Kinh Nghiệm Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới được Update vào lúc : 2022-01-13 23:07:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Em nghĩ gì về những sở trường trong phần 1. Nhìn vào bảng phía dưới và chọn những khung. Sau đó, hoàn thành xong những câu phía dưới bằng phương pháp viết một nguyên do để lý giải sự lựa chọn của em.)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ueuoG51tlq0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Từ vựng

COMMUNICATION

Bài 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ueuoG51tlq0

Task 1.Match the activities with the pictures.

(Nối những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt với ảnh)

making models

dancing

making pottery

carving wood

ice skating

Lời giải rõ ràng:

A.carving wood(khắc gỗ)

B.making models(làm quy mô)

C.ice-skating(trượt băng)

D.dancing(nhảy múa)

E.making pottery(làm gốm)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ueuoG51tlq0

Task 2.What do you think about the hobbies in 1? Look the table below ans tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice.

(Em nghĩ gì về những sở trường trong phần 1. Nhìn vào bảng phía dưới và chọn những khung. Sau đó, hoàn thành xong những câu phía dưới bằng phương pháp viết một nguyên do để lý giải sự lựa chọn của em.)

boring

unusual

interesting

making pottery

dancing

ice-skating

making models

carving wood

1. I find making pottery____________because____________.

2. I think dancing is____________because____________.

3. I find ice skating____________because____________.

4. I think making models is____________because____________.

5. I find carving wood____________because____________.

Lời giải rõ ràng:

boring

unusual

interesting

making pottery

dancing

ice-skating

making models

carving wood

1.I find making pottery interesting because its a creative activity.

(Tôi thấy làm gốm thú vị chính bới nó là một hoạt động và sinh hoạt giải trí sáng tạo.)

2. I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

(Tôi nghĩ nhảy thú vị chính bới nó làm tôi cảm thấy thư giãn giải trí.)

3. I find ice-skating unusual because its difficult.

(Tôi thấy trượt băng thật không thông thường chút nào chính bới nó khó.)

4. I think making models is boring because its difficult and takes much times.

(Tôi nghĩ làm quy mô thật chán chính bới nó khó và mất nhiều thời hạn.)

5. I find carving wood boring because it takes much time.

(Tôi thấy khắc gỗ thật chán chính bới nó mất nhiều thời hạn.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ueuoG51tlq0

Task 3.Interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partner’s answer to the class.

(Bây giờ, phỏng vấn một bạn học về những thói quen trong phần 1. Ghi chú và trình diễn câu vấn đáp của bạn học trước lớp.)

Example:

You: What do you think about making pottery?/How do you find making pottery?

Mai: I think it is __________./ I find it__________.

You: Why?

Mai: Because__________.

You: Will you take up making pottery in the future?

Mai: Yes, I will./I’m not sure.

Lời giải rõ ràng:

You: What do you think about making pottery?/How do you find making pottery?

Mai: I think it is boring. / I find it boring.

You: Why?

Mai: Becauseit takes much time and its difficult.

You: Will you take up making pottery in the future?

Mai: I’m not sure.

Tạm dịch:

Bạn: Bạn nghĩ gì về làm gốm?

Mai: Tôi nghĩ nó thật chán.

Bạn: Tại sao?

Mai: Bởi vì nó thật khó và tốn nhiều thời hạn.

Bạn: Bạn sẽ tiếp tục việc làm gốm trong tương lai không?

Mai: Tôi không chắc nữa.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4405

Video Video hướng dẫn giải – communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Video hướng dẫn giải – communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Video hướng dẫn giải – communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #communication #trang #unit #tiếng #anh #mới