Kinh Nghiệm về Ánh sáng đơn sắc khi truyền xiên góc từ không khí xuống nước thì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ánh sáng đơn sắc khi truyền xiên góc từ không khí xuống nước thì được Update vào lúc : 2022-08-05 10:55:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Table of Contents

Ánh sáng trắng từ khe hẹp chiếu đến một màn. Dùng một lăng kính chắn chùm tia đó. Trên màn nhận được quang phổ của ánh sáng trắng, là một dải màu từ đỏ đến tím. Tia đỏ bị lệch tối thiểu, tia tím bị lệch nhiều nhất.

Nội dung chính

  Table of Contents2. Định nghĩa3. Nguyên nhân và giải thíchII. Thí nghiệm của Newton với ánh sáng đơn sắc1. Thí nghiệm của Newton2. Định nghĩa ánh sáng đơn sắc3. Đặc điểm của ánh sáng đơn sắcIII. Ánh sáng trắngIV. Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ tán sắcV. Ôn tập kiến thức và kỹ năng lớp 111. Chiết suất của môi trường2. Định luật khúc xạ ánh sáng3. Hiện tượng phản xạ toàn phầnVI. Bài tập rèn luyện Tán Sắc Ánh Sáng của Trường Nguyễn KhuyếnVideo liên quan

 

2. Định nghĩa

Hiện tượng tán sắc ánh sáng là yếu tố phân tách một chùm sáng trắng (hay ánh sáng phức tạp) thành nhiều chùm sáng có sắc tố rất khác nhau.

Dải cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím gọi là quang phổ của ánh sáng trắng.

3. Nguyên nhân và lý giải

a) Nguyên nhân

+ Ánh sáng trắng gồm vô số những ánh sáng đơn sắc rất khác nhau có màu từ đỏ đến tím.

+ Chiết suất của chất làm lăng kính riêng với những ánh sáng đơn sắc rất khác nhau thì rất khác nhau. Chiết suất riêng với ánh sáng đỏ thì nhỏ nhất và riêng với ánh sáng tím thì lớn số 1.

b) Giải thích

  Các tia sáng có cùng góc tới.Góc lệch D của những tia sáng tăng theo chiết suất ( nđỏ  <……..< ntím)

⇒ Tia tím có góc lệch nhiều nhất, tia đỏ có góc lệch tối thiểu.

II. Thí nghiệm của Newton với ánh sáng đơn sắc

1. Thí nghiệm của Newton

Khi cho từng chùm sáng hẹp (trong dải màu cầu vồng) với sắc tố rất khác nhau qua lăng kính, Newton thấy rằng những chùm sáng này chỉ bị lệch mà không đổi màu. Newton gọi những chùm sáng này là chùm sáng đơn sắc.

2. Định nghĩa ánh sáng đơn sắc

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không biến thành tán sắc khi trải qua lăng kính.

3. Đặc điểm của ánh sáng đơn sắc

  Có một màu nhất định gọi là màu đơn sắc;Có một tần số xác lập (hay bước sóng xác lập trong mọi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên).

III. Ánh sáng trắng

  Ánh sáng trắng là tập hợp (hay hỗn hợp) của vô số những ánh sáng đơn sắc rất khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.Ánh sáng trắng là một trường hợp của ánh sáng phức tạp, hay ánh sáng đa sắc.

IV. Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ tán sắc

  Hiện tượng tán sắc ánh sáng được sử dụng trong máy quang phổ để phân tích một chùm sáng đa sắc, do những vật sáng phát ra, thành những thành phần đơn sắc.Giải thích hiện tượng kỳ lạ cầu vồng.

 

V. Ôn tập kiến thức và kỹ năng lớp 11

1. Chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

a) Đối với ánh sáng đơn sắc

Chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với ánh sáng đơn sắc bằng tỉ số vận tốc ánh sáng trong chân không với vận tốc của ánh sáng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đó.

n =  

Chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không riêng với toàn bộ ánh sáng đơn sắc đều bằng 1.

