Kinh Nghiệm Hướng dẫn Ledger trong kế toán là gì Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ledger trong kế toán là gì Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-24 08:43:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Ledger trong kế toán là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-24 08:43:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quy trình kế toán tài chính gồm 4 bước cơ bản: Thu thập chứng từ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hợp thông tin (Summarising), Trình bày thông tin (Presenting). Với từng bước kế toán sử dụng nhiều chủng loại sổ sách rất rất khác nhau để thực thi quy trình.Bạn đang xem: Ledger account là gì

Ledger Account Là Gì
Kiến thức về những Tài khoản sổ cái và Bút toán kép trong môn học FA/F3 ACCA
Kiến thức về những Tài khoản sổ cái và Bút toán kép trong môn học FA/F3 ACCA

Phạm vi bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề dưới đây sẽ triệu tập vào cách ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản trên sổ cái (Ledgers) bằng phương pháp ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping).

Bạn đang xem: Ledger account là gì

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận bút toán képCách ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan về sổ cái (Ledger)

a. Định nghĩa và phân loại

Sau khi những thanh toán thanh toán kinh tế tài chính tài chính phát sinh trong doanh nghiệp được ghi vào sổ sách ghi nhận ban đầu (Books of prime entry), kế toán sẽ tổng hợp lên những thông tin thông tin tài khoản trên sổ cái.

Sổ cái (Ledger) là một loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng để ghi chép những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính – tài chính phát sinh của từng thông tin thông tin tài khoản kế toán trong mọi kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Có 3 loại sổ cái cơ bản trong doanh nghiệp gồm có:

Sổ cái chung (Nominal/Main/General Ledger): Là sổ sách kế toán có chứa những thông tin thông tin tài khoản phi thành viên (impersonal accounts) tổng hợp những yếu tố tài chính của doanh nghiệp.Sổ cái những khoản phải thu (Receivables ledger): Là sổ cái ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản thành viên (personal accounts) của từng người tiêu dùng của doanh nghiệp.Sổ cái những khoản phải trả (Payables ledger): Là sổ cái ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản thành viên (personal accounts) của từng nhà phục vụ của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cục Si Lau Ong Be Lap Là Gì, Tại Sao Nó Lại Trở Thành Hot Trend

b. Mối liên hệ Một trong những sổ cái

Trên sổ cái chung, vẫn vẫn vẫn đang còn những thông tin thông tin tài khoản Phải thu người tiêu dùng (Receivables), Phải trả nhà phục vụ (Payables). Tuy nhiên những thông tin thông tin tài khoản này ghi nhận tổng mức của những khoản phải thu/phải trả chứ không ghi rõ từng khoản phải thu/phải trả từng người tiêu dùng/nhà phục vụ.

2. Phương pháp ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận bút toán kép được xây dựng nhờ vào cơ sở: Mỗi thanh toán thanh toán kế toán đều phải có ảnh hưởng kép (dual effect) đến hơn hết bên Nợ và bên Có trên thông tin thông tin tài khoản kế toán.

Trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống ghi nhận bút toán kép, mỗi trách nhiệm kế toán phát sinh sẽ tiến hành ghi vào bên Nợ và bên Có của những đầu thông tin thông tin tài khoản tương ứng một khoản bằng nhau. Vì thế, tổng mức của bên Nợ luôn luôn bằng giá trị của bên Có trong doanh nghiệp.

Các ghi nhận bút toán kép thường gặp:

Ví dụ: Nếu Tài sản trong doanh nghiệp tăng thêm, kế toán sẽ ghi nhận giá trị tăng thêm đó vào bên Nợ (Debit) của thông tin thông tin tài khoản Tài sản (Asset) trên sổ cái.

3. Cách ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản trên sổ cái (Ledger accounts)

a. Cách ghi nhận thông tin thông tin tài khoản Sổ cái chung (Nominal Ledger)

Cấu trúc của một sổ cái chung:

Kế toán ghi nhận:

b. Cách ghi nhận thông tin thông tin tài khoản Sổ cái những khoản phải thu (Receivables Ledger)


4. Phương trình kế toán (Accounting Equation)

Theo nguyên tắc thích hợp (matching concept), lệch giá phải được ghi nhận phù phù thích phù thích hợp với ngân sách phát sinh để tạo ra lệch giá đó. Tương tự, tài sản cũng phải được ghi nhận phù phù thích phù thích hợp với nguồn hình thành tài sản đó (từ vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay).

Nguyên tắc trên là cơ sở của phương pháp ghi nhận bút toán kép: Tổng giá trị bên Nợ luôn bằng Tổng giá trị bên Có. Từ đó, phương trình kế toán được xây dựng và tăng trưởng.

Xem thêm:

Từ phương trình trên, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể suy ra những phương trình dưới đây:

Phương trình 1:

Tài sản = (Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại) + Nợ phải trả

(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)

Phương trình 2:

Tài sản = Vốn góp + (Lợi nhuận tìm tìm kiếm được Rút vốn) + Nợ phải trả

(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits Drawings) + Liabilities)

Ngoài phương trình kế toán nói trên, người ta còn sử dụng phương trình marketing thương mại (Business Equation) để xem nhận tài sản của một doanh nghiệp trong thuở nào kỳ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Kiến thức về những Tài khoản sổ cái và Bút toán kép trong môn học FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài chính gồm 4 bước cơ bản: Thu thập chứng từ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hợp thông tin (Summarising), Trình bày thông tin (Presenting). Với từng bước kế toán sử dụng nhiều chủng loại sổ sách rất rất khác nhau để thực thi quy trình.Bạn đang xem: Ledger account là gì

Phạm vi bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề dưới đây sẽ triệu tập vào cách ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản trên sổ cái (Ledgers) bằng phương pháp ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping).

