Thủ Thuật về Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 12:02:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu được Update vào lúc : 2022-01-30 12:02:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1: Tia sáng tới gương phẳng phù thích phù thích hợp với tia phản xạ một góc 1200. Hỏi góc tới có mức giá trị là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng
Trắc nghiệm Vật Lí 7 Gương phẳng(phần 2)

A. 900 B. 750 C. 600 D. 300

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

– Góc hợp bởi tia tới hợp tia phản xạ là góc

– Theo đề bài, góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ bằng 1200 nên ta có:

– Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ

bằng góc tới nên i’ = i

Vậy đáp án đúng là C

Bài 2: Khi chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới có tính chất:

A. bằng hai lần góc tới B. bằng góc tới

C. bằng nửa góc tới D. Tất cả đều sai

Hiển thị đáp án

– Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới

nên

– Góc tạo bởi tia phản xạ IR và tia tới SI là

Ta có:

Vậy góc tạo bởi tia phản xạ và góc tới bằng

hai lần góc tới ⇒ Đáp án A đúng

Bài 3: Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc phản xạ có mức giá trị bằng:

A. 900 B. 1800 C. 00 D. 450

Hiển thị đáp án

– Khi tia tới vuông góc với mặt gương thì tia tới trùng với pháp tuyến của gương nghĩa là góc tới bằng 00.

– Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới.

Vì vậy góc phản xạ cũng bằng 00 ⇒ Đáp án C đúng.

Bài 4: Chọn câu đúng?

A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới.

B. Tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong một mặt phẳng.

C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cũng chứa tia phản xạ.

D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Theo định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới nghĩa là tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến cùng nằm trong một mặt phẳng ⇒ Đáp án A, B, C đều đúng ⇒ Chọn đáp án D.

Quảng cáo

Bài 5: Vật nào sau này sẽ không còn thể xem là gương phẳng?

A. Màn hình tivi B. Mặt hồ nước trong

C. Mặt tờ giấy trắng D. Miếng thủy tinh không tráng bạc nitrat

Hiển thị đáp án

Gương phẳng là một phần của mặt phẳng, nhẵn bóng, hoàn toàn hoàn toàn có thể soi hình của những vật.

Vì vậy màn hình hiển thị hiển thị tivi, mặt hồ nước trong, miếng thủy tinh không tráng bạc hoàn toàn hoàn toàn có thể xem là gương phẳng vì đều phải có điểm lưu ý là mặt phẳng, nhẵn bóng hoàn toàn hoàn toàn có thể soi hình. Còn mặt tờ giấy trắng phẳng nhưng không thể soi hình ⇒ Đáp án C đúng.

Bài 6: Trong những hình vẽ sau, tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?

Hiển thị đáp án

– Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới nên đáp án C và D sai.

– Góc phản xạ bằng góc tới nên đáp án A sai, đáp án B đúng.

Quảng cáo

Bài 7: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và phù thích phù thích hợp với mặt gương một góc 300. Góc phản xạ bằng:

A. 300 B. 450 C. 600 D. 150

Hiển thị đáp án

– Tia tới phù thích phù thích hợp với mặt gương một góc 300 nghĩa là

– Pháp tuyến IN vuông góc với mặt gương nên

– Ta có:

– Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới

Nên

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 8: Cho tia sáng SI có phương chiều như hình vẽ. Hãy tìm cách đặt gương phẳng để thu được tia phản xạ được sắp xếp theo phía trực tiếp đứng từ dưới lên.

Hiển thị đáp án

– Vẽ tia phản xạ IR tại điểm tới I sao cho IR có phương thẳng đứng, khunh hướng từ dưới lên.

– Từ I vẽ tia phân giác IN của góc SIR. Tia phân giác IN đó đó là đường pháp tuyến của gương tại điểm tới I.

– Từ I vẽ một đường thẳng vuông góc với IN. Đường thẳng đó đó đó là vị trí đặt gương.

Bài 9: Chiếu một tia sáng SI phù thích phù thích hợp với phương nằm ngang một góc 600 như hình vẽ. Tia phản xạ IR nằm thẳng đứng có chiều truyền từ trên xuống dưới.

a) Vẽ tia phản xạ và xác lập vị trí đặt gương.

b) Tính góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới.

c) Tính góc phản xạ và góc tới.

Hiển thị đáp án

a) – Từ I ta vẽ tia phản xạ IR có phương thẳng đứng, khunh hướng từ trên xuống dưới.

