Kinh Nghiệm về xử lý sự không tương đương bộ (asynchronous) là gì ? Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa xử lý sự không tương đương bộ (asynchronous) là gì ? được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-05 01:43:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

console.log(“nau nuoc soi”)

console.log(“vat long ga”);

Và nếu như theo như đúng phương pháp dán chạy của Javascript thì hành vi vặt lông gà sẽ tiến hành thực thi trước hành vi nấu nước sôi. (à, quên mất, nấu nước sôi là để nhúng gà vào vặt lông chứ không phải để luộc gà đâu nhé ) .Mà nếu toàn bộ chúng ta vặt lông gà luôn mà không cần nhúng nước nóng thì tội cho bác gà quá. Vì thế khiến cho gà hoàn toàn có thể ra đi thanh thản toàn bộ chúng ta cần đồng điệu hóa lại quy trình bằng callback như sau

function soCheGa(callback){

function nauNuocSoi(callback){

console.log(“nau nuoc soi”);

Tuy nhiên, Callback cũng luôn có thể có nhược điểm. Đó là lúc toàn bộ chúng ta muốn nhiều hành vi sự không tương đương bộ thực thi theo như đúng thứ tự liên tục nhau, toàn bộ chúng ta phải gọi nhiều hàm callback lồng vào nhau nhiều lần, gây ra đoạn code rất khó trấn áp và không tối ưu. Đây gọi là tình trạng Callback Hell. Ví dụ như muốn in những số từ là 1 đến 10, mà mỗi hành vi in đều là một hàm sự không tương đương bộ

function printNumber(number, callback){

Math.floor(Math.random() * 100) + 1

printNumber(1, function(){

printNumber(2, function(){

printNumber(3, function(){

printNumber(4, function(){

printNumber(5, function(){

printNumber(6, function(){

printNumber(7, function(){

printNumber(8, function(){

printNumber(9, function(){

printNumber(10, function(){

2) Promise

Promise là một đối tượng người dùng bao hàm một hàm chứa những đoạn code không đồng điệu. Hàm này chứa 2 tham số là hai hàm callback để xử lý và xử lý sau khi mã đồng điệu thực thi thành công xuất sắc hay thất bại. Promise phục vụ cho ta hai phương thức xử lý sau khi đoạn mã sự không tương đương bộ thực thi thành công xuất sắc hoặc thất bại. Hàm then() dùng để xử lý sau khi mã sự không tương đương bộ được thực thi thành công xuất sắc và hàm catch() dùng để xử lý sau khi mã sự không tương đương bộ thực thi thất bại

function printNumber(number){

return new Promise((resolve, reject) => {

.then(()=>printNumber(2))

.reject(()=>console.log(“number < 0”))

Phương thức then hoàn toàn có thể thực thi một hàm, một Promise hay một đối tượng người dùng. Nếu toàn bộ chúng ta dùng then để trả về một Promise thì ta hoàn toàn có thể tận dụng để xử lý tình trạng Callback Hell

.then(()=>printNumber(2))

.then(()=>printNumber(3))

.then(()=>printNumber(4))

.then(()=>printNumber(5))

.then(()=>printNumber(6))

.then(()=>printNumber(7))

.then(()=>printNumber(8))

.reject(()=>console.log(“number < 0”))

Tuy nhiên, dù Promise đã xử lý và xử lý được yếu tố Callback Hell, nhưng toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể thấy, đoạn mã vẫn chưa thực sự rõ ràng và dễ hiểu. Trong phương thức toàn bộ chúng ta vẫn phải truyền vào một trong những hàm, mà hàm đó trả về một hàm khác có mức giá trị trả về là một trong Promise. Chúng ta tạm gọi đấy là tình trạng Promise Hell.

3) Asyn/Await

Async / Await là một tính năng ngôn từ là một phần của tiêu chuẩn ES8. Từ khóa Async để khai báo rằng hàm này sẽ xử lý những hàm sự không tương đương bộ, nó sẽ chờ kết quả của những hàm sự không tương đương bộ được trả về tiếp theo đó mới thực thi tiếp. Hàm sự không tương đương bộ đó phải trả về một Promise và được khai báo với từ khóa Await

function printNumber(number){

return new Promise((resolve, reject) => {

Math.floor(Math.random() * 100) + 1

Đến đây thì toàn bộ chúng ta đã thấy Asyn/Await đã xử lý và xử lý triệt để được tình trạng Callback Hell cũng như Promise Hell.

IV . Tổng kết

Qua một hồi luyên thuyên thì toàn bộ chúng ta rút ra kết luận là: Lập trình sự không tương đương bộ có hiệu suất tốt hơn lập trình đồng điệu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp toàn bộ chúng ta vẫn phải thực thi những đoạn mã một cách đồng điệu. Trong JavaScript, toàn bộ chúng ta có ba kĩ thuật là Callback, Promise, Asyn/Await. Callback thích hợp trong những trường hợp xử lý đơn thuần và giản dị hơn (như đồng điệu 2, 3 hàm sự không tương đương bộ) vì nó dễ hiểu. Asyn/Await thích hợp cho những trường hợp phức tạp như cần đồng điệu quá nhiều hàm sự không tương đương bộ.

Viatechtalk

://.youtube/watch?v=mMr0vcyCphc

4114

Video xử lý sự không tương đương bộ (asynchronous) là gì ? ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video xử lý sự không tương đương bộ (asynchronous) là gì ? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật xử lý sự không tương đương bộ (asynchronous) là gì ? miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải xử lý sự không tương đương bộ (asynchronous) là gì ? miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về xử lý sự không tương đương bộ (asynchronous) là gì ?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết xử lý sự không tương đương bộ (asynchronous) là gì ? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#xử #lý #bất #đồng #bộ #asynchronous #là #gì