Mẹo Hướng dẫn Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 03:18:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Chi Tiết
Pro đang tìm kiếm từ khóa Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 03:15:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

15/09/2022 777

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nội dung chính

  A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niênB. Tân Việt Cách mạng đảngC. Đông Dương Cộng sản liên đoànD. Việt Nam Quốc dân đảng Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 86. 
  Cách giải:
  Khởi nghĩa Yên Bái (2 – 1930) thất bại đã chấm hết vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng.
  Chọn D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀA. sự kết thúc vai trò của giai cấp tư sản trong trào lưu cách mạng Việt NamB. sự chấm hết vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản Việt NamC. sự thoái trào của trào lưu yêu nước theo hệ tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt NamD. sự chấm hết vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng Phương pháp: sgk 12 trang 86
  Cách giải:
  Vai trò lịch sử của Việt Nam quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong trào lưu dân tộc bản địa bản địa vừa mới xuất hiện đã chấm hết cùng với việc thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.
  Chọn đáp án: D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. Tân Việt Cách mạng đảng C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn D. Việt Nam Quốc dân đảng

Đáp án đúng chuẩn

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 86. 
Cách giải:
Khởi nghĩa Yên Bái (2 – 1930) thất bại đã chấm hết vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng.
Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 – 1929) và Việt Nam Quốc dân đảng (1927 – 1930) có sự giống nhau cơ bản về 

Xem đáp án » 15/09/2022 5,258

Khẩu hiệu “Phá kho thóc, xử lý và xử lý nạn đói” đã làm dấy lên trào lưu đấu tranh thỏa sức tự tin ở Việt Nam (từ thời gian tháng 3 đến thời hạn thời gian giữa tháng 8 – 1945) hầu hết vì 

Xem đáp án » 15/09/2022 2,240

Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào từ thời gian ngày 16 đến ngày 17 – 8 – 1945 đã 

Xem đáp án » 15/09/2022 1,713

Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong những lớp huấn luyện tại Quảng Châu Trung Quốc Trung Quốc (thập niên 20 của thế kỉ XX) được tập hợp trong 

Xem đáp án » 15/09/2022 501

Nhận xét nào sau này sẽ không còn phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám 

Xem đáp án » 15/09/2022 306

Cuộc vận động xây “Quỹ độc lập và trào lưu “Tuần lễ vàng” sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã góp thêm phần giúp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xử lý và xử lý 

Xem đáp án » 15/09/2022 287

Tờ báo nào sau này là cơ quan ngôn luận Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925)? 

Xem đáp án » 15/09/2022 281

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam mang tính chất chất chất chất dân tộc bản địa bản địa vì 

Xem đáp án » 15/09/2022 280

Cuộc bãi công của thợ máy Ba Son tại cảng Sài Gòn (8 – 1925) ghi lại bước tiến mới của trào lưu công nhân Việt Nam không phải vì 

Xem đáp án » 15/09/2022 271

Cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính toàn toàn thế giới 1929 – 1933 tác động đến nền kinh Việt Nam bắt nguồn từ ngành 

Xem đáp án » 15/09/2022 239

Tháng 3 – 1929, những hội viên tiên tiến và phát triển và tăng trưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ đã xây dựng 

Xem đáp án » 15/09/2022 167

Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự toàn toàn thế giới mới hình thành theo xu thế hầu hết nào? 

Xem đáp án » 15/09/2022 147

Quốc gia nào đón đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ, công nghiệp trong năm 1950 – 1973? 

Xem đáp án » 15/09/2022 133

Tổ chức chính trị nào ở Việt Nam sau Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ nhất (1914 – 1918) không phải của giai cấp tiểu tư sản?

Xem đáp án » 15/09/2022 131

Giai cấp Ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897 – 1914) là

Xem đáp án » 15/09/2022 101

01/09/2022 656

A. sự kết thúc vai trò của giai cấp tư sản trong trào lưu cách mạng Việt Nam B. sự chấm hết vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản Việt Nam C. sự thoái trào của trào lưu yêu nước theo hệ tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam D. sự chấm hết vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng

Đáp án đúng chuẩn

Phương pháp: sgk 12 trang 86
Cách giải:
Vai trò lịch sử của Việt Nam quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong trào lưu dân tộc bản địa bản địa vừa mới xuất hiện đã chấm hết cùng với việc thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.
Chọn đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 01/09/2022 7,013

Hiệp ước Patơnốt (1884) được kí kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc ghi lại

Xem đáp án » 01/09/2022 1,295

Trong trào lưu dân tộc bản địa bản địa dân chủ ở Việt Nam từ thời gian năm 1919 đến năm 1925, tổ chức triển khai triển khai chính trị do tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì xây dựng là

Xem đáp án » 01/09/2022 847

Phong trào 1930-1931 ở Việt Nam được nhìn nhận  là

Xem đáp án » 01/09/2022 626

Trong những sự kiện dưới đây sự kiện nào ghi lại sự khởi sắc và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi có hiệu suất cao của tổ chức triển khai triển khai ASEAN?

Xem đáp án » 01/09/2022 466

Tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản thứ nhất của cách mạng Việt Nam là

Xem đáp án » 01/09/2022 316

Theo quyết định hành động hành vi của Hội nghị Ianta (02-1945), việc chiếm đóng những vùng lãnh thổ ở phía Đông nước Đức, những nước Đông Âu và phía Bắc Triều Tiên được giao cho quân đội

Xem đáp án » 01/09/2022 296

Tháng 8-1945, Đk khách quan bên phía ngoài rất thuận tiện, tạo thời cơ cho nhân dân Việt Nam khởi nghĩa giành độc lập là

Xem đáp án » 01/09/2022 214

Tính chất của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?

Xem đáp án » 01/09/2022 212

Sau ngày 9-3-1945, ở Việt Nam, quân địch chính rõ ràng trước mắt của nhân dân là

Xem đáp án » 01/09/2022 192

Ngày 1/10/1949  trình làng sự kiện nào sau này còn có tính chất bước ngoặt trong
lịch sử TQ?

Xem đáp án » 01/09/2022 175

Từ sau Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai đến nửa đầu trong năm 70 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô là

Xem đáp án » 01/09/2022 165

Nhân tố hầu hết chi phối những quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là

Xem đáp án » 01/09/2022 139

Sự Ra đời của những tổ chức triển khai triển khai cộng sản ở Việt Nam năm 1929 phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc bản địa bản địa theo con phố

Xem đáp án » 01/09/2022 120

Ngày 1/1/1959,ở khu vực Mĩ La tinh, chủ trương độc tài bị sụp ở nước nào sau này?

Xem đáp án » 01/09/2022 118

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khởi #nghĩa #Yên #Bái #thất #bại #năm #đã #đánh #dấu #sự #chấm #dứt #hoạt #đồng #của

4058

Video Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khởi nghĩa Yên Bái thất bại năm 1930 đã ghi lại sự chấm hết hoạt đồng của Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khởi #nghĩa #Yên #Bái #thất #bại #năm #đã #đánh #dấu #sự #chấm #dứt #hoạt #đồng #của #Mới #nhất