Mẹo Hướng dẫn Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay được Update vào lúc : 2022-08-21 20:45:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tag: Thuật Toán Tìm Kiếm Tuần Tự

Đề bài

Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Lời giải rõ ràng

– Thuật toán tìm kiếm tuần tự:

Bước 1. Nhập N, những số hạng a,…a2,…aN và khoá k

Bước 2. i

Bước 3. Nếu ai= k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;

Bước 4. i

Bước 5. Nếu i > N thì thông báo dãy A không còn số hạng nào có mức giá trị nào bằng k, rồi kết thúc;

Bước 6. Quay lại bước 3.

– Tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự (nghĩa là thuật toán phải kết thúc sau một số trong những hữu hạn lần bước tính) xẩy ra khi thỏa mãn nhu cầu một trong hai trường hợp:

+ Nếu tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A (ai= k) thì thông báo chỉ số i (vị trí tìm thấy khoá k trong dãy A), rồi kết thúc.

+ Nếu không tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A, vì bước 4 thực thi việc tăng giá trị của i to nhiều hơn 1, nên sau N lần thì i > N, thông báo dãy A không còn mức giá trị nào bằng k, rồi kết thúc.

Loigiaihay

Cho N và dãy số a1….aN hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số hạng trong dãy có mức giá trị bằng 0.

Trả lời:

– Input: Qãy A gồm N số nguyên a1, a2…, aN ;

– Output: Số số hạng trong dãy A có mức giá trị bằng 0.

    Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực thi một cách tự nhiên. Ta dùng biến đếm k để đếm số số hạng trong dãy A có mức giá trị bằng 0. Bắt đầu từ i = 7 và mỗi lần tăng i lên 1, ta lần lượt so sánh ai = 0?, nếu ai = 0 thì tăng k lên 1, tiếp tục quy trình cho tới lúc i > N thì đưa ra kết quả k và kết thúc.

– Thuật toán

Cách liệt kê

Bước 1.  Nhập N, những số hạng a1, a2…, aN

Bước 2.  i<- k, k<- 0,

Bước 3.  Nếu ai= 0 thì k <- k+1;

Bước 4.  i <- i+1

Bước 5:  Nếu i > N thì đưa ra giá trị k, rồi kết thúc;

Bước 6.  Quay lại bước 3. 

Sơ đồ khối

Đề bài:

Cho N và dãy số a1….aN hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số hạng trong dãy có mức giá trị bằng 0.

» Tham khảo lại bài tập trước: Bài 6 trang 44 sgk Tin 10

Trả lời bài 7 trang 44 SGK Tin học lớp 10

– Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2…, aN ;

– Output: Số số hạng trong dãy A có mức giá trị bằng 0.

    Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực thi một cách tự nhiên. Ta dùng biến đếm k để đếm số số hạng trong dãy A có mức giá trị bằng 0. Bắt đầu từ i = 7 và mỗi lần tăng i lên 1, ta lần lượt so sánh ai = 0?, nếu ai = 0 thì tăng k lên 1, tiếp tục quy trình cho tới lúc i > N thì đưa ra kết quả k và kết thúc.

– Thuật toán:

+ Cách liệt kê

Bước 1.  Nhập N, những số hạng a1, a2…, aN

Bước 2. i

Bước 3.  Nếu ai= 0 thì k

Bước 4. i

Bước 5:  Nếu i > N thì đưa ra giá trị k, rồi kết thúc;

Bước 6.  Quay lại bước 3.

+ Sơ đồ khối:

——————

Mời những em truy vấn doctailieu để update khá đầy đủ bài tập chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học và hướng dẫn giải những bài tập SGK môn Tin học lớp 10 rõ ràng nhất.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 7 trang 44 Tin học 10: Cho N và dãy số a1….aN hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số hạng trong dãy có mức giá trị bằng 0.

Lời giải:

Quảng cáo

– Bước 1: Nhập N, những số hạng a1, a2,….aN và biến dem.

– Bước 2: i ← 1.

– Bước 3: Nếu ai = 0 thì dem ← dem +1

– Bước 4: i ← i +1

– Bước 5: Nếu i>N thì thông báo in ra biến dem, kết thúc.

– Bước 6: Quay lại bước 3.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tin học 10 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

bai-4-bai-toan-va-thuat-toan.jsp

Cho N và dãy số a1….aN, hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số hạng trong dãy có mức giá trị bằng 0.Hãy mô tả thuật toán giải bài toán trên bằng phương pháp liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.

Đề bài

Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.

Lời giải rõ ràng

Ví dụ bài toán tính diện tích s quy hoạnh tam giác.

Phát biểu bài toán: Cho ba cạnh của tam giác ABC là: x, y, z. Hãy tính diện tích s quy hoạnh tam giác ABC.

– Input: Ba cạnh tam giác x, y, z.

– Output: Diện tích tam giác.

Loigiaihay

Cho N và dãy số a1….aN hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số hạng trong dãy có mức giá trị bằng 0.

Đề bài

Cho N và dãy số a1,  a2, …, aN hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số hạng trong dãy có mức giá trị bằng 0.

Lời giải rõ ràng

• Xác định bài toán

– Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2, …, aN ;

– Output: Số số hạng trong dãy A có mức giá trị bằng 0.

• Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực thi một cách tự nhiên. Ta dùng biến đếm k để đếm số số hạng trong dãy A có mức giá trị bằng 0. Bắt đầu từ i = 7 và mỗi lần tăng i lên 1, ta lần lượt so sánh ai = 0, nếu ai = 0 thì tăng k lên 1, tiếp tục quy trình cho tới lúc i > N thì đưa ra kết quả k và kết thúc.

• Thuật toán Theo phong cách liệt kê

Bước 1.  Nhập N, những số hạng a1, a2…, aN

Bước 2.  i

Bước 3.  Nếu ai = 0 thì k

Bước 4.  i

Bước 5:  Nếu i > N thì đưa ra giá trị k, rồi kết thúc;

Bước 6.  Quay lại bước 3. 

• Sơ đồ khối: 

Loigiaihay

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay

4311

Video Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10 loigiaihay vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #SGK #Tin #học #loigiaihay