Mẹo về Xe máy đang hoạt động 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Xe máy đang hoạt động 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-23 21:10:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Xe máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Xe máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-23 21:05:14 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho đồ thị v – t của hai ôtô như hình vẽ:

Giao điểm của đồ thị cho biết thêm thêm thêm thêm:

Cho đồ thị v – t của hai ôtô như hình vẽ:

Chọn phương án đúng?

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

Sử dụng những công thức sau:

– Công thức tính độ lớn tần suất:

– Công thức vận tốc: v = v0 +

– Công thức tính quãng đường:

– Công thức độc lập thời hạn: v2 – v02 = 2as

Trong số đó: a > 0 nếu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhanh dần đều (CĐNDĐ)

                  a

Bài 1: Một đoàn tàu đang hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với v0 = 72 km/h thì hãm phanh hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi chậm dần đều, sau 10 giây đạt v1 = 54 km/h.

a) Sau bao lâu Tính từ lúc lúc hãm phanh thì tàu đạt v = 36 km/h và sau bao lâu thì dừng hẳn.

b) Tính quãng đường đoàn tàu đi được cho tới lúc tạm ngưng.

Hướng dẫn:

Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của tàu, gốc thời hạn lúc khởi đầu hãm phanh.

Đổi 72 km/h = 20 m/s

      54 km/h = 15 m/s

a. Gia tốc của tàu:

Thời gian Tính từ lúc lúc hãm phanh đến khi tàu đạt vận tốc v = 36 km/h = 10 m/s là:

Từ v = v0 + a.t ⇒

Khi tạm ngưng hẳn: v2 = 0

b) Quãng đường đoàn tàu đi được:

v22 – v02 = 2as ⇒ s = (v22 – v02)/(2a) = 400 m

Quảng cáo

Bài 2: Một xe lửa tạm ngưng hẳn sau 20s Tính từ lúc lúc khởi đầu hãm phanh. Trong thời hạn đó xe chạy được 120 m. Tính vận tốc của xe lúc khởi đầu hãm phanh và tần suất của xe.

Hướng dẫn:

Vận tốc ban đầu của xe lửa:

Từ công thức v = v0 + ⇒ v0 = v – = – 20a      (1)

Quãng đường xe lửa đi được từ khi hãm phanh đến lúc tạm ngưng:

Từ (1)   (2): a = -0,6 m/s2, v0 = 12 m/s

Bài 3: Một chiếc canô chạy với v = 16 m/s, a = 2 m/s2 cho tới lúc đạt được v = 24 m/s thì khởi đầu tụt giảm độ cho tới lúc dừng hẳn. Biết canô từ lúc khởi đầu tăng vận tốc cho tới lúc dừng hẳn là 10s. Hỏi quãng đường canô đã chạy.

Hướng dẫn:

Thời gian cano tăng tốc là:

Từ công thức: v = v0 + at1 ⇔ 24 = 16 + 2.t1 ⇒ t1 = 4s

Vậy thời hạn tụt giảm độ: t2 = t – t1 = 6s

Quãng lối đi được khi tăng vận tốc:

Gia tốc của cano từ lúc khởi đầu tụt giảm độ đến khi dừng hẳn là:

Quãng lối đi được từ khi khởi đầu tụt giảm độ đến khi dừng hẳn:

Quãng đường cano đã chạy là:

s = s1 + s2 = 152m

Bài 4: Một chiếc xe lửa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trên đoạn thẳng qua điểm A với v = 20 m/s, a = 2m/s2. Tại B cách A 100 m. Tìm vận tốc của xe.

Hướng dẫn:

Độ dài quãng đường AB:

⇒ t = 4,14s ( nhận ) hoặc t = -24s ( loại )

Vận tốc của xe:

v = v0 + ⇒ v = 20 + 2. 4,14 = 28,28 m/s

Quảng cáo

Bài 5: Một xe máy đang đi với v = 50,4 km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 24,5m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì tạm ngưng.

a. Tính tần suất

b. Tính thời hạn giảm phanh.

Hướng dẫn:

Đổi 50,4 km/h = 14 m/s

a. v2 – v02 = 2as ⇒ a = (v2 – v02)/(2s)

b. Thời gian giảm phanh:

Từ công thức:

Câu 1: Một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng nghiêng với v0 = 0, a = 0,5 m/s2. Sau bao lâu viên bi đạt v = 2,5m/s?

A.2,5s                  B. 5s                  C. 10s                  D. 0,2s

Hiển thị lời giải

Câu 2: Một đoàn tàu khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhanh dần đều khi đi hết 1km thứ nhất thì v1 = 10m/s. Tính vận tốc v sau khi đi hết 2km

A.10 m/s                  B. 20 m/s                  C. 10√2 m/s                  D. 10√3 m/s

Hiển thị lời giải

Quãng đường đầu: v2 – v02 = 2.a.s ⇒ a = 0,05 m/s2

Vận tốc sau: v12 – v02 = 2.a.s’ ⇒ v12 – 0 = 2.0,05.2000 ⇒ v1 = 10√2 m/s

Câu 3: Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu với tần suất 0,1 m/s2. Hỏi sau bao lâu Tính từ lúc lúc thả, viên bi có vận tốc 2 m/s?

A.20s                  B. 10s                  C. 15s                  D. 12s

Hiển thị lời giải

v = v0 + ⇒ 2 = 0 + 0,1t ⇒ t = 20s

Câu 4: Một đoàn tàu khởi đầu rời ga hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhanh dần đều, sau 20s đạt đến vận tốc 36 km/h. Sau bao lâu tàu đạt đến vận tốc 54 km/h?

