Mẹo về 35 đề thi môn toán lớp 5 lên lớp 6 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa 35 đề thi môn toán lớp 5 lên lớp 6 được Update vào lúc : 2022-05-14 13:20:27 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vui lòng Đk thẻ VIP để xem khá đầy đủ bộ tài liệu

Mua thẻ VIP ngay

59 2 MB 1 28

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 59 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

L I NÓI Đ U
Đ chu n b cho những em tài li u hay, t p. h p. những d ng toán, T
sách luy n thi g i t i những em b 35 đề toán l p. 5 ôn thi vào lớp
6 kèm theo đáp án rõ ràng nhằm mục đích giúp những em học viên ôn tập,
nắm chắc những dạng bài tập trọng tâm, rèn luy n, nâng cao
phương pháp gi i những d ng toán và ôn thi vào lớp 6 hiệu suất cao
nhất. (ĐỀ SỐ 1)
Bài 1 : Tính : ( 2 điểm )
a) 1
1 1
+ +
2
3 4 b) (27,09 + 258,91)  25,4
Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm )
52  ( y : 78 ) = 3380
Bài 3 : ( 3 điểm )
Một người thợ làm trong hai ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 thành phầm . Hỏi người thợ đó làm
trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu thành phầm cùng loại ?
Bài 4 : ( 3 điểm )
Cho tam giác ABC có diện tích s quy hoạnh là 150 mét vuông . Nếu kéo dãn đáy BC ( về phía B ) 5 m thì diện tích s quy hoạnh tăng thêm là
35 mét vuông. Tính đáy BC của tam giác .
HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA
Bài 1 : ( 2 điểm ) Mỗi tính đúng cho (1điểm )
a) 1
1 1
12
8
+ + =
+
2
3 4
24
24 + 6
26
13
12  8  6
=
=
=
24
24
12
24 b) (27,09 + 258,91)  25,4 = 286  25,4
= 7264,4
Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm )
52  ( y : 78 ) = 3380
( y : 78 ) = 3380 : 52 ( 1điểm ) ( y : 78 ) = 65 ( 0,5 điểm )
y = 65  78
y = 5070 ( 0,5 điểm )
Bài 3 : ( 3 điểm )
Mỗi giờ người thợ đó làm được số thành phầm là:
112 : ( 8  2 ) = 7 ( thành phầm ). ( 1 điểm )
Trong ba ngày người thợ đó làm toàn bộ số giờ là :
9  3 = 27 ( giờ ). ( 0,5 điểm )
Trong ba ngày người thợ này được toàn bộ số thành phầm là :
7  27 = 189 ( thành phầm ). ( 1 điểm )
Đáp số : 189 thành phầm . ( 0,5 điểm ) 1 Bài 4 : ( 3 điểm )
– Vẽ được hình cho ( 0,5 điểm ) A
A B H C E – Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là :
35  2 : 5 = 14 ( m ) ( 1 điểm )
– Vì AH là độ cao chung của hai tam giác ABC và ADB .
Nên đáy BC của tam giác là :
150  2 : 14 =
Đáp số : 150
( m ) ( 1 điểm )
7 150
( m ) ( 0,5 điểm )
7 (ĐỀ SỐ 2)
Câu 1: (1 điểm)
a) Viết phân số lớn số 1 có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.
b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.
Câu 2: (1 điểm)
Tìm y: 55 – y + 33 = 76
Câu 3: (2 điểm)
Cho 2 số tự nhiên ab và 7ab . Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.
Câu 4: (3 điểm)
Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi red color. Bạn An nhận thấy rằng
bằng 1
số bi xanh
9 1
số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ ?
8 Câu 5: (3 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi
cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông vắn. Tính diện tích s quy hoạnh ban đầu của mảnh vườn.
HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA
Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm
9
a) Phân số lớn số 1 có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là:
1
0
b) Phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000 là:
2000
Câu 2: (1 điểm)
Tìm y:
55 – y + 33 = 76
55 – y
= 76 – 33 2 55 – y
= 43
y
= 55 – 43
y
= 12
Câu 3: (2 điểm)
Tổng của hai số là: 428 x 2 = 856
Ta có: ab + 7ab
= 856
ab + 700 + ab = 856
ab x 2
= 856 – 700
ab x 2
= 156
ab
= 156 : 2
ab
= 78
Vậy hai số đó là: 78 và 778.
( HS hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp khác: Tổng – Hiệu;… )
Câu 4: (3 điểm)
1
9
Bi xanh:
170 viên
Bi đỏ
1
8
Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)
Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)
Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)
Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)
ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.
Câu 5: (3 điểm)
Tổng của chiều dài và chiều rộng mảnh vườn là: 92 : 2 = 46 (m)
Hiệu số giữa chiều dài và chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)
Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 – 10 ) : 2 = 18 (m)
Chiều dài của mảnh vườn là: (46 + 10 ) : 2 = 28 (m)
Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 ( m 2 )
ĐS: 504 m 2 (ĐỀ SỐ 3)
Câu 1: (1 điểm)
Với bốn chữ số 2 và những phép tính, hãy lập những dãy tính có kết quả lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
Câu 2: (2 điểm)
3
3
tấm vải xanh và tấm vải đỏ thì phần còn sót lại của hai
7
5
tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải. Hai tấm vải xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt Câu 3: (2 điểm)
An có 20 viên bi, Bình có số bi bằng 1
số bi của An. Chi có số bi hơn mức trung bình cộng của 3 bạn
2 là 6 viên bi. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi ?
Câu 4: (2 điểm) 3 Một shop có 5 rổ cam và quýt, trong mọi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở mỗi rổ là 50, 45, 40, 55,
70 quả. Sau khi bán đi 1 rổ thì số quả cam còn sót lại gấp 3 lần số quả quýt. Hỏi trong những rổ còn sót lại rổ nào đựng
cam, rổ nào đựng quýt ?
Câu 5: (3 điểm)
Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là những số tự nhiên. Chiều dài gấp 3 lần chiều
rộng. Có diện tích s quy hoạnh từ 60 m 2 đến 80 m 2 . Tính chu vi đám đất.
HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Câu 1: (1 điểm).
2×2–2×2=0
2:2+2-2=1
2:2+2:2=2
Câu 2: (2 điểm) 2×2-2:2=3
2×2+2-2=4
2×2+2:2=5 2x2x2-2=6
2+2+2+2=8
22 : 2 – 2
=9 2 x 2 x 2 + 2 = 10 3 4
= (tấm vải xanh)
7 7
3 2
Phân số chỉ số vải còn sót lại của tấm vải đỏ là: 1 – = (tấm vải đỏ)
5 5
4
2
Theo đầu bài ta có:
tấm vải xanh = tấm vải đỏ
7
5
4
4
Hay:
tấm vải xanh =
tấm vải đỏ.
7
10
Ta có sơ đồ:
4
7
Vải xanh: Phân số chỉ số vải còn sót lại của tấm vải xanh là: 1 – 0,25đ
0.25đ 0,25đ 68 m 0,25đ Vải đỏ
4
10
Tổng số phần bằng nhau là: 7 + 10 = 17 (phần)
0,5đ
Giá trị 1 phần: 68 : 17 = 4 (m)
0,5đ
Chiều dài tấm vải xanh là: 4 x 7 = 28 (m)

