Thủ Thuật về Viết công thức cấu trúc của 2 2 đimetylbutan 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết công thức cấu trúc của 2 2 đimetylbutan được Update vào lúc : 2022-08-07 10:20:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 9,847

B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

    B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OHC. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OHCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 1400C thì sẽ tạo ra:

Xem đáp án » 18/06/2022 70,200

Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 1400C. Khối lượng ete thu được cực lớn là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 27,869

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit?

Xem đáp án » 18/06/2022 18,420

A, B, D là 3 đồng phân có cùng công thức phân tử C3H8O. Biết A tác dụng với CuO đun nóng cho ra andehit, còn B cho ra xeton. Vậy D là:

Xem đáp án » 18/06/2022 16,635

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là:

Xem đáp án » 18/06/2022 14,686

Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol  là:

Xem đáp án » 18/06/2022 8,680

Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là:

Xem đáp án » 18/06/2022 7,307

Khối lượng glucozơ cần để điều chế 0,1 lít rượu êtylic (khối lượng riêng D = 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là:

Xem đáp án » 18/06/2022 5,964

Dãy gồm những chất đều tác dụng với ancol etylic là:

Xem đáp án » 18/06/2022 5,668

Phương pháp điều chế ancol etylic nào dưới đây không dùng trong công nghiệp ?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,976

Công thức nào đúng với tên thường gọi tương ứng:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,933

Thuốc thử hoàn toàn có thể dùng để phân biệt 3 chất lỏng: phenol, stiren và rượu benzylic là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,684

Kết luận nào sau này không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,529

Trong nhiều chủng loại ancol no, đơn chức có số nguyên tố cacbon to nhiều hơn 1 sau này, ancol nào khi tách nước (xt H2SO4 đặc, 170oC) luôn thu được một anken duy nhất?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,486

Thủy phân dẫn xuất 1,1-đicloetan bằng dung dịch NaOH dư. Vậy thành phầm hữu cơ bền thu được là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,166

Ancol – Bài 1 trang 186 sgk Hóa học lớp 11. Viết công thức cấu trúc

Viết công thức cấu trúc và gọi tên những ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12O

Hướng dẫn giải:

Ancol C5H12O

1)CH3CH2CH2CH2CH2OH

Pentan-1-ol

2) 

pentan-2ol

3) 

pentan-3- ol

4) 

Quảng cáo

3-metylbutan-1-ol

5) 

3-metylbutan-2-ol

6) 

2-metylbutan-2-ol

7) 

2-metylbutan-1-ol

8) 

2,2- đimetylpropan-1-ol

Bài 33: Ankan: đồng bằng đồng đúc phân và danh pháp – Câu 5 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết công thức cấu trúc thu gọn và thu gọn nhất của những chất sau:

Hãy viết công thức cấu trúc thu gọn và thu gọn nhất của những chất sau:

a) isopentan                

b) neopentan              

c) hexan

d) 2,3-đimetylbutan

e) 3-etyl-2-melylheptan               

Quảng cáo

g) 3,3-đietylpentan

Giải

Công thức cấu trúc đúng của 2,2- đimetybutan-1-ollà :

A. (CH3)3C-CH2-CH2-OH

B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH

C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH

D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH

Reply
5
0
Chia sẻ

4500

Clip Viết công thức cấu trúc của 2 2 đimetylbutan ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Viết công thức cấu trúc của 2 2 đimetylbutan tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Viết công thức cấu trúc của 2 2 đimetylbutan miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Viết công thức cấu trúc của 2 2 đimetylbutan miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Viết công thức cấu trúc của 2 2 đimetylbutan

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết công thức cấu trúc của 2 2 đimetylbutan vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #công #thức #cấu #tạo #của #đimetylbutan