Thủ Thuật về Ánh sáng có bước sóng 0 75 gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với sắt kẽm kim loại nào Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Ánh sáng có bước sóng 0 75 gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với sắt kẽm kim loại nào được Update vào lúc : 2022-07-01 11:10:14 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1.

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng kỳ lạ êlectron bị bứt thoát khỏi tấm sắt kẽm kim loại khi

[A]. chiếu vào tấm sắt kẽm kim loại này một chùm hạt nhân heli.
[B]. chiếu vào tấm sắt kẽm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.
[C]. cho dòng điện chạy qua tấm sắt kẽm kim loại này.
[D]. tấm sắt kẽm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng kỳ lạ êlectron bị bứt thoát khỏi tấm sắt kẽm kim loại khi chiếu vào tấm sắt kẽm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp. Chọn B

Câu 2.

Hiện tượng nào sau này là hiện tượng kỳ lạ quang điện?

[A]. Êlectron bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại bị nung nóng.
[B]. Êlectron bật thoát khỏi sắt kẽm kim loại khi có ion đập vào.
[C]. Êlectron bị bật thoát khỏi sắt kẽm kim loại khi sắt kẽm kim loại có điện thế lớn.
[D]. Êlectron bật thoát khỏi mặt sắt kẽm kim loại khi chiếu tia tử ngoại vào sắt kẽm kim loại

Êlectron bật thoát khỏi mặt sắt kẽm kim loại khi chiếu tia tử ngoại vào sắt kẽm kim loại là một hiện tượng kỳ lạ quang điện

Câu 3.

Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại tùy từng:

[A]. bản chất của sắt kẽm kim loại đó.
[B]. nguồn tích điện của photon chiếu tới sắt kẽm kim loại
[C]. sắc tố của ánh sáng chiếu tới sắt kẽm kim loại
[D]. cường độ chùm ánh sáng chiếu vào

Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại tùy từng bản chất của sắt kẽm kim loại đó

Câu 4.

Khi chiếu vào sắt kẽm kim loại một chùm ánh sáng mà không thấy những electron thoát ra vì

[A]. chùm ánh sáng có cường độ quá nhỏ.
[B]. công thoát e nhỏ hơn nguồn tích điện phôtôn.
[C]. bước sóng ánh sáng to nhiều hơn số lượng giới hạn quang điện.
[D]. sắt kẽm kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.

Khi chiếu vào sắt kẽm kim loại một chùm ánh sáng mà không thấy những electron thoát ra vì bước sóng ánh sáng to nhiều hơn số lượng giới hạn quang điện.

Câu 5.

Câu 5 : Công thoát êlectrôn (êlectron) thoát khỏi một sắt kẽm kim loại là một trong,88 eV. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại đó là

[A]. [0,33mu m. ]
[B]. [0,22mu m. ]
[C]. [0,66. 10^-19mu m. ]
[D]. [0,66mu m. ]

Công thoát êlectrôn (êlectron) thoát khỏi một sắt kẽm kim loại là một trong,88 eV. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại đó là [0,66mu m. ]

Câu 6.

Ánh sáng nhìn thấy hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài với

[A]. sắt kẽm kim loại bạc.
[B]. sắt kẽm kim loại kẽm.
[C]. sắt kẽm kim loại xesi.
[D]. sắt kẽm kim loại đồng.

Ánh sáng nhìn thấy hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài với sắt kẽm kim loại xesi.

Câu 7.

Giới hạn quang điện của những sắt kẽm kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi nằm trong vùng

[A]. ánh sáng tử ngoại.
[B]. ánh sáng nhìn thấy được.
[C]. ánh sáng hồng ngoại.
[D]. cả ba vùng ánh sáng nêu trên.

Giới hạn quang điện của những sắt kẽm kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy được

Câu 8.

Giới hạn quang điện của những sắt kẽm kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm trong vùng

[A]. ánh sáng tử ngoại.
[B]. ánh sáng nhìn thấy được.
[C]. ánh sáng hồng ngoại.
[D]. cả ba vùng ánh sáng nêu trên.

Giới hạn quang điện của những sắt kẽm kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm trong vùng ánh sáng tử ngoại

Câu 9.