Gọi: 

là bước sóng của ánh sáng trong chân không  

là bước sóng của ánh sáng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên  

Do tần số f không đổi nên:

b) Đối với ánh sáng trắng

Chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với ánh sáng giảm theo chiều tăng bước sóng: Chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất; riêng với ánh sáng tím là lớn số 1.

→ nđ < nc < ……… < nt.

Trong chân không, những ánh sáng đơn sắc có vận tốc bằng nhau và bằng c.

Trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (khác chân không) thì vđ > vc > …. > vt.

2. Định luật khúc xạ ánh sáng

a) Đối với ánh sáng đơn sắc

Xét một tia sáng đơn sắc, hẹp truyền từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (1) có chiết suất n1 sang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (2) có chiết suất n2.

Định luật:

(i là góc tới, r là góc khúc xạ của tia sáng)

+ Nếu n2 > n1 (r < i): môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khúc xạ chiết quang hơn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tới.

+ Nếu n2 i): môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khúc xạ chiết quang kém môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tới.

+ Nếu i = 0 thì r = 0: tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách sẽ truyền thẳng.

b) Đối với ánh sáng trắng

Do chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, riêng với ánh sáng tím là lớn số 1 nên so với phương của tia tới, tia đỏ lệch tối thiểu, tia tím lệch nhiều nhất.

* So sánh góc khúc xạ của những tia:

Chiếu ánh sáng từ không khí (coi như chiết suất bằng 1) vào nước (hoặc thủy tinh) thì góc khúc xạ của đỏ là lớn số 1, góc khúc xạ của tím là nhỏ nhất

rđ > rc > … > rt

Chiếu ánh sáng từ nước (hoặc thủy tinh) ra không khí thì góc khúc xạ của đỏ là nhỏ nhất, góc khúc xạ của tím là lớn số 1.

 

rt > rch > rl > … > rđ

3. Hiện tượng phản xạ toàn phần

a) Đối với ánh sáng đơn sắc

Định nghĩa: Là hiện tượng kỳ lạ phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xẩy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt.

* Chiếu một tia sáng đơn sắc từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n1 vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n2 nhỏ hơn. Do n1 > n2 nên r > i.

  Khi góc tới i nhỏ, tia khúc xạ IR rất sáng còn tia phản xạ IK mờ.Tăng i thì r tăng và r luôn to nhiều hơn i, đồng thời tia phản xạ sáng dần lên còn tia khúc xạ mờ dần đi.Khi i = igh thì r = 90o, tia khúc xạ nằm ở vị trí trên mặt phân cách và rất mờ, còn tia phản xạ rất sáng.Khi i > igh: không hề tia khúc xạ. Toàn bộ tia tới bị phản xạ vào nước, thời gian hiện nay tia phản xạ sáng như tia tới. Đây là hiện tượng kỳ lạ phản xạ toàn phần, igh gọi là góc số lượng giới hạn phản xạ toàn phần.

b) Điều kiện để sở hữu hiện tượng kỳ lạ phản xạ toàn phần

Tia sáng tới phải truyền từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chiết quang hơn (chiết suất to nhiều hơn) sang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chiết quang kém (chiết suất nhỏ hơn).

Góc tới i ≥ igh. 

* Góc igh được xác lập bởi:

* Khi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 2 là không khí (hoặc chân không) thì n2 = 1   

⇒  

c) Đối với ánh sáng trắng

Tia tím phản xạ toàn phần thứ nhất, tia đỏ phản xạ toàn phần ở đầu cuối

(ighđỏ > ightím)

Tia tím đi là là mặt phân cách thì toàn bộ những tia còn sót lại đều ló ra ngoài.

Tia đỏ đi là là mặt phân cách thì không còn tia nào ló ra ngoài.

→ Tia lam đi là là mặt phân cách thì những tia đỏ, cam, vàng ló ra ngoài; những tia chàm, tím bị phản xạ toàn phần.

