Thủ Thuật về Video hướng dẫn giải – bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-05 23:13:17 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarrayl;8x^3 – dfrac18 = left( 2x right)^3 – left( dfrac12 right)^3\= left( 2x – dfrac12 right)left[ left( 2x right)^2 + 2x.dfrac12 + left( dfrac12 right)^2 right]\= left( 2x – dfrac12 right)left( 4x^2 + x + dfrac14 right).\endarray)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=a7BTlBm617A

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c
    LG d

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

LG a

(x^2 + 6x + 9);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

(left( A + B right)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
;;x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2.x.3 + 3^2\ = left( x + 3 right)^2.\
endarray)

LG b

(10x – 25 – x^2);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

(left( A – B right)^2 = A^2 – 2AB + B^2)

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
;10x – 25 – x^2 \= – left( – 10x + 25+x^2 right)\= – left( x^2 – 10x + 25 right) \=-(x^2-2.x.5+5^2)\= – left( x – 5 right)^2.\
endarray)

LG c

(8x^3-dfrac18);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

(A^3 – B^3 = left( A – B right)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
;8x^3 – dfrac18 = left( 2x right)^3 – left( dfrac12 right)^3\
= left( 2x – dfrac12 right)left[ left( 2x right)^2 + 2x.dfrac12 + left( dfrac12 right)^2 right]\
= left( 2x – dfrac12 right)left( 4x^2 + x + dfrac14 right).\
endarray)

LG d

(dfrac125x^2 – 64y^2)

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

(A^2 – B^2 = left( A + B right)left( A – B right))

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
;dfrac125x^2 – 64y^2 = left( dfrac15x right)^2 – left( 8y right)^2\
= left( dfrac15x – 8y right)left( dfrac15x + 8y right).
endarray)

://.youtube/watch?v=mZ7hAwS9VcE

Reply
9
0
Chia sẻ

4083

Clip Video hướng dẫn giải – bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Video hướng dẫn giải – bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Video hướng dẫn giải – bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Video hướng dẫn giải – bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #toán #tập