Mẹo Hướng dẫn Wind tiếng Anh là gì Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Wind tiếng Anh là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-22 14:14:38 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ý nghĩa của từ khóa: wind
English
Vietnamese
wind
* danh từ (th ca)
– gió
=north wind+ gió mùa
=south wind+ gió nam
=to run like the wind+ chạy nhanh như gió
=the wind rises+ trời nổi gió, gió thổi mạnh hn
– phưng gió, phía gió thổi
=down the wind+ xuôi gió
=in the teeth of wind; up the wind+ ngược gió
=into the wind+ về phía gió thổi
=off the wind+ chéo gió
=to sail before (on) the wind+ căng buồm chạy xuôi gió
– (số nhiều) những phưng trời
=the four winds of heaven+ bốn phưng trời
– (thể dục,thể thao) hi
=to lose one’s wind+ hết hi
=to recover one’s wind+ lấy lại hi
=to get one’s second wind+ thở theo nhịp điệu thường (sau khi thở dốc trong cuộc đua)
=sound in wind and limb+ hoàn toàn có thể lực tốt
– (săn bắn) hi, mùi; (nghĩa bóng) tin phong thanh
=to get windof the hunter+ đánh hi người đi săn
=to get wind of a plot+ nghe phong thanh có một thủ đoạn
– (y học) hi (trong ruột)
=to break wind+ đánh rắm
=to be troubled wind wind+ đầy hi
– (gii phẫu) ức
=to hit in the wind+ đánh vào ức
– lời rỗng tuếch; chuyện rỗng tuếch
=merely wind+ chỉ là chuyện rỗng tuếch
– (the wind) (âm nhạc) nhạc khí thổi (kèn, sáo…); tiếng kèn sáo
!to cast (fling, throw) something to the winds
– coi nhẹ cái gì, không để tâm gìn giữ cái gì
!to get (have) the wind up
– (từ lóng) sợ h i
!to put the wind up somebody
– làm ai sợi h i
!to raise the wind
– (xem) raise
!to sail close to (near) the wind
– chạy gần như thể ngược chiều gió
– (nghĩa bóng) thao tác gì hầu như không đoan chính sống lưng thiện lắm
!to see how the wind blows (lies)
!to see which way the wind is blowing
– xem dư luận ra sao; xem thời thế sẽ ra sao
!to take the wind out of someone’s sails
– nói chặn trước ai; làm chặn trước ai
– phỗng mất quyền lợi của người nào
!there is something in the wind
– có chuyện gì sẽ xy ra đây, có chuyện gì đang rất được bí mật sẵn sàng sẵn sàng đây
* ngoại động từ winded
– đánh hi
=the hounds winded the fox+ những con chó săn đánh hi thấy con cáo
– làm thở hổn hển, làm thở mạnh, làm thở hết hi, làm mệt đứt hi
=to be winded by the long run+ mệt đứt hi vì chạy quá xa
– khiến cho nghỉ lấy hi, khiến cho thở
=to wind one’s horse+ cho ngựa nghỉ lấy hi
* ngoại động từ winded, wound
– thổi
=to wind a horn+ thổi tù và
* danh từ
– vòng (dây)
– khúc uốn, khúc lượn (của dòng sông)
* ngoại động từ wound
– cuộn, quấn
=to wind itself+ cuộn mình lại (con rắn)
=to wind [up] wool into a ball+ quấn len thành một cuộn
=to wind thread on a reel+ quấn chỉ vào ống
– lợn, uốn
=the river winds its way to the sea+ dòng sông lượn khúc chy ra biển
=to wind oneself (one’s way) into someone’s affection+ khôn khéo lấy được lòng ai
– bọc, choàng
=to wind a baby in a shawl+ bọc đứa bé trong một chiếc khăn quàng
– (kỹ thuật) quay; trục lên bằng phương pháp quay
– lên dây (đồng hồ đeo tay)
– (điện học) quấn dây
=to wind a transformer+ quấn dây một biến thế
* nội động từ
– quấn lại, cuộn lại (con rắn…)
– quanh co, uốn khúc
=the river winds in and out+ dòng sông quanh co uốn khúc
– (kỹ thuật) vênh (tấm ván)
!to wind off
– tháo (sợi) ra (khỏi cuộn); li ra, tung ra
!to wind on
– quấn (chỉ) vào (ống chỉ)
!to wind up
– lên dây (đồng hồ đeo tay, đàn)
– quấn (một sợi dây)
– gii quyết, thanh toán (việc làm…
– kết thúc (cuộc tranh luận); bế mạc (cuộc họp)
!to be wound up to a high pitch
– bị đưa lên một mức cao (cn giận)
!to be wound up to a white rage
– bị kích động đến mức giận điên lên
!to wind someone round one’s little finger
– xỏ dây vào mũi ai (nghĩa bóng)
!to wind oneself up for an effort
– rán sức (thao tác gì)

