Chậm kinh 1 tuần, thử que 2 vạch, xét nghiệm beta HCG 2960 nhưng siêu âm không thấy túi thai có phải chửa ngoài tử cung không?