Mẹo Hướng dẫn Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-07 10:33:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là được Update vào lúc : 2022-04-07 10:31:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/03/2022 137

A. làm thất bại thủ đoạn bình định, mở rộng địa phận chiếm đóng của Pháp.  Nội dung chính

    A. làm thất bại thủ đoạn bình định, mở rộng địa phận chiếm đóng của Pháp. B. làm thất bại thủ đoạn kết thúc trận trận chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp. C. làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava. D. làm thất bại thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh của Pháp – Mĩ. Đáp án C- Kế hoạch Nava được phân thành 2 bước:+ Bước thứ nhất: Trong thu – đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự kế hoạch ở Bắc Bộ, tiến công kế hoạch để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực; xóa khỏi vùng tự do Liên khu V, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân, triệu tập binh sĩ, xây dựng lực lượng cơ động kế hoạch mạnh.+ Bước thứ hai: Từ thu – đông 1954, chuyển lực lượng ra mặt trận Bắc Bộ, thực thi tiến công kế hoạch, cố giành thắng lợi quân sự chiến lược kế hoạch quyết định hành động hành vi, buộc ta đàm phán với những Đk có lợi cho chúng nhằm mục đích mục tiêu kết thúc trận trận chiến tranh.- Đáp án A loại vì trong thủ đoạn của Pháp không hề nội dung bình định, mở rộng địa phận chiếm đóng.- Đáp án B loại vì cuộc tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954 mới chỉ làm thất bại bước đầu kế hoạch Nava chứ chưa làm thất bại hoàn toàn thủ đoạn kết thúc trận trận chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.- Đáp án D loại vì thắng lợi Việt Bắc năm 1947 làm thất bại thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.- Đáp án C đùng vì cuộc tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954 mới chỉ làm thất bại bước đầu kế hoạch Nava, đến thắng lợi Điện Biên Phủ thì kế hoạch Nava hoàn toàn bị phá sản. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ* Hướng dẫn giải

B. làm thất bại thủ đoạn kết thúc trận trận chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.  C. làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava. 

Đáp án đúng chuẩn

D. làm thất bại thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh của Pháp – Mĩ. Đáp án C- Kế hoạch Nava được phân thành 2 bước:+ Bước thứ nhất: Trong thu – đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự kế hoạch ở Bắc Bộ, tiến công kế hoạch để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực; xóa khỏi vùng tự do Liên khu V, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân, triệu tập binh sĩ, xây dựng lực lượng cơ động kế hoạch mạnh.+ Bước thứ hai: Từ thu – đông 1954, chuyển lực lượng ra mặt trận Bắc Bộ, thực thi tiến công kế hoạch, cố giành thắng lợi quân sự chiến lược kế hoạch quyết định hành động hành vi, buộc ta đàm phán với những Đk có lợi cho chúng nhằm mục đích mục tiêu kết thúc trận trận chiến tranh.- Đáp án A loại vì trong thủ đoạn của Pháp không hề nội dung bình định, mở rộng địa phận chiếm đóng.- Đáp án B loại vì cuộc tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954 mới chỉ làm thất bại bước đầu kế hoạch Nava chứ chưa làm thất bại hoàn toàn thủ đoạn kết thúc trận trận chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.- Đáp án D loại vì thắng lợi Việt Bắc năm 1947 làm thất bại thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.- Đáp án C đùng vì cuộc tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954 mới chỉ làm thất bại bước đầu kế hoạch Nava, đến thắng lợi Điện Biên Phủ thì kế hoạch Nava hoàn toàn bị phá sản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Sự thay đổi kế hoạch đột ngột của kế hoạch Nava được ghi lại bằng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 1,386

Ai là người anh hùng đã lấy thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?

Xem đáp án » 18/03/2022 1,180

Để đối phó với kế hoạch Nava, quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực thi kế sách gì trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953 – 1954?

Xem đáp án » 18/03/2022 734

Đâu không phải là ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?

Xem đáp án » 18/03/2022 637

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc tiến công kế hoạch Đông- Xuân 1953-1954 là

Xem đáp án » 18/03/2022 437

Nguyên nhân hầu hết để Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định hành động hành vi mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?

Xem đáp án » 18/03/2022 400

Điểm yếu cơ bản của tập đoàn lớn lớn lớn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ do Pháp – Mĩ xây dựng là

Xem đáp án » 18/03/2022 357

Từ cuối 1953 đến đầu 1954, khối cơ động kế hoạch của quân Pháp đã biết thành phân tán ra những vị trí nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 354

Nhận xét nào sau này là sai về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ?

Xem đáp án » 18/03/2022 350

Phương châm tác chiến của Bộ chính trị Trung ương Đảng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là

Xem đáp án » 18/03/2022 328

Đảng Lao động Việt Nam đưa ra phương hướng kế hoạch của quân dân ta trong đông xuân 1953-1954 nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng

Xem đáp án » 18/03/2022 231

Đâu không phải là yếu tố để chứng tỏ Điện Biên Phủ là trận quyết chiến kế hoạch của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?

Xem đáp án » 18/03/2022 229

Mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là

Xem đáp án » 18/03/2022 226

Các chiến dịch Việt Bắc (thu – đông 1947), Biên giới (thu – đông 1950) và Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam có điểm chung nào sau này?

Xem đáp án » 18/03/2022 225

Nơi triệu tập lực lượng mạnh nhất của thực dân Pháp theo dự trù ban đầu trong kế hoạch Nava là

Xem đáp án » 18/03/2022 220

* Hướng dẫn giải
Kết quả lớn số 1 của cuộc tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953-1954 là làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân nòng cốt của chúng phải bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 65

Đáp án C

– Đáp án A: thủ đoạn kết thúc trận trận chiến tranh trong 18 tháng là thủ đoạn của Pháp khi thực thi kế hoạch Nava. Chiến thắng Điện Biên Phủ mới thưc sự làm thất bại thủ đoạn nay của Pháp – phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava.

– Đáp án B: này cũng là một kết quả quan trọng của cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 nhưng chưa đề cập đến việc tác động đến kế hoạch Nava ra làm thế nào.

– Đáp án C: cuộc tiến công kế hoạch trong đông – xuân 1953 – 1954 mới chỉ bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava, từ TT của kế hoạch này là triệu tập quân đông ở đồng bằng Bắc Bộ, Nava đã buộc phải phân tán lực lượng, chuyển thành 5 nơi triệu tập quân => quân nòng cốt của địch phải phân tán và bị giam chân ở vùng rừng núi. Đây là tiền đề quan trọng để chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi.

– Đáp án D: đấy là ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 86

Chia Sẻ Link Download Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kết #quả #lớn #nhất #của #trong #cuộc #tiến #công #chiến #lược #đông #xuân #là

4264

Clip Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kết quả lớn số 1 của ta trong cuộc tiến công kế hoạch đông – xuân 1953-1954 là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kết #quả #lớn #nhất #của #trong #cuộc #tiến #công #chiến #lược #đông #xuân #là #Chi #tiết