Thủ Thuật về Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10 được Update vào lúc : 2022-08-17 07:55:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

a) (overrightarrowa =(-3;0)) và (overrightarrowi= (1;0)) là hai vectơ ngược hướng;

b) (overrightarrowa =(3;4)) và (overrightarrowb =(-3;-4)) là hai vectơ đối nhau;

c) (overrightarrowa =(5;3)) và (overrightarrowb =(3;5)) là hai vectơ đối nhau;
d) Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

a) Đúng vì (overrightarrowa =-3overrightarrowi );

b) Đúng

(overrightarrowa =3overrightarrowi +4overrightarrowj;, overrightarrowb =-3overrightarrowi -4overrightarrowj\ Rightarrow overrightarrowa =-overrightarrowb )

c) Sai vì 

(overrightarrowa =5overrightarrowi +3overrightarrowj;, overrightarrowb =3overrightarrowi +5overrightarrowj\ Rightarrow overrightarrowa ne koverrightarrowb )

Suy ra ( overrightarrowa ;, overrightarrowb ) không cùng phương.

Do đó ( overrightarrowa ;, overrightarrowb ) không đối nhau.

d) Đúng theo định nghĩa hai vectơ bằng nhau.

Ghi nhớ:

Ta nói vectơ (overrightarrow a =k overrightarrow i) cùng hướng với vectơ (overrightarrow i) nếu k > 0 và ngược hướng với (overrightarrow i) nếu k < 0.

Tham khảo lời giải những bài tập Bài 4: Hệ trục tọa độ khác
• Bài 1 (trang 26 SGK Hình học 10) Trên…
• Bài 2 (trang 26 SGK Hình học 10) Trong mặt phẳng tọa…
• Bài 3 (trang 26 SGK Hình học 10) Tìm tọa độ của những…
• Bài 4 (trang 26 SGK Hình học 10) Trong mặt…
• Bài 5 (trang 27 SGK Hình học 10) Trong mặt phẳng tọa…
• Bài 6 (trang 27 SGK Hình học 10) Cho hình bình…
• Bài 7 (trang 27 SGK Hình học 10) Các điểm (A'(-4;1),…
• Bài 8 (trang 27 SGK Hình học 10) Cho (overrightarrowa…

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương
•Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp – Đại số 10
•Chương 1: Vectơ – Hình học 10
•Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng – Hình học 10
•Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai – Đại số 10
•Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hình học 10
•Chương 3: Phương trình – Hệ phương trình – Đại số 10
•Chương 4: Bất đẳng thức – Bất phương trình – Đại số 10
•Chương 5: Thống kê – Đại số 10
•Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác – Đại số 10

Bài 4: Hệ trục tọa độ

Bài 2 (trang 26 SGK Hình học 10)

Trong mặt phẳng tọa độ, những mệnh đề sau đúng hay sai?

d) Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

Lời giải

a) Đúng

Giải thích:

Ta có:

Vì –3 < 0 nên2 vectơ avàingược hướng.

b) Đúng.

Giải thích:

c) Sai

Giải thích:

Chúng không phải là 2 vec tơ đối nhau.

d) Đúng

Nhận xét

Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Trong mặt phẳng tọa độ những mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (overrightarrowa =(-3;0)) và (overrightarrowi= (1;0)) là hai vectơ ngược hướng;

b) (overrightarrowa =(3;4)) và (overrightarrowb =(-3;-4)) là hai vectơ đối nhau;

c) (overrightarrowa =(5;3)) và (overrightarrowb =(3;5)) là hai vectơ đối nhau;
d) Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

a) Đúng vì (overrightarrowa =-3overrightarrowi );

b) Đúng

(overrightarrowa =3overrightarrowi +4overrightarrowj;, overrightarrowb =-3overrightarrowi -4overrightarrowj\ Rightarrow overrightarrowa =-overrightarrowb )

c) Sai vì 

(overrightarrowa =5overrightarrowi +3overrightarrowj;, overrightarrowb =3overrightarrowi +5overrightarrowj\ Rightarrow overrightarrowa ne koverrightarrowb )

Suy ra ( overrightarrowa ;, overrightarrowb ) không cùng phương.

Do đó ( overrightarrowa ;, overrightarrowb ) không đối nhau.

d) Đúng theo định nghĩa hai vectơ bằng nhau.

Ghi nhớ:

Ta nói vectơ (overrightarrow a =k overrightarrow i) cùng hướng với vectơ (overrightarrow i) nếu k > 0 và ngược hướng với (overrightarrow i) nếu k < 0.

Trong mặt phẳng tọa độ những mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (overrightarrowa =(-3;0)) và (overrightarrowi= (1;0)) là hai vectơ ngược hướng;

b) (overrightarrowa =(3;4)) và (overrightarrowb =(-3;-4)) là hai vectơ đối nhau;

c) (overrightarrowa =(5;3)) và (overrightarrowb =(3;5)) là hai vectơ đối nhau;
d) Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

a) Đúng vì (overrightarrowa =-3overrightarrowi );

b) Đúng

(overrightarrowa =3overrightarrowi +4overrightarrowj;, overrightarrowb =-3overrightarrowi -4overrightarrowj\ Rightarrow overrightarrowa =-overrightarrowb )

c) Sai vì 

(overrightarrowa =5overrightarrowi +3overrightarrowj;, overrightarrowb =3overrightarrowi +5overrightarrowj\ Rightarrow overrightarrowa ne koverrightarrowb )

Suy ra ( overrightarrowa ;, overrightarrowb ) không cùng phương.

Do đó ( overrightarrowa ;, overrightarrowb ) không đối nhau.

d) Đúng theo định nghĩa hai vectơ bằng nhau.

Ghi nhớ:

Ta nói vectơ (overrightarrow a =k overrightarrow i) cùng hướng với vectơ (overrightarrow i) nếu k > 0 và ngược hướng với (overrightarrow i) nếu k < 0.

Trong mặt phẳng tọa độ những mệnh đề sau đúng hay sai?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=Oo-acsjEN1I

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mặt phẳng tọa độ những mệnh đề sau đúng hay sai?

Chia sẻ Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10

4425

Review Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 2 trang 26 SGK Toán Hình 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #SGK #Toán #Hình