Thủ Thuật Hướng dẫn Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 11:33:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người 2022
You đang tìm kiếm từ khóa Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 11:31:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹ hơn con 28 tuổi. Năm nay tuổi mẹ gấp.. 5 lần tuổi con.Tìm tuổi mỗi người hiện nay ?                                                   Sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp.. 3 lần tuổi con?

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4(phần)

Tuổi của mẹ là:

28:4×5=35( tuổi)

Tuổi của con là:

35:5=7( tuổi)

Mỗi năm từng người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 28 tuổi

Xét thời hạn tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2( phần)

Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là :

28:2=14( tuổi)

Vậy sau 7 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4(phần)

Tuổi của mẹ là:

28:4×5=35( tuổi)

Tuổi của con là:

35:5=7( tuổi)

Mỗi năm từng người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 28 tuổi

Xét thời hạn tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2( phần)

Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là :

28:2=14( tuổi)

Vậy sau 7 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4(phần)

Tuổi của mẹ là:

28:4×5=35( tuổi)

Tuổi của con là:

35:5=7( tuổi)

Mỗi năm từng người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 28 tuổi

Xét thời hạn tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2( phần)

Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là :

28:2=14( tuổi)

Vậy sau 7 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

5-1=4(phần)

Tuổi của mẹ là:

28:4×5=35( tuổi)

Tuổi của con là:

35:5=7( tuổi)

Mỗi năm từng người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 28 tuổi

Xét thời hạn tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2( phần)

Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là :

28:2=14( tuổi)

Vậy sau 7 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4(phần)

Tuổi của mẹ là:

28:4×5=35( tuổi)

Tuổi của con là:

35:5=7( tuổi)

Mỗi năm từng người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 28 tuổi

Xét thời hạn tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2( phần)

Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là :

28:2=14( tuổi)

Vậy sau 7 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4(phần)

Tuổi của mẹ là:

28:4×5=35( tuổi)

Tuổi của con là:

35:5=7( tuổi)

Mỗi năm từng người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 28 tuổi

Xét thời hạn tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2( phần)

Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là :

28:2=14( tuổi)

Vậy sau 7 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4(phần)

Tuổi của mẹ là:

28:4×5=35( tuổi)

Tuổi của con là:

35:5=7( tuổi)

Mỗi năm từng người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 28 tuổi

Xét thời hạn tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2( phần)

Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là :

28:2=14( tuổi)

Vậy sau 7 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Mỗi năm từng người tăng them 1 tuổi, vì vậy mẹ luôn hơn con 28 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau là  :  5-1=4(phần)

Số tuổi của mẹ 2 năm tiếp theo là:    28:4×5=35(tuổi)

Số tuổi của mẹ hiện tại là : 35-2=33(tuổi)

Số tuổi của con hiện tại là : 33-28=5(tuổi)

Đáp số:  Mẹ:33 tuổi

              Con:5 tuổi              

Những vướng mắc liên quan

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi  của từng người lúc bấy giờ.

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi  của từng người lúc bấy giờ

Hiện nay, mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

Những vướng mắc liên quan

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi  của từng người lúc bấy giờ.

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi  của từng người lúc bấy giờ

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

    hamitran2Câu vấn đáp hay nhất!03/06/2022
    Cám ơn 6

    kimchi_1201201017/04/2022
    Cám ơn 3Báo vi phạm

Bài làm:

Hiệu số phần bằng nhau là:

`5-1=4` (phần)

Tuổi của con sau 3 năm là:

`28:4=7` (tuổi)

Tuổi của con lúc bấy giờ là:

`7-3=4` (tuổi)

Tuổi của mẹ lúc bấy giờ là:

`4+28=31` (tuổi)

          Đáp số: Mẹ: 31 tuổi

                        Con: 4 tuổi

Giải thích tiến trình giải:

Đây là dạng bài toán tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của chúng

– Mỗi năm mẹ tăng một tuổi, con cũng tăng một tuổi, hiệu số tuổi của hai mẹ con luôn không đổi, mẹ luôn hơn con 28 tuổi.

– Sau 3 năm, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 4 – TẠI ĐÂY

Share Link Download Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẹ #hơn #con #tuổi #sau #năm #nữa #thì #con #tuổi #Tính #tuổi #hiện #nay #của #mỗi #người

4532

Review Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẹ hơn con 28 tuổi sau 2 năm nữa thì con 8 tuổi Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẹ #hơn #con #tuổi #sau #năm #nữa #thì #con #tuổi #Tính #tuổi #hiện #nay #của #mỗi #người #Chi #tiết