Mẹo về Bài 20.10, 20.11 trang 55 sbt vật lí 12 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài 20.10, 20.11 trang 55 sbt vật lí 12 được Update vào lúc : 2022-02-12 09:03:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Biểu thức của nguồn tích điện điện trường trong tụ điện là (W = dfracQ.^22C.) Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch xấp xỉ biến thiên ra làm sao theo thời hạn?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    20.10
    20.11

20.10

Mạch xấp xỉ điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm (dfrac1pi (mH)) và tụ điện có điện dung (dfrac4pi (nF).) Tần số xấp xỉ riêng của mạch là

A. (5pi .10^5(Hz)) B. (2,5pi .10^5(Hz))

C. (5pi .10^6(Hz)) D. (2,5pi .10^6(Hz))

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số (f = dfrac12pi sqrt LC )

Lời giải rõ ràng:

Ta có tần số (f = dfrac12pi sqrt LC = dfrac12pi sqrt dfrac10^ – 3pi .dfrac4.10^ – 9pi \= 250000Hz)

(Không có phương án nào)

20.11

Biểu thức của nguồn tích điện điện trường trong tụ điện là (W = dfracQ.^22C.) Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch xấp xỉ biến thiên ra làm sao theo thời hạn?

A. Biến thiên điều hòa theo thời hạn với chu kì (2T.)

B. Biến thiên điều hòa theo thời hạn với chu kì (T.)

C. Biến thiên điều hòa theo thời hạn với chu kì (dfracT2.)

D. Không biến thiên điều hòa theo thời hạn.

((T) là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện).

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về nguồn tích điện trong mạch xấp xỉ

Lời giải rõ ràng:

Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời hạn với chu kì (T’ = dfracT2)

Chọn C

://.youtube/watch?v=Zc9Zgux1y1I

Reply
7
0
Chia sẻ

4303

Video Bài 20.10, 20.11 trang 55 sbt vật lí 12 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 20.10, 20.11 trang 55 sbt vật lí 12 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bài 20.10, 20.11 trang 55 sbt vật lí 12 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài 20.10, 20.11 trang 55 sbt vật lí 12 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 20.10, 20.11 trang 55 sbt vật lí 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 20.10, 20.11 trang 55 sbt vật lí 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sbt #vật #lí