Thủ Thuật về Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Mới nhất 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-18 11:15:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ được Update vào lúc : 2022-02-18 11:15:02 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam đã biến lời tiên đoán sáng suốt và điều mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành thực sự: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian truân, quyết tử nhiều hơn nữa thế nữa thế nữa, tuy nhiên nhất định thắng lợi hoàn toàn”.

Đánh giá về thắng lợi này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12-1976) nhận định rằng: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc bản địa bản địa ta như một trong những trang chói lọi nhất, một hình tượng sáng ngời về yếu tố toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử toàn toàn thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có vai trò quốc tế to lớn và có tính thời đại thâm thúy”2.

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là tác nhân quyết định hành động hành vi làm ra Đại thắng mùa Xuân 1975

Trải qua 21 năm chiến đấu, Nhân dân ta đã đánh thắng cuộc trận trận chiến tranh xâm lược thực dân mới có quy mô lớn, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất từ sau Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai. Âm mưu của đế quốc Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và chia cắt lâu dài đất việt nam đã biết thành đập tan.

Thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước kết thúc quy trình 30 năm trận trận chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa và bảo vệ Tổ quốc, chấm hết ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xong xong xuất sắc trách nhiệm lịch sử giải phóng dân tộc bản địa bản địa và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ giang sơn, đưa toàn việt nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Với thắng lợi này, Nhân dân Việt Nam chứng tỏ trước toàn toàn toàn thế giới sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới. Cũng như trước kia, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1954 đã chứng tỏ với toàn toàn thế giới sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa thực dân cũ. Quân ngụy Sài Gòn – lực lượng tay sai mạnh nhất được Mỹ dồn sức lực, tiền của nuôi dưỡng và bảo vệ bị tiêu diệt đã làm cho những liên minh Mỹ ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La tinh khởi đầu thiếu tin vào kĩ năng của Mỹ. Niềm tin về “tính bất khả chiến bại” của đế quốc Mỹ đã biết thành lung lay.

Thắng lợi của Nhân dân Việt Nam đã đẩy lùi và làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á, làm quần hòn đảo lộn kế hoạch toàn toàn thế giới phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch, làm lung lay vị trí chính trị của Mỹ trên trường quốc tế làm phá sản “thần tượng Mỹ” và tâm ý phục Mỹ, sợ Mỹ – tên đế quốc hùng mạnh nhất và tên sen đầm quốc tế hung tàn nhất.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba dòng thác cách mạng của thời đại đem lại niềm tin và niềm phấn khởi của hàng triệu người dân trên toàn toàn thế giới đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc bản địa bản địa, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Trong toàn bộ lịch sử 200 năm của Hoa Kỳ, đấy là thất bại lớn số 1. Đế quốc Mỹ bị suy yếu nghiêm trọng về quân sự chiến lược kế hoạch, chính trị, kinh tế tài chính tài chính và còn phải tiếp tục gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề và lâu dài. Vết thương nhức nhối mà đế quốc Mỹ gọi là “hội chứng Việt Nam” đã dằn vặt giai cấp thống trị và cả nhân dân Mỹ trong nhiều năm cho tới nay vẫn chưa lành. Chiến tranh Việt Nam làm cho nhân dân Mỹ hiểu thêm những bệnh hoạn và xích míc vốn có của xã hội tư bản.

Thời kỳ sau Việt Nam, đế quốc Mỹ buộc phải trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch toàn toàn thế giới, chuyển sang kế hoạch “diễn biến hòa bình” gây đủ mọi sức ép nhằm mục đích mục tiêu phá hoại trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa, phá hoại Liên Xô, Đông Âu, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa, trào lưu cộng sản quốc tế từ trong tâm những trào lưu và những nước đó.

Tất cả những điều này nói lên vai trò quốc tế và tính thời đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược mà cả loài người tiến bộ, những ai có lương tri đều thừa nhận, dù White House và Lầu Năm Góc có tìm trăm phương nghìn kế để xóa khỏi cũng uổng công, dù năm tháng đã trôi qua nhưng thực sự lịch sử vẫn là yếu tố thật.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đã để lại những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề quý giá trong lịch sử giữ nước:

Một là, toàn dân đánh Mỹ, toàn nước đánh Mỹ, đồng thời tiến hành hai kế hoạch cách mạng nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng hầu hết là giải phóng miền Nam.

