Mẹo Hướng dẫn Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Đầy đủ Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-11-29 16:36:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 được Update vào lúc : 2022-11-29 16:36:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 48. LUYỆN TẬP CHUNG

a)

b)

c)

d)

298157 +460928

458976

41026

500002

759085 545617

2. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 3478 + 899 + 522 = (3478 + 522) + 899

= 4000 + 899 = 4899

620842

65287

555555

Đặt tính rồi tính:

b) 7955 + 685 + 1045 = (7955 + 1045) + 685 = 9000 + 685 = 9685

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm. Tính diên tích của hình chữ nhât đó.

Tóm tắt

ạ=ỵ cm

Chiều dài: k’”” J

8cm

Chiều rộng:p..^b – ?

Nửa chu vi là: a + b = 26cm s = a X b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật chính bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm).

Hai lần số đo chiều dài là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 X 9 = 153 (cm2)

Đáp số: 153cm2

Ba hình vuông vắn vắn đều phải có cạnh là 20cm và sắp xếp như hình vẽ.

10cm

M

10cm

c

G

A s ‘I

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng BH vuông góc với những cạnh : CD, EG, BA, MN, HI.

Hình tạo bởi ba hình vuông vắn vắn đó có chu vi là:

Cách 1:

p.. (hình tạo bởi 3 hình) BC + CD + DE + EG + GH + HI + IN + NA + AB = 10 + 20 + 20 + 20 + 10 + 20 + 20 + 20 + 20 = 160 (cm)

Cácli 2:

p.. (hình tạo bời 3 hình) = P(DCGE) – CG + p.. (BAMN) – MN – CM + P(MNIH) – MN – GH = 80 – 20 + 80 – 20 – 10 + 80 – 20 – 10 = 160 (cm)

Reply

6

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Vở #bài #tập #Toán #lớp #bài #trang

4088

Video Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vở bài tập Toán lớp 4 bài 48 trang 57 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vở #bài #tập #Toán #lớp #bài #trang #Đầy #đủ