A.10s                  B. 20s                  C. 30s                  D. 40s

Hiển thị lời giải

Đổi: 36 km/h = 10 m/s; 54 km/h = 15 m/s

Gia tốc của tàu:

Thời gian từ khi tàu khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đến khi đạt vận tốc 15 m/s là:

Quảng cáo

Câu 5: Một đoàn tàu đang hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh . Sau đó đi thêm 125 m nữa thì dừng hẳn. Hỏi 5s sau lúc hãm phanh, tàu đang hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc là bao nhiêu?

A.10 m/s                  B. 10,5 km/h                  C. 11 km/h                  D. 10,5 m/s

Hiển thị lời giải

Đổi 54 km/h = 15 m/s

Câu 6: Trong công thức tính quãng lối đi được của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng chậm dần đều cho tới lúc dừng hẳn:

thì:

A.v0 > 0; a 0

B. Cả A và C đều đúng

C. v0 0

D. v0 0; s
Hiển thị lời giải

Câu 7: Chọn phát biểu sai:

A.Vectơ tần suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng biến hóa đều cùng chiều với vectơ vận tốc

B.Vectơ tần suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng biến hóa đều phải có phương không đổi

C.Vectơ tần suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng chậm dần đều ngược chiều với vectơ vận tốc

D.Vectơ tần suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng biến hóa đều phải có độ lớn không đổi

Hiển thị lời giải

Câu 8: Chọn câu sai: Khi một chất điểm hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng biến hóa đều thì nó:

A. Có tần suất trung bình không đổi

B. Có tần suất không đổi

C. Chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhanh dần hoặc chậm dần đều

D. Có thể lúc đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi chậm dần đều, tiếp Từ đó nhanh dần đều

Hiển thị lời giải

Câu 9: Chuyển động thẳng biến hóa đều là hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi:

A.Có quỹ đạo là đường thẳng, vectơ tần suất bằng không

B.Có quỹ đạo là đường thẳng, vectơ tần suất không thay đổi trong suốt quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

C.Có quỹ đạo là đường thẳng, vectơ tần suất và vận tốc không thay đổi trong suốt quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

D.Có quỹ đạo là đường thẳng, vectơ vận tốc không thay đổi trong suốt quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Hiển thị lời giải

Câu 10: Chọn câu sai: Chất điểm sẽ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều nếu:

A. a

B. a > 0 và v0 = 0

C. a 0

D. a > 0 và v0 > 0

Hiển thị lời giải

Câu 11: Đặc điểm nào sau này sai với hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều?

A. Hiệu quãng lối đi được trong những khoảng chừng chừng thời hạn liên tục luôn bằng hằng số

B. Vận tốc của vật luôn dương

C. Quãng lối đi biến hóa theo hàm bậc hai của thời hạn

D. Vận tốc biến hóa theo hàm số 1 của thời hạn

Hiển thị lời giải

Câu 12: Gia tốc là một đại lượng:

A. Đại số, đặc trưng cho tính không thay đổi của vận tốc

B. Véctơ, đặc trưng cho việc thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc

C. Vectơ, đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

D. Vectơ, đặc trưng cho tính không thay đổi của vận tốc

Hiển thị lời giải

Câu 13: Một đoàn tàu đang hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh, chạy chậm dần đều sau 10s thì vận tốc còn 54 km/h. Hỏi sau bao lâu Tính từ lúc lúc hãm phanh thì tàu dừng hẳn?

A.55 s                  B. 50 s                  C. 45 s                  D. 40 s

Hiển thị lời giải

Đổi: 72 km/h = 20 m/s

                54 km/h = 15m/s

Gia tốc:

Thời gian đến khi vật dừng hẳn:

Câu 14: Khi đang hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36 km/h thì ôtô khởi đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ôtô hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều với tần suất 0,2 m/s2 xuống hết dốc có độ dài 960 m. Khoảng thời hạn ôtô chạy xuống hết đoạn dốc là bao nhiêu?

A.30 s                  B. 40 s                  C. 60 s                  D. 80 s

Hiển thị lời giải

Đổi 36 km/h = 10 m/s

Quãng lối đi được:

⇒ 960 = 10t + (1/2).0,2.t2

⇒ t = 60 s (thỏa mãn nhu cầu nhu yếu) hoặc t = -160 s (loại)

Câu 15:Một vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 18 km/h. Sau 15 s, vật đạt vận tốc 20 m/s. Gia tốc của vật là:

A.1 km/h                  B. 1 m/s                  C. 0, 13 m/s                   D. 0, 13 km/h

Hiển thị lời giải

Đổi 18 km/h = 5 m/s

Gia tốc:

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 10 tinh lọc có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

dong-hoc-chat-diem.jsp

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Xe máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất

Công Nghệ
Máy

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Download Xe máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Xe máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Xe máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Xe máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Xe máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#máy #đang #chạy #kmh #thì #thẳng #trong #thì #dừng #tính #gia #tốc

4046

Video Xe máy đang hoạt động 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Xe máy đang hoạt động 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Xe máy đang hoạt động 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Xe máy đang hoạt động 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Xe máy đang hoạt động 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xe máy đang hoạt động 63 km/h thì thẳng trong một 5s thì dừng tính tần suất Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#máy #đang #chạy #kmh #thì #thẳng #trong #thì #dừng #tính #gia #tốc #Đầy #đủ