Thủ Thuật về Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 13:46:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 13:46:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

3. What time is it? – It’s twelve o’clock.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen to the story and repeat. Act.

(Nghe câu truyện và lặp lại. Diễn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

+ What time is it? => It’s seven o’clock.

+ He gets up six o’clock.

+ He has dinner seven o’clock.

Tạm dịch:

+ Mấy giờ rồi? => 7 giờ.

+ Anh ấy thức dậy lúc 6 giờ.

+ Anh ấy ăn tối lúc 7 giờ.

Câu 2

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

+ What time is it? => It’s seven o’clock.

+ He gets up six o’clock.

+ He has dinner seven o’clock.

Câu 3

3. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Lời giải rõ ràng:

2. What time is it? – It’s ten o’clock.

3. What time is it? – It’s twelve o’clock.

4. What time is it? – It’s two o’clock.

Câu 4

4. Write. Draw the time on the clock.

(Viết. Vẽ thời hạn vào đồng hồ đeo tay đeo tay.)

Lời giải rõ ràng:

2. He has breakfast seven o’clock.

(Anh ấy ăn sáng lúc 7 giờ.)

3. He gose to school eight o’clock.

(Anh ấy đi học lúc 8 giờ.)

Reply

2

0

Chia sẻ

Share Link Down Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Lesson #grammar #unit #family #amp #friends #special #edition #grade

4238

Video Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lesson two: grammar – unit 6 – family & friends special edition grade 3 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lesson #grammar #unit #family #friends #special #edition #grade #Chi #tiết