VI. Bài tập rèn luyện Tán Sắc Ánh Sáng của Trường Nguyễn Khuyến

Câu 1: Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau lượng mưa được lý giải hầu hết nhờ vào hiện tượng kỳ lạ

A. quang – phát quang.

B. nhiễu xạ ánh sáng. 

C. tán sắc ánh sáng.

D. giao thoa ánh sáng.

ĐÁP ÁN

Chọn C

Hiện tượng cầu vồng được lý giải hầu hết nhờ vào hiện tượng kỳ lạ tán sắc ánh sáng.

Câu 2: Ánh sáng đơn sắc là

A. ánh sáng giao thoa với nhau.

B. ánh sáng không biến thành tán sắc khi trải qua lăng kính.

C. ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.

D. ánh sáng tạo thành đổi màu từ đỏ sang tím.

ĐÁP ÁN

Chọn B

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không biến thành tán sắc khi trải qua lăng kính.

Câu 3: Khi chiếu xiên một ánh sáng đơn sắc từ không khí vào nước thì

A. góc khúc xạ luôn to nhiều hơn góc tới.

B. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới.

C. góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

D. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm.

ĐÁP ÁN

Chọn B

Do chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khúc xạ (nước) to nhiều hơn chiết suất môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tới (không khí) nên góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Câu 4: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi trải qua lăng kính, chùm sáng này

A. không biến thành lệch khỏi phương truyền ban đầu.

B. bị thay đổi tần số.

C. bị đổi màu.

D. không biến thành tán sắc.

ĐÁP ÁN

Chọn D

Do đấy là ánh sáng đơn sắc nên không biến thành tán sắc khi trải qua lăng kính.

Câu 5: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp tuy nhiên tuy nhiên gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ

A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong số đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

B. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp tuy nhiên tuy nhiên.

C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong số đó góc khúc xạ của chùm màu vàng to nhiều hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần.

ĐÁP ÁN

Chọn C

Do chiết suất của nước riêng với ánh sáng vàng nhỏ hơn riêng với ánh sáng chàm nên góc khúc xạ của vàng to nhiều hơn góc khúc xạ của chàm.

Câu 6 : Phát biểu nào sau này là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Chiết suất của một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt riêng với ánh sáng đỏ to nhiều hơn chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đó riêng với ánh sáng tím.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không biến thành tán sắc khi trải qua lăng kính.

C. Trong cùng một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền (khác chân không), vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

D. Trong chân không, những ánh sáng đơn sắc rất khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

ĐÁP ÁN

Chọn A

Chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với ánh sáng đỏ nhỏ hơn chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với ánh sáng tím.

Câu 7 : Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng Mặt trời xuống mặt nước trong một bể bơi thì thấy ở đáy bể một vệt sáng. Vệt sáng này

A. có white color dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. có nhiều màu khi chiếu xiên và có white color khi chiếu vuông góc.

D. chỉ có một màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

ĐÁP ÁN

Chọn C

Khi chiếu xiên những tia đơn sắc bị tách ra nên có nhiều màu, còn khi chiếu vuông góc những tia sáng truyền thẳng nên vệt sáng có white color.

Câu 8: Mỗi ánh sáng đơn sắc có

A. tần số trong chân không và trong thuỷ tinh giống nhau.

B. bước sóng trong chân không và trong thuỷ tinh giống nhau.

C. bước sóng tăng khi truyền từ chân không vào thuỷ tinh.

D. tần số tăng khi truyền từ chân không vào thuỷ tinh.

ĐÁP ÁN

Chọn A

Tần số của ánh sáng không đổi khi truyền từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên này sang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khác.

Câu 9: Gọi nch, nla, nlu, nv lần lượt là chiết suất của thủy tinh riêng với những tia chàm, lam, lục, vàng. Chọn thứ tự đúng.

