Thủ Thuật về A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý được Update vào lúc : 2022-09-22 01:54:37 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ông Hùng hỏi, văn phòng công chứng yêu cầu sách vở nêu trên có thiết yếu không? Trường hợp không còn giấy chứng tử của ông bà nội thì mái ấm gia đình ông phải làm thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Tp Hà Nội Thủ Đô vấn đáp yếu tố ông Hùng hỏi như sau:

Thừa kế là việc chuyển dời tài sản của người đã chết cho những người dân còn sống, tài sản của người chết để lại được gọi là di sản.

Văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản ghi lại nội dung mà những người dân thừa kế thỏa thuận hợp tác phân loại di sản của người chết để lại. Đây là trường hợp được vận dụng cho việc phân loại thừa kế mà không còn tranh chấp Một trong những người dân được thừa kế.

Theo quy định tại Điều 57 Luật Công chứng năm 2014, những người dân thừa kế theo pháp lý hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác lập rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản.

Trong văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản, người được hưởng di sản hoàn toàn có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho những người dân thừa kế khác.

Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp lý quy định phải Đk quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp lý, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có sách vở chứng tỏ quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp lý về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

Công chứng viên phải kiểm tra để xác lập người để lại di sản đúng là người dân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những tình nhân cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có vị trí căn cứ nhận định rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp lý thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề xuất kiến nghị của tình nhân cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản trước lúc thực thi việc công chứng.

Văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản đã được công chứng là một trong những vị trí căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Đk việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho những người dân được hưởng di sản.

Cần thiết xác lập người còn sống, người đã chết

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015, người thừa kế theo pháp lý ở hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Để bảo vệ quyền lợi cho những người dân thừa kế theo pháp lý, không bỏ sót người thừa kế cùng hàng thừa kế, thiết yếu phải xác lập rõ người được pháp lý quy định là cùng hàng thừa kế còn sống vào thời gian mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời gian mở thừa kế nhưng đã thành thai trước lúc người để lại di sản chết; thiết yếu phải xác lập rõ người được pháp lý quy định là cùng hàng thừa kế nhưng đã chết trước thời gian mở thừa kế.

Khi thực thi thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có những sách vở, tài liệu chứng tỏ quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản, người được pháp lý quy định là người cùng hàng thừa kế còn sống, hay đã chết là thiết yếu để phòng ngừa phát sinh tranh chấp thừa kế.

Đối với di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp lý quy định phải Đk quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp ông Ngô Thanh Tùng phản ánh, cha ông chết không để lại di chúc. Phần tài sản của cha trong khối tài sản chung với mẹ, là quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở, sau khi chết trở thành di sản thừa kế của cha. Những người thừa kế theo pháp lý của người cha yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản, có nội dung tặng cho toàn bộ phần di sản của cha mà từng người thừa kế được hưởng cho mẹ.

Việc công chứng viên yêu cầu trong hồ sơ phải có Giấy chứng tử của ông, bà nội ông Tùng (cha, mẹ của người để lại di sản) là thiết yếu, nhằm mục đích chứng tỏ cha, mẹ của người để lại di sản chết trước hay chết sau thời gian mở thừa kế, đã có được hưởng di sản của con để lại không?

Trường hợp ông, bà nội của ông Tùng (cha, mẹ của người để lại di sản) đã chết từ lâu, khi chết người thân trong gia đình không thực thi thủ tục Đk khai tử, không còn giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử, thì tình nhân cầu công chứng văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản hoàn toàn có thể phục vụ cho công chứng viên những sách vở thay thế khác để chứng tỏ cha, mẹ của người để lại di sản đã chết, thời gian chết, như: Ảnh chụp bia mộ nơi an táng người đã chết, có xác nhận của Ban quản trị và vận hành nghĩa trang và UBND cấp xã nơi có nghĩa trang về người chết, thời gian chết; hoặc Lý lịch Đảng viên có xác nhận của tổ chức triển khai Đảng; hoặc Lý lịch cán bộ công chức có xác nhận của cơ quan, cty; hoặc Lý lịch thành viên có xác nhận của UBND cấp xã, trong số đó có nội dung về cha, mẹ của người để lại di sản đã chết, thời gian chết…

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Tp Hà Nội Thủ Đô

* tin tức phân mục có mức giá trị tìm hiểu thêm với những người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp lý.