Hai là, trận trận chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, tạo ra sức mạnh tổng hợp của trận trận chiến tranh.

Ba là, lựa chọn phương thức trận trận chiến tranh thích hợp.

Bốn là, ba tầng mặt trận thống nhất chống Mỹ: ở trong nước, giữa ba nước Đông Dương và trên toàn toàn thế giới.

Năm là, không ngừng nghỉ nghỉ nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực hiện hành hiện hành lãnh đạo của Đảng trong trận trận chiến tranh.

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị vương quốc, 2011, t.15. tr.618.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị vương quốc, t.37, tr.471.

Theo Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, 2022, tr. 330.

Những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đó là một quyết tâm vĩ đại được xác lập từ trên đầu và luôn luôn kiên định trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾNCHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

1. Kiên định quyết tâm, quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Đó là một quyết tâm vĩ đại được xác lập từ trên đầu và luôn luôn kiên định trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quyết tâm ấy được bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý kiến kiên cường quật cường, ý thức làm chủ vận mệnh giang sơn của người Việt Nam, được hun đúc từ ngàn đời nay.

2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ.

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã xác lập: “Thắng lợi vĩ đại của yếu tố nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự chiến lược kế hoạch độc lập, tự chủ đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta”. Đường lối này được thể hiện trong một loạt chủ trương mang tính chất chất chất chất khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống, phối hợp những yếu tố về nguyên tắc, kế hoạch với những yếu tố về sách lược và phương pháp, hình thành một giải pháp tối ưu đưa cách mạng và kháng chiến tiến lên một cách vững chãi, từ quy trình mở đầu đến quy trình kết thúc. Nó tạo ra sức chiến đấu to lớn của toàn nước, của toàn dân tộc bản địa bản địa, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ, giúp sức sâu rộng và mạnh nhất của toàn toàn thế giới trong Đk quốc tế rất phức tạp, đảm bảo quân và dân ta đánh thắng từng bước, tiến lên đánh thắng hoàn toàn cuộc trận trận chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

3. Nghệ thuật tiến hành trận trận chiến tranh nhân dân sáng tạo.

Đó là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp động viên, tổ chức triển khai triển khai toàn dân, toàn nước tiến hành trận trận chiến tranh với hai lực lượng quân sự chiến lược kế hoạch và chính trị, hai hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, trận trận chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa của quần chúng, tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công trong số đó đòn tiến công quân sự chiến lược kế hoạch có ý nghĩa quyết định hành động hành vi, làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ…

4. Tổ chức lực lượng toàn nước đánh giặc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác thao tác thao tác tổ chức triển khai triển khai đã được triển khai với quy mô to lớn trước đó trước đó chưa từng có trong lịch sử trận trận chiến tranh việt nam. Đó là công tác thao tác thao tác xây dựng, tăng trưởng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, này còn là một một hình thức và phương thức xây dựng những tổ chức triển khai triển khai Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, quần chúng ở cả hai miền Nam, Bắc; tổ chức triển khai triển khai hậu phương lớn, tổ chức triển khai triển khai những vị trí vị trí căn cứ kháng chiến tại chỗ ở miền Nam; tổ chức triển khai triển khai mặt trận…

5. Xây dựng vị trí vị trí căn cứ địa cách mạng, hậu phương kháng chiến vững chãi, phát huy vai trò của hậu phương lớn và hậu phương tại chỗ.

Trong trong năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, miền Bắc vừa là vị trí vị trí căn cứ địa cách mạng của toàn nước, vừa là hậu phương lớn của cuộc kháng chiến, vừa là tiền tuyến trực tiếp chiến đấu quyết liệt với không quân và thủy quân Mỹ. Miền Bắc còn là một một nơi đặt những cty lãnh đạo, chỉ huy của Đảng và của Bộ Tổng tư lệnh, lãnh đạo toàn bộ cuộc cách mạng Việt Nam và điều hành quản lý quản trị và vận hành chỉ huy trận trận chiến tranh trên cả hai miền Nam – Bắc.

