Thủ Thuật về Lược đồ quan hệ là gì Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Lược đồ quan hệ là gì Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-07 13:26:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Lược đồ quan hệ là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lược đồ quan hệ là gì được Update vào lúc : 2022-01-07 13:26:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mô hình quan hệ – thực thể (Entity Relationship Model)

Mô hình quan hệ thực thể (Entity Relationship model – E-R) được CHEN trình làng vào năm 1976 là một quy mô được sử dụng rộng tự do trong những bản thiết kế cơ sở tài liệu ở tại mức khái niệm, được xây dựng nhờ vào việc nhận thức toàn toàn thế giới thực thông qua tập những đối tượng người dùng người tiêu dùng được gọi là những thực thể và những quan hệ Một trong những đối tượng người dùng người tiêu dùng này. So với quy mô mạng thì quy mô quan hệ thực thể có nhiều ưu điểm hơn và nó thể hiện rõ hơn những thành phần trong toàn toàn thế giới thực. Nếu như quy mô mạng chỉ màn màn biểu diễn những đối tượng người dùng người tiêu dùng chính chứ không mô tả được những điểm lưu ý trong đối tượng người dùng người tiêu dùng đó thì trong quy mô quan hệ thực thể lại khắc phục được những khuyết điểm này. Chính vì vậy việc lựa chọn quy mô này luôn là quyết định hành động hành vi của những nhà phân tích thiết kế cơ sở tài liệu

1 – Vai trò của quy mô E-R trong quy trình thiết kế cơ sở tài liệu:

Mục tiêu của quy mô E-R trong quy trình thiết kế cơ sở tài liệu đó là phân tích tài liệu, xác lập những cty thông tin cơ bản thiết yếu của tổ chức triển khai triển khai, mô tả cấu trúc và mối liên hệ giữa chúng

E-R là quy mô trung gian để chuyển những yêu cầu quản trị và vận hành tài liệu trong toàn toàn thế giới thực thành quy mô cơ sở tài liệu quan hệ

2 – Các thành phần cơ bản của quy mô E-R

a – Thực thể và tập thực thể

Thực thể là một đối tượng người dùng người tiêu dùng trong toàn toàn thế giới thực.

Một nhóm gồm có những thực thể tương tự nhau tạo thành một tập thực thể

Việc lựa chọn những tập thực thể là một bước vô cùng quan trọng trong việc xây dựng sơ đồ về quan hệ thực thể

Ví dụ: Quản lý những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất của công ty

  Một nhân viên cấp dưới cấp dưới là một thực thể
  Tập hợp những nhân viên cấp dưới cấp dưới là tập thực thể
  Một dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất là một thực thể
  Tập hợp những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất là tập thực thể
  Một phòng ban là một thực thể
  Tập hợp những phòng ban là tập thực thể

b – Thuộc tính:

Mỗi tập thực thể có một tập những tính chất đặc trưng, mỗi tính chất đặc trưng này gọi là thuộc tính của tập thực thể. Ứng với mỗi thuộc tính có một tập những giá trị cho thuộc tính đó gọi là miền giá trị.

Miền giá trị của thuộc tính gồm nhiều chủng loại giá trị như sau:

  Kiểu chuỗi (string)
  Kiểu số nguyên (integer)
  Kiểu số thực (real)

Ví dụ tập thực thể NHANVIEN có những thuộc tính

  Họ tên (hoten: string[20])
  Ngày sinh (ns: date)
  Điểm TB (DTB:float)

Thuộc tính gồm có nhiều chủng loại như sau:

  Thuộc tính đơn không thể tách nhỏ ra được
  Thuộc tính phức tạp hoàn toàn hoàn toàn có thể tách ra thành những thành phần

  nhỏ hơn

Các loại giá trị của thuộc tính:

