Kinh Nghiệm về Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển nhất 2022 Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển nhất 2022 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-10-09 02:21:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-09 02:20:27 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẫu 14-HSB bản Tiếng Anh – Đơn đề xuất kiến nghị kiến nghị hưởng BHXH 1 lần, dành riêng cho những người dân dân lao động là công dân quốc tế thao tác tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 143/2022/NĐ-CP.

Tải mẫu 14-HSB bản Tiếng Anh

Tên mẫuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải vềMẫu 14-HSB (EN)

31/01/2022

01/05/2022

Xem mẫu 14-HSB – bản Tiếng Việt, đơn đề ngị hưởng BHXH 1 lần

    Tải mẫu số 02-UQ, hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

    Mẫu số 01a-UQ – Danh sách nhân viên cấp dưới cấp dưới của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT
    Mẫu list tham gia BHYT riêng với Thân nhân Công an, Thân nhân của cán bộ, chiến sỹ…

    Mẫu thông báo làm thêm giờ dành riêng cho Công ty/ doanh nghiệp (mẫu số 02/PLIV)
    Mẫu số 03 – Dành cho những người dân dân lao động quay trở lại thị trường lao động nhận tiền tương hỗ thuê nhà

HƯỚNG DẪN LẬP MẪU 14-HSB – GUIDANCE FOR FILLING OUT THE FORM No. 14-HSB

(1) Ghi khá khá đầy đủ họ và tên của người hưởng;

(1) Enter the full name of

the beneficiary;

(2) Ghi số điện thoại. Trường hợp người lao động không hề điện thoại thì hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi số điện thoại của người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, quan hệ với những người dân đó;

(2) Enter the phone number. In case the employee does not have a phone, he or she can write down the phone number of a relative in case contact is needed, along with the full name of and relationship with that person.

(3) Ghi khá khá đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người dân có yêu

cầu xử lý và xử lý: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị xã), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho những người dân dân khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền;

(3) Enter the full address of the place of residence of the applicant: number of house, lane (alley, gorge), street, residential group (village, hamlet); commune (ward, township); urban district (rural district, town, provincial-level city),

province (city); in case the beneficiary authorizes another person to submit the application and procedures, write the address of the authorized person;

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là …. được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền.

(4) If the authorized person is the applicant, specify: “I am …. authorized to submit the application”. Otherwise,

leave blank. For example: I am Nguyen Van A authorized to submit the application”; and submit together with the Power of Attorney.

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu xử lý và xử lý và ghi rõ ràng những thông tin.

(5) Tick the content of the request for settlement and specify the information.

(6) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy ghi nhận chờ hưởng chủ trương thì tương hỗ update giải trình trong thời hạn nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái

phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi rõ ràng thời hạn xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời hạn chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy ghi nhận chờ hưởng chủ trương và cam kết phụ trách về nội dung giải trình.

(6) In case the application is submitted later than the time of receiving the pension or if the certificate of waiting for the regime is lost, a justification shall be added to declare if,

during the delayed submission time, the subject person engaged in any illegal migration or any declared missing by the Court or serving the prison sentence (if so, specify the time of illegal migration, the time of being declared missing or the time serving the prison sentence) or specify the loss of the certificate of waiting for the regime, and commit to take responsibility for the content of the justification.

(7) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và những thông

tin liên quan đến yêu cầu xử lý và xử lý, ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng tỏ nhân dân /hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng tỏ nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.

(7) In case there is another request, specify the content of the request and information related to the request for settlement, for example: In case there is difference in

family name, middle name, first name, date, month, year of birth between the ID card/passport and the dossier for enjoying or waiting for enjoying social insurance benefits, clearly state the discripancy of the information, enclosed with a copy of the ID card/passport.

(8) Địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di tán đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị xã), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã

xác lập được điểm chi trả tại nơi đề xuất kiến nghị kiến nghị nhận thì ghi rõ.

(8) Address to receive the pension or social insurance benefits, new place of residence: Specify number of house, lane (alley, gorge), street, residential group (village, hamlet); commune (ward, township); urban district (rural district, town, provincial-level city), province (city). In case the payment point has been identified in the requested place og receipt, clearly state it.

(9) Đánh dấu vào những ô tương ứng để

chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp.

Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền mặt thì ghi lại tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức triển khai triển khai dịch vụ BHXH; nếu nhận thông qua thông tin thông tin tài khoản ATM thì ghi tương hỗ update số Tk Ngân hàng, ngân hàng nhà nước nhà nước, chi nhánh ngân hàng nhà nước nhà nước mở thông tin thông tin tài khoản.

(9) Check the corresponding boxes to choose the method to receive the pension or benefits.

If you receive a lump sum payment in cash, continue to check to choose whether the place to

receive the benefit from is the social security agency or through a social insurance service provider; if receiving the benefits through a bank account, add the account number, bank, and bank branch that the account was opened.

(10) Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH có yêu cầu nhận BHXH một lần thì ghi rõ: Tôi cam kết trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc ngày

nghỉ việc hoặc trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc ngày dừng đóng BHXH tự nguyện tôi không tiếp tục đóng BHXH và phụ trách về nội dung cam kết.

Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì nêu rõ nguyên do nộp chậm.

(10) In case an employee contributed to compulsory social insurance and has terminated the employment for one year, or an employee participating in voluntary social insurance and has stoped contributing for one year, has not yet paid premiums for full 20

years to the social insurance, requests to receive lump sum social insurance, clearly specify : I commit that within 12 months from the date of resignation or within 12 months from the date of stopping the payment of voluntary social insurance premiums, I will not continue to pay social insurance premiums and take responsibility for the content of the commitment.

In case the application is submitted later than the prescribed time limit, the reason for the late submission must be

clearly stated.

Trường hợp có sự rất rất khác nhau về phong thái hiểu giữa tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản, tiếng Việt là ngôn từ chính và là vị trí vị trí căn cứ pháp lý để xử lý và xử lý tranh chấp./ If there are differences understanding between Vietnamese and English in this paper, Vietnamese will be considered the primary language and legal basis to resolve the dispute

Chia sẽ nội dung nội dung bài viết:

Vì nguyên do kỹ thuật nên hiện tại hiệu suất cao phản hồi tại thời

khóa. Mọi vướng mắc quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: ://hoidapbhxh/

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2022

mẫu

tải mẫu 14-hsb

mẫu 13-hsb

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2022 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2022 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2022

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Mẫu #14hsb #mới #nhất

Related posts:

4100

Clip Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển nhất 2022 Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển nhất 2022 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển nhất 2022 Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển nhất 2022 Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển nhất 2022 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẫu 14-hsb tiên tiến và phát triển nhất 2022 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẫu #14hsb #mới #nhất #Đầy #đủ