Chiếu ánh sáng có bước sóng [0,5mu m] lần lượt vào bốn tấm nhỏ có phủ canxi, natri, kali và xesi. Hiện tượng quang điện sẽ xẩy ra ở

[A]. một tấm.
[B]. hai tấm.
[C]. ba tấm.
[D]. cả bốn tấm.

Chiếu ánh sáng có bước sóng [0,5mu m] lần lượt vào bốn tấm nhỏ có phủ canxi, natri, kali và xesi. Hiện tượng quang điện sẽ xẩy ra ở ba tấm natri, kali và xesi Chọn C

Câu 10.

Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một trong những tấm kẽm. Hiện tượng quang điện sẽ không còn xẩy ra nếu ánh sáng có bước sóng

[A]. [0,1mu m. ]
[B]. [0,2mu m. ]
[C]. [0,3mu m. ]
[D]. [0,4mu m. ]

Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một trong những tấm kẽm. Hiện tượng quang điện sẽ không còn xẩy ra nếu ánh sáng có bước sóng là $lambda _0=dfrachcA$= [0,4mu m. ]

Câu 11.

Kim loại Kali có số lượng giới hạn quang điện là [0,55mu m]. Hiện tượng quang điện không xẩy ra khi chiếu vào sắt kẽm kim loại đó bức xạ nằm trong vùng

[A]. ánh sáng màu tím.
[B]. ánh sáng màu lam.
[C]. hồng ngoại.
[D]. tử ngoại.

Kim loại Kali có số lượng giới hạn quang điện là [0,55mu m]. Hiện tượng quang điện không xẩy ra khi chiếu vào sắt kẽm kim loại đó bức xạ nằm trong vùng hồng ngoại

Câu 12.

Công thoát êlectron của một sắt kẽm kim loại bằng [3,43. 10^19J]. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là

[A]. [0,58mu m. ]
[B]. [0,43mu m. ]
[C]. [0,30mu m. ]
[D]. [0,50mu m. ]

Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là $lambda _0=dfrachcA=dfrac6,625. 10^-34. 3. 10^83,43. 10^19=0,58. 10^-6left( m right)=0,58left( mu m right)$

Câu 13.

Giới hạn quang điện của một sắt kẽm kim loại là [0,30mu m]. Công thoát của êlectron khỏi sắt kẽm kim loại này là

[A]. [6,625. 10^-20J. ]
[B]. [6,625. 10^-17J. ]
[C]. [6,625. 10^-19J. ]
[D]. [6,625. 10^-18J. ]

Công thoát của êlectron khỏi sắt kẽm kim loại này là $A=dfrachclambda _0=dfrac6,625. 10^-34. 3. 10^80,3. 10^-6=6,625. 10^-19left( J right)$

Câu 14.

Giới hạn quang điện của một sắt kẽm kim loại là [0,75mu m]. Công thoát electron thoát khỏi sắt kẽm kim loại bằng:

[A]. [2,65. 10^-32J]
[B]. [26,5. 10^-32J]
[C]. [26,5. 10^-19J]
[D]. [2,65. 10^-19J. ]

Công thoát của êlectron khỏi sắt kẽm kim loại này là $A=dfrachclambda _0=dfrac6,625. 10^-34. 3. 10^80,75. 10^-6=2,65. 10^-19left( J right)$

Câu 15.

Giới hạn quang điện của bạc là [0,26mu m]. Công thoát êlectron khỏi bạc bằng

[A]. [7,64. 10^-6pJ. ]
[B]. [7,64. 10^-8pJ. ]
[C]. 4,78 keV.
[D]. 4,78 eV.

Giới hạn quang điện của bạc là [0,26mu m]. Công thoát êlectron khỏi bạc bằng$A=dfrachclambda _0$= 4,78 eV.

Câu 16.

Biết công thiết yếu để bứt electrôn thoát khỏi tế bào quang điện là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của tế bào là:

[A]. [lambda _0=0,3mu m]
[B]. [lambda _0=0,4mu m]
[C]. [lambda _0=0,5mu m]
[D]. [lambda _0=0,6mu m]

Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là $lambda _0=dfrachcA$= [0,3mu m]

Câu 17.

Công thoát electrôn của một kim loại là 2,36 eV. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại trên là :

[A]. [0,53mu m]
[B]. [8,42. 10^26m]
[C]. [2,93mu m]
[D]. [1,24mu m]

Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là $lambda _0=dfrachcA$= [0,53mu m]

Câu 18.