English
Vietnamese
wind
anh thế nào ; bão ; bị cuốn ; bị ném ; bị thổi ; bị ; con gió ; cuối ; có gió ; có ; cũng ; cơn gió ; dây cót ; dừng ; gio ; gio ́ ; gió bão ; gió cho ; gió có ; gió của ; gió lùa ; gió lướt ; gió mạnh ; gió nổi dậy ; gió yếu ; gió ; gió à ; giông ; giải ; hơi thở ; hơi ; hướng gió ; không thì ; luồng gió ; ngọn gió ; nhảy ; phong năng ; phong ; phấn ; sóng ngọn gió ; ta theo phía có gió ; theo phía có gió ; thì ; thúc ; thảy ; thẳng ; thế nào ; thổi ; tin ; trong ; trận gió thổi ; trời gió ; tí gió nào ; tăm ; từ phong ấn ; và ;
wind
biến ; bão ; bị cuốn ; bị ném ; bị thổi ; bị ; con gió ; cuối ; có gió ; có ; cũng ; cơn gió ; dây cót ; dừng ; gio ; gio ́ ; gió cho ; gió có ; gió của ; gió lùa ; gió lướt ; gió mạnh ; gió nổi dậy ; gió yếu ; gió ; gió à ; giông ; giải ; hơi thở ; hơi ; hướng gió ; luồng gió ; ngọn gió ; nhảy ; phong năng ; phong ; phấn ; sóng ngọn gió ; ta theo phía có gió ; theo phía có gió ; thúc ; thảy ; thẳng ; thổi ; trận gió thổi ; trời gió ; tí gió nào ; tăm ; từ phong ấn ;

English
English
wind; air current; current of air
air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure
wind; idle words; jazz; malarkey; malarky; nothingness
empty rhetoric or insincere or exaggerated talk
wind; confidential information; hint; lead; steer; tip
an indication of potential opportunity
wind; wind instrument
a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath
wind; breaking wind; fart; farting; flatus
a reflex that expels intestinal gas through the anus
wind; twist; winding
the act of winding or twisting
wind; meander; thread; wander; weave
to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

wind; curve; twist
extend in curves and turns
wind; roll; twine; wrap
arrange or or coil around
wind; nose; scent
catch the scent of; get wind of
wind; wind up
coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem
wind; wreathe
form into a wreath
wind; hoist; lift
raise or haul up with or as if with mechanical help