– Từ I vẽ phân giác IN của góc SIR. Tia phân giác IN đồng thời đó đó là đường pháp tuyến của gương tại điểm tới I.

– Từ I vẽ một đường thẳng vuông góc với IN. Đường thẳng đó đó đó là vị trí đặt gương.

b) Góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới là góc SIR.

– Vì tia phản xạ IR nằm thẳng đứng nên vuông góc với mặt nằm ngang IK

– Tia sáng SI phù thích phù thích hợp với phương nằm ngang một góc 600 tức là

Mà (1)

Vậy góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới bằng 1500

c) Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới nên (2)

Mà (3)

Từ (1) (2) và (3) suy ra

Vậy góc tới bằng 750, góc phản xạ bằng 750

Bài giảng: Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Cô Phạm Thị Hằng (Giáo viên Tôi)

Xem thêm những bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải rõ ràng khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước

Trang sau

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Gương phẳng(phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Gương phẳng(phần 2)

Câu 51: Chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc (SIy) = 130o như trên hình 2.4. Tìm góc phản xạ?

A. 40o B. 50o

Quảng cáo

C. 60oD. 130o

Câu 52: Nếu tia tới phù thích phù thích hợp với mặt phẳng gương một góc α (0 < α < 90o) thì góc phản xạ là:

A. 90o – α

B. α

C. 90o + α

D. α – 90o

Câu 53: Cho góc (SIx) = 30o thì góc phản xạ là 60o như trên hình 2.5. Nếu không thay đổi tia tới và xoay gương một góc 10o ngược chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay thì góc phản xạ bằng:

A. 30oB. 40o

C. 50oD. 60o

Quảng cáo

Câu 54: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = 50o như trên hình 2.6 thì góc phản xạ bẳng 50o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 15o cùng chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. 25oB. 35o

C. 50oD. 65o

Câu 55: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = α thì góc phản xạ bằng α. Giữ nguyên tia tới, quay gương ngược chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay một góc β nhỏ hơn góc tới thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. α + βB. α – β

C. β – αD. 0o

Câu 56: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = α thì góc phản xạ bằng α. Giữ nguyên tia tới, quay gương cùng chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay một góc β sao cho tia tới vẫn nằm trước gương thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. α + βB. α – β

C. β – αD. 180o

Câu 57: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc tới bằng 30o thì góc phản xạ bằng 30o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 45o ngược chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. -15o

B. 15o

C. 75o

D. Không có tia phản xạ

Hướng dẫn giải và Đáp án

Quảng cáo

Câu 51:

Nhìn trên hình 2.4 ta thấy góc tới bằng 130o – 90o = 40o

Góc phản xạ bằng góc tới = 40o

Đáp án: A

Câu 52:

Tương tự hình 2.4

Góc SIx = α suy ra góc tới bằng 90o – α

Góc phản xạ = góc tới = 90o – α

Đáp án: A

Câu 53:

Nếu xoay gương một góc 10o ngược chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay thì pháp tuyến cũng quay 10o về phía trái

Tức là góc (SIx) = 30o + 10o = 40o và góc tới bằng 90o – 40o = 50o

Góc phản xạ = góc tới = 50o

Đáp án: C

Câu 54:

Quay gương một góc 15o cùng chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay thì góc tới = 50o + 15o = 65o như trên hình 2.6b

Góc phản xạ = góc tới = 65o

Đáp án: D

Câu 55:

Tương tự câu 53 suy ra góc phản xạ là α – β

Đáp án: B

Câu 56:

Tương tự câu 54 suy ra góc phản xạ là α + β

Đáp án: A

Câu 57:

Khi quay gương ngược chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay một góc to nhiều hơn nữa góc tới thì góc tới sẽ nằm cạnh bên phải của pháp tuyến như trên hình 2.7

Góc SIN’ = NIN’ – SIN = 45o – 30o = 15o

Góc phản xạ bằng góc tới bằng 15o

Đáp án B

Tham khảo những Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Khi #Chiếu #một #tia #sáng #tới #gương #phẳng #với #góc #tới #hội #góc #phản #xạ #bằng #bao #nhiêu

4243

Review Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi Chiếu một tia sáng tới gương phẳng với góc tới 200 hội góc phản xạ bằng bao nhiêu Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #Chiếu #một #tia #sáng #tới #gương #phẳng #với #góc #tới #hội #góc #phản #xạ #bằng #bao #nhiêu #Chi #tiết