  Đơn trị: những thuộc tính có mức giá trị duy nhất cho một thực thể (VD: số CMND, )
  Đa trị: những thuộc tính có một tập giá trị cho cùng một thực thể (VD: bằng cấp, )
  Suy diễn được (năm sinh tuổi)

Mỗi thực thể đều được phân biệt bởi thuộc tính khóa

Ví dụ 1: tập thực thể NHANVIEN có những thuộc tính

  Mã NV (MaNV: integer)
  Họ tên (Hoten: string[50])
  Ngày sinh (ns:date)
  Địa chỉ (diachi:string[100])
  Quê quán (quequan:string[30])
  Hệ số lương (hsluong:float)
  Hệ số phụ cấp (hsphucap:float)
  Tổng lương (tongluong:float)

Ví dụ 2:

Ví dụ 3:

c – Mối quan hệ Một trong những tập thực thể:

Quan hệ là yếu tố link giữa hai hay nhiều tập thực thể

Ví dụ giữa tập thực thể NHANVIEN và PHONGBAN có những link như sau:

  Một nhân viên cấp dưới cấp dưới thuộc một phòng ban nào đó
  Một phòng ban có một nhân viên cấp dưới cấp dưới làm trưởng phòng

Tập quan hệ là tập hợp những quan hệ giống nhau

d – Lược đồ E-R:

Là đồ thị màn màn biểu diễn những tập thực thể, thuộc tính và quan hệ

Các ký hiệu trong lược đồ E-R

  Cung: là đường nối giữa tập thực thể và thuộc tính, quan hệ và tập thực thể

Ví dụ lược đồ E-R:

e – Các kiểu link trong lược đồ E-R:

Ví dụ:

  Một phòng ban có nhiều nhân viên cấp dưới cấp dưới

  Một nhân viên cấp dưới cấp dưới chỉ thuộc 1 phòng ban

  Một nhân viên cấp dưới cấp dưới hoàn toàn hoàn toàn có thể được phân công vào nhiều dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất hoặc không được phân công vào dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất nào

  Một nhân viên cấp dưới cấp dưới hoàn toàn hoàn toàn có thể là trưởng phòng của một phòng ban nào đó

Một loại thực thể hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia nhiều lần vào một trong những trong những quan hệ với nhiều vai trò rất rất khác nhau

f – Thuộc tính khóa:

Mỗi tập thực thể phải có một khóa

Một khóa hoàn toàn hoàn toàn có thể có một hay nhiều thuộc tính

Có thể có nhiều khóa trong một tập thực thể, ta sẽ lựa lựa chọn ra 1 khóa làm khóa chính cho tập thực thể đó

3 – Xây dựng quy mô E-R

a – Quy tắc:

  Chính xác
  Tránh trùng lặp
  Dễ hiểu
  Chọn đúng quan hệ
  Chọn đúng kiểu thuộc tính

b – Các bước xây dựng:

  Liệt kê, tinh lọc thông tin
  Xác định tập thực thể
  Xác định quan hệ
  Xác định thuộc tính và gắn thuộc tính cho tập thực thể và quan hệ
  Quyết định thuộc tính khóa
  Vẽ biểu đồ quy mô thực thể E-R
  Chuẩn hóa biểu đồ

c – Ví dụ:

Ví dụ 1: Xây dựng quy mô E-R cho cơ sở tài liệu quản trị và vận hành đơn đặt hàng với những thông tin như sau:

Bước 1: Liệt kê, tinh lọc thông tin:

— Đơn đặt hàng gồm những thông tin như sau:

  Số đơn hàng (Số ĐH)
  Tên cty đặt hàng (Tên ĐV)
  Địa chỉ
  Điện thoại
  Ngày đặt
  Tên hàng
  Mô tả
  Đơn vị tính (Đv tính)
  Số lượng
  Người đặt hàng (Họ tên NĐ)

— Phiếu Giao hàng gồm những thông tin như sau:

