Mẹo Hướng dẫn Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Chi tiết được Update vào lúc : 2022-10-21 10:40:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet được Update vào lúc : 2022-10-21 10:40:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  II. Copy / Di chuyển dải ô từ sheet này sang sheet khác
  III. Xóa hàng, xóa cột bằng App Script
  IV. Tóm tắt những hàm lấy phân lớp Sheet

Đây là Bài 3 trong chuỗi serie Học Ứng dụng Google App Script vào Google Sheet. Trong bài này, tiềm năng chính của toàn bộ toàn bộ chúng ta là tìm hiểu cách Copy và Di chuyển dải ô từ sheet này sang sheet khác. Clip hướng dẫn:

://.youtube/watch?v=de57NEy4XR4

Nội dung

  Copy và Di chuyển dải ô trong một sheet
  Copy và Di chuyển dải ô từ sheet này sang sheet khác
  Xóa hàng, xóa

  cột

  Tóm tắt những hàm lấy phân lớp Sheet

Tóm tắt

Ở những bài trước thì tôi đã trình làng những hàm getValue(), getValues(), setValue() và setValues(). Các hàm này được thiết lập nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng đó đó là lấy giá trị và đặt giá trị. Chúng ta đã tận dụng điều này để copy và paste dải ô. Tuy

nhiên thì những hàm trên không chuyên dùng để làm vậy. Thay vào đó toàn bộ toàn bộ chúng ta nên dùng hàm copyTo()moveTo().

Ở Bài 2: Các hàm lấy giá trị và đặt giá trị dải ô,mình có đoạn code ở đầu cuối như sau:

functionmyFunction()

  varss    =SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  varsheet=

ss.getActiveSheet();

  varrange=sheet.getRange(“A1:D7”);

  vargiatri1=

range.getValues();  

  vardich=sheet.getRange(“F8:I14”);

  dich.setValues(giatri1);

Chức năng của nó là gán những giá trị của dải ô A1:D7 vào biến giatri1, tiếp Từ đó đi đến dải ô F8:I14 để ghi những giá trị đó vào. Đây hoàn toàn giống với việc toàn bộ toàn bộ chúng ta đi copy và paste. App Script phục vụ 1 hàm chuyên dùng để làm điều này, đó là copyTo(). Bây giờ, mình không dùng đến những hàm getValues() và setValues() nữa, mình viết lại như sau:

functionmyFunction()

  varss    =SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  varsheet=

ss.getActiveSheet();

  varrange=sheet.getRange(“A1:D7”);

  vardich=

sheet.getRange(“F8:I14”);

  range.copyTo(dich);

Câu lệnh range.copyTo(dich); thực thi trách nhiệm:

Đi đến dải ô trong biến range -> dải A1:D7
Copy những ô trong dải
Đi đến dải ô F8:I14 để Paste (Dán) vào

copyTo() là hàm copy dải ô đứng trước và paste vào vị trí dải ô trong ngoặc

Lưu ý rằng, biến “range” và biến “dich” phải có cùng kích thước (7 hàng, 4 cột). Tương tự dải ô mà

những bạn muốn copy phải cùng kích thước hàng cột với dải ô mà cách bạn paste vào.

Cách sử dụng hàm moveTo cũng tương tự như copyTo

moveTo() là hàm di tán dải ô đước trước vào trị ví dải ô trong ngoặc

functionmyFunction()

  varss    =SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  varsheet=

ss.getActiveSheet();

  varrange=sheet.getRange(“A1:D7”);

  vardich=

sheet.getRange(“F8:I14”);

  range.moveTo(dich);

Tuy nhiên vì bản chất là “move” nên nó tài liệu ở dải ô cũ cũng không hề. Xem hình:

II. Copy / Di chuyển dải ô từ sheet này sang sheet khác

Để copy

hoặc di tán dải ô từ sheet này sang sheet khác thì bạn phải xác lập sheet mà bạn muốn copy / move vào (sheet đích đến). Để phân biệt, mình sẽ đặt sheet0 là sheet mà toàn bộ toàn bộ chúng ta lấy tài liệu, và sheet1 là sheet đích đến.

Mục tiêu: di tán dải ô A1:D7 ở sheet0 và paste sang dải ô F8:I14 ở sheet1

Để xác lập sheet khác, toàn bộ toàn bộ chúng ta dùng hàm getSheetByName()

getSheetByName() là

hàm đi đến sheet mang tên trong ngoặc

Lưu ý tên phải để trong dấu ngoặc kép ” “

functionmyFunction()

  varss    =SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  varsheet0=

ss.getActiveSheet();

  varsheet1=ss.getSheetByName(“sheet1”);

  varrange=

sheet0.getRange(“A1:D7”);

  vardich=sheet1.getRange(“F8:I14”);

  range.moveTo(dich);

Ở trên, tôi đã thay biến sheet cũ thành sheet0 (để phân biệt với sheet1). Biến sheet1 sẽ đi đến sheet mang tên là sheet1. Đồng thời biến dich thời hạn lúc bấy giờ sẽ là dải ô F8:I14 trong sheet1

Vì cách dùng của copyTo() và moveTo() là giống nhau nên tôi chỉ minh họa moveTo() thôi, những bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tự thử với copyTo().