Chiều dài tấm vải đỏ là: 4 x 10 = 40 (m)

ĐS: Vải xanh: 28 m ; Vải đỏ: 40 m.
Câu 3: (2 điểm)
1
Số bi của Bình là: 20 x
= 10 (viên)
0,5đ
2
Nếu Chi bù 6 viên bi cho 2 bạn rồi chia đều thì số bi của 3 bạn sẽ bằng nhau và bằng trung bình cộng
của toàn bộ 3 bạn.
0,5đ
Vậy trung bình cộng số bi của 3 bạn là: ( 20 + 10 + 6) : 2 = 18 (viên)

Số bi của Chi là: 18 + 6 = 24 (viên)

ĐS: 24 viên
Câu 4: (2 điểm)
Sau khi bán đi một rổ thì số quả cam còn sót lại gấp 3 lần số quả quýt còn sót lại. Do đó số quả còn sót lại phải là
1
số chia hết cho 4; trong số đó số quả quýt chiếm
số quả còn sót lại.
0,5đ
4
Lúc chưa bán thì shop có số quả là: 50 + 45 + 40 + 55 + 70 = 260 (quả)
0,5đ
Số 260 chia hết cho 4, nên số quả bán đi phải là số chia hết cho 4. Vì số 40 là số chia hết cho 4 nên đã
bán đi rổ 40 quả.
0,5đ
Số quả còn sót lại là: 260 – 40 = 220 (quả)
0,5đ 4 Số quả quýt còn sót lại là: 220 : 4 = 55 (quả)