Đảng ta còn chăm sóc xây dựng và mở rộng những vùng vị trí vị trí căn cứ, vùng giải phóng ngay tại mặt trận làm hậu phương tại chỗ. Các vùng giải phóng, vị trí vị trí căn cứ hậu phương tại chỗ có thế liên hoàn trên cả 3 vùng kế hoạch, tiếp nối đuôi nhau với hậu pưhơng lớn miền Bắc, cùng với vị trí vị trí căn cứ hậu phương của hai nước Lào, Campuchia tựa sống sống lưng vào nhau thành thế thỏa sức tự tin của mặt trận Đông Dương.

Chú trọng xây dựng tuyến phố giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo, vận chuyển kế hoạch giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Tuyến vận tải lối đi bộ lối đi dạo 559 – đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh là hình tượng ý chí và nghị lực lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

6. Phát huy sức mạnh đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, Lào, Campuchia để cùng nhau đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Phát huy truyền thống cuội nguồn cuội nguồn láng giềng anh em gắn bó về lịch sử, địa lý, kinh tế tài chính tài chính, đã dữ thế dữ thế chủ động đoàn kết, liên minh với nhân dân Lào, nhân dân Campuchia chiến đấu, thắng lợi quân địch chung là đế quốc Mỹ.

Đoàn kết, liên minh chiến đấu với Lào, Campuchia đã góp thêm phần đem lại thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống quân địch chung của ba nước Đông Dương để giải phóng dân tộc bản địa bản địa, bảo vệ Tổ quốc.

7. Đoàn kết quốc tế, phát huy sức thỏa sức tự tin của thời đại gắn với sức mạnh dân tộc bản địa bản địa.

Đảng ta ra sức tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy tối đa sức thỏa sức tự tin của thời đại, coi đó là một bộ phận hợp thành của đường lối chống Mỹ, cứu nước và đặt hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đối ngoại, đấu tranh ngoại giao thành một mặt trận có vai trò kế hoạch góp thêm phần tạo ra sự vượt trội về thế và lực của nhân dân ta để đánh thắng quân địch.

8. Bồi dưỡng và phát huy tác nhân con người.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xét cho cùng, là thắng lợi của tác nhân con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tăng trưởng ở một tầm cao mới. Bản sắc, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn con người Việt Nam được tạo thành từ tố chất mới hòa quyện dân tộc bản địa bản địa và giai cấp, truyền thống cuội nguồn cuội nguồn và tân tiến, thừa kế gia tài vĩ đại của một dân tộc bản địa bản địa anh hùng, tiếp tục làm vẻ vang dân tộc bản địa bản địa, đưa dân tộc bản địa bản địa Việt nam lên ngang tầm của thời đại mới.

(Còn nữa)
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là tác nhân quyết định hành động hành vi làm ra Đại thắng mùa Xuân 1975

Ngày đăng: 28/04/2022 03:23Mặc định Cỡ chữ Đại thắng mùa Xuân 1975 được ghi vào lịch sử dân tộc bản địa bản địa ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một hình tượng sáng ngời về yếu tố toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử toàn toàn thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có vai trò quốc tế to lớn và có tính thời đại thâm thúy.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) đã xác lập: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt tác tự tạo ra sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi tác nhân ấy đó đó là yếu tố lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta”, mà “trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự chiến lược kế hoạch độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng”.

Đặc điểm nổi trội của cách mạng Việt Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954 là giang sơn trong thời gian trong thời điểm tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chủ trương chính trị – xã hội rất rất khác nhau. Miền Bắc hoàn toàn độc lập, quá độ tăng trưởng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đặt ách thống trị, nhân dân bị kìm kẹp, đàn áp rất tàn bạo. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (tháng 01/1959), tiếp tiếp Từ đó là Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã hoàn hảo nhất nhất đường lối cách mạng Việt Nam là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời và phối hợp ngặt nghèo hai trách nhiệm kế hoạch cách mạng: “Một là, tiến hành cách social chủ nghĩa ở miền Bắc. Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực thi thống nhất nước nhà, hoàn thành xong xong độc lập và dân chủ trong toàn nước. Hai trách nhiệm kế hoạch cách mạng ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau”. Với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa bản địa và sức thỏa sức tự tin của thời đại, sự giúp sức của bạn bè quốc tế, trước hết là của Liên Xô, Trung Quốc và những nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhất là yếu tố đoàn kết chiến đấu chống quân địch chung của ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào và Campuchia), tạo ra sức mạnh tổng hợp để từng bước đánh thắng quân địch.

