Kinh Nghiệm về Writing – trang 41 unit 5 sbt tiếng anh 11 mới 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Writing – trang 41 unit 5 sbt tiếng anh 11 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 19:13:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tạm dịch:Được nghe biết là vùng đất của nụ cười’, Thái Lan là một điểm thu hút khách du lịch lý tưởng với khí hậu nhiệt đới gió mùa dễ chịu và tự do và những bãi tắm biển đẹp và những ngọn núi đẹp như tranh vẽ.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2

Bài 1

Task 1.Develop the following ideas into a short introduction about studying in Thailand. Add words or make changes, if necessary.

(Phát triển những ý tưởng sau này thành một phần trình làng ngắn về việc học tập tại Thái Lan.Thêm từ hoặc thay đổi, nếu cần.)

Thailand

Country and People

1.Known as / ‘land of smiles’ / Thailand / be / ideal tourist attraction / with / pleasant tropical climate / beautiful beaches/ picturesque mountains /.

2.country / also / attract / foreign students/with / its very high-quality education / safety / very low cost / living /.

3.Foreign students / be made / feel welcome / hospitable locals / many of whom speak English / encourage foreigners / speak Thai /.

Education

4.There / be / more / 20,000 foreign students /Thai higher education institutions / 2011 /.

5.Most / foreign students / be / from Asia / with China, Myanmar / Laos / be / top three countries / send students /Thailand /.

6.International students / travel / Thailand / study ecology / environment / agriculture / economic development/.

Lời giải rõ ràng:

1.Known as the land of smiles, Thailand is an ideal tourist attraction with a pleasant tropical climate and beautiful beaches and picturesque mountains.

Tạm dịch:Được nghe biết là vùng đất của nụ cười’, Thái Lan là một điểm thu hút khách du lịch lý tưởng với khí hậu nhiệt đới gió mùa dễ chịu và tự do và những bãi tắm biển đẹp và những ngọn núi đẹp như tranh vẽ.

2.The country also attracts many foreign students with its very high-quality education, safety and a very low cost of living.

Giải thích:cost of living: mức sống, ngân sách sinh hoạt

Tạm dịch:Đất nước này cũng thu hút nhiều sinh viên quốc tế với nền giáo dục rất chất lượng, bảo vệ an toàn và uy tín và ngân sách sinh hoạt rất thấp.

3.Foreign students are made to feel welcome by hospitable locals, many of whom speak English encourage foreigners to speak Thai.

Giải thích:

be made to do something: được làm cho/ khiến làm gì

encourage to do something: khuyến khích làm gì

Tạm dịch:Các sinh viên quốc tế cảm thấy được nghênh đón bởi những người dân dân địa phương hiếu khách, nhiều người nói tiếng Anh khuyến khích người quốc tế nói tiếng Thái.

4. There were more than 20,000 foreign students in Thai higher education institutions in 2011.

Giải thích:‘in 2011’ là thời gian trong quá khứ nên chia QKĐ

Tạm dịch:Có hơn 20.000 sinh viên quốc tế trong những tổ chức triển khai giáo dục ĐH Thái Lan trong năm 2011.

5.Most of the foreign students are from Asia, with China, Myanmar and Laos being the top three countries sending students to Thailand.

Giải thích:trong câu có hai mệnh đề quan hệ được rút gọn, bỏ ‘which’ và động từ chính chuyển sang dạng V-ing

Tạm dịch:Hầu hết những sinh viên quốc tế tới từ châu Á, với Trung Quốc, Myanmar và Lào là ba vương quốc số 1 gửi sinh viên đến Thái Lan.

6.International students often travel to Thailand to study ecology, environment, agriculture and economic development.

Tạm dịch:Sinh viên quốc tế thường đến Thái Lan để nghiên cứu và phân tích sinh thái xanh, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế tài chính.

Bài 2

Task 2.Write a short introduction about studying in Malaysia, using the information below.

(Viết một trình làng ngắn về việc học tập tại Malaysia, sử dụng thông tin dưới đây.)

Malaysia

Country and People

– ranked 10thmost-visited country, famous for natural beauty

– friendliness of people, diversity of cultures and languages: attract tourists from around the world

– foreign students say: feel comfortable, peaceful, safe to live and study in Malaysia

Education

– more than 90,000 international students (2011); country aims: attract least 200,000 (coming years)

– ranked 11,h(in terms of international students); top five countries sending students: Iran, Indonesia, China, Nigeria, Yemen

– international students: benefit from Malaysian excellent education system, get qualifications from country’s famous universities

Lời giải rõ ràng:

Gợi ý vấn đáp:

Malaysia

Country and People

– Ranked the 10thmost-visited country in the world, Malaysia is famous worldwide for its natural beauty.

Giải thích:be famous for something (nổi tiếng vì điều gì)

Tạm dịch:Được xếp hạng là vương quốc được đến thăm nhiều thứ 10 trên toàn thế giới, Malaysia nổi tiếng trên toàn toàn thế giới về vẻ đẹp tự nhiên.

– The friendliness of the people, and diversity of cultures and languages attract a lot of tourists from around the world.

Tạm dịch:Sự thân thiện của người dân, và sự phong phú của những nền văn hóa truyền thống cổ truyền và ngôn từ thu hút thật nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên toàn thế giới.

– Foreign students often say that they feel comfortable, peaceful and safe to live and study in Malaysia.

Tạm dịch:Sinh viên quốc tế thường nói rằng họ cảm thấy tự do, yên bình và bảo vệ an toàn và uy tín khi sống và học tập tại Malaysia.

Education

– In 2011, Malaysia had more than 90,000 international students. The country aims to attract least 200.000 international students in the coming years.

Giải thích: aim to do something (đặt tiềm năng, dự tính làm gì)

Tạm dịch:Năm 2011, Malaysia có hơn 90.000 sinh viên quốc tế. Đất nước này đặt tiềm năng thu hút tối thiểu 200.000 sinh viên quốc tế trong trong năm tới.

– Malaysia is ranked 11thin terms of international students and the top five countries sending students to Malaysia are Iran, Indonesia, China, Nigeria and Yemen.

Giải thích:in terms of (bàn về, xét về)

Tạm dịch:Malaysia được xếp hạng thứ 11 về sinh viên quốc tế và năm vương quốc số 1 gửi sinh viên đến Malaysia là Iran, Indonesia, Trung Quốc, Nigeria và Yemen.

– International students can benefit from the Malaysian excellent education system and get qualifications from the country’s famous universities.

Giải thích:benefit from (được giúp sức, được hưởng từ ai/ cái gì)

Tạm dịch:Sinh viên quốc tế hoàn toàn có thể được hưởng lợi từ khối mạng lưới hệ thống giáo dục xuất sắc của Malaysia và nhận bằng cấp từ những trường ĐH nổi tiếng của giang sơn.

4598

Video Writing – trang 41 unit 5 sbt tiếng anh 11 mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Writing – trang 41 unit 5 sbt tiếng anh 11 mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Writing – trang 41 unit 5 sbt tiếng anh 11 mới miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Writing – trang 41 unit 5 sbt tiếng anh 11 mới Free.

Thảo Luận vướng mắc về Writing – trang 41 unit 5 sbt tiếng anh 11 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Writing – trang 41 unit 5 sbt tiếng anh 11 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Writing #trang #unit #sbt #tiếng #anh #mới