
A. 2A B. 2,5A C. 4A D. 0,4A
Hướng dẫn giải:
Ta có R2 = 3R1 = 3.15 = 45 Ω
Điện trở mạch là: R = R1 + R2 = 15 + 45 = 60 Ω
Cường độ dòng điện là: I = U/R = 120/60 =2A
→ Đáp án A
Hai điện trở R1 = 15, R2 = 30 mắc tiếp nối đuôi nhau nhau trong một đoạn mạch. Phải mắc tiếp nối đuôi nhau thêm vào đoạn mạch một điện trở R3 bằng bao nhiêu để điện trở tương tự của đoạn mạch là 55?
A. 10Ω B. 11Ω C. 12Ω D. 13Ω
Hướng dẫn giải:
Điện trở tương tự:
Khi mắc tiếp nối đuôi nhau thêm điện trở R3 thì điện trở tương tự của mạch là:
→ Đáp án A
Hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối đuôi nhau nhau trong một đoạn mạch. Biết R1 = 2R2, ampe kế chỉ 1,8A, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN = 54V. Tính R1 và R2.
A. 20Ω và 10Ω B. 20Ω và 11Ω C. 12Ω và 20Ω D. 13Ω và 20Ω
Hướng dẫn giải:
Điện trở tương tự của đoạn mạch:
Mặt khác:
→ Đáp án A
Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 3Ω , R2 = 8Ω , điện trở R3 hoàn toàn có thể thay đổi giá tốt trị. Hiệu điện thế UAB = 36V.
a) Cho R3 = 7 Ω . Tính cường độ dòng điện trong mạch.
A. 2A B. 2,5A C. 4A D. 0,4A
b) Điều chỉnh R3 đến một giá trị R’ thì thấy cường độ dòng điện giảm sút hai lần so với ban đầu. Tính giá trị của R’ khi đó.
A. 10Ω B. 20Ω C. 25Ω D. 15Ω
Hướng dẫn giải:
a) Điện trở tương tự của đoạn mạch: R123 = R1 + R2 + R3 = 3 + 8 + 7 = 18Ω
Cường độ dòng điện trong mạch: I = UAB/R123 = 36/18 = 2A
→ Đáp án A
b) Vì cường độ dòng điện giảm 2 lần nên điện trở tương tự tăng 2 lần.
Ta có: R1 + R2 + R’ = 2.R123 = 36 ⇒ R’ = 36 – 3 – 8 = 25Ω
→ Đáp án C
CHỦ ĐỀ 5. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên
– Đoạn mạch gồm n điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên được màn biểu diễn như hình vẽ:
Trong số đó: R1, R2,…,Rn là những điện trở; UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch; I1, I2,…,In lần lượt là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở; IAB là cường độ dòng điện qua mạch chính
+ Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy trong những đoạn mạch rẽ: IAB = I1 + I2 +…+ In
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: UAB = U1 = U2 = … = Un
– Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: I1/I2 = R2/R1
2. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên
Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên thì nghịch hòn đảo của điện trở tương tự bằng tổng những nghịch hòn đảo của từng điện trở thành phần: 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 => Rtđ = R1.R2/(R1 + R2)
Mở rộng với đoạn mạch gồm n điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên: 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + + 1/Rn
3. Liên hệ thực tiễn
Những đường dây điện trung thế, cao thế chạy ngoài trời thường không còn vỏ bọc cách điện. Chim chóc khi bay thường hay đậu lên những đường dây điện này mà không biến thành điện giật chết ⇒ Khi chim đậu lên đường dây điện, khung hình chim tạo thành một điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên với đoạn dây điện giữa hai chân chim. Do điện trở Rc của khung hình chim to nhiều hơn thật nhiều so với điện trở Rđ của đoạn dây dẫn giữa hai chân chim nên cường độ dòng điện qua khung hình chim rất nhỏ và không khiến tác hại đến chim.
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc tiếp nối đuôi nhau với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế của toàn mạch, hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào sau này đúng?
A. U = U1 = U2 B. U = U1 + U2 C. U ≠ U1 = U2 D. U1 ≠ U2
Hướng dẫn giải:
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ
→ Đáp án A
Phát biểu nào dưới đây không đúng riêng với đoạn mạch gồm những điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên?
A. Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong những mạch rẽ.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.
Hướng dẫn giải:
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ
→ Đáp án B
Biểu thức nào sau này xác lập điện trở tương tự của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên?
A. 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 B. Rtđ = R1.R2/(R1 – R2) C. Rtđ = R1 + R2 D. Rtđ = R1 – R2
Hướng dẫn giải:
Biểu thức xác lập điện trở tương tự của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên: 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2
→ Đáp án A
Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau này là đúng?
A. RAB = R1 + R2 B. IAB = I1 = I2 C. I1/I2 = R2/R1 D. UAB = U1 + U2
Hướng dẫn giải:
→ Đáp án C
Hai điện trở R1 và R2 được mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau, trong số đó R1 = 6 , dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện trải qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.
A. 10 Ω B. 12 Ω C. 15 Ω D. 13 Ω
Hướng dẫn giải:
Ta có:
→ Đáp án B
Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 6 Ω , R2 = 3 Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Điện trở tương tự và cường độ dòng điện qua mạch đó đó là:
A. R = 9 Ω, I = 0,6A B. R = 9 Ω, I = 1A C. R = 2 Ω, I = 1A D. R = 2 Ω, I = 3A
Hướng dẫn giải:
Điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên nên
Cường độ dòng điện:
→ Đáp án D
Cho hai điện trở, R1 = 15 chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2 = 10 chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa hoàn toàn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên là:
A. 40V B. 10V C. 30V D. 25V
Hướng dẫn giải:
Vì R2 = 10 chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A nên I2 = 1A
Hiệu điện thế tối đa hoàn toàn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên là: U = U1 = U2 = R2.I2 = 10.1 = 10V
→ Đáp án B
Ba điện trở R1, R2, R3 được mắc tuy nhiên tuy nhiên vào hai điểm A và B. Biết cường độ dòng điện qua R2 là 0,6A và R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 60 Ω. Tính cường độ dòng điện qua R1, R3 và qua mạch chính.
A. 0,9A; 0,3A và 1,8A B. 0,9A; 0,3A và 1,5A C. 0,5A; 0,3A và 1,8A D. 0,9A; 0,5A và 1,8A
Hướng dẫn giải:
Điện trở tương tự của đoạn mạch:
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và mỗi điện trở:
Cường độ dòng điện qua mạch chính:
Mặt khác:
Từ (1) và (2)
→ Đáp án B
Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 2.R2 = 3R3, hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 48V. Biết ampe kế chỉ 1,6A. Tính R1, R2, R3 lần lượt là
A. 180Ω; 90Ω và 60Ω
B. 80Ω; 90Ω và 60Ω
C. 180Ω; 90Ω và 80Ω
D. 180Ω; 90Ω và 50Ω
Hướng dẫn giải:
→ Đáp án A
Một đoạn dây dẫn có điện trở 100 Ω , đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế có mức giá trị không đổi U = 36V.
a) Tính cường độ dòng điện qua đoạn dây.
A. 0,36A B. 0,9A C. 0,5A D. 1,8A
b) Muốn cường độ dòng điện chạy trong mạch là một trong,5A thì ta hoàn toàn có thể làm:
– Cắt đoạn dây trên bỏ bớt đi một phần và tính điện trở của phần cắt bớt bỏ đó.
– Cắt đoạn dây dẫn trên thành hai đoạn, mỗi đoạn có điện trở là R1 và R2 (R1 > R2), tiếp theo đó ghép chúng lại tuy nhiên tuy nhiên với nhau rồi đặt nó vào hiệu điện thế nói trên. Tính R1 và R2.