English
Vietnamese
broken wind
* danh từ
– bệnh thở hổn hển (ngựa)
dead-wind
* danh từ
– (hàng hải) gió ngược
head wind
* danh từ
– gió ngược
land-wind
-wind) /’lændwind/
* danh từ
– gió từ đất liền thổi ra (biển)
short wind
* danh từ
– hơi ngắn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
side-wind
* danh từ
– gió tạt ngang
– ảnh hưởng gián tiếp, nguồn giáp tiếp
=the announcement reached us by a side-wind+ lời công bố đó đến tai chúng tôi do một nguồn gián tiếp
storm-wind
* danh từ
– gió bão
tail-wind
* danh từ
– (hàng không) gió xuôi
trade-wind
* danh từ
– gió alizê, gió mậu dịch
wind breaker
* danh từ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) wind-cheater
wind-bound
* tính từ
– (hàng hi) bị gió ngược chặn lại, bị gió làm đình trệ
wind-break
* danh từ
– hàng rào chắn gió; hàng cây chắn gió
wind-broken
* tính từ
– thở hổn hển, đứt hi (ngựa)
wind-cheater
* danh từ
– áo chống gió (bằng da, bằng len dày, thắt ngang sống lưng) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) wind breaker)
wind-egg
* danh từ
– trứng không còn trống
wind-flower
* danh từ
– (thực vật học) cỏ chân ngỗng
wind-gage
-gauge)
/’windgeid /
* danh từ
– (kỹ thuật) cái đo gió
wind-gauge
-gauge)
/’windgeid /
* danh từ
– (kỹ thuật) cái đo gió
wind-instrument
* danh từ
– (âm nhạc) nhạc khí thổi
wind-jammer
* danh từ
– (thông tục) tàu buôn chạy buồm
wind-row
* danh từ
– (nông nghiệp) mở cỏ giẫy một loạt
– rm rạ t i ra để phi khô
wind-screen
* danh từ
– kính che gió (xe hơi) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) wind-shield)
wind-shaken
* tính từ
– x xác đi vì gió
wind-shield
* danh từ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) wind-screen
– (định ngữ) wind-shield wiper cái gạt nước (ở kính xe xe hơi)
wind-swept
* tính từ
– lộng gió
wind-tight
* tính từ
– kín gió
wind-up
* danh từ
– sự kết thúc; sự bế mạc
winded
* tính từ
– hết hi; đứt hi, không thở được nữa
– đ lấy lại hi
winding
* danh từ
– khúc lượn, khúc quanh
– sự cuộn, sự cuốn; guồng (t, chỉ, sợi)
– (ngành mỏ) sự khai thác
– sự lên dây (đồng hồ đeo tay)
– (kỹ thuật) sự vênh
* tính từ
– uốn khúc, quanh co (sông, đường)
– xoáy trôn ốc, xoắn ốc, cuộn lại, cuốn
wood-wind
* danh từ
– (âm nhạc) kèn sáo được làm bằng gỗ

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

danh từ là 1, ngoại động từ là 1

  IPA: /ˈwɪnd/

danh từ 2, ngoại động từ 2, nội động từ là 1

  IPA: /ˈwaɪnd/

Danh từSửa đổi

wind (số nhiềuwinds) /ˈwɪnd/

Nội dung chính

  Tiếng AnhSửa đổiCách phát âmSửa đổiDanh từSửa đổiNgoại động từSửa đổiDanh từSửa đổiNgoại động từSửa đổiNội động từSửa đổiTham khảoSửa đổiVideo liên quan

(Thơ ca) Gió.
north wind gió mùa
south wind gió nam
to run like the wind chạy nhanh như gió
the wind rises trời nổi gió, gió thổi mạnh hơn
Phương gió, phía gió thổi.
down the wind xuôi gió
in the teeth of wind; up the wind ngược gió
into the wind về phía gió thổi
off the wind chéo gió
to sail before (on) the wind căng buồm chạy xuôi gió
(Số nhiều) Các phương trời.
the four winds of heaven bốn phương trời
(Thể dục, thể thao) Hơi.
to lose one’s wind hết hơi
to recover one’s wind lấy lại hơi
to get one’s second wind thở theo nhịp điệu thường (sau khi thở dốc trong cuộc đua)
sound in wind and limb hoàn toàn có thể lực tốt
(Săn bắn) Hơi, mùi; (nghĩa bóng) tin phong thanh.
to get wind of the hunter đánh hơi người đi săn
to get wind of a plot nghe phong thanh có một thủ đoạn
(Y học) Hơi (trong ruột).
to break wind đánh rắm
(Giải phẫu) Ức.
to hit in the wind đánh vào ức
Lời rỗng tuếch; chuyện rỗng tuếch.
merely wind chỉ là chuyện rỗng tuếch
(Số nhiều; âm nhạc) Nhạc khí thổi (kèn, sáo… ); tiếng kèn sáo.Thành ngữSửa đổi