Trong hiện tượng kỳ lạ quang điện, công thoát của những electrôn quang điện của sắt kẽm kim loại là 2 eV. Bước sóng số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại có mức giá trị nào sau này?

[A]. [0,621mu m]
[B]. [0,525mu m]
[C]. [0,675mu m]
[D]. [0,585mu m]

Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là $lambda _0=dfrachcA$= [0,621mu m]

Câu 19.

Năng lượng của phôtôn là [2,8. 10^-19J]. Bước sóng của ánh sáng này là

[A]. [0,45mu m]
[B]. [0,58mu m]
[C]. [0,66mu m]
[D]. [0,71mu m]

Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là $lambda _0=dfrachcA$= [0,71mu m]

Câu 20.

Một sắt kẽm kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát là 3,5 eV. Chiếu vào catôt bức xạ có bước sóng nào sau này thì gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.

[A]. [lambda =3,35mu m]
[B]. [lambda =0,355. 10^-7m]
[C]. [lambda =35,5mu m]
[D]. [lambda =0,355mu m]

Một sắt kẽm kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát là 3,5 eV. Chiếu vào catôt bức xạ có bước sóng đây thì gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện khi [lambda le lambda _0] $to $ Chọn B

Câu 21.

Gọi bước sóng [lambda _o] là số lượng giới hạn quang điện của một sắt kẽm kim loại, λ là bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào sắt kẽm kim loại đó, để hiện tượng kỳ lạ quang điện xẩy ra thì

[A]. chỉ việc Đk [lambda >lambda _o. ]
[B]. phải có cả hai Đk [lambda =lambda _o] và cường độ ánh sáng kích thích phải lớn.
[C]. phải có cả hai Đk [lambda >lambda _o] và cường độ ánh sáng kích thích phải lớn.
[D]. chỉ việc Đk [lambda le lambda _o].

Gọi bước sóng [lambda _o] là số lượng giới hạn quang điện của một sắt kẽm kim loại, λ là bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào sắt kẽm kim loại đó, để hiện tượng kỳ lạ quang điện xẩy ra thì chỉ việc Đk [lambda le lambda _o. ]

Câu 22.

Khi chiếu vào sắt kẽm kim loại một chùm ánh sáng mà không thấy những e thoát ra vì

[A]. chùm ánh sáng có cường độ quá nhỏ.
[B]. công thoát e nhỏ hơn nguồn tích điện phôtôn.
[C]. bước sóng ánh sáng to nhiều hơn số lượng giới hạn quang điện.
[D]. sắt kẽm kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.

Khi chiếu vào sắt kẽm kim loại một chùm ánh sáng mà không thấy những e thoát ra vì bước sóng ánh sáng to nhiều hơn số lượng giới hạn quang điện

Câu 23.

Bước sóng dài nhất để bứt được electrôn thoát khỏi 2 sắt kẽm kim loại X và Y lần lượt là 3 nm và 4,5 nm. Công thoát tương ứng là [A_1] và [A_2] sẽ là

[A]. [A_2=2A_1. ]
[B]. [A_1=1,5A_2. ]
[C]. [A_2=1,5A_1. ]
[D]. [A_1=2A_2]

Công thoát êlectron khỏi bạc bằng$A=dfrachclambda _0$ [Rightarrow A_1=1,5A_2. ] Chọn B

Câu 24.

Giới hạn quang điện của natri là [0,5mu m]. Công thoát của kẽm to nhiều hơn của natri là một trong,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là

[A]. [lambda _o=0,36mu m. ]
[B]. [lambda _o=0,33mu m. ]
[C]. [lambda _o=0,9mu m. ]
[D]. [lambda _o=0,7mu m]

Công thoát của kẽm to nhiều hơn của natri là một trong,4 lần thì số lượng giới hạn quang điện của kẽm sẽ bé nhiều hơn nữa 1,4 lần so với số lượng giới hạn quang điện của Natri [Rightarrow lambda _o=0,36mu m]

Câu 25.

Giới hạn quang điện của canxi là 450 nm. Công thoát êlectron khỏi canxi và công thoát êlectron khỏi đồng rất khác nhau 1,38eV. Giới hạn quang điện của đồng bằng

[A]. 300nm.
[B]. 902nm.
[C]. 360nm.
[D]. 660nm.