Vậy trong 4 rổ còn sót lại thì có một rổ chứa 55 quả quýt và có 3 rổ chứa cam là rổ có 45 quả, rổ có 50 quả,
rổ có 70 quả. 5 1đ
Câu 5: (3 điểm)
Vì chiều dài đám đất gấp 3 lần chiều rộng nên diện tích s quy hoạnh đám đất là số chia hết cho 3. Ta chia đám đất
thành 3 hình vuông vắn.
Từ 60 – 80 những số chia hết cho 3 là:60, 63, 66, 69, 72, 75, 78.
Suy ra diện tích s quy hoạnh của mỗi hình vuông vắn hoàn toàn có thể là: 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Vì cạnh hình vuông vắn cũng là chiều rộng của đám đất hình chữ nhật là một số trong những tự nhiên
nên diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn bằng 25 m 2 .
Suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng đám đất là 5m để sở hữu 5 x 5 = 25 m 2 .
Chiều dài đám đất : 5 x 3 = 15 (m)
Chu vi hình chữ nhật: (15 + 5) x 2 = 40 (m)
ĐS: 40 m.
(ĐỀ SỐ 4)
Câu 1: (2 điểm)
a) Cho hai biểu thức: A = 101 x 50 ; B = 50 x 49 + 53 x 50.
Không tính trực tiếp, hãy sử dụng tính chất của phép tính để so sánh giá trị số của A và B.
13
7
b) Cho phân số:

. Không quy đồng tử số, mẫu số hãy so sánh hai phân số trên.
27
15
Câu 2: (2 điểm)
Tìm số lớn số 1 có hai chữ số, biết rằng số đó chia cho 3 thì dư 2, còn chia cho 5 thì dư 4.
Câu 3: (3 điểm)
Trong đợt khảo sát chất lượng học kì I, điểm số của 150 học viên khối lớp Năm ở một trường tiểu học
7
được xếp thành bốn loại: giỏi, khá, trung bình và yếu. Số học viên đạt điểm khá bằng
số học viên cả khối.
15
3
Số học viên đạt điểm giỏi bằng số học viên đạt điểm khá.
5
a) Tính số học viên đạt điểm giỏi và số học viên đạt điểm khá.
3
b) Tính số học viên đạt điểm trung bình và số học viên đạt khuyết điểm, biết rằng
số học viên đạt điểm
5
2
trung bình bằng
số học viên đạt khuyết điểm.
3
Câu 4: (3 điểm)
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Hỏi diện tích s quy hoạnh khu vườn đó biết rằng nếu
tăng chiều dài lên 5 m và giảm chiều rộng đi 5 m thì diện tích s quy hoạnh giảm sút 225 m 2 .
HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Câu 1: (2 điểm)
a) A= 101 x 50
B = 50 x 49 + 53 x 50
= 50 x (49 + 53)
= 50 x 102
Vì 50 = 50 và 101 < 102 Nên A < B.
b) Đảo ngược mỗi phân số đã cho
13
27
Viết
hòn đảo ngược thành
27
13
7
15
Viết
hòn đảo ngược thành
15
7
27
15
So sánh