Đến nay, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 sẽ là văn bản pháp lý quy định khá rõ ràng, rõ ràng và khá đầy đủ về chế định thừa kế, Từ đó thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp lý của công dân được đảm bảo hơn. Tuy nhiên, trong quy trình vận dụng những quy định này trên thực tiễn cũng như trong việc xử lý và xử lý tranh chấp trong thừa kế vẫn còn đấy gặp phải những trở ngại vất vả nhất định và thừa kế thế vị là một trong những trường hợp đặc biệt quan trọng của thừa kế theo pháp lý.

1. Những yếu tố chung về thừa kế thế vị

Theo nghĩa thông thường, “thừa” và “kế” đều nghĩa là yếu tố tiếp nối. Với ý nghĩa là một phạm trù kinh tế tài chính, thừa kế có mầm mống và xuất hiện ngay trong thời kỳ sơ khai của xã hội về việc dịch chuyển di sản được tiến hành nhờ vào quan hệ huyết thống hay phong tục tập quán riêng của cục lạc, thị tộc. Nó được thể hiện ở sự dịch chuyển tài sản từ người chết sang người sống.

Thừa kế theo di chúc là yếu tố chuyển tài sản của người đã chết cho những người dân còn sống theo ý chí của người dân có di sản. Tuy nhiên, trên thực tiễn không phải lúc nào người để lại di sản chết cũng để lại di chúc hoặc di chúc do người này lập ra là hợp pháp. Xuất phát từ lí do này, chế định thừa kế theo pháp lý sẽ là “sự phỏng đoán” ý chí của người để lại di sản. “Sự phỏng đoán” này ở mỗi nước là rất khác nhau, tùy thuộc vào ý niệm và phong tục tập quán.

Nếu như ở thừa kế theo di chúc, người thừa kế theo di chúc hoàn toàn có thể là thành viên hoặc cơ quan, tổ chức triển khai và nếu là thành viên thì hoàn toàn có thể không phải là người dân có quan hệ hôn nhân gia đình, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng với những người để lại di sản. Tuy nhiên, riêng với thừa kế theo pháp lý thì chỉ có thành viên mới được hưởng thừa kế và những thành viên này phải có một trong ba quan hệ với những người để lại di sản: quan hệ hôn nhân gia đình, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, không phải bất kể thành viên nào có một trong ba quan hệ này với những người để lại di sản cũng khá được hưởng thừa kế mà việc thừa kế được xác lập theo hàng. Tương tự như vậy, không phải ai trong những hàng thừa kế cũng khá được hưởng di sản mà điều này còn tùy từng nguyên tắc ưu tiên của hàng thừa kế.

Còn thừa kế thế vị, theo nghĩa Hán – Việt thì “thế – nghĩa là thay thế”, “vị – nghĩ là ngôi vị, vị trí”. Như vậy, thừa kế thế vị nghĩa là thay thế một ai đó để được hưởng phần di sản mà đáng lẽ người trước này được hưởng. Đặt trong quan hệ pháp lý về thừa kế, thừa kế thế vị chỉ hoàn toàn có thể là một dạng của thừa kế theo pháp lý hoặc thừa kế theo di chúc. Ngoài ra, toàn bộ chúng ta còn nhận thấy rằng, thừa kế thế vị tuy không dịch chuyển theo hàng thừa kế nhưng lại theo trình tự nhất định khi người nhận di sản thế vị thoả mãn một số trong những Đk rõ ràng. Từ đó hoàn toàn có thể thấy, thừa kế thế vị là một trường hợp đặc trưng của thừa kế theo pháp lý. Điều 652 BLDS năm 2015 quy định: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thuở nào điểm với những người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng thuở nào điểm với những người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”. Theo đó, khái niệm thừa kế thế vị được hiểu như sau: Thừa kế thế vị là việc những con (cháu, chắt) được thay thế vào vị trí của bố hoặc mẹ (ông, bà) để hưởng di sản của ông, bà (hoặc cụ). Những người thừa kế thế vị được hưởng phần di sản mà bố mẹ mình (ông hoặc bà) đáng lẽ được hưởng nếu còn sống, được chia đều di sản với những người dân thừa kế khác.