Tại rừng cao su Biên Hòa (Đồng Nai), lễ chuyển giao cờ thắng lợi cho Đại đội 2 (cty hai lần anh hùng) thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 304 trước lúc vào giải phóng Sài Gòn.

Sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng trong Tổng tiến công kế hoạch mùa Xuân 1975 thể hiện những nội dung chính sau này:

Một là, nhìn nhận đúng tình hình, nắm vững thời cơ, hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam đúng chuẩn.

Sau Hiệp định Paris năm 1973, quân Mỹ và chư hầu buộc phải rút khỏi Việt Nam nhưng kế hoạch “Việt Nam hóa trận trận chiến tranh” của Mỹ vẫn tiếp tục. Mỹ sử dụng cơ quan ban ngành thường trực và quân đội Sài Gòn làm công cụ thực thi chủ nghĩa thực dân kiểu mới, tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, buộc quân và dân ta phải đánh trả để bảo vệ vùng giải phóng, giữ vững tình hình. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 (khóa III) chỉ rõ: “Con đường của cách mạng miền Nam là con phố bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối kế hoạch tiến công và chỉ huy linh hoạt để lấy cách mạng miền Nam tiến lên”. Phương hướng dữ thế dữ thế chủ động tích cực, có lợi nhất cho việc nghiệp cách mạng của toàn nước trong quy trình này là luôn luôn giương cao ngọn cờ hòa bình và chính nghĩa, đấu tranh chính trị, quân sự chiến lược kế hoạch và ngoại giao, buộc địch phải thi hành hiệp định để thắng địch. Đồng thời hội nghị xác lập: “Chủ động sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng cho trường hợp phải tiến hành trận trận chiến tranh cách mạng trên khắp mặt trận miền Nam để giành thắng lợi hoàn toàn”.

Nghị quyết Trung ương 21 (khóa III) của Đảng đã chỉ đường, dẫn lối cho việc nghiệp giải phóng miền Nam Việt Nam liên tục giành được thắng lợi, cục diện mặt trận chuyển biến nhanh về kế hoạch, tạo bước ngoặt cơ bản về tương quan so sánh giữa lực lượng giữa ta và địch, dẫn tới Tổng tiến công kế hoạch mùa Xuân 1975.

Hội nghị Bộ Chính trị họp lần thứ nhất từ thời gian ngày 30/9/1974 đến ngày thứ 8/10/1974; lần thứ hai từ thời gian ngày 18/12/1974 đến ngày thứ 8/01/1975, trên cơ sở nắm chắc, nhìn nhận đúng tình hình toàn toàn thế giới, trong nước, nhất là so sánh lực lượng ta – địch, lợi thế và khuyết điểm của cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn sau khi đế quốc Mỹ rút quân khỏi miền Nam và kĩ năng của ta… đã hạ quyết tâm kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976); đồng thời xác lập trách nhiệm: Nắm vững thời cơ lịch sử, mở nhiều chiến dịch tổng hợp liên tục, đánh những trận quyết định hành động hành vi, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, hoàn thành xong xong cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc.

Theo dõi sự tăng trưởng cực kỳ mau lẹ của tình hình, Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã có những quyết định hành động hành vi kịp thời khi thời cơ mới xuất hiện, chuyển kế hoạch cơ bản giải phóng miền Nam từ hai năm (1975-1976) lúc đầu, sang kế hoạch rút xuống còn một năm rồi quyết định hành động hành vi kết thúc trước mùa mưa năm 1975. Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn mặt trận miền Nam, đánh tan toàn bộ ngụy quân với số lượng hơn một triệu tên và cỗ máy ngụy quyền Sài Gòn, xóa khỏi chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Hai là, chọn đúng hướng và tiềm năng tiến công hầu hết, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận trận chiến tranh, theo phía có lợi cho ta.

Trong lãnh đạo, chỉ huy trận trận chiến tranh, việc tính hướng và tiềm năng tiến công hầu hết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng. Kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy của Đảng (nhất là kinh nghiệm tay nghề tay nghề qua Chiến dịch Biên Giới 1950; tiến công kế hoạch Đông-Xuân 1953-1954; Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; tiến công kế hoạch 1972…) đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, chọn đúng hướng, tiềm năng hầu hết của cuộc tiến công kế hoạch sẽ làm thay đổi cục diện mặt trận, hình thành thế và lực mới, tạo ra bước ngoặt của trận trận chiến tranh. Thắng trận mở đầu có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra khí thế, niềm tin, thúc đẩy sự tăng trưởng của trận trận chiến tranh và là đòn đánh mạnh vào ý chí, tinh thần quân địch, dẫn tới sự suy sụp, tan rã, thất bại của chúng.

