Kinh Nghiệm về Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-09 01:46:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 2022
You đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 được Update vào lúc : 2022-07-09 01:45:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 298157 + 460928         b. 819462 – 273845

c. 458976 + 541026         d. 620842 – 65287

Trả lời:

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a. 3478 + 899 + 522

b. 7955 + 685 + 1045

Trả lời:

a. 3478 + 899 + 522

= (3478 + 522) + 899

= 4000 + 899 = 4899

b. 7955 + 685 + 1045

= (7955 + 1045 ) + 685

= 9000 + 685 = 9685

Bài 3: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình chữ nhật đó?

Trả lời:

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật chính bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều dài là: 26 + 8 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 17 × 9 = 153 ($cm^2$)

                                           Đáp số : 153 ($cm^2$)

Bài 4: Ba hình vuông vắn vắn đều phải có cạnh là 20 cm và sắp xếp như hình vẽ:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Đoạn thẳng BH vuông góc với những cạnh : ……………

b. Hình tạo bởi ba hình vuông vắn vắn đó có chu vi là:…………

Trả lời:

a. Đoạn thẳng BH vuông góc với những cạnh : CD, EG, BA, MN, HI.

b. Hình tạo bởi ba hình vuông vắn vắn đó có chu vi là:

P = BC + CD + DE + EG + GH + HI +IN + NA + AB

= 10 + 20 + 20 + 20 + 10 + 20 + 20 + 20 + 20

= 160 (cm)

Từ khóa tìm kiếm: giải vở bài tập toán 4 tập 1, giải bài 48 toán 4 tập 1, rèn luyện chung trang 57, VBT toán lớp 4, giải bài 48 trang 57 vở bài tập toán 4 tập 1.

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vở #bài #tập #Toán #Luyện #tập #trang

4503

Video Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vở bài tập Toán Luyện tập trang 57 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vở #bài #tập #Toán #Luyện #tập #trang #Đầy #đủ