Trong quan hệ thừa kế thế vị, di sản được dịch chuyển từ người để lại di sản đến người thụ hưởng trải qua bốn thế hệ, từ những cụ ông cụ bà đến chắt. Khi di sản dịch chuyển theo loại thừa kế này, những người dân liên quan đều phải có một tên thường gọi để phân biệt vị trí của từng người trong quan hệ thừa kế. Theo đó khi con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thuở nào điểm với những người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha, mẹ của cháu được hưởng lúc còn sống. Ở đây, “cha hoặc mẹ của cháu” là người được thừa kế theo pháp lý của người để lại di sản nhưng do không tồn tại vào thời gian mở thừa kế nên không được hưởng di sản, mà “cháu” sẽ là người thay thế “cha hoặc mẹ” để nhận di sản từ người để lại di sản; Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng thuở nào điểm với những người để lại di sản, con hoặc cháu của người để lại di sản nếu còn sống. Và người thế vị trí được hiểu là cháu hoặc chắt của người để lại di sản và là người thay thế vị trí của người được thế vị để nhận di sản từ người để lại di sản lẽ ra người được thế vị được hưởng nếu còn sống.

Theo nguyên tắc chung, người thừa kế là người còn sống vào thời gian mở thừa kế, nhưng pháp lý thừa kế việt nam quy định trường hợp khi con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng thuở nào điểm với những người để lại di sản, thì quyền thừa kế thế vị của cháu vẫn được đảm bảo và nếu cháu đã và đang chết trước hoặc chết cùng thuở nào điểm với những người để lại di sản thì cũng tương tự, quyền thừa kế thế vị của chắt cũng tiếp tục không biến thành xâm phạm. Quy định của điều luật này còn có sự khác lạ so với quy định về thừa kế thế vị tại Điều 680 BLDS 1995. Điều 680 BLDS 1995 chỉ quy định thừa kế thế vị trong trường hợp con hoặc cháu chết trước người để lại di sản mà không quy định đến trường hợp cháu hoặc chắt đã có được thừa kế thế vị hay là không nếu cha hoặc mẹ của cháu hoặc của chắt chết cùng vào thuở nào điểm với ông, bà nội, ngoại hoặc những cụ ông cụ bà nội, ngoại.

Quy định trên không những thích hợp về mặt thực tiễn mà còn phù phù thích hợp với bản chất của thừa kế thế vị. Tuy nhiên, quy định này mới chỉ liệt kê những trường hợp thừa kế thế vị mà chưa định nghĩa thế nào là thừa kế thế vị. Theo từ điển lý giải thuật ngữ luật học của Trường Đại học Luật Tp Hà Nội Thủ Đô do Nhà xuất bản Công an Nhân dân xuất bản năm 1999 đã định nghĩa: “Thừa kế thế vị là thừa kế bằng việc thay thế vị trí để hưởng thừa kế”. Mặt khác, theo tinh thần của điều luật trên, thừa kế thế vị chỉ được nêu lên khi người được thế vị (con hoặc cháu) chết trước hoặc cùng thời gian với những người để lại di sản (ông, bà hoặc cụ). Vì thế hoàn toàn có thể hiểu, thừa kế thế vị là việc cháu hoặc chắt được hưởng di sản của ông, bà hoặc cụ với tư cách thay thế vị trí của người cha hoặc người mẹ của tớ để nhận phần di sản mà cha hoặc mẹ của tớ được hưởng nếu còn sống.

Theo quan điểm của TS. Phạm Văn Tuyết & TS.LS Lê Kim Giang thì: Thừa kế thế vị là việc con đẻ  thay thế vị trí của cha hoặc mẹ để hưởng thừa kế của ông nội, bà nội hoặc ông ngoại, bà ngoại riêng với phần di sản mà cha được hưởng nếu còn sống nhưng cha đã chết trước ông nội, bà nội hoặc mẹ đã chết trước ông ngoại, bà ngoại, đồng thời cũng là việc con đẻ thay thế vị trí của cha hoặc mẹ để hưởng thừa kế của cụ riêng với phần di sản mà cha, mẹ được hưởng nhưng cha, mẹ đã chết trước hoặc cùng thuở nào điểm với cụ.