Đầu năm 1975, sau thắng lợi giải phóng tỉnh Phước Long, Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định hành động hành vi tính hướng tiến công đó đó là nam Tây Nguyên, tiềm năng hầu hết, trận mở đầu là đánh và giải phóng Buôn Ma Thuột. Quyết định này của Đảng được hình thành trên cơ sở phân tích khoa học so sánh thế và lực giữa ta và địch, xu thế tăng trưởng của tình hình trong quy trình cuối cuộc trận trận chiến tranh, vị trí vị trí căn cứ vào sự sắp xếp lực lượng và thủ đoạn kế hoạch của Mỹ-ngụy trên mặt trận và kết quả công tác thao tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng của ta trong hai năm 1973-1974. Vào thời hạn thời gian đầu xuân mới 1975, do phán đoán sai lầm không mong muốn không mong ước kế hoạch của ta, Mỹ-ngụy không thay đổi thế sắp xếp kế hoạch mạnh ở hai đầu là Trị Thiên (quân khu I của địch) và miền Đông Nam Bộ (quân khu III của ngụy). Ở Tây Nguyên, nhờ tài năng nghi binh kế hoạch và kĩ năng giữ bí mật của quân và dân ta, địch mắc sai lầm không mong muốn không mong ước khi nhận định nếu ta tiến công Tây Nguyên thì sẽ tiến công từ hướng Bắc xuống, nên đã triệu tập lực lượng vào khu vực phòng thủ chính ở Pleiku và Kon Tum. Buôn Ma Thuột là vị trí hiểm yếu, địch yếu và phòng thủ sơ hở. Chọn Nam Tây Nguyên và Buôn Ma Thuột làm hướng và tiềm năng tiến công hầu hết, ghi lại bước trưởng thành vượt bậc của Đảng ta về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp chỉ huy kế hoạch, chiến dịch trong trận trận chiến tranh.

Đòn điểm huyệt Buôn Ma Thuột và thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên làm xuất hiện tác nhân mới, trực tiếp làm xoay chuyển cục diện mặt trận theo phía có lợi cho ta, đưa trận trận chiến tranh cách mạng ở miền Nam tăng trưởng nhảy vọt. Kể từ đây, với việc lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương, việc lựa tính hướng, tiềm năng hầu hết trong toàn bộ những chiến dịch để đi đến ngày toàn thắng đều đúng chuẩn. Ngay khi Chiến dịch Tây Nguyên chưa kết thúc, Bộ Chính trị đã kịp thời chỉ huy mở những mũi tiến công vào quân khu I của địch thời gian hiện nay đã biết thành cô lập, nhằm mục đích mục tiêu vào tiềm năng quan trọng là Huế và Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng. Điện của Bộ Chính trị ngày thứ nhất/4/1975 chỉ huy rõ: “Trước mắt, như trước đã định, nay cần làm nhanh hơn, quay quồng tăng thêm lực lượng ở hướng tây Sài Gòn, thực thi chia cắt và vây hãm kế hoạch, triệt hẳn Đường số 4 và áp sát Sài Gòn. Đồng thời, nhanh gọn triệu tập lực lượng ở hướng phía đông và đông-nam, lấn chiếm những tiềm năng quan trọng, thực thi vây hãm, cô lập hoàn toàn Sài Gòn từ phía Long Khánh, Bà Rịa-Vũng Tàu”. Sau khi lực lượng địch ở quân khu I, quân khu II bị loại khỏi vòng chiến đấu, cùng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của quân và dân ta ở quân khu III, quân khu IV của địch đã được tăng cường, địch bị tiêu diệt và tan rã hàng trăm vạn quân; trên đà thắng lợi, lực lượng của ta ngày càng mạnh, thế trận vững chãi… Tình hình này đã chín muồi để ta mở trận quyết chiến kế hoạch tại Sài Gòn-Gia Định, sào huyệt ở đầu cuối của địch.

