Thủ Thuật về Bài 1.81 trang 27 sbt giải tích 12 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 1.81 trang 27 sbt giải tích 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-16 11:10:25 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(mathop lim limits_x to + infty y = + infty ,mathop lim limits_x to – infty y = – infty )
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

Cho hàm số

(y = 1 over 3x^3 + (m – 1)x^2 + (2m – 3)x – 2 over 3)

LG a

Với những giá trị nào của m, hàm số đồng biến trên khoảng chừng(left( 1; + infty right))

Lời giải rõ ràng:

(y’ = x^2 + 2(m – 1)x + 2m – 3)

(y’ = 0 Leftrightarrow x = – 1,x = 3 – 2m)

Hàm số đồng biến trên khoảng chừng (left( 1; + infty right)) khi và chỉ khi

(3 – 2m le 1)(Leftrightarrow m le 1)

Vậy (m ge 1).

LG b

Với những giá trị nào của m, hàm số đồng biến trên R

Lời giải rõ ràng:

Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi

3 2m = -1 (Leftrightarrow m = 2)

Vậy m=2.

LG c

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2

Lời giải rõ ràng:

Với (m = 2) ta có: (y = frac13x^3 + x^2 + x – frac23)

+) TXĐ: (D = mathbbR)

+) Chiều biến thiên:

(mathop lim limits_x to + infty y = + infty ,mathop lim limits_x to – infty y = – infty )

(y’ = x^2 + 2x + 1) ( = left( x + 1 right)^2 ge 0,forall x in mathbbR)

Hàm số đồng biến trên (mathbbR) và không còn cực trị.

BBT:

+) Đồ thị:

4322

Review Bài 1.81 trang 27 sbt giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 1.81 trang 27 sbt giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Bài 1.81 trang 27 sbt giải tích 12 nâng cao miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Bài 1.81 trang 27 sbt giải tích 12 nâng cao Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 1.81 trang 27 sbt giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 1.81 trang 27 sbt giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sbt #giải #tích #nâng #cao