Kinh Nghiệm về Xác định khoảng chừng cách từ vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 9 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Xác định khoảng chừng cách từ vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 9 được Update vào lúc : 2022-11-12 00:53:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, khoảng chừng cách giữa vân tối thứ 5 và vân sáng bậc 2 cùng phía là 2,8mm. Xác định khoảng chừng cách giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 1 hai bên vân TT là:

A. 5,04mm. B. 4,48mm. C. 3,92mm. D. 2,24mm.

Lời giải của Tự Học 365

Giải rõ ràng:

khoảng chừng cách giữa vân tối thứ 5 và vân sáng bậc 2 cùng phía là

khoảng chừng cách giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 1 hai bên vân TT là:

=> Đáp án C.

4065

Clip Xác định khoảng chừng cách từ vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 9 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Xác định khoảng chừng cách từ vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 9 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Xác định khoảng chừng cách từ vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 9 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Xác định khoảng chừng cách từ vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 9 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Xác định khoảng chừng cách từ vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 9

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xác định khoảng chừng cách từ vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xác #định #khoảng chừng #cách #từ #vân #sáng #thứ #và #vân #tối #thứ