13
7 6 27
1
15
1
=2

=2
13
13
7
7
1
1
1
1

< nên 2

13
7
27 15
* HS hoàn toàn có thể so sánh: Cùng nhân mỗi vế với 2, cùng nhân mỗi vế với 3.
Câu 2: (2 điểm)
Gọi số đó là A
A chia cho 3 dư 2 nên (A + 1) chia hết cho 3.
A chia cho 5 dư 4 nên (A + 1) chia hết cho 5.
Nên (A + 1) vừa chia hết cho 3 và cho 5. (A + 1) lớn số 1 để vừa chia hết cho 3, 5 là 90.
Vậy A = 90 – 1 = 89
A= 89 Ta có: Câu 3: (3 điểm) câu a) 2 điểm, câu b) 4 điểm.
7
a) Số học viên đạt điểm khá là: 150 x
= 70 (học viên)
15
3
Số học viên đạt điểm giỏi là: 70 x = 42 (học viên)
5
3
2
b) Ta có: số học viên đạt điểm trung bình =
số học viên đạt khuyết điểm.
5
3
6
6
Hay:
số học viên đạt điểm trung bình =
số học viên đạt khuyết điểm.
10
9
Số học viên đạt điểm trung bình và yếu là: 150 – (70 + 42) = 38 (học viên)
Số học viên đạt điểm trung bình là: 38 : 910 + 9) x 10 = 20 (học viên)
Số học viên đạt khuyết điểm là: 38 – 20 = 18 (học viên)
ĐS: giỏi: 42 HS ; khá: 70 HS; TB: 20 HS; Yếu: 18 HS.
Câu 4: (3 điểm)
Theo hình vẽ ta thấy 225 m 2 đó đó là diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật MNPQ.
Vậy độ dài PQ là: 225 : 5 = 45 (m)
5m M N 5m
P
Độ dài này đó đó là hiệu của chiều dài khu vườn lúc đầu và chiều rộng khu vườn lúc sau. Vậy hiệu của
chiều dài và chiều rộng lúc đầu là:
45 – 5 = 40 (m).
Chiều rộng lúc đầu là: 40 : 2 = 20 (m)
Chiều dài lúc đầu là: 20 x 3 = 60 (m)
Diện tích khu vườn lúc đầu là: 20 x 60 = 1200 ( m 2 )
ĐS: 1200 ( m 2 )
Q. 7 (ĐỀ SỐ 5)
Caâu 1: (2 ñieåm)
7
döôùi daïng toång cuûa 3 phaân soá coù cuøng töû soá.
8
1
1
1
1
b) Tính: (1 – ) x (1 – ) x (1 – ) x (1 – )
2
3
4
5 a) Vieát phaân soá Caâu 2: (2 ñieåm)
Cho moät soá coù 2 chöõ soá: a laø chöõ soá haøng chuïc vaø b laø chöõ soá haøng
ñôn vò, seõ ñöôïc vieát laø ab . Giaû söû a > b
a) Em haõy chöùng toû raèng hieäu ( ab – ba ) luoân luoân chia heát cho 9.
b) Chöùng toû raèng toång ( ab + ba ) luoân luoân chia heát cho 11. Soá ba laø soá
vieát ngöôïc laïi cuûa soá ab .
Caâu 3: (3 ñieåm)
Hoïc sinh lôùp Naêm cuûa moät tröôøng tieåu hoïc thaønh laäp ñoäi tuyeån tham gia
1
Hoäi khoûe Phuø Ñoång. Döï ñònh, soá baïn nöõ baèng
soá hoïc sinh caû ñoäi. Nhöng
4
coù 1 baïn nöõ khoâng tham gia ñöôïc maø thay bôûi 1 baïn nam. Khi ñoù soá baïn nöõ
1
baèng
soá hoïc sinh nam. Tính soá hoïc sinh cuûa caû ñoäi tuyeån.
4
Caâu 4: (3 ñieåm)
1
Moät taám bìa hình chöõ nhaät coù chieàu roäng baèng
chieàu daøi. Tính dieän
2
tích taám bìa ñoù, bieát raèng neáu taêng caû chieàu daøi vaø chieàu roäng cuûa noù leân 3
dm thì dieän tích taám bìa seõ taêng theâm 49,5 dm 2
HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Caâu 1: (2 ñieåm) ñuùng moãi caâu ñöôïc 2 ñieåm.
7 1 2  4 1
2
4
a) Ta coù theå vieát: =
= + +
8
8
8
8
8
7
1
1
1
Do ñoù: =
+ +
8
8
4
2
1
1
1
1
b) Tính : (1 – ) x (1 – ) x (1 – ) x (1 – )
2
3
4
5
1
2
3
4
=
x
x
x
2
3
4
5
1
=
5
Caâu 2: (2 ñieåm) ñuùng moãi caâu ñöôïc 2,5 ñieåm.
a) Ta coù: ab = a x 10 + b; ba = b x 10 + a
ab – ba = a x 10 + b – b x 10 – a 8

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

4138

Review 35 đề thi môn toán lớp 5 lên lớp 6 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review 35 đề thi môn toán lớp 5 lên lớp 6 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật 35 đề thi môn toán lớp 5 lên lớp 6 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download 35 đề thi môn toán lớp 5 lên lớp 6 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về 35 đề thi môn toán lớp 5 lên lớp 6

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 35 đề thi môn toán lớp 5 lên lớp 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#đề #thi #môn #toán #lớp #lên #lớp