Thừa kế thế vị chỉ phát sinh trên cơ sở thừa kế theo pháp lý, không phát sinh từ vị trí căn cứ di chúc. Người thừa kế theo di chúc đã chết trước hoặc chết cùng thời gian với những người để lại di sản thì phần di chúc đó vô hiệu. Nói cách khác, thừa kế thế vị không phải là thừa kế theo pháp lý mà được hiểu là trình tự hưởng di sản do pháp lý quy định. Cháu và chắt trong trường hợp này sẽ không còn thể được hiểu là thừa kế theo trình tự hàng thừa kế, vì nếu hiểu như vậy nghĩa là cháu và chắt – từng người trong số họ sẽ đều được thừa kế 1 phần di sản ngang nhau và ngang bằng với những người dân thừa kế cùng hàng khác. Điều này trái với bản chất của người thừa kế thế vị là toàn bộ những người dân thừa kế thế vị chỉ được hưởng chung một phần di sản (kỉ phần) mà cha hoặc mẹ của tớ được hưởng nếu còn sống mà thôi.

Thừa kế thế vị được quy định và bảo vệ thực thi ở việt nam từ rất mất thời hạn, bắt nguồn từ Thông tư số 1742/BTP, Thông tư số 594/TANDTC, Pháp lệnh thừa  kế, BLDS năm 1995, BLDS năm 2005 và lúc bấy giờ là BLDS năm 2015. Các văn bản pháp lý này khi quy định về thừa kế thế vị đều tuân theo một điểm lưu ý chung nếu một người con không hề vào thời gian người để lại di sản chết thì những con của người này được thay thế cha mẹ để hưởng di sản của ông bà hoặc của những cụ ông cụ bà.
Thừa kế thế vị xét trên tổng thể về quan hệ huyết thống, về quan hệ nuôi dưỡng giữa người để lại di sản với con cháu của người đó.

+ Về quan hệ huyết thống: Thừa kế thế vị xét trên quan hệ huyết thống giữa người để lại di sản và người thuộc hàng thừa kế thứ nhất là quan hệ cha con, mẹ con. Quan hệ cha con là quan hệ nhân thân không tách rời quan hệ nuôi dưỡng nhau theo quy định của pháp lý. Quyền thế vị của người cháu, người chắt của người để lại di sản nhờ vào quan hệ huyết thống với những người để lại di sản và quyền được thừa kế di sản của ông, bà khi cha, mẹ của cháu còn sống thì được hưởng.

+ Về quan hệ nuôi dưỡng: Giữa con nuôi và cha, mẹ nuôi không còn quan hệ huyết thống mà chỉ có quan hệ nuôi dưỡng nhau. Nhưng nếu con nuôi chết trước cha, mẹ nuôi thì con của con nuôi được trao thừa kế thế vị như những cháu có quan hệ huyết thống với những người để lại di sản. Phương thức trên cũng khá được vận dụng cho những cháu là con đẻ của người con riêng của vợ, của chồng. Nếu con riêng và cha dượng, mẹ kế đã thể hiện được trách nhiệm và trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương nhau như cha con, mẹ con.

Điều 653 BLDS năm 2015 quy định về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ: “Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651, 652 của Bộ luật này”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm 2014 thì: “Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của cha mẹ và con được quy định tại Luật này, Luật Nuôi con nuôi, Bộ luật Dân sự và những luật khác có liên quan”.

Luật Nuôi con nuôi quy định về hệ quả của việc nuôi con nuôi tại khoản 1 Điều 24: “Kể từ thời điểm ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có khá đầy đủ những quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của cha mẹ và con; giữa con nuôi và những thành viên khác của mái ấm gia đình cha mẹ nuôi cũng luôn có thể có những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm riêng với nhau theo quy định của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, pháp lý dân sự và những quy định khác của pháp lý có liên quan”.