Ba là, tổ chức triển khai triển khai và từng bước đưa cuộc trận trận chiến tranh nhân dân tăng trưởng đến đỉnh điểm, tạo ra sức mạnh tổng hợp áp quần hòn đảo đối phương trong chiến dịch quyết chiến kế hoạch, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã tổ chức triển khai triển khai và từng bước đưa cuộc trận trận chiến tranh nhân dân tăng trưởng đến đỉnh điểm; thực thi toàn dân đánh giặc, không phân biệt tiền tuyến, hậu phương. Điều này đã động viên và phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp; sức thỏa sức tự tin của hậu phương lớn miền Bắc vừa chiến đấu, xây dựng, vừa chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, kết phù thích phù thích hợp với sức thỏa sức tự tin của đồng bào và chiến sỹ miền Nam trực tiếp trên tuyến đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Đảng ta đã kiên định và vận dụng sáng tạo quan điểm về con phố cách mạng miền Nam phải là con phố cách mạng bạo lực, với hai lực lượng cơ bản: Lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang; phối hợp đấu tranh quân sự chiến lược kế hoạch với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao; phối hợp khởi nghĩa với trận trận chiến tranh cách mạng; đánh địch bằng ba mũi giáp công: Quân sự, chính trị, binh vận; trên cả ba vùng kế hoạch: Rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị; phối hợp trận trận chiến tranh du kích và trận trận chiến tranh chính quy, thực thi đánh địch trên mọi quy mô: Đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ của lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội nòng cốt, bộ đội địa phương và dân quân du kích); thực thi làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để giành quyền làm chủ.

Trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, cũng như trong từng chiến dịch, ta đã quán triệt tư tưởng kế hoạch tiến công, vận dụng phương pháp tác chiến, hình thức tác chiến rất là linh hoạt, táo bạo, sáng tạo, phù phù thích phù thích hợp với Đk, tình hình rõ ràng nên đã đạt kết quả, hiệu suất cao chiến đấu cao. Chúng ta đã tiếp tục tăng trưởng lên một bước mới cách đánh truyền thống cuội nguồn cuội nguồn của trận trận chiến tranh nhân dân: phối hợp tiến công và nổi dậy; phối hợp, phối hợp tác chiến của lực lượng vũ trang ba thứ quân; phối hợp cả đánh lớn, đánh vừa và đánh nhỏ… Ta đã mở những chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, quan hệ ngặt nghèo với nhau, theo ý định kế hoạch thống nhất: Thực hiện chia cắt, vây hãm, phá vỡ khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống phòng thủ kế hoạch của địch, tiêu diệt và làm tan rã bộ phận lớn quân địch, kết phù thích phù thích hợp với tiến công rộng tự do ở quy mô vừa và nhỏ của lực lượng vũ trang địa phương và nổi dậy thỏa sức tự tin giành quyền làm chủ của quần chúng.

Trong những chiến dịch tiến công, ta đã vận dụng linh hoạt phương pháp tác chiến và những hình thức, thủ đoạn tác chiến: Tiến công trận địa, vây hãm, chia cắt, đột phá thọc sâu… làm cho địch liên tục bị bất thần về nhiều mặt, không thể đối phó như ở Tây Nguyên; khi thì bị bất thần về phong thái đánh như ở Huế, hoặc thời hạn tiến công rất nhanh như ở Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng; khi thì bị bất thần cả về thời hạn, vận tốc tiến công và quy mô triệu tập lực lượng của ta như Chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhưng trên hết, cả cỗ máy trận trận chiến tranh của Mỹ-ngụy đều bị bất thần khi ta tổ chức triển khai triển khai cuộc Tổng tiến công kế hoạch. Đối phương nhận định rằng ta chưa đủ kĩ năng mở cuộc Tổng tiến công kế hoạch vào năm 1975. Đây là yếu tố mấu chốt khiến chúng hoàn toàn bị động về kế hoạch, nên thất bại là tất yếu.

