Thủ Thuật Hướng dẫn Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe -Thủ Thuật Mới 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-02 07:23:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe được Update vào lúc : 2022-05-02 07:22:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản ứng oxi hóa khử, được THPT Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học của Al và tính chất hóa học HNO3…. cũng như những dạng bài tập. Hy vọng hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp những bạn viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng chuẩn hơn.

Nội dung chính

    1. Phương trình phản ứng Fe + HNO3 loãngFe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O3. Điều kiện phản ứng Fe tác dụng với HNO34. Cách tiến hành phản ứng cho Fe tác dụng HNO35. Hiện tượng Hóa học6. Tính chất hóa học cơ bản của sắta. Tác dụng với phi kim b. Tác dụng với dung dịch axitc. Tác dụng với dung dịch muối7. Bài tập  vận dụng liên quan

1. Phương trình phản ứng Fe + HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố thay đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn đang xem: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta có phương trình: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng Fe tác dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách tiến hành phản ứng cho Fe tác dụng HNO3

Cho Fe (sắt) tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3

5. Hiện tượng Hóa học

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch muối Muối sắt(III) nitrat và khí không màu hóa nâu trong không khí NO thoát ra.

6. Tính chất hóa học cơ bản của sắt

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

b. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài tập  vận dụng liên quan

Câu 1. Cho 11,2 gam Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Đáp án D: Số mol của sắt bằng:  nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O =>  nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính chất vật lý nào dưới đấy là của sắt:

A.  Sắt có màu vàng nâu, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt kém.

B. Sắt có white color bạc, nặng, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

C. Sắt có white color xám, nặng, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt

D. Sắt có white color xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Đáp án C

Tính chất vật lý nào dưới đấy là của sắt:

C. Sắt có white color xám, nặng, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt

Câu 3. Cho phương trình hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16

Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Thành phần chính của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3

Câu 5. Nhận định nào sau này là sai?

A. HNO3 phản ứng với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) phản ứng với hầu hết sắt kẽm sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả những muối amoni khi nhiệt phân đều tạo khí amoniac.

D. Hỗn hợp muối nitrat và hợp chất hữu cơ nóng chảy hoàn toàn hoàn toàn có thể bốc cháy.

Câu 6. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.

Đáp án D: 4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 7. Để điều chế Fe(NO3)2 ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng phản ứng nào sau này?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư

B. Fe + dung dịch Cu(NO3)2

C. FeO + dung dịch HNO3

D. FeS + dung dịch HNO3

Đáp án B:  Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

Câu 8. Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận ra được bao nhiêu chất rắn riêng không liên quan gì đến nhau sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án D

Dùng HNO3 hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận ra được cả 4 chất.

Chất rắn tan dần, có khí không màu thoát ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ Chất rắn tan dần, thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí, dung dịch thu được màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O

Câu 9. Trong những phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Đáp án B: Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 10. Cho 16,8 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối thu được cho vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Nung nóng kết tủa mà không hề không khí thu được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam

Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu:  0,3      0,4

Phản ứng 0,1     0,4                 0,1          0,1

Kết thúc  0,2      0                   0,1           0,1

→ 2Fe(NO3)3 + Fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ  0,1                0,2

Pư 0,1               0,05              0,15

Kt  0                    0,15             0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15                                   0,15

→ Khối lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam

Câu 11. Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570 °C thì tạo ra H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Câu 12. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (thành phầm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau phản ứng còn dư hỗn hợp bột sắt kẽm sắt kẽm kim loại ⇒ Fe còn dư, Cu2+ hết, muối Fe2+

3Fe + 2NO3– + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32        0,4

0,15      0,1        0,4                     0,1

Fe + Cu2+ →  Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam

Câu 13. Dãy những chất và dung dịch nào sau này khi lấy dư hoàn toàn hoàn toàn có thể oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: Dung dịch FeSO4 không làm mất đi đi màu dung dịch nào sau này?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Đáp án D: Dung dịch CuCl2

Câu 15. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (thành phầm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Đáp án D

Do sau phản ứng thu được hỗn hợp bột KL nên Fe dư, phản ứng tạo muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 16. Dãy những chất và dung dịch nào sau này khi lấy dư hoàn toàn hoàn toàn có thể oxi hoá Fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 17. Có 4 sắt kẽm sắt kẽm kim loại để riêng không liên quan gì đến nhau: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ dùng hai thuốc thử hoàn toàn hoàn toàn có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl

C. Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 

Câu 18. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai

A. Dung dịch X làm mất đi đi màu thuốc tím

B. Cho NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa để lâu ngoài không khí kết tủa có khối lượng tăng thêm.

C. Dung dịch X tác dụng được với Zn

D. Dung dịch X không thể hòa tan Cu

Đáp án D

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất đi đi màu thuốc tím trong H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4

Câu 19. Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là  27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải phóng là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.

Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít

Câu 20. Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2,688 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.

Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi hỗn hợp gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y →  2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam

Câu 21. Nung nóng 25,2 gam Fe ngoài không khí sau thuở nào gian thu được m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hỗn hợp này phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 8,4 lít khí SO2 (thành phầm khử duy nhất, ở đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. 20 gam

Đáp án B

Ta có, nFe = 0,05 mol và nSO2 = 0.375 mol

Quy hỗn hỗn hợp X về 2 nguyên tố Fe và O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình nhận e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt khác ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).

……………………………………………

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những trong những phương trình phản ứng liên quan 

Gửi tới những bạn phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hoàn thành xong xong gửi tới những bạn. Hy vọng tài liệu giúp những bạn biết phương pháp viết và cân đối phương trình phản ứng, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sau phản ứng khi cho Fe tác dụng với HNO3 loãng dư.

Các bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm một số trong những trong những tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Meta: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Download Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe Free.

Giải đáp vướng mắc về Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #phương #trình #phản #ứng #của #dung #dịch #hno3 #loãng #dư #với

4624

Video Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe -Thủ Thuật Mới miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết phương trình phản ứng của dung dịch hno3 loãng dư với Fe -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #phương #trình #phản #ứng #của #dung #dịch #hno3 #loãng #dư #với #Thủ #Thuật #Mới