Theo quy định tại Điều 78 Luật Hôn nhân và Gia đình về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi: “1. Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của cha, mẹ, con được quy định trong Luật này Tính từ lúc thời gian quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật Nuôi con nuôi”.

Căn cứ vào những quy định tại những Điều 104, 106, 113, 114 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm 2014 thì con nuôi không còn quan hệ về những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm liên quan đến việc chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng nhau riêng với những người dân thân trong gia đình thích thuộc mái ấm gia đình của bố, mẹ nuôi như, bố mẹ của cha, mẹ nuôi, anh, chị, em ruột của cha mẹ nuôi, chú, bác, cô dì, cậu ruột của cha mẹ nuôi. Hay nói cách khác, người con nuôi không thể là cháu ruột của những người dân này, do vậy người con nuôi không thể là người thừa kế của những người dân như trên. Tuy nhiên, người làm con nuôi người khác vẫn vẫn đang còn quan hệ với mái ấm gia đình cha mẹ đẻ, cho nên vì thế họ là người thừa kế theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của những người dân thân trong gia đình thích (họ là người thừa kế thế vị của những người dân thân trong gia đình thích trong mái ấm gia đình của tớ, tuy nhiên họ là làm con nuôi của người khác).

2. Điều kiện hưởng thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị là việc con thay thế vị trí của bố hoặc mẹ đẻ nhận di sản thừa kế từ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cụ nội, cụ ngoại nếu bố mẹ đã chết hoặc chết cùng thời gian với những người dân này. Phần di sản mà người con được hưởng trong di sản của người để lại thừa kế nói trên là phần di sản mà bố hoặc mẹ của tớ được hưởng nếu còn sống vào thời gian mở thừa kế. Vì vậy, Đk để được hưởng thừa kế thế vị gồm:

Một là, con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng thời gian với những người để lại di sản (cháu được thừa kế thế vị); cháu cũng chết trước hoặc chết cùng thời gian với những người để lại di sản (chắt được thừa kế thế vị). Như vậy, Đk thứ nhất làm phát sinh quan hệ thừa kế thế vị đó là phải xẩy ra sự kiện cha hoặc mẹ của cháu hoặc của chắt chết trước hoặc chết cùng vào thuở nào điểm với ông, bà (nội, ngoại) hoặc những cụ ông cụ bà (nội, ngoại).

Hai là, những người dân thừa kế thế vị phải là người dân có quan hệ thuộc hàng thừa kế thứ nhất và người thế vị luôn ở vị trí đời sau, tức là chỉ có con thế vị cha, mẹ để hưởng di sản của ông bà hoặc những cụ ông cụ bà chứ không xẩy ra trường hợp cha, mẹ thế vị con để hưởng di sản của ông bà hoặc những cụ ông cụ bà.

Ba là, giữa họ phải có quan hệ huyết thống về trực hệ (chỉ có con đẻ thay thế vị trí của cha, mẹ đẻ).

Bốn là, người thừa kế thế vị phải còn sống vào thời gian người để lại di sản chết hoặc sinh ra và còn sống sau thời gian mở thừa kế nhưng đã thành thai trước lúc người để lại di sản chết. Xuất phát từ lý luận người đã chết không thể có khả năng chủ thể để tham gia vào bất kỳ quan hệ pháp lý nào, do đó, pháp lý Việt Nam đã quy định người thừa kế phải là người còn sống vào thời gian mở thừa kế thì người đó phải là người đã thành thai trước lúc người để lại di sản chết và phải sinh ra còn sống sau thời gian mở thừa kế.

Năm là, lúc còn sống, người cha hoặc mẹ của người được thế vị phải có quyền được hưởng di sản của người chết (nếu bị tước hoặc bị truất quyền hưởng di sản thừa kế thì con hoặc cháu của những người dân này sẽ không còn thể thế vị).

Sáu là, bản thân người thế vị không biến thành tước quyền thừa kế theo khoản 1 Điều 644 BLDS năm 2015.

