Thủ Thuật về Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Đầy đủ Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-03-23 08:55:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì được Update vào lúc : 2022-03-23 08:55:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1:Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần vô hiệu cây xấu khi:

A. Cây chưa ra hoa

B. Hoa đực chưa tung phấn.

C. Hoa đực đã tung phấn

D. Cây đã kết quả

Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Hoa đực chưa tung phấn.

Giải thích:Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần vô hiệu cây xấu khi hoa đực chưa tung phấn – SGK trang 15

Câu 2: Đối với giống cây trồng do tác giả phục vụ giống hoặc có hạt giống siêu nguyên chủng thì quy trình sản xuất hạt giống theo sơ đồ?

A. Phục tráng

B. Tự thụ phấn

C. Thụ phấn chéo

D. Duy trì

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Duy trì

Giải thích:Đối với giống cây trồng do tác giả phục vụ giống hoặc có hạt giống siêu nguyên chủng thì quy trình sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy trì – SGK trang 13

Câu 3: Các giống nhập nội, những giống bị thoái hóa (không hề giống siêu nguyên chủng) thì quy trình sản xuất hạt giống được tiến hành theo quy trình nào?

A. Sơ đồ phục tráng.

B. Hệ thống sản xuất giống.

C. Sản xuất giống cây thụ phấn chéo.

D. Sơ đồ duy trì

Hiển thị đáp án

Đáp án: : A. Sơ đồ phục tráng.

Giải thích:Các giống nhập nội, những giống bị thoái hóa (không hề giống siêu nguyên chủng) thì quy trình sản xuất hạt giống được tiến hành theo sơ đồ phục tráng – SGK trang 14

Câu 4: Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ theo phương thức duy trì và phục tráng rất rất khác nhau ở :

A. Chọn lọc hỗn hợp qua thí nghiệm so sánh

B. Thời gian tinh lọc dài

C. Vật liệu khởi đầu

D. Quy trình tinh lọc và vật tư khởi đầu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Quy trình tinh lọc và vật tư khởi đầu.

Giải thích: Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ theo phương thức duy trì và phục tráng rất rất khác nhau ở quy trình tinh lọc và vật tư khởi đầu – SGK trang 13,14

Câu 5:Trong quy trình sản xuất giống cây ngô cần?

A. Loại bỏ ngay cây xấu trước lúc tung phấn.

B. Loại bỏ cây xấu sau khi tung phấn.

C. Các hạt của những cây giống cần để riêng.

D. Bỏ qua khâu nhìn nhận dòng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Loại bỏ ngay cây xấu trước lúc tung phấn.

Giải thích: Trong quy trình sản xuất giống cây ngô cần vô hiệu ngay cây xấu trước lúc tung phấn – SX giống cây trông thụ phấn chéo – SGK trang 15

Câu 6: Khi có một giống lạc (đậu phộng) mới siêu nguyên chủng với số lượng ít thì?

A. Sản xuất hạt giống trên theo sơ đồ duy trì.

B. Sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng.

C. Sản xuất hạt giống theo sơ đồ ở cây trồng thụ phấn chéo.

D. Đem giống siêu nguyên chủng vào sản xuất đại trà phổ thông phổ thông.

Hiển thị đáp án

Đáp án: : A. Sản xuất hạt giống trên theo sơ đồ duy trì.

Giải thích: Khi có một giống lạc (đậu phộng) mới siêu nguyên chủng với số lượng ít thì sản xuất hạt giống trên theo sơ đồ duy trì – SGK trang 13

Câu 7:Quy trình sản xuất giống cây rừng được thực thi theo sơ đồ nào?

A. Khảo nghiệm – chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất.

B. Chọn cây trội – khảo nghiện – nhân giống cho sản xuất.

C. Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất.

D. Chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C. Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất.

Giải thích: Quy trình sản xuất giống cây rừng được thực thi theo sơ đồ: Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất. – SGK trang 16

Câu 8:Dùng thuốc thử Carmin ngâm hạt sau 15 phút người ta thấy những hạt có nội nhũ bị nhuộm màu là hạt chết, nếu nội nhũ không trở thành nhuộm màu là hạt sống. Thí nghiệm trên dùng để

A. Xác định sức sống của hạt.

B. Kiểm tra kỹ thuật dữ gìn và bảo vệ hạt giống.

C. Kiểm tra kĩ năng bắt màu của hạt.

D. Xác định nhiều chủng loại hạt giống.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Xác định sức sống của hạt.

Giải thích: Dùng thuốc thử Carmin ngâm hạt sau 15 phút người ta thấy những hạt có nội nhũ bị nhuộm màu là hạt chết, nếu nội nhũ không trở thành nhuộm màu là hạt sống. Thí nghiệm trên dùng để: Xác định sức sống của hạt – SGK trang 17

Câu 9:Người ta làm thí nghiệm xác lập sức sống với 50 hạt giống thì thấy có 6 hạt bị nhuộm màu. Tỉ lệ hạt sống là?

A.87%.

B.86%.

C.85%.

D.88%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D.88%.

Giải thích:Người ta làm thí nghiệm xác lập sức sống với