Kinh Nghiệm về Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối giá trị m là Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối giá trị m là được Update vào lúc : 2022-03-08 00:10:25 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập xà phòng hóa este

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc thực thi giải bài tập xà phòng este. Cũng như đưa ra phương pháp giải dạng bài tập này giúp bạn đọc nắm chắc phương pháp giải, cũng như vận dụng tốt vào giải những dạng vướng mắc bài tập liên quan đến Lý thuyết hóa 12 chương 1. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Nội dung chính

  Bài tập xà phòng hóa esteXà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:Phản ứng xà phòng hóa esteCâu hỏi bài tập vận dụng liên quanXà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trịcủa m là:
  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học Este – Este – Hóa học 12 – Đề số 8Video liên quan

Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A. 8,56 gam

B. 3,28 gam

C. 10,4 gam

D. 8,2 gam

Đáp án hướng dẫn giải

Chọn đáp án B

nCH3COOC2H5 = 0,1mol; nNaOH= 0,04 mol

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

nCH3COONa = nNaOH= 0,04 mol

Chất rắn chỉ có CH3COONa (0,04mol)

⇒ mrắn = 0,04 . 82 = 3,28 gam

Phản ứng xà phòng hóa este

Phản ứng thủy phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bazơ (phản ứng xà phòng hóa):

(RCOO)nR’ + nNaOH → nRCOONa + R’(OH)n

R(COOR’)m+ mNaOH → R(COONa)m + mR’OH

Rn(COO)n.mR’m+ n.m NaOH → nR(COONa)m + mR’(OH)n

Tuy nhiên cũng luôn có thể có những trường hợp đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể tạo ra muối và anđehit hoặc muối và xeton hoặc 2 muối hoặc 1 phân tử duy nhất:

+ Este bị thủy phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm cho muối và anđehit có dạng:

RCOO-CH=CH-R’ (tạo rượu không bền nên bị chuyển hoá thành andehit)

VD: RCOO-CH=CH2 + NaOH → RCOONa + CH3CHO

+ Este thuỷ phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm cho muối và xeton có dạng:

RCOO-C(R’)=CH-R’’

VD: RCOO-C(CH3)-CH3 + NaOH → RCOONa + CH3-CO-CH3

+ Este của axit và phenol bị thủy phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm dư cho 2 muối:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

+ Este vòng bị thủy phân cho một phân tử duy nhất:

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Xà phòng hoá hoàn toàn 178 gam tristearin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị của m là.

A. 200,8.

B. 183,6.

C. 211,6.

D. 193,2.

Xem đáp án

Đáp án D

ntristearin= 178/890 = 0,2 mol

(C17H35COO)3C3H5 + 3KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3

nmuối = 3.0,2 = 0,6 mol

M = 322.0,6 = 193,2 g

Câu 2. Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 132,6 kg chất béo (loại triolein) có chứa 10% tạp chất trơ với dung dịch NaOH dư (coi như phản ứng xẩy ra hoàn toàn) là:

A. 12,42 kg

B. 24,84 kg

C. 18,63 kg

D. 33,12 kg

Xem đáp án

Đáp án A

mTriolein= 132,6.90% = 119,34 kg

⇒ nC3H5(OH)3 = n(C17H35COO)3C3H5 = 0,135 kmol

⇒ mC3H5(OH)3 = 0,135 . 92= 12,42 kg

Câu 3.Thủy phân 8,8 gam este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 g ancol Y và m gam muối Z. Giá trị của m là:

A. 4,1 g

B. 4,2 g

C. 8,2 g

D. 3,4 g

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: neste= nNaOH phản ứng= 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng: m = meste + mNaOH– mancol = 8,8 + 4 – 4,6 = 8,2 g

……………………………….

Trên đây VnDoc đã trình làng tới những bạn Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Meta: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi tiên tiến và phát triển nhất.

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trịcủa m là:

A.

9,6

B.

8,2

C.

19,2

D.