Như vậy, thừa kế thế vị chỉ xẩy ra ở hàng thừa kế thứ nhất (Điều 652 BLDS). Trong hàng thừa kế thứ nhất, người thừa kế thế vị được hưởng di sản chỉ hoàn toàn có thể là cháu hoặc chắt. Tức là yếu tố thế vị chỉ vận dụng cho đối tượng người dùng thuộc trực hệ đến đời thứ ba với Đk cháu phải sống vào thời gian ông bà chết mới là người thừa kế thế vị tài sản của ông bà, chắt phải sống vào thời gian cụ chết mới là người thừa kế thế vị của những cụ ông cụ bà. Cháu sinh ra khi ông bà chết nhưng đã thành thai khi ông bà còn sống cũng là người thừa kế thế vị tài sản của ông bà (riêng với chắt cũng vậy) nhưng khi sinh ra nó phải còn sống. Các thừa kế nhận di sản với tư cách là người thế vị sẽ phải chia nhau (chia đều) phần mà người cha hay người mẹ, người ông hoặc bà chúng nếu còn sống sẽ tiến hành hưởng. Ví dụ. Ông A có khối di sản để lại là 90 triệu đồng, ông A có vợ là bà B, có con là C và D. C có con là T và H; D có con là M và N. C chết trước A, D và M chết cùng thời gian với A. Ông A chết không để lại di chúc. Nếu có tình nhân cầu chia di sản thừa kế của ông A thì vụ việc sẽ tiến hành xử lý và xử lý như sau: Theo quy định tại Điều 676 BLDS năm 2015 thì hàng thừa kế thứ nhất của ông A là bà B, anh C và anh D nhưng C chết trước A nên T, H thay C để hưởng di sản của A, đồng thời D và M đều chết cùng thời gian với A nên N thay M để hưởng di sản của A. Cụ thể: 90 triệu đồng: 3 = 30 triệu đồng (B = C = M). Trong số đó H, T thế vị hưởng phần của C (30: 2 = 15 triệu đồng). N thế vị hưởng phần của M = 30 triệu đồng.

3. Các trường hợp thừa kế thế vị

Thứ nhất, cháu thế vị cha hoặc mẹ để hưởng di sản của ông, bà.

Đây là trường hợp cha đẻ chết trước hoặc chết cùng thuở nào điểm với ông nội thì khi ông nội chết, con sẽ thay thế vị trí của cha để thừa kế từ di sản mà ông nội để lại riêng với phần di sản mà cha mình được hưởng nếu còn sống, Nếu cha đẻ chết trước hoặc chết cùng thời gian với bà nội thì khi bà nội chết, con sẽ thay thế vị trí của cha để thừa kế từ di sản mà bà nội để lại riêng với phần di sản mà cha mình được hưởng nếu còn sống.

Trường hợp mẹ đẻ chết trước hoặc chết cùng thuở nào điểm với ông ngoại thì khi ông ngoại chết, con sẽ thay thế vị trí của mẹ để thừa kế từ di sản mà ông ngoại để lại riêng với phần di sản mà mẹ mình được hưởng nếu còn sống. Nếu mẹ đẻ chết trước hoặc chết cùng thuở nào điểm với bà ngoại thì khi ông ngoại chết, con sẽ thay thế vị trí của mẹ để thừa kế từ di sản mà bà ngoại để lại riêng với phần di sản mà mẹ mình được hưởng nếu còn sống.

Ví dụ: A và B kết hôn với nhau sinh được C và D. C kết hôn với E sinh ra G và H. C chết năm 2010, A chết năm 2022, A chết năm 2022 không để lại di chúc. Những người thừa kế của A gồm có B, C, D. Tuy nhiên, do C chết trước A nên những con của C là G và H sẽ thế vị nhận di sản này (con thay cha hưởng di sản của ông nội). Giả sử tiếp theo đó B chết, những người dân thừa kế của B là C và D, thì G và H tiếp tục được thế vị C để hưởng di sản của B (con thay cha hưởng di sản của bà nội).

Ngoài ra, thừa kế thế vị còn được xét trên tổng thể về sự việc xen kẽ giữa huyết thống với nuôi dưỡng, giữa người để lại di sản với con cháu của người đó nên lúc xác lập cháu đã có được hưởng thế vị hay là không, cần theo 3 vị trí căn cứ sau:
Một là, nếu Một trong những đời đều phải có quan hệ huyết thống (A sinh ra B và B sinh ra C) thì đương nhiên cháu sẽ tiến hành thế vị trong mọi trường hợp nếu có đủ những Đk trên.

