Thủ Thuật về Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-11-27 01:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-27 01:50:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Tính

a) (8 over 5 + 3 over 10 = .)

b) (2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = .)

c) (5 over 6 2 over 9 = .)

d) (21 over 10 3 over 4 2 over 5 = .)

2. Tìm x

a) (x + 3 over 5 = 7 over 2)

b) (x 1 over 4 = 1 over 5)

c) (2 x = 4 over 7)

3. Viết những số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: (9m,3dm, = ,9m + 3 over 10m = 93 over 10m)

a) 2m 2dm = .

b) 12m 5dm = .

c) 15cm 8mm = .

4. Biết (7 over 10)số học viên của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học viên?

Đáp án

1. Tính

a) (8 over 5 + 3 over 10 = 8 times 2 over 5 times 2 + 3 over 10 = 16 + 3 over 10 = 19 over 10)

b) (2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = 2 times 4 over 3 times 4 + 3 times 3 over 4 times 3 + 1 times 2 over 6 times 2 = 8 + 9 + 2 over 12 = 19 over 12)

c) (5 over 6 2 over 9 = 5 times 3 over 6 times 3 2 times 2 over 9 times 2 = 15 4 over 18 = 11 over 18)

d) (21 over 10 3 over 4 2 over 5 = 21 over 10 3 over 4 2 over 5)

(= 21 times 2 over 10 times 2 3 times 5 over 4 times 5 2 times 4 over 5 times 4)

(= 42 15 8 over 20 = 19 over 20)

2. Tìm x

a)

(eqalign
& x + 3 over 5 = 7 over 2 cr
& ,,,,,,,,x = 7 over 2 3 over 5 cr
& ,,,,,,,,x = 29 over 10 cr )

b)

(eqalign
& x 1 over 4 = 1 over 5 cr
& ,,,,,,,x = 1 over 5 + 1 over 4 cr
& ,,,,,,,,x = 9 over 20 cr )

c)

(eqalign
& 2 x = 4 over 7 cr
& 2 4 over 7 = x cr
& ,,,,,,,x = 10 over 7 cr )

3. Viết những số đo độ dài

a) (2m,2dm = ,2m + 1 over 5m = 21 over 5m)

b) (12m5dm = 12m + 1 over 2m = 121 over 2m)

c) (15cm,8mm = 15 over 100m + 8 over 1000m = 158 over 1000m)

4. Biết (7 over 10)số học viên của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học viên?

Chia số học viên của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học viên)

Số học viên của lớp học đó:

3 x 10 = 30 (học viên)

Đáp số: 30 học viên

Reply

5

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Vở #bài #tập #Toán #lớp #trang #bài

Related posts:

4565

Clip Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Hướng dẫn FULL miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vở bài tập Toán lớp 3 trang 16 bài 12 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vở #bài #tập #Toán #lớp #trang #bài #Hướng #dẫn #FULL