Công thoát êlectron khỏi canxi và công thoát êlectron khỏi đồng rất khác nhau 1,38eV [Rightarrow A_dongA_canxi=1,38eV] . Từ đó ta tính được số lượng giới hạn quang điện của đồng là 300nm.

Câu 26.

Giới hạn quang điện của Cs là 6600 Å. Công thoát của Cs là bao nhiêu ?

[A]. 1,88 eV.
[B]. 1,52 eV.
[C]. 2,14 eV.
[D]. 3,74 eV.

Giới hạn quang điện của Cs là 6600 Å. Công thoát của Cs là $A=dfrachclambda _0$ = 1,88 eV.

Câu 27.

Giới hạn quang điện của kẽm là [0,35mu m]. Hiện tượng quang điện hoàn toàn có thể xẩy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng

[A]. ánh sáng màu tím.
[B]. tia X.
[C]. ánh sáng red color.
[D]. tia hồng ngoại.

Giới hạn quang điện của kẽm là [0,35mu m]. Hiện tượng quang điện hoàn toàn có thể xẩy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng tia X.

Câu 28.

Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng [lambda _1=0,75mu m] và [lambda _2=0,25mu m] vào một trong những tấm kẽm có số lượng giới hạn quang điện [lambda _o=0,35mu m]. Bức xạ nào gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ?

[A]. Cả hai bức xạ.
[B]. Chỉ có bức xạ [lambda _2].
[C]. Chỉ có bức xạ [lambda _1. ]
[D]. Không có bức xạ nào trong 2 bức xạ đó.

Chọn B. Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ] Chỉ có bức xạ [lambda _2] thoả mãn

Câu 29.

Công thoát của êlectron thoát khỏi đồng là 4,14 eV. Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng [lambda _1=0,2mu m] và [lambda _2=0,45mu m] vào mặt phẳng tấm đồng. Hiện tượng quang điện

[A]. xẩy ra với cả hai bức xạ đó.
[B]. chỉ xẩy ra với bức xạ [lambda _2].
[C]. chỉ xẩy ra với bức xạ [lambda _1. ]
[D]. không xẩy ra với cả hai bức xạ đó.

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ]chỉ xẩy ra với bức xạ [lambda _1. ]

Câu 30.

Công thoát êlectron của một sắt kẽm kim loại là [7,64. 10^-19J]. Chiếu lần lượt vào mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những bức xạ có bước sóng là [lambda _1=0,18mu m;lambda _2=0,21mu m] và[lambda _3=0,35mu m] . Bức xạ nào gây được hiện tượng kỳ lạ quang điện riêng với sắt kẽm kim loại đó?

[A]. Hai bức xạ ([lambda _1] và [lambda _2]).
[B]. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.
[C]. Cả ba bức xạ ([lambda _1,lambda _2] và[lambda _3] ).
[D]. Chỉ có bức xạ [lambda _1. ]

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ]Hai bức xạ ([lambda _1] và [lambda _2]) đều thỏa mãn nhu cầu

Câu 31.

Một sắt kẽm kim loại có công thoát êlectron là [7,2. 10^-19J]. Chiếu lần lượt vào sắt kẽm kim loại này những bức xạ có bước sóng [lambda _1=0,18mu m,lambda _2=0,21mu m,lambda _3=0,32mu m] và [lambda =0,35mu m]. Những bức xạ hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ở sắt kẽm kim loại này còn có bước sóng là

[A]. [lambda _1,lambda _2] và [lambda _3. ]
[B]. [lambda _1] và [lambda _2. ]
[C]. [lambda _2,lambda _3] và [lambda _4. ]
[D]. [lambda _3] và [lambda _4. ]

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ]Cả hai [lambda _1] và [lambda _2] thỏa mãn nhu cầu

Câu 32.

Biết công thoát êlectron của những sắt kẽm kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 [mu m]vào mặt phẳng những sắt kẽm kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xẩy ra với những sắt kẽm kim loại nào sau này?

[A]. Kali và đồng
[B]. Canxi và bạc
[C]. Bạc và đồng
[D]. Kali và canxi

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ]Bạc và đồng thỏa mãn nhu cầu

Câu 33.

Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát 3,45 eV. Khi chiếu vào 4 bức xạ điện từ có [lambda _1=0,25mu m], [lambda _2=0,4mu m], [lambda _3=0,56mu m;lambda _4=0,2mu m] thì bức xạ nào xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang điện

[A]. [lambda _3,lambda _2].
[B]. [lambda _1,lambda _4].
[C]. [lambda _1,lambda _2,lambda _4]
[D]. cả 4 bức xạ trên.

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ]Chỉ có [lambda _1,lambda _4] thỏa mãn nhu cầu

Câu 34.

Công thoát electron của một sắt kẽm kim loại là 2,40 eV. Xét những chùm sáng đơn sắc: chùm I có tần số [f_1=7. 10^14Hz], chùm II có tần số [f_2=5,5. 10^14Hz], chùm III có bước sóng [lambda _3=0,51_^mu m]. Chùm hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện nói trên là:

[A]. chùm I và chùm II.
[B]. chùm I và chùm III.
[C]. chùm II và chùm III.
[D]. chỉ chùm I.

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ]chùm I và chùm III thỏa mãn nhu cầu

Câu 35.

Công thoát của êlectron khỏi một sắt kẽm kim loại là [3,68. 10^-19J]. Khi chiếu vào tấm sắt kẽm kim loại đó lần lượt hai bức xạ: bức xạ (I) có tần số [5. 10^14Hz] và bức xạ (II) có bước sóng [0,25mu m] thì

[A]. bức xạ (II) không khiến ra hiện tượng kỳ lạ quang điện, bức xạ (I) gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.
[B]. cả hai bức xạ (I) và (II) đều không khiến ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.
[C]. cả hai bức xạ (I) và (II) đều gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.
[D]. bức xạ (I) không khiến ra hiện tượng kỳ lạ quang điện, bức xạ (II) gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ]bức xạ (I) không khiến ra hiện tượng kỳ lạ quang điện, bức xạ (II) gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện

Câu 36.

Công thoát của những chất canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Để đồng thời gây ra hiệu ứng quang điện với hai sắt kẽm kim loại mà chỉ sử dụng một chùm bức xạ đơn sắc thì bước sóng [lambda ] của chùm bức xạ đó phải thoả màn Đk:

[A]. [lambda le 0,26mu m. ]
[B]. [lambda le 0,43mu m. ]
[C]. [0,43mu m<lambda le 0,55mu m. ]
[D]. [0,30mu m<lambda le 0,43mu m. ]

Để gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện thì [lambda le lambda _oRightarrow ][0,30mu m<lambda le 0,43mu m. ]

Câu 37.

Một sắt kẽm kim loại có số lượng giới hạn quang điện là [lambda _0]. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng $dfrac2lambda _03$ vào sắt kẽm kim loại này. Cho rằng nguồn tích điện mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn sót lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là

[A]. $dfrac3hclambda _0$.
[B]. $dfrachc3lambda _0$.
[C]. $dfrachc2lambda _0$.
[D]. $dfrac2hclambda _0$.

Giá trị động năng này là : $K=dfrac12mv^2=dfrachclambda -A$= $dfrachc2lambda _0$

Câu 38.

Chiếu bức xạ có tần số f vào một trong những sắt kẽm kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần nguồn tích điện làm công thoát, phần còn sót lại trở thành động năng K của nó. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới là 3f thì động năng của êlectron quang điện đó là

[A]. 3K – 2A.
[B]. 3K + A.
[C]. 3K – A.
[D]. 3K + 2A.

Động năng của êlectron quang điện đó là: $K=dfrac12mv^2=dfrachclambda -A$= 3K + 2A.

Câu 39.

Công thoát của một sắt kẽm kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A, số lượng giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là [lambda _0] . Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng [lambda =0,6lambda _0] vào catốt của tế bào quang điện trên thì động năng ban đầu cực lớn của những electron quang điện tính theo A là:

[A]. 2A/3.
[B]. 5A/3.
[C]. 1,5A.
[D]. 0,6 A.

Động năng ban đầu cực lớn của những electron quang điện tính theo A là: $K=dfrac12mv^2=dfrachclambda -A$= 2A/3.

Câu 40.