Hai là, nếu quan hệ Một trong những đời đều là nuôi dưỡng (A nhận nuôi B và B nhận nuôi C) thì đương nhiên thế vị không được nêu lên trong mọi trường hợp.

Ba là, nếu có sự xen kẽ cả huyết thống lẫn nuôi dưỡng Một trong những đời thì nên xác lập theo những trường hợp sau: (1) Nếu quan hệ giữa đời thứ nhất với đời thứ hai là nuôi dưỡng nhưng quan hệ giữa đời thứ hai với đời thứ ba lại là huyết thống (A nhận nuôi B và B sinh ra C) thì được thừa kế thế vị. Trường hợp này cũng khá được vận dụng riêng với con riêng của vợ, của chồng, nếu con riêng với mẹ kế, bố dượng được thừa nhận là có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con; (2) Nếu quan hệ giữa đời thứ nhất với đời thứ hai là huyết thống nhưng quan hệ giữa đời thứ hai với đời thứ ba lại là nuôi dưỡng (A sinh ra B và B nhận nuôi C) thì không đương nhiên được thừa kế thế vị, chỉ được thế vị nếu được người để lại di sản coi như cháu ruột.

Thứ hai, chắt thế vị cha hoặc mẹ để hưởng di sản của cụ

Để dễ tưởng tượng, tác giả xin vẽ một sơ đồ sau: A………..B………C………..D Trong số đó, Một trong những chữ được tiếp nối đuôi nhau với nhau bằng nét gạch ngang giữa là chỉ quan hệ giữa cha, mẹ và con; (A và B, B và C, C và D); Một trong những chữ cách nhau một chữ là chỉ quan hệ giữa ông, bà với cháu (A và C; B và D); Giữa những chữ cách nhau hai chữ là chỉ quan hệ giữa cụ với chắt (A và D).

Theo quy ước trên, toàn bộ chúng ta xác lập chắt được thừa kế thế vị của cụ trong những trường hợp sau:

Một là, trong trường hợp ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại (B) chết trước người để lại di sản là cụ (A), cha, mẹ (C) đã và đang chết trước người để lại di sản nhưng chết sau ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại thì chắt (D) được hưởng phần di sản mà cha, mẹ mình được hưởng nếu còn sống vào thời gian người để lại di sản chết (C thế vị B để hưởng thừa kế di sản của A riêng với phần di sản mà B được hưởng nếu còn sống và D lại thế vị C để hưởng di sản của A riêng với phần di sản mà C được hưởng nếu còn sống).

Hai là, trong trường hợp ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại (B) chết trước người để lại di sản (A) , cha, mẹ (C)  chết sau ông, bà nhưng chết cùng thời gian với những người để lại di sản (A) thì chắt (D) được hưởng phần di sản mà cha, mẹ mình được hưởng nếu còn sống vào thời gian mở thừa kế.

Ba là, trường hợp ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại (B) chết trước người để lại di sản (A), cha, mẹ (C) chết sau ông, bà nhưng chết cùng thời gian với những người để lại di sản thì chắt (D) được hưởng phần di sản mà cha, mẹ mình được hưởng nếu còn sống vào thời gian mở thừa kế.

Bốn là, trường hợp B không được hưởng di sản của A, nếu C chết trước A thì D cũng khá được thế vị C để hưởng thừa kế riêng với di sản của A.

Năm là, trường hợp nếu có sự xen kẽ cả huyết thống lẫn nuôi dưỡng Một trong những đời thì việc thừa kế thế vị của chắt được xét những trường hợp sau:

(1) Trường hợp con nuôi chết trước người để lại di sản là cha, mẹ nuôi, đồng thời con đẻ của người con nuôi đã và đang chết trước người để lại di sản (nhưng chết sau cha hoặc mẹ) thì cháu của người con nuôi đó (tức là chắt của người để lại di sản) được hưởng phần di sản mà cha mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống vào thời gian người để lại di sản chết.