Cuộc Tổng tiến công kế hoạch mùa Xuân 1975 là đỉnh điểm của yếu tố phối hợp giữa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công nhằm mục đích mục tiêu vượt mặt và làm tan rã toàn bộ lực lượng địch, kết thúc trận trận chiến tranh trong thời hạn ngắn, có lợi nhất, thể hiện nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp chỉ huy trận trận chiến tranh và tài thao lược quân sự chiến lược kế hoạch sắc bén, sáng tạo, táo bạo mà đúng đắn của Đảng ta. Sự phối hợp giữa tiến công quân sự chiến lược kế hoạch của cục đội nòng cốt và nổi dậy của quần chúng được phối hợp ngặt nghèo, hiệu suất cao trong suốt cuộc Tổng tiến công kế hoạch mùa Xuân 1975. Những đòn tiến công quân sự chiến lược kế hoạch của cục đội nòng cốt, bằng một loạt trận đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, đánh thẳng vào những thành thị, TT đầu não, vị trí vị trí căn cứ quân sự chiến lược kế hoạch lớn của địch, tiêu diệt, làm tan rã lực lượng lớn và gây cho chúng hoang mang lo ngại lo ngại tột độ đã tạo Đk thuận tiện để tương hỗ, thúc đẩy lực lượng chính trị của quần chúng nổi dậy, đập tan cỗ máy kìm kẹp của địch ở địa phương, để giành quyền làm chủ. Sự nổi dậy thỏa sức tự tin của lực lượng quần chúng phần đông trên nhiều địa phận từ nông thôn đến thành thị, với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt đã tạo thuận tiện cho bộ đội nòng cốt cả về thế, lực và Đk để nhanh gọn đập tan sự kháng cự của địch; đồng thời, tạo Đk để triệu tập lực lượng vào những tiềm năng hầu hết của cuộc tổng tiến công kế hoạch.

Chiến dịch quyết chiến kế hoạch ở đầu cuối là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh từ đường lối trận trận chiến tranh nhân dân của Đảng. Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị phê chuẩn đề xuất kiến nghị kiến nghị của Bộ Chỉ huy Chiến dịch đặt tên chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn-Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh, xác lập đấy là “một chiến dịch tiến công hợp đồng binh chủng quy mô lớn, có kết phù thích phù thích hợp với nổi dậy của quần chúng kết thúc trận trận chiến tranh”. Năm cánh quân tiến vào Sài Gòn có lực lượng tương tự 5 quân đoàn binh chủng hợp thành, cùng với lực lượng phục vụ hầu cần phục vụ chiến dịch hùng hậu 18 vạn người tạo ra một thế trận với sức mạnh áp quần hòn đảo hoàn toàn, bảo vệ thắng lợi chắc như đinh, nhanh gọn và trọn vẹn. Thành ủy Sài Gòn-Gia Định đã điều động động động 1.700 cán bộ vào những quận nội thành của thành phố của thành phố và những xã vùng ven đô cùng với cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực địa phương vận động quần chúng nổi dậy, phối phù thích phù thích hợp với đòn tiến công của cục đội nòng cốt. Lực lượng vũ trang của thành phố với 2 trung đoàn, 5 tiểu đoàn bộ binh, đặc công biệt động và 3.500 du kích, tự vệ ráo riết sẵn sàng sẵn sàng phương án chiến đấu phối hợp và dẫn đường cho những lữ đoàn nòng cốt lấn chiếm những tiềm năng. Các đoàn thể nhân dân bí mật may cờ, in truyền đơn, viết khẩu hiệu nghênh đón bộ đội. Nắm vững tư tưởng chỉ huy và nghiêm chỉnh chấp hành thông tư của Bộ Chính trị, quân và dân ta đã biểu thị sự nhất trí rất cao trong hành vi, muôn người như một, đập tan mọi sự kháng cự của địch, giành thắng lợi hoàn toàn.

Rõ ràng là, sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân quyết định hành động hành vi làm ra Đại thắng mùa Xuân 1975. Tập trung, thống nhất, trách nhiệm, kỷ luật, thần tốc, táo bạo là nét nổi trội trong sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ giành thắng lợi ở đầu cuối. Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Tổng tiến công kế hoạch mùa Xuân 1975 để lại ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề vẫn còn đấy đấy nguyên giá trị riêng với việc nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày này. Niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của toàn bộ toàn bộ chúng ta là tiếp tục nghiên cứu và phân tích và phân tích, vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm tay nghề tay nghề đó để kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt riêng với Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến, một số trong những trong những quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên tân tiến, phục vụ yêu cầu, trách nhiệm của yếu tố nghiệp thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo: qdnd

Về trang trướcGửi email In trang

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Kinh #nghiệm #lãnh #đạo #của #Đảng #trong #kháng #chiến #chống #Mỹ

4222

Clip Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kinh #nghiệm #lãnh #đạo #của #Đảng #trong #kháng #chiến #chống #Mỹ #Mới #nhất