Chiếu bức xạ có bước sóng 4000 [A^0] vào một trong những sắt kẽm kim loại có công thoát 1,88 eV gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần nguồn tích điện làm công thoát, phần còn sót lại trở thành động năng K của nó. Giá trị của K là

[A]. [19,6. 10^-21J. ]
[B]. [12,5. 10^-21J]
[C]. [19,6. 10^-19J. ]
[D]. [1,96. 10^-19J. ]

Động năng ban đầu cực lớn của những electron quang điện tính theo A là: $K=dfrac12mv^2=dfrachclambda -A$= [1,96. 10^-19J]

Câu 41.

Giữa anôt và catôt của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống hoàn toàn có thể phát ra bằng

[A]. 39,73 pm.
[B]. 49,69 pm.
[C]. 35,15 pm.
[D]. 31,57 pm.

Áp dụng công thức $eU_AKmtextax=dfrachclambda _min to lambda _min =$49,69 pm

Câu 42.

Một chùm êlectron, sau khi được tăng tốc từ trạng thái đứng yên bằng hiệu điện thế không đổi U, đến đập vào một trong những sắt kẽm kim loại làm phát ra tia X. Cho bước sóng nhỏ nhất của chùm tia X này là [6,8. 10^11m]. Giá trị của U bằng

[A]. 18,3 kV.
[B]. 36,5 kV.
[C]. 1,8 kV.
[D]. 9,2 kV.

Áp dụng công thức $eU_AKmtextax=dfrachclambda _min to U_AKmtextax=$18,3 kV

Câu 43.

Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là [2,65. 10^11m]. Bỏ qua động năng ban đầu của những electron khi thoát thoát khỏi mặt phẳng catôt. Điện áp cực lớn giữa hai cực của ống là

[A]. 46875 V.
[B]. 4687,5 V
[C]. 15625 V
[D]. 1562,5 V

Điện áp cực lớn giữa hai cực của ống là $eU_AKmtextax=dfrachclambda _min to U_AKmtextax=$46875 V

Câu 44.

Điện áp cực lớn giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 18200 V. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt khỏi catốt. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là

[A]. 68 pm.
[B]. 6,8 pm.
[C]. 34 pm.
[D]. 3,4 pm.

Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là $eU_AKmtextax=dfrachclambda _min to lambda _min =$68 pm.

Câu 45.

Hiệu điện thế cực lớn giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ là 15 kV. Giả sử electron bật ra từ catôt có vận tốc ban đầu bằng không thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống hoàn toàn có thể phát ra là bao nhiêu ?

[A]. [75,5. 10^12m. ]
[B]. [82,8. 10^12m. ]
[C]. [75,5. 10^10m. ]
[D]. [82,8. 10^10m. ]

Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống hoàn toàn có thể phát ra là : $eU_AKmtextax=dfrachclambda _min to lambda _min =$[82,8. 10^12m. ]

Câu 46.

Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5 Å. Hiệu điện thế cực lớn giữa anôt và catôt là bao nhiêu là

[A]. 2500 V.
[B]. 2485 V.
[C]. 1600 V.
[D]. 3750 V.

Điện áp cực lớn giữa hai cực của ống là $eU_AKmtextax=dfrachclambda _min to U_AKmtextax=$2485 V.

Câu 47.

Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt của ống tia X. Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên n lần (n > 1), thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng ∆λ. Hiệu điện thế ban đầu của ống là :

[A]. $dfrachc(n-1)eDelta lambda $.
[B]. $dfrachc(n-1)enDelta lambda $.
[C]. $dfrachcenDelta lambda $.
[D]. $dfrachce(n-1)Delta lambda $.

Ta có $dfrachclambda _min =eU$

$dfrachclambda _min -Delta lambda =neU$$Rightarrow $

$dfraclambda _min -Delta lambda lambda _min =dfrac1nRightarrow lambda _min =dfracnDelta lambda n-1$ U = $dfrachclambda _min e=$

$dfrachc(n-1)enDelta lambda $

Câu 48.

Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt của ống tia X. Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X thêm $40,%$ thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống phát ra giảm sút:

[A]. 12,5 %.
[B]. 28,6 %.
[C]. 32,2 %.
[D]. 15,7 %.

Ta có $dfrachclambda =eU$ nên bước sóng tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế. Ban đầu mọi thứ chưa thay đổi, coi như thể 100%.