  to cast (fling, throw) something to the winds: Coi nhẹ cái gì, không để tâm gìn giữ cái gì.
  to get (have) the wind up: (Từ lóng) Sợ hãi.
  to put the wind up somebody: Làm ai sợ hãi.
  to raise the wind: Xem raise.
  to sail close to (near) the wind:
  Chạy gần như thể ngược chiều gió.
  (Nghĩa bóng) Làm việc gì hầu như không đoan chính lương thiện lắm.
  to see how the wind blows (lies)
  to see which way the wind is blowing: Xem dư luận ra sao; xem thời thế sẽ ra sao.
  to take the wind out of someone’s sails:
  Nói chặn trước ai; làm chặn trước ai.
  Phỗng mất quyền lợi của người nào.
  there is something in the wind: Có chuyện gì sẽ xẩy ra đây, có chuyện gì đang rất được bí mật sẵn sàng sẵn sàng đây.

Ngoại động từSửa đổi

wind ngoại động từ /ˈwɪnd/

Đánh hơi.
the hounds winded the fox những con chó săn đánh hơi thấy con cáo
Làm thở hổn hển, làm thở mạnh, làm thở hết hơi, làm mệt đứt hơi.
to be winded by the long run mệt đứt hơi vì chạy quá xa
Để cho nghỉ lấy hơi, khiến cho thở.
to wind one’s horse cho ngựa nghỉ lấy hơi
Thổi.
to wind a horn thổi tù vàChia động từSửa đổi

wind

Dạng không riêng gì có ngôi
Động từ nguyên mẫu
to wind
Phân từ hiện tại
winding
Phân từ quá khứ
winded
Dạng chỉ ngôi
số
ít
nhiều
ngôi
thứ nhất
thứ hai
thứ ba
thứ nhất
thứ hai
thứ ba
Lối trình diễn
I
you/thou¹
he/she/it/one
we
you/ye¹
they
Hiện tại
wind
wind hoặc winded¹
winds hoặc winded¹
wind
wind
wind
Quá khứ
winded
winded hoặc windedst¹
winded
winded
winded
winded
Tương lai
will/shall²wind
will/shallwind hoặc wilt/shalt¹wind
will/shallwind
will/shallwind
will/shallwind
will/shallwind
Lối cầu khẩn
I
you/thou¹
he/she/it/one
we
you/ye¹
they
Hiện tại
wind
wind hoặc winded¹
wind
wind
wind
wind
Quá khứ
winded
winded
winded
winded
winded
winded
Tương lai
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
Lối mệnh lệnh
you/thou¹
we
you/ye¹
Hiện tại
wind
lets wind
wind

Cách chia động từ cổ.
Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh yếu tố. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh yếu tố.

Danh từSửa đổi

wind (số nhiềuwinds) /ˈwaɪnd/

Vòng (dây).
Khúc uốn, khúc lượn (của dòng sông).

Ngoại động từSửa đổi

wind ngoại động từ /ˈwaɪnd/

Cuộn, quấn.
to wind itself cuộn mình lại (con rắn)
to wind [up] wool into a ball quấn len thành một cuộn
to wind thread on a reel quấn chỉ vào ống
Lượn, uốn.
the river winds its way to the sea dòng sông lượn khúc chảy ra biển
to wind oneself (one’s way) into someone’s affection khôn khéo lấy được lòng ai
Bọc, choàng.
to wind a baby in a shawl bọc đứa bé trong một chiếc khăn quàng
(Kỹ thuật) Quay; trục lên bằng phương pháp quay.
Lên dây (đồng hồ đeo tay).
(Điện học) Quấn dây.
to wind a transformer quấn dây một biến thếChia động từSửa đổi

