Kinh Nghiệm về Bài 134 : rèn luyện Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 134 : rèn luyện được Update vào lúc : 2022-01-19 07:13:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một xe hơi chạy quãng đường dài 100km hết 10(l) xăng. Hỏi với cách chạy như vậy, khi chạy hết 8(l) xăng thì xe hơi đó đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

32 047

Ba mươi hai nghìn không trăm bốn mươi bảy

Tám mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm

70 003

89 109

Chín mươi bảy nghìn không trăm mười

Phương pháp giải:

Từ cách viết hoặc đọc số đã cho, em đọc hoặc viết số có năm chữ số tương ứng.

Lời giải rõ ràng:

Viết số

Đọc số

32 047

Ba mươi hai nghìn không trăm bốn mươi bảy

86 025

Tám mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm

70 003

Bảy mươi nghìn không trăm linh ba

89 109

Tám mươi chín nghìn một trăm linh chín

97 010

Chín mươi bảy nghìn không trăm mười

Bài 2

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4396; 4397; ; 4399; ; 4401

b) 34568; 34569; ; ; 34572;

c) 99995; 99996; ; 99998; ;

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 1 cty những số, bắt nguồn từ số thứ nhất rồi điền số không đủ vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

a) 4396 ; 4397 ; 4398 ; 4399 ; 4400 ; 4401

b) 34568; 34569; 34570; 34571; 34572; 34573

c) 99995 ; 99996 ; 99997 ; 99998 ; 99999 ; 100000

Bài 3

Tìm (x) ?

a) (x + 2143 = 4465)

b) (x 2143 = 4465)

c) (x : 2 = 2403)

d) (x times 3 = 6963)

Phương pháp giải:

– Muốn tìm một số trong những hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia.

– Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải rõ ràng:

a) (x + 2143 = 4465)

(x = 4465 2143)

(x = 2322)

b) (x 2143 = 4465)

(x = 4465 + 2143)

(x = 6608)

c) (x : 2 = 2403)

( x = 2403times 2)

( x = 4806)

d) (x times 3 = 6963)

(x = 6963 : 3)

(x = 2321)

Bài 4

Một xe hơi chạy quãng đường dài 100km hết 10(l) xăng. Hỏi với cách chạy như vậy, khi chạy hết 8(l) xăng thì xe hơi đó đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

10(l) : 100km

8(l) : …km ?

– Tìm 1(l) đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét.

– Tìm 8(l) đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét.

Lời giải rõ ràng:

Một lít xăng thì xe hơi chạy được quãng đường là:

100 : 10 = 10 (km)

8 lít xăng xe hơi chạy được quãng đường là:

10 x 8 = 80 (km)

Đáp số : 80km.

4111

Video Bài 134 : rèn luyện ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 134 : rèn luyện tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài 134 : rèn luyện miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 134 : rèn luyện miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 134 : rèn luyện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 134 : rèn luyện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #luyện #tập