A. R1 = 80Ω, R2 = 60Ω B. R1 = 40Ω, R2 = 60Ω C. R1 = 60Ω, R2 = 80Ω D. R1 = 60Ω, R2 = 40Ω
Hướng dẫn giải:
a) Cường độ dòng điện qua đoạn dây:
→ Đáp án A
b) Khi cường độ dòng điện là một trong,5A thì điện trở của mạch khi đó là:
Điện trở phần đoạn dây bị cắt bỏ là:
Vì mắc tuy nhiên tuy nhiên nên điện trở tương tự của mạch là:
Ta có hệ phương trình:
→ Đáp án D
CHỦ ĐỀ 6. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau
Đối với đoạn mạch có n điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau:
– Cường độ dòng điện: IAB = I1 = I2 = … = In
– Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: UAB = U1 + U2 + … + Un
– Điện trở tương tự: RAB = R1 + R2 + … + Rn
2. Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên
Đối với đoạn mạch có n điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên:
– Cường độ dòng điện: IAB = I1 + I2 + … + In
– Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: UAB = U1 + U2 + … + Un
– Điện trở tương tự:
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc hỗn hợp
Chia đoạn mạch mắc hỗn hợp thành nhiều đoạn mạch nhỏ sao cho trong mọi đoạn nhỏ đó chỉ có một cách mắc. Sau đó vận dụng định luật Ôm cho từng đoạn mạch để tìm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở theo yêu cầu của đề bài.
Ví dụ: Đoạn mạch mắc hỗn họp đơn thuần và giản dị
Xét đoạn mạch AB. Ta chia AB thành 2 đoạn AC tiếp nối đuôi nhau với CB.
+ Cường độ dòng điện: I1 = I2 + I3;
+ Hiệu điện thế:
UCB = U2 = U3; UAC = U1
UAB = UAC + UCB = U1 + U2 = U1 + U3
+ Điện trở tương tự của đoạn CB:
+ Điện trở tương tự của toàn mạch:
2. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm P, Q. bất kỳ trên mạch điện
– Nếu P, Q. cùng nằm trên một mạch rẽ: UPQ = IPQ.RPQ
– Nếu P, Q. không cùng nằm trên một mạch rẽ: UPQ = UPM + UMQ
Với M là một điểm cùng nằm trên đoạn mạch rẽ chứa P, chứa Q..
Ví dụ: Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điểm C, D ở hình vẽ:
– Tính U1 và U3
– Tính UCD = UCA + UAD
Với UCA = – UAC = – U1
UAD = U3
Vậy UCD = U3 – U1
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Điện trở tương tự của đoạn mạch AB có sơ đồ như trên hình vẽ là RAB =10 Ω , trong số đó những điện trở R1 = 7 Ω ; R2 = 12 Ω. Hỏi điện trở Rx có mức giá trị nào dưới đây?
A. 9 Ω
B. 5Ω
C. 15 Ω
D. 4 Ω
Hướng dẫn giải:
Ta thấy R1 nt (R2 // Rx)
Điện trở tương tự của đoạn mạch AB là:
→ Đáp án D
Điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 15Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A, I2 = 2A, I3 = 3A. Hỏi hoàn toàn có thể đặt một hiệu điện thế lớn số 1 là bao nhiêu vào hai đầu đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau?
A. 45V B. 60V C. 93V D. 150V
Hướng dẫn giải:
3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau nên I = I1 = I2 = I3 = 2A (lấy giá trị nhỏ nhất vì nếu lấy giá trị to nhiều hơn thì điện trở bị hỏng).
Theo định luật Ôm, hiệu điện thế lớn số 1 hoàn toàn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:
U = I.R = I.(R1 + R2 + R3) = 2.(6 + 9 + 15) = 60V
→ Đáp án B
Khi mắc tiếp nối đuôi nhau hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ I = 0,12A.
a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau này.
b) Nếu mắc tuy nhiên tuy nhiên hai điện trở nói trên vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng điện chạy qua điện trở R1 có cường độ I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của dòng điện chạy qua điện trở R2. Tính điện trở R1 và R2.
A. Rtđ = 10 Ω, R1 = 4V, R2 = 6 Ω B. Rtđ = 10Ω , R1 = 6V, R2 = 4 Ω
C. Rtđ = 2,4Ω , R1 = 4V, R2 = 6 Ω D. Rtđ = 2,4Ω , R1 = 6V, R2 = 4 Ω
Hướng dẫn giải:
a) Theo định luật Ôm ta có điện trở tương tự của đoạn mạch là:
b) Mạch điện mắc tuy nhiên tuy nhiên nên
→ Đáp án A
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: Trong số đó điện trở R1 = 14 , R2 = 8 , R3 = 24 . Dòng điện trải qua R1 có cường độ là I1 = 0,4A. Tính cường độ dòng điện I2, I3 tương ứng trải qua những điện trở R2 và R3.