Bạn đang xem: Ledger account là gì

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận bút toán képCách ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan về sổ cái (Ledger)

a. Định nghĩa và phân loại

Sau khi những thanh toán thanh toán kinh tế tài chính tài chính phát sinh trong doanh nghiệp được ghi vào sổ sách ghi nhận ban đầu (Books of prime entry), kế toán sẽ tổng hợp lên những thông tin thông tin tài khoản trên sổ cái.

Sổ cái (Ledger) là một loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng để ghi chép những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính – tài chính phát sinh của từng thông tin thông tin tài khoản kế toán trong mọi kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Có 3 loại sổ cái cơ bản trong doanh nghiệp gồm có:

Sổ cái chung (Nominal/Main/General Ledger): Là sổ sách kế toán có chứa những thông tin thông tin tài khoản phi thành viên (impersonal accounts) tổng hợp những yếu tố tài chính của doanh nghiệp.Sổ cái những khoản phải thu (Receivables ledger): Là sổ cái ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản thành viên (personal accounts) của từng người tiêu dùng của doanh nghiệp.Sổ cái những khoản phải trả (Payables ledger): Là sổ cái ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản thành viên (personal accounts) của từng nhà phục vụ của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cục Si Lau Ong Be Lap Là Gì, Tại Sao Nó Lại Trở Thành Hot Trend

b. Mối liên hệ Một trong những sổ cái

Trên sổ cái chung, vẫn vẫn vẫn đang còn những thông tin thông tin tài khoản Phải thu người tiêu dùng (Receivables), Phải trả nhà phục vụ (Payables). Tuy nhiên những thông tin thông tin tài khoản này ghi nhận tổng mức của những khoản phải thu/phải trả chứ không ghi rõ từng khoản phải thu/phải trả từng người tiêu dùng/nhà phục vụ.

2. Phương pháp ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận bút toán kép được xây dựng nhờ vào cơ sở: Mỗi thanh toán thanh toán kế toán đều phải có ảnh hưởng kép (dual effect) đến hơn hết bên Nợ và bên Có trên thông tin thông tin tài khoản kế toán.

Trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống ghi nhận bút toán kép, mỗi trách nhiệm kế toán phát sinh sẽ tiến hành ghi vào bên Nợ và bên Có của những đầu thông tin thông tin tài khoản tương ứng một khoản bằng nhau. Vì thế, tổng mức của bên Nợ luôn luôn bằng giá trị của bên Có trong doanh nghiệp.

Các ghi nhận bút toán kép thường gặp:

Ví dụ: Nếu Tài sản trong doanh nghiệp tăng thêm, kế toán sẽ ghi nhận giá trị tăng thêm đó vào bên Nợ (Debit) của thông tin thông tin tài khoản Tài sản (Asset) trên sổ cái.

3. Cách ghi nhận những thông tin thông tin tài khoản trên sổ cái (Ledger accounts)

a. Cách ghi nhận thông tin thông tin tài khoản Sổ cái chung (Nominal Ledger)

Cấu trúc của một sổ cái chung:

Kế toán ghi nhận:

b. Cách ghi nhận thông tin thông tin tài khoản Sổ cái những khoản phải thu (Receivables Ledger)


4. Phương trình kế toán (Accounting Equation)

Theo nguyên tắc thích hợp (matching concept), lệch giá phải được ghi nhận phù phù thích phù thích hợp với ngân sách phát sinh để tạo ra lệch giá đó. Tương tự, tài sản cũng phải được ghi nhận phù phù thích phù thích hợp với nguồn hình thành tài sản đó (từ vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay).

Nguyên tắc trên là cơ sở của phương pháp ghi nhận bút toán kép: Tổng giá trị bên Nợ luôn bằng Tổng giá trị bên Có. Từ đó, phương trình kế toán được xây dựng và tăng trưởng.

Xem thêm:

Từ phương trình trên, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể suy ra những phương trình dưới đây:

Phương trình 1:

Tài sản = (Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại) + Nợ phải trả

(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)

Phương trình 2:

Tài sản = Vốn góp + (Lợi nhuận tìm tìm kiếm được Rút vốn) + Nợ phải trả

(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits Drawings) + Liabilities)

Ngoài phương trình kế toán nói trên, người ta còn sử dụng phương trình marketing thương mại (Business Equation) để xem nhận tài sản của một doanh nghiệp trong thuở nào kỳ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Ledger trong kế toán là gì miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ledger trong kế toán là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Ledger trong kế toán là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Ledger trong kế toán là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Ledger trong kế toán là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Ledger #trong #kế #toán #là #gì

4320

Review Ledger trong kế toán là gì Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ledger trong kế toán là gì Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Ledger trong kế toán là gì Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Ledger trong kế toán là gì Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ledger trong kế toán là gì Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ledger trong kế toán là gì Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ledger #trong #kế #toán #là #gì #Mới #nhất