(2) Trong những trường hợp nếu xét về tính chất xen kẽ giữa huyết thống và nuôi dưỡng mà thấy rằng con của một người không đương nhiên trở thành cháu của cha, mẹ người đó thì thừa kế thế vị không được nêu lên. Ví dụ: quan hệ giữa A, B, C, trong số đó B là con đẻ của        A, nhưng nếu C là con nuôi của B thì C không đương nhiên là cháu của A. Theo logic trên thì con của con nuôi của một người không đương nhiên trở thành chắt của cha, mẹ người đó. Hoặc, quan hệ giữa A, B, C, D, trong số đó B là  con của A nhưng C là con nuôi của B và D là con của C (kể cả con đẻ hoặc con nuôi) thì D không đương nhiên trở thành chắt của A.
Khi xác lập thừa kế thế vị cần lưu ý những quan hệ:

(1) Nếu quan hệ giữa đời thứ nhất và đời thứ hai là nuôi dưỡng nhưng quan hệ giữa đời thứ hai và đời thứ ba lại là huyết thống (A nhận nuôi C, C sinh ra E) thì được thừa kế thế vị;

(2) Nếu quan hệ giữa đời thứ nhất và đời thứ hai là huyết thống nhưng quan hệ giữa đời thứ hai và đời thứ ba lại là nuôi dưỡng (A sinh ra C, C nhận nuôi E) thì không đương nhiên được thừa kế thế vị (E không đương nhiên là cháu của A);
(3) Nếu quan hệ giữa đời thứ nhất và đời thứ tư xen kẽ về quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng thì không nêu lên thừa kế thế vị vì những quan hệ là không đương nhiên (A nhận nuôi C, C sinh ra E, E nhận nuôi H thì H không đương nhiên là chắt của A).

(4) Con riêng của bố dượng, mẹ kế được thừa nhận là có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì cũng khá được thừa kế thế vị.

Như vậy, quan hệ thừa kế thế vị không phải là thừa kế theo trình tự hàng nhưng hàng thừa kế lại là vị trí căn cứ để xác lập quan hệ thừa kế thế vị. Thừa kế thế vị là một chết định của pháp lý nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho những người dân thân trong gia đình thích nhất của người để lại di sản, tránh trường hợp di sản của ông, bà, cụ mà cháu, chắt không được hưởng lại khiến cho những người dân khác hưởng. Thừa kế thế vị chỉ phát sinh từ thừa kế theo pháp lý mà không phát sinh từ thừa kế theo di chúc. Nếu cha, mẹ chết trước hoặc chết cùng thời gian với ông, bà hoặc cụ thì phần di chúc định đoạt tài sản cho cha, mẹ (nếu có di chúc) sẽ vô hiệu. Phần di sản này được chia theo pháp lý và thời gian hiện nay cháu (chắt) mới được hưởng thừa kế thế vị.

Theo moj.gov

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Xem, Bộ luật Dân sự năm 2005; 2. Xem, Bộ luật Dân sự năm 2015; 3. Xem, PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ & PGS.TS. Trần Thị Huệ “Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015”, NXB Công an nhân dân; 4. Xem, TS. Phạm Văn Tuyết & TS.LS. Lê Kim Giang “Pháp luật về thừa kế và thực tiễn xử lý và xử lý tranh chấp”, NXB Tư pháp – 2013; 5. Xem, PGS.TS. Phùng Trung Tập “Luật Dân sự Việt Nam – Bình giải và vận dụng Luật Thừa kế” 6. Xem, Trường Đại học Luật Tp Hà Nội Thủ Đô “Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam – Tập 1”, NXB Công an nhân dân;

7. Xem, ThS. Nguyễn Văn Huy “Thừa kế trong pháp lý Dân sự Việt Nam”, NXB Tư pháp – 2022.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý

Reply
3
0
Chia sẻ

4053

Video A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý Free.

Thảo Luận vướng mắc về A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết A chết đó thiên tai làm phát sinh quan hệ pháp lý về thừa kế là hành vi pháp lý vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#chết #đó #thiên #tai #làm #phát #sinh #quan #hệ #pháp #luật #về #thừa #kế #là #hành #pháp #lý