Thủ Thuật về Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Chi tiết được Update vào lúc : 2022-03-29 23:18:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-29 23:17:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đinh Thị Nhàn Vật Lý Lớp 8

Nồi áp suất khí quyển bằng 76 cmhg nghĩa là thế nào?

Tính áp suất này ra N/mét vuông.

Nội dung chính

    Nồi áp suất khí quyển bằng 76 cmhg nghĩa là thế nào?Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:

3 Chia sẻ

Xóa Đăng nhập để viết

Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:

A. 76 N/mét vuông

B. 760 N/mét vuông

C. 103360 N/mét vuông

Đáp án đúng chuẩn

D. 10336000 N/mét vuông

Xem lời giải

THPT Ba Tơ -Trang 1 – Gv : Nguyễn Văn Tươi **Phương trình Clay–pê–rôn – Men–đê–lê–ep : PV nRT= hay m PVnM RT= = * Chú ý : + Nếu P ( N/mét vuông ) ; V ( m3 ) thì : R = 8,31 J/mol.k + Nếu P ( ) ; V ( lit ) thì : R = 8,2 .10-2 .lit/mol.k BÀI TẬP VẬN DỤNGA.Tự luận : Câu 1 : Một chất khí khối lượng m = 1,025g ở nhiệt độ 270C có áp suất 0,5at và thể tích 1,8lít.a) Hỏi khí đó là khí gì ?b) Vẫn ở 270C ,với 10g khí nói trên và hoàn toàn hoàn toàn có thể tích 5lít thì áp suất là bao nhiêu ?Đa : a) M = 28g/mol b) P = mRT/MV = 1,757 atCâu 2 : TRong một phòng thể tích 30m2 ,nhiệt độ tăng từ 170C đến 270C , khi đó khối lượng khí trong phòng thay đổi đi bao nhiêu,nếu áp suất khí quyển lấy bằng 1at .Coi không khí như một chất khí có khối lượng mol M = 29g/mol.Đa : Áp suất phòng bằng áp suất khí quyển . m1 = PVM/RT1 ; mét vuông = PVM/RT2 = >1 21,22m m m kg∆ = − =Câu 3 : Không khí tại mặt đất có áp suất P1 = 76cmHg,nhiệt độ 270C và khối lượng riêng là một trong,29kg/m3. Hỏi tại đỉnh núi có áp suất không khí là P2 = 38cmHg ,nhiệt độ 70C thì khối lượng riêng của không khí là bao nhiêu ?Đa : D1 = m/V1 = P1M/RT1 ; D2 = m/V2 = P2M/RT2 => D2 = 0,69 kg/m3 ( V1 ,V2 là thể tích của lượng khí m nhất định ở hai nơi xét )Câu 4 : Một bình chứa khí oxi nén ở áp suất P1 = 15MPa và nhiệt độ t1 = 370C có khối lượng ( bình + khí ) là 50kg .Dùng khí thuở nào gian ,áp suất khí là P2 = 5MPa ở nhiệt độ t2 = 70C ,khối lượng của bình và khí thời hạn lúc bấy giờ còn 49kg .a) Hỏi khối lượng khí còn sót lại trong bình là bao nhiêu ?b) Tính dung tích V của bình ?Đa : a) ( n = m/M = PV/RT => m1/mét vuông = P1T2/P2T1 = 2,71 ;mà m1 – mét vuông = 50 – 49 => mét vuông = 0,58kg ) b) ( V = mét vuông RT2 /MP2 = 8,4 lit )Câu 5: Một bình có dung tích 5lit chứa đầy khí oxi ở nhiệt độ 200C và áp suất 6.105Pa .Khi nhiệt độ của bình tăng thêm 300C ,do van khóa không thật kín nên đã có một lượng khí oxi thoát ra ngoài ,nhưng áp suất trong bình vẫn không thay đổi .Hãy tính khối khí oxi thoát ra ngoài ?Đa : ( n = PV/RT => 1 2. 1,15n n n m n M g∆ = − → ∆ = ∆ =B.Trắc nghiệm :1) Một bình chứa oxi dung tích 20lít ,áp suất 200kPa và ở 270C . Khối lượng khí oxi trong bình là A. 0,15g B. 45g C.5,134g D.51,34g2)Một bình dung tích 200l chứa 16g khí hiđrô ở 270C . Áp suất do khí hiđrô tác dụng lên thành bình là A. 100kPa B.8970kPa C.2.105 Pa D.17940 Pa 3) Khí chứa trong một bình dung tích 50l ,áp suất 100kPa và ở 470C thì có khối lượng 60,17g. Khối lượng mol của khí đó là : A. 32g/mol B. 3,2g/mol C. 28g/mol D. 4g/mol4) Khí chứa trong bình dung tích 3lit ,áp suất 200kPa và nhiệt độ 160C thì có khối lượng 11g . Khí đó là khí nào ?A. Nitơ B.Oxi C.Cacbonic D.Hêli5) Một bình dung tích 10lit chứa 14g nitơ ở 270C .Áp suất khí trong bình là A. 12465 Pa B. 1,25 kPa C. 112 kPa D. 125 kPa 6) Trong một bình kín dung tích 20lít có chứa 4,4kg khí cacboníc ở nhiệt độ 270C .Tính áp suất của lượng khí này trong bình chứa A.123at B.2,13at C.312at D.0,321at7) Một lượng khí oxi hoàn toàn hoàn toàn có thể tích 41cm3 ở nhiệt độ 270C và áp suất 3at .Số mol chứa trong lượng khí oxi và khối lượng riêng của lượng khí này là A.0,05mol ; 3,9kg/m3 B.0,005mol ; 3,9kg/m3 C.0,5mol ; 39kg/m3 D.0,005mol ; 3,9kg/mét vuông( n = m/M ; D = m/V = MP/RT )8) Hỏi phải chọn một bình có dung tích bao nhiêu để nó hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa được 8kg khí oxi ở nhiệt độ 400C và áp suất 200at A.0,05m3 B.0,55m3 C.0,032m3 D.22,4m3 ( đổi 200at = 200.1,013.105 Pa => V(m3) )9) Một bình dung tích 12lít chứa đầy khí nitơ ở áp suất 8,1.106 Pa và nhiệt độ 170C .Khối lượng của khí nitơ chứa trong bình là A. 2kg B.1,2kg C.3,11kg D.1,13kg ( n= PV/RT => m = n.M )10) Cho biết một lượng khí nitơ và một lượng khí oxi ở cùng nột nhiệt độ có khối lượng như nhau .Hỏi áp suất của hai lượng khí này phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk gì để khối lượng riêng của chúng bằng nhau ?A.P1/P2 = 8/7 B.P1/P2 = 7/8 A.P1/P2 = 1/2 A.P1/P2 = 2 ( D = m/V ;để D1 = D2 = > V1 = V2 mà n= PV/RT và T1 = T2 nên n1/n2 = P1/P2 = M2/M1 = 32/28 = 8/7 )

Share Link Tải Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Không #khí #tại #mặt #đất #có #áp #suất #76cmHg

4313

Video Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Không khí tại mặt đất có áp suất 76cmHg Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Không #khí #tại #mặt #đất #có #áp #suất #76cmHg #Chi #tiết