A. nch > nlu > nla > nv

B. nch < nlu < nla < nv

C. nch > nla > nlu > nv

D. nch < nla < nlu < nv

ĐÁP ÁN

Chọn C

Chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với những ánh sáng đơn sắc được sắp xếp theo thứ tự:

nđỏ < ncam < nvàng < nlục < nlam < nchàm < ntím

Câu 10: Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thuỷ tinh trong suốt theo phương xiên. Hiện tượng không thể xẩy ra là hiện tượng kỳ lạ

A. khúc xạ.

B. tán sắc.

C. phản xạ.

D. phản xạ toàn phần.

ĐÁP ÁN

Chọn D

Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xẩy ra khi ánh sáng đi từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chiết quang hơn sang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chiết quang kém.

Câu 11: Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, red color, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch tối thiểu là tia màu

A. cam.

B. đỏ.

C. chàm.

D. lam.

ĐÁP ÁN

Chọn B

So với phương của tia tới thì tia red color bị lệch tối thiểu.

Câu 12: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng tuy nhiên tuy nhiên rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên). Không kể tia đơn sắc màu lục, những tia ló ra ngoài không khí là những tia đơn sắc màu

A. tím, lam, đỏ.

B. đỏ, vàng, lam.

C. đỏ, vàng.

D. lam, tím.

ĐÁP ÁN

Chọn C

Khi tia màu lục đi là là trên mặt nước thì tia màu vàng và red color sẽ ló ra ngoài không khí, tia màu tím và lam bị phản xạ toàn phần.

Câu 13: Chiết suất của thủy tinh riêng với một ánh sáng đơn sắc là một trong,6852. Cho c = 3.108 m/s. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là

A. 1,59.108 m/s

B. 1,87.108 m/s           

C. 1,67.108 m/s          

D.1,78.108m/s

ĐÁP ÁN

Chọn D

Tốc độ ánh sáng trong thủy tinh là:

Câu 14: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì vận tốc ánh sáng tăng 1,35 lần. Biết chiết suất của nước riêng với ánh sáng này là . Khi ánh sáng này truyền từ thuỷ tinh ra không khí (coi như chiết suất bằng 1) thì bước sóng của nó

A. giảm 1,35 lần.

B. giảm 1,8 lần.

C. tăng 1,35 lần.

D. tăng 1,8 lần.

ĐÁP ÁN

Chọn D

– Gọi vận tốc của ánh sáng trong nước và thủy tinh lần lượt là vn và vtt.

– Chiết suất của thủy tinh riêng với ánh sáng:

– Khi ánh sáng này truyền từ thủy tinh ra không khí, ta có: 

– Vậy khi ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí, bước sóng ánh sáng tăng 1,8 lần.

Câu 15: Chiếu một tia sáng gồm hai bức xạ màu da cam và màu chàm từ không khí (coi như chiết suất bằng 1) tới mặt chất lỏng với góc tới 300. Biết chiết suất của chất lỏng riêng với ánh sáng màu da cam và ánh sáng màu chàm lần lượt là một trong,328 và 1,343. Góc tạo bởi tia khúc xạ màu da cam và tia khúc xạ màu chàm ở trong chất lỏng bằng

A. 15,35′.

B. 15’36”.

C. 0,26″.

D. 0,26′.

ĐÁP ÁN

Chọn B

Góc khúc xạ của tia sáng màu cam:

Góc khúc xạ của tia sáng màu chàm:

Góc lệch bởi tia màu cam và tia màu chàm là:

Giáo Viên: Bùi Trần Đức Anh Thái

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

Reply
2
0
Chia sẻ

4119

Video Ánh sáng đơn sắc khi truyền xiên góc từ không khí xuống nước thì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ánh sáng đơn sắc khi truyền xiên góc từ không khí xuống nước thì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Ánh sáng đơn sắc khi truyền xiên góc từ không khí xuống nước thì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Ánh sáng đơn sắc khi truyền xiên góc từ không khí xuống nước thì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Ánh sáng đơn sắc khi truyền xiên góc từ không khí xuống nước thì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ánh sáng đơn sắc khi truyền xiên góc từ không khí xuống nước thì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ánh #sáng #đơn #sắc #khi #truyền #xiên #góc #từ #không #khí #xuống #nước #thì