wind

Dạng không riêng gì có ngôi
Động từ nguyên mẫu
to wind
Phân từ hiện tại
winding
Phân từ quá khứ
wound
Dạng chỉ ngôi
số
ít
nhiều
ngôi
thứ nhất
thứ hai
thứ ba
thứ nhất
thứ hai
thứ ba
Lối trình diễn
I
you/thou¹
he/she/it/one
we
you/ye¹
they
Hiện tại
wind
wind hoặc wound¹
winds hoặc wound¹
wind
wind
wind
Quá khứ
wound
wound hoặc woundst¹
wound
wound
wound
wound
Tương lai
will/shall²wind
will/shallwind hoặc wilt/shalt¹wind
will/shallwind
will/shallwind
will/shallwind
will/shallwind
Lối cầu khẩn
I
you/thou¹
he/she/it/one
we
you/ye¹
they
Hiện tại
wind
wind hoặc wound¹
wind
wind
wind
wind
Quá khứ
wound
wound
wound
wound
wound
wound
Tương lai
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
Lối mệnh lệnh
you/thou¹
we
you/ye¹
Hiện tại
wind
lets wind
wind

Cách chia động từ cổ.
Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh yếu tố. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh yếu tố.

Nội động từSửa đổi

wind nội động từ /ˈwaɪnd/

Quấn lại, cuộn lại (con rắn…).
Quanh co, uốn khúc.
the river winds in and out dòng sông quanh co uốn khúc
(Kỹ thuật) Vênh (tấm ván).Chia động từSửa đổi

wind

Dạng không riêng gì có ngôi
Động từ nguyên mẫu
to wind
Phân từ hiện tại
winding
Phân từ quá khứ
wound
Dạng chỉ ngôi
số
ít
nhiều
ngôi
thứ nhất
thứ hai
thứ ba
thứ nhất
thứ hai
thứ ba
Lối trình diễn
I
you/thou¹
he/she/it/one
we
you/ye¹
they
Hiện tại
wind
wind hoặc wound¹
winds hoặc wound¹
wind
wind
wind
Quá khứ
wound
wound hoặc woundst¹
wound
wound
wound
wound
Tương lai
will/shall²wind
will/shallwind hoặc wilt/shalt¹wind
will/shallwind
will/shallwind
will/shallwind
will/shallwind
Lối cầu khẩn
I
you/thou¹
he/she/it/one
we
you/ye¹
they
Hiện tại
wind
wind hoặc wound¹
wind
wind
wind
wind
Quá khứ
wound
wound
wound
wound
wound
wound
Tương lai
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
weretowind hoặc shouldwind
Lối mệnh lệnh
you/thou¹
we
you/ye¹
Hiện tại
wind
lets wind
wind

Cách chia động từ cổ.
Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh yếu tố. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh yếu tố.

Thành ngữSửa đổi

  to wind off: Tháo (sợi) ra (khỏi cuộn); li ra, tung ra.
  to wind on: Quấn (chỉ) vào (ống chỉ).
  to wind up:
  Lên dây (đồng hồ đeo tay, đàn).
  Quấn (một sợi dây).
  Giải quyết, thanh toán (việc làm…).
  Kết thúc (cuộc tranh luận); bế mạc (cuộc họp).
  to be wound up to a high pitch: Bị đưa lên một mức cao (cơn giận).
  to be wound up to a white rage: Bị kích động đến mức giận điên lên.
  to wind someone round one’s little finger: Xỏ dây vào mũi ai (nghĩa bóng).
  to wind oneself up for an effort: Ráng sức (thao tác gì).

Tham khảoSửa đổi

  Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (rõ ràng)

://.youtube/watch?v=mGIm1Y57hl0

4286

Video Wind tiếng Anh là gì ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Wind tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Wind tiếng Anh là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Wind tiếng Anh là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Wind tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Wind tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Wind #tiếng #Anh #là #gì