  Số phiếu Giao hàng (Số PG)
  Tên cty đặt hàng (Tên ĐV)
  Địa chỉ
  Nơi Giao hàng (Tên nơi GH)
  Ngày giao
  Tên hàng
  Đơn vị tính (Đv tính)
  Số lượng
  Đơn giá
  Thành tiền
  Tên người nhận (Họ tên NN)
  Tên người giao (Họ tên NG)

Bước 2: Xác định thực thể, thuộc tính:

— Thực thể ĐƠN VỊ ĐH gồm những thuộc tính sau:

  Mã ĐV
  Tên ĐV
  Địa chỉ
  Điện thoại

— Thực thể ĐƠN VỊ KH gồm những thuộc tính sau:

  Mã ĐV
  Tên ĐV
  Địa chỉ

— Thực thể HÀNG gồm những thuộc tính sau:

  Mã hàng
  Tên hàng
  Đv tính
  Mô tả hàng

— Thực thể NGƯỜI ĐẶT gồm những thuộc tính sau:

  Mã số NĐ
  Họ tên NĐ

— Thực thể NƠI GIAO gồm những thuộc tính sau:

  Mã số ĐĐG
  Tên nơi giao

— Thực thể NGƯỜI NHẬN gồm những thuộc tính sau:

— Thực thể NGƯỜI GIAO gồm những thuộc tính sau:

Bước 3: Xác định những quan hệ

— Hai động từ tìm tìm kiếm được là: Đặt, Giao –> Dựa vào hai động từ tìm tìm kiếm được, đặt những vướng mắc để xác lập những quan hệ như sau:

— Từ đó ta có những quan hệ như sau:

  Người đặt hàng THUỘC Đơn vị đặt hàng
  Người nhận hàng THUỘC Đơn vị người tiêu dùng

Bước 4: Vẽ biểu đồ quy mô thực thể E-R

Bước 5: Chuẩn hóa, rút gọn quy mô thực thể E-R

Do cty đặt hàng và cty người tiêu dùng đều là những cty ở bên phía ngoài thanh toán thanh toán với shop nên ta gộp thành một thực thể là Đơn vị khách gồm những thuộc tính: Mã ĐV, Tên ĐV, Địa chỉ, Điện thoại

Ta có quy mô E-R như sau:

Ví dụ 2: Xây dụng cơ sở tài liệu đề công ty theo dõi những thông tin liên quan đếnnhân viên, phòng ban và đề án với những yêu cầu sau:

  Cty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban mang tên duy nhất, mã phòng ban duy nhất, một trưởng phòng và ngày nhận chức.
  Mỗi phòng ban hoàn toàn hoàn toàn có thể ở nhiều nhiều nhân viên cấp dưới cấp dưới
  Nhân viên có mã nhân viên cấp dưới cấp dưới, họ tên, địa chỉ, chức vụ
  Mỗi nhân viên cấp dưới cấp dưới thao tác ở một phòng ban, tham gia vào những đề án
  Mỗi đề án có mã đề án, tên đề án

Ta có lược đồ E-R như sau:

Nguồn tìm hiểu thêm:

://tailieu.tv/tai-lieu/mo-hinh-thuc-the-moi-quan-he-2876/

://freetuts/mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop-er-305.html

Mô hình thực thể link (Mô hình ER)

://voer.edu/m/mo-hinh-quan-he-thuc-the-entity-relationship-model/ff2250a9

Reply

5

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Lược đồ quan hệ là gì miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lược đồ quan hệ là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Lược đồ quan hệ là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Lược đồ quan hệ là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Lược đồ quan hệ là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Lược #đồ #quan #hệ #là #gì

4303

Review Lược đồ quan hệ là gì Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lược đồ quan hệ là gì Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Lược đồ quan hệ là gì Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Lược đồ quan hệ là gì Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Lược đồ quan hệ là gì Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lược đồ quan hệ là gì Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lược #đồ #quan #hệ #là #gì #Chi #tiết