Đặt [lambda _1=100]và $U_1$= 100

Ta có: $dfracU_1U_2=dfraclambda _2lambda _1Leftrightarrow dfrac100140=dfraclambda _2100to lambda _2=71,42$$Rightarrow $ giảm 28,6%

Câu 49.

Khi tăng điện áp cực lớn của ống Cu–lít–giơ từ U lên 2U thì bước sóng số lượng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Tốc độ cực lớn của electron thoát ra từ Catot bằng

[A]. $sqrtdfrac4eU9m_e$
[B]. $sqrtdfraceU9m_e$
[C]. $sqrtdfrac2eU9m_e$
[D]. $sqrtdfrac2eU3m_e$

Áp dụng:

[dfrac12mv_0^2 + eU = dfrac12mv^2] và

[dfrac12mv^2=dfrachclambda _min ]

Ta có: [beginalign & dfrac12mv_0^2 + eU=dfrachclambda _min \ & dfrac12mv_0^2 + 2eU=dfrac1,9hclambda _min \ endalign]

Chia vế với vế của hai phương trình trên lẫn nhau, ta được:

[v_0=sqrtdfrac2eU9m]

Câu 50.

Một ống Cu-lít-giơ có [U_AK=15KV] và dòng điện chạy qua ống là 20mA. Tính nhiệt lượng toả ra trên đối Katốt trong mọi phút và lưu lượng [H_20] để làm nguội đối Katốt biết rằng nhiệt độ của nước đi vào là [20^0] và đi ra là [40^0] nhiệt dung riêng cuả nước là C= 4186 J/kgđộ. ( nhận định rằng toàn bộ động năng của e làm nóng đối Katốt ).

[A]. 7,24(g/s)
[B]. 3,58(g/s)
[C]. 3,88(g/s)
[D]. 9,98(g/s)

ta có nhiệt lượng làm nóng Katốt bằng tổng động năng đập vào đối Katốt [Q=N. W_d=] $dfracI. te. |e|. U_AK=I. t. U_AK$=[20. 10^-3. 60. 15. 10^3=18000J=18KJ]

mà [Q=mcleft( t_2-t_1 right)=] $I. t. U_AK$

Vậy lưu lượng nước làm nguội đối Ka tốt

$Delta m=dfracmt=dfracI. U_AKC(t_2-t_1)=dfrac20. 10^-3. 15. 10^34186. (40-20)$=[3,58. 10^-3kg/s=3,58left( g/s right)]

Câu 51.

Một ống Cu-lít-giơ có điện áp giữa hai đầu ống Cu- lít – giơ là 10KV với dòng điện trong ống là I = 1mA. Coi rằng chỉ có một% số e đập vào đối Katốt tạo ra tia X. Sau một phút hoạt động và sinh hoạt giải trí thì đối Katốt nóng thêm bao nhiêu độ cho khối lượng của đối Katốt là m = 100g và nhiệt dung riêng là 120J/kgđộ

[A]. [57,2^0C]
[B]. [99,5^0C]
[C]. [49,5^0C]
[D]. [69,2^0C]

Vì chỉ có một% số e đập vào đối Katốt tạo ra tia X nên 99% động năng trở thành nhiệt làm nóng Ka tốt Q.=99%N.

m. C. $Delta t$$ = 0,99UIt Rightarrow Delta t=dfrac99%N. textW_dm. C=dfrac0,99. 10^3. 1.10^-3}}0,1. 120$=[49,5^0C]

Reply
8
0
Chia sẻ

4353

Clip Ánh sáng có bước sóng 0 75 gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với sắt kẽm kim loại nào ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ánh sáng có bước sóng 0 75 gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với sắt kẽm kim loại nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Ánh sáng có bước sóng 0 75 gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với sắt kẽm kim loại nào miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Ánh sáng có bước sóng 0 75 gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với sắt kẽm kim loại nào Free.

Thảo Luận vướng mắc về Ánh sáng có bước sóng 0 75 gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với sắt kẽm kim loại nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ánh sáng có bước sóng 0 75 gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện với sắt kẽm kim loại nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ánh #sáng #có #bước #sóng #gây #hiện #tượng #quang #điện #với #kim #loại #nào