16,4

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học Este – Este – Hóa học 12 – Đề số 8

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Đốt cháy hoàn toàn 0,37g chất A(chứa C, H, O) thu được 0,27g H2O và 336 ml CO2(dktc). (). Khi cho 3,7g A tác dụng với NaOH dư thì thu được 4,1g muối. CTCT của A là:

  X là hợp chất hữu cơ vừa tác dụng với AgNO3/NH3, vừa tác dụng với NaOH nhưng không làm quỳ tím đổi màu. X là

  Xàphòng hóa hoàn toàn 12,2 gam phenyl fomat bằng dung dịch KOH vừa đủ, khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

  Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2(đktc) tiếp theo đó cho toàn bộ thành phầm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Giá trị của V là:

  Chất hữu cơ X có công thức phân tửtác dụng với dung dịch NaOH (đung nóng) theo phương trình phản ứng:

  Đểoxi hóa hết a mol Y thì nên vừa đủ2a mol CuO (đung nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là những hợp chất hữu cơ). Khối lượng phân tửcủa T là:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trịcủa m là:

  Cho hỗn hợp Mgồm hai chất hữu cơ X, Y. Trong số đó Xlà một axít hữu cơ hai chức, mạch hở, không phân nhánh (trong phân tử có một link đôi C=C) và Ylà ancol no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 22,32 gam Mthu được 14,40 gam H2O. Nếu cho 22,32 gam Mtác dụng với K dư thu được 4,256 lít H2(đktc). Phần trăm khối lượng của Ytrong Mgần nhất với giá trị nào sau này?

  Hoá hơi hoàn toàn 13,56 gam hỗn hợp X gồm hai este đều đơn chức, mạch hở thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng Đk nhiệt độ và áp suất). Đun nóng 13,56 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và m gam muối. Giá trị của m là:

  Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 300ml dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trịcủa m là:

  Thủy phân 17,2 gam este đơn chức A trong 50gam dung dịch NaOH 28% thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Y và 42,4 gam chất lỏng Z. Cho toàn bộ chất lỏng Z tác dụng với một lượng Na dư thu được 24,64 lít H2 (đktc). Đun toàn bộ chất rắn Y với CaO thu được m gam chất khí H2. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là ?

  Khi đốt cháy a mol este nào sau này, thu được hỗn hợp. sản phẩm gồm CO2 và H2O với nCO2- nH2O = a?

  X là este no, đơn chức, Y là este đơn chức, không no chứa một nối đôi C = C (X, Y đều mạch hở). Đốt chát 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít O2 (đktc) thu được 6,48 gam nước. Mặt khác, đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Biết A, B là những muối của những axit cacboxylic. Tỉ lệ a: bgần nhất với giá trị nào sau này?

  Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp Xchứa etyl fomat và etyl axetat với dung dịch AgNO3/NH3(dùng dư) thu được 17,28 gam Ag. Nếu thủy phân hoàn toàn 28,84 gam Xvới dung dịch KOH vừa đủ, thu được mgam muối. Giá trị của mlà:

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng etyl axetat thu được 0,54 gam và V lít (đktc) khí . Gía trị của V là:

  Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit thu được 2 thành phầm hữu cơ X và Y (chứa C, H, O). Biết Y hoàn toàn có thể được tạo ra từ quy trình oxi hóa X ở Đk thích hợp. Cấu tạo của X là:

  Cho 2,54 gam este (X) mạch hở bay hơi trong một bình kín dung tích 0,6 lít (lúc đầu là chân không). Khi este bay hơi hết thì áp suất ở 136,5°C là 425,6 mmHg. Thuỷ phân 25,4 gam (X) cần 0,3 mol NaOH thu được 28,2 gam một muối duy nhất. Xác định tên thường gọi (X) biết rằng (X) phát xuất từ rượu đa chức:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 14,25 gam este đơn chức, mạch hở với 67,2 gam dung dịch KOH 25%, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được phần rắn X và 57,9 gam chất lỏng Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 32,76 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của muối trong rắn X là.

  Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dưdung dịch NaOH, thu được những thành phầm hữu cơlà:

  Thủy phân hoàn toàn chất béo Ebằng dung dịch NaOH thu được một,84 gam glixerol và 18,24 gam muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó là:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam CH3COOCH3 bằng lượng NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Gía trị m là:

  Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được thành phầm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

  Thủy phân 44 gam hỗn hợp Tgồm 2 este cùng công thức phân tử C4H8O2bằng dung dịch KOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancolY và chất rắn khan Z. Đun nóng Yvới H2SO4đặc ở 1400C, thu được 14,3 gam hỗn hợp những ete. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Zlà:

  Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp gồm hai muối của 2 axit cacboxylic và một ancol Y. Toàn bộ lượng Y tác dụng với Na dư, thu được 3,36 lit H2 (đktc). X gồm:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong số đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY < MZ). Các thể tích khí đều đo ở Đk tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

  Cho 35,2 gam hỗn hợp X gồm phenyl fomat, propyl axetat, metylbenzoat, benzyl fomat, etyl phenyl oxalat tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, có 0,4 molNaOH tham gia phản ứng, thu được dung dịch chứa m gam muối và 10,4 gam hỗn hợp ancol Y. Cho 10,4 gam Y tác dụng hết với Na, thu được 2,24 lít (đktc). Giá trị của m là:

  Thủy phân 13,2 gam hoàn toàn este X với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và hỗn hợp rắn Y. Phần trăm của muối có trong rắn Y là:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O2, thu được 4,032 lít khí CO2và 3,24 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 7,98 gam chất rắn khan, trong số đó có a mol muối Y và b mol muối Z(MY>MZ). Các thể tích khí đều ở Đk chuẩn. Tỉ lệ a:b là:

  Thủy phân hoàn toàn 9,46 gam một este X trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 10,34 gam muối. Mặt khác 9,46 gam chất X hoàn toàn có thể làm mất đi màu vừa hết 88 gam dung dịch Br220%. Biết rằng trong phân tử X có chứa 2 link. Tên gọi của X là:

  HỗnhợpYgồmmetylaxetat, metylfomat, đimetyloxalat. Khicho m gam Ytácdụnghếtvới dung dịch KOH 4M thìthểtíchcầndùnglà 100 ml. Mặtkhác, đốtcháyhoàntoàn m gam Y cầndùng 20,16 lit khíoxi (đktc), thuđược x mol CO2và 14,4 gam H2O. Giátrịcủa x là:

  Hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức. Để phản ứng với 0,14 mol X cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch phản ứng thu được ancolmetylic và 12,36 gam hỗn hợp Y gồm ba muối. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là:

  X, Y là hai axitcacboxylic no, đơn chức, mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với etylen glycol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng O2 thu được31,36 lít khí CO2 (đktc) và 23,4 gam nước. Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m(g) chất rắn khan. Giá trị của m là:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7g HCOOC2H5 bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :

  Khi thủy phân este E trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm (dung dịch NaOH) người ta thu được natri axetat và etanol. Vậy E có công thức là:

  Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 108,192 lít O2( ở Đk tiêu chuẩn), thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là:

  Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

  Biết Y và Z đều phải có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

  X là este thuần chức có công thức đơn thuần và giản dị nhất là C3H2O2. X được tạo bởi axit 2 chức, mạch hở và ancol no, 2 chức, mạch hở. Để hidro hóa hoàn toàn 1 mol X (xt Ni, t0) cần bao nhiêu mol H2?

  Cho những chất sau: (1) CH3COOC2H5; (4) CH3COOC(CH3)=CH2; (2) CH2=CHCOOCH3; (5) CH3COOC6H5; (3) C6H5COOCH=CH2; (6) CH3COOCH2C6H5. Hãy cho biết thêm thêm những chất nào khi cho tác dụng với NaOH đun nóng không thu được ancol?

  Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

  Biết Y và Z đều phải có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

  Số đồng phân este mạch hở, có công thức phân tử C3H4O2là:

  Hỗn hợp X gồm 2 este (A), (B) đơn chức đồng đẳng tiếp theo đó bị xà phòng hóa cho 2 muối và 1 ancol. 1M cần dùng là 0,3 lít. Xác định tên thường gọi mỗi este trong hỗn hợp X, biết khối lượng hỗn hợp X bằng 23,6g và trong 2 axit tạo ra (A), (B) không còn axit nào tráng gương.

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của con người.

  Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quy định:

  Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.

  Giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

  Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

  Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

  Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

  Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

  Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

  Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

4333

Video Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối giá trị m là ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối giá trị m là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối giá trị m là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối giá trị m là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối giá trị m là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xà phòng hóa hoàn toàn 17 6 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối giá trị m là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xà #phòng #hóa #hoàn #toàn #gam #etyl #axetat #trong #dung #dịch #NaOH #thu #được #gam #muối #giá #trị #là