III. Xóa hàng, xóa cột bằng App Script

Để xóa 1 hàng hoặc 1 cột trong một sheet, những bạn sử dụng hàm deleteRow() hoặc deleteColumn()

deleteRow() thực thi việc xóa dòng có số thứ tự trong ngoặc

deleteColumn() thực thi việc xóa cột có số thứ tự trong ngoặc

Ví dụ (không liên quan đến đoạn code trên), mình yêu thích xóa hàng 2 và cột 2 trong sheet đang thao tác (sheet0), mình viết như sau:

functionxoahangcot()

  varss=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  varsheet=

ss.getActiveSheet();

  sheet.deleteRow(2);

  sheet.deleteColumn(2);

Trước khi chạy đoạn code trênSau khi chạy đoạn code thực thi xóa dòng 2 và cột 2

Để xóa nhiều hàng / nhiều cột trong một sheet, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng hàm

deleteRows() hoặc deleteColumns()

deleteRows(rowPosition, howMany) thực thi việc xóa howMany dòng, bắt nguồn từ dòng rowPosition

deleteColumns(columnPosition, howMany) thực thi việc xóa howMany cột, bắt nguồn từ cột columnPosition

Quay lại đoạn code chính của toàn bộ toàn bộ chúng ta. Mình muốn làm 1 việc như sau:

Sau khi đã di tán dải ô A1:D7 từ sheet0 sang F8:I14 ở sheet1, khu

vực A1:D7 sẽ bị trống không. Bây giờ toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ xóa đi những hàng trống và cột trống đó. Có toàn bộ 7 dòng và 5 cột trống. Chúng ta được đoạn code hoàn hảo nhất nhất như sau:

functionmyFunction()

  varss    =SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  varsheet0=

ss.getActiveSheet();

  varsheet1=ss.getSheetByName(“sheet1”);

  varrange=

sheet0.getRange(“A1:D7”);

  vardich=sheet1.getRange(“F8:I14”);

  range.moveTo(dich);

  sheet0.deleteRows(1,7);//Xóa 7 dòng, bắt nguồn từ dòng 1

  sheet0.deleteColumns(1,5);//Xóa 5 cột, bắt nguồn từ cột A

Vậy là mình chia sẻ xong phần xóa dòng / cột. Tiếp đến mình sẽ tóm tắt những hàm lấy sheet.

IV. Tóm tắt những hàm lấy phân lớp Sheet

Chúng ta đã biết hàm getActiveSheet() sẽ lấy sheet mà toàn bộ toàn bộ chúng ta đang thao tác trên Google Sheet và getSheetByName() lấy sheet mang tên ở trong ngoặc. Ngoài ra để lấy sheet, toàn bộ toàn bộ chúng ta còn 1 hàm nữa, đó là getSheets().

Bạn có

thể đọc thêm về hàm getSheets() tại đây:

://developers.google/apps-script/reference/spreadsheet/spreadsheet#getsheets

Mình muốn chia sẻ 1 cách dùng của getSheets() để lấy sheet có số thứ tự trong bảng tính. Để lý giải bằng lời thì hơi khó, nên mình sẽ lấy ví dụ cho dễ hiểu. Ở đoạn code chính, tôi đã dùng getActiveSheet() cho

sheet0 và getSheetByName() cho sheet1. Bây giờ mình sẽ thay chúng bằng getSheets()

functionmyFunction()

  varss    =SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  varsheet0=

ss.getSheets()[0];

  varsheet1=ss.getSheets()[1];

  varrange

=sheet0.getRange(“A1:D7”);

  vardich=sheet1.getRange(“F8:I14”);

  range.moveTo(dich);

  sheet0.deleteRows(1,7);

  sheet0.deleteColumns(1,5);

Bằng việc bỏ số thứ tự của sheet trong bảng tính vào trong [ ], tôi đã có kết quả tương tự. Lưu ý: sheet thứ nhất sẽ đã có được số thứ tự là 0, sheet thứ hai có số thứ tự là một trong,… Đó là vì trong Java Script, mảng khởi đầu đếm từ 0. Cho nên lúc gọi sheet0 tôi đã dùng getSheets()[0], còn gọi sheet1 thì dùng getSheets()[1]

Trước khi chạy code. Bạn hãy chạy thử code để xem kết quả nhé ^^ Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet

Công Nghệ

Google

Reply
8
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Free.

Thảo Luận vướng mắc về Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Macros #copy #dữ #liệu #sang #sheet #mới #trong #google #sheet

Related posts:

4083

Clip Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Macros copy tài liệu sang sheet mới trong google sheet Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Macros #copy #dữ #liệu #sang #sheet #mới #trong #google #sheet #Chi #tiết