Mẹo về Bài 5.54 trang 208 sbt đại số và giải tích 11 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 5.54 trang 208 sbt đại số và giải tích 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-15 14:01:30 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarrayly’ = 10 Leftrightarrow x^2 + x – 2 = 10\ Leftrightarrow x^2 + x – 12 = 0 Leftrightarrow left[ beginarraylx = – 4\x = 3endarray right.endarray)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

Cho (y = x^3 over 3 + x^2 over 2 – 2x.)

Với những giá trị nào của x thì :

LG a

(y’left( x right) = 0;)

Phương pháp giải:

(y’ = x^2 + x – 2)

Lời giải rõ ràng:

(y’ = dfrac3x^23 + dfrac2x2 – 2 ) (= x^2 + x – 2)

(beginarrayl
y’ = 0 Leftrightarrow x^2 + x – 2 = 0\
Leftrightarrow left[ beginarrayl
x = 1\
x = – 2
endarray right.
endarray)

LG b

(y’left( x right) = – 2;)

Phương pháp giải:

(y’ = x^2 + x – 2)

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
y’ = – 2 Leftrightarrow x^2 + x – 2 = – 2\
Leftrightarrow x^2 + x = 0 Leftrightarrow left[ beginarrayl
x = – 1\
x = 0
endarray right.
endarray)

LG c

(y’left( x right) = 10)

Phương pháp giải:

(y’ = x^2 + x – 2)

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
y’ = 10 Leftrightarrow x^2 + x – 2 = 10\
Leftrightarrow x^2 + x – 12 = 0 Leftrightarrow left[ beginarrayl
x = – 4\
x = 3
endarray right.
endarray)

://.youtube/watch?v=xMK7egE-1bc

Reply
3
0
Chia sẻ

4102

Review Bài 5.54 trang 208 sbt đại số và giải tích 11 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 5.54 trang 208 sbt đại số và giải tích 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Bài 5.54 trang 208 sbt đại số và giải tích 11 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài 5.54 trang 208 sbt đại số và giải tích 11 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 5.54 trang 208 sbt đại số và giải tích 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 5.54 trang 208 sbt đại số và giải tích 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sbt #đại #số #và #giải #tích