A. I2 = 0,1A; I3 = 0,3A
B. I2 = 3A; I3 = 1A
C. I2 = 0,1A; I3 = 0,1A
D. I2 = 0,3A; I3 = 0,1A
Hướng dẫn giải:
Ta thấy I1 = I23= 0,4A
Điện trở tương tự của đoạn mạch AB là:
Hiệu điện thế của mạch là:
Cường độ dòng điện qua điện trở R2:
Cường độ dòng điện qua điện trở R3:
→ Đáp án D
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: Trong số đó có những điện trở R1 = 9Ω , R2 = 15Ω , R3 = 10Ω . Dòng điện trải qua R3 có cường độ là I3 = 0,3A. Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch AB.
A. 6,5V
B. 2,5V
C. 7,5 V
D. 5,5V
Hướng dẫn giải:
Điện trở tương tự của R2 và R3 là:
Hiệu điện thế giữa hai đầu R3 là:
Cường độ dòng điện qua R2 là:
Cường độ dòng điện qua R1 là:
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là:
→ Đáp án C
Cho mạch điện như hình vẽ: Hiệu điện thế đặt vào hai điểm A, B là UAB = 30V, những điện trở R1 = 10Ω, R2 = 30Ω, R3 = 10Ω, R4 = 30Ω, R5 = 50Ω. Tìm cường độ dòng điện chạy qua R5.
A. 4A
B. 0A
C. 9A
D. 2A
Hướng dẫn giải:
Ta có:
Theo sơ đồ:
Theo đề bài:
Từ (1) và (2)⇒ UMN = 0 ⇒ Cường độ dòng điện chạy qua R5 = 0
→ Đáp án B
Cho mạch điện như hình vẽ:
Trong số đó R1 = 2 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω, R4 = 10 Ω. Hiệu điện thế UAB = 28V.
Tính điện trở tương tự của đoạn mạch.
A. 6Ω B. 5Ω C. 8Ω D. 7Ω
Hướng dẫn giải:
a) Ta có:
Điện trở tương tự của mạch:
→ Đáp án D
Từ hai loại điện trở R1 = 1Ω , R2 = 4Ω . Hãy chọn và mắc thành một mạch điện tiếp nối đuôi nhau để khi để vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế 32,5V thì dòng điện qua mạch là 2,5A. Số phương án là
A. 6 B. 5 C. 7 D. 4
Hướng dẫn giải:
Điện trở của mạch:
Gọi x và y là số điện trở loại 1 Ω và 4 Ω mắc vào mạch
Ta có: x + 4y = 13 ⇒ x = 13 – 4y
Với x, y là những số nguyên dương và x ≤ 13 , y Rx = R1 + R2 – R3 = 8 + 12 – 4 = 16 Ω
Điện trở tương tự của mạch:
Cường độ dòng điện trong mạch chính:
CHỦ ĐỀ 7. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây đem vào một trong những trong những yếu tố rất khác nhau
Điểm rất khác nhau Một trong những cuộn dây:
+ Vật liệu
+ Chiều dài
+ Tiết diện
⇒ Những yếu tố hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến điện trở của dây: Vật liệu, chiều dài và tiết diện.
2. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Để xác lập điện trở của dây dẫn tùy từng chiều dài dây thì thay đổi chiều dài của dây dẫn, tiết diện dây và vật tư làm dây dẫn phải như nhau (không thay đổi).
⇒ Kết quả: Điện trở của những dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật tư thì tỉ lệ thuận với chiều dài mỗi dây: R1/R2 = l1/l2
3. Liên hệ thực tiễn
– Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn

://.youtube/watch?v=TPLE97wYobY
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề

4111

Review Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập Vật lý 9 Theo Chuyên đề vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #Vật #lý #Theo #Chuyên #đề