Thủ Thuật Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 7 trang 92 sgk hình học 12 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 7 trang 92 sgk hình học 12 được Update vào lúc : 2022-01-16 16:04:27 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong hệ toạ độ (Oxyz), cho điểm (A(-1 ; 2 ; -3)), vectơ (vec a= (6 ; -2 ; -3)) và đường thẳng (d) có phương trình: (left{ matrixx = 1 + 3t hfill cr y = – 1 + 2t hfill cr z = 3 – 5t. hfill cr right.)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=Z4s__1eMwZ4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

Trong hệ toạ độ (Oxyz), cho điểm (A(-1 ; 2 ; -3)), vectơ (vec a= (6 ; -2 ; -3)) và đường thẳng (d) có phương trình: (left{ matrixx = 1 + 3t hfill cr y = – 1 + 2t hfill cr z = 3 – 5t. hfill cr right.)

LG a

Viết phương trình mặt phẳng ((α)) chứa điểm (A) và vuông góc với giá của (vec a).

Phương pháp giải:

Viết phương trình mặt phẳng biết điểm trải qua và 1 VTPT.

Lời giải rõ ràng:

Mặt phẳng ((α)) vuông góc với giá của (vec a)nhận (vec a)làm vectơ pháp. tuyến; ((α)) trải qua (A(-1; 2; -3)) có phương trình:

(6(x + 1) – 2(y – 2) – 3(z + 3) = 0) (Leftrightarrow 6x – 2y – 3z + 1 = 0)

LG b

Tìm giao điểm của (d) và ((α)).

Phương pháp giải:

Tham số hóa tọa độ giao điểm và thay vào phương trình mặt phẳng ((alpha)).

Lời giải rõ ràng:

Gọi (M = d cap left( alpha right) ) (Rightarrow M in d) ( Rightarrow Mleft( 1 + 3t; – 1 + 2t;3 – 5t right))

Thay tọa độ điểm M vào phương trình ((α)) ta có:

(6.(1 + 3t) – 2(-1 + 2t) – 3(3 – 5t) + 1 = 0) ( 29t = 0)(Leftrightarrow t = 0).

Từ đây ta tính được toạ độ giao điểm (M) của (d) và ((α)): (M(1; -1; 3)).

LG c

Viết phương trình đường thẳng () trải qua điểm (A), vuông góc với giá của (vec a)và cắt đường thẳng (d).

Phương pháp giải:

Đường thẳng trải qua A vuông góc với giá của(overrightarrow a )và cắt đường thẳng d đó đó là đường thẳng AM.

Lời giải rõ ràng:

Đường thẳng () trải qua A và vuông góc với giá của(overrightarrow a ) nên(Delta subset left( alpha right)). Hơn nữa () cắt d nên() trải qua M.

Do đó đường thẳng () cần tìm chính là đường thẳng (AM) nhận vectơ(overrightarrow AM = (2; -3; 6)) làm vectơ chỉ phương.

Phương trình đường thẳng (AM): (left{ matrixx = 1 + 2t hfill cr y = – 1 – 3t hfill cr z = 3 + 6t hfill cr right.)

4527

Review Video hướng dẫn giải – bài 7 trang 92 sgk hình học 12 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Video hướng dẫn giải – bài 7 trang 92 sgk hình học 12 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Video hướng dẫn giải – bài 7 trang 92 sgk hình học 12 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Video hướng dẫn giải – bài 7 trang 92 sgk hình học 12 Free.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 7 trang 92 sgk hình học 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 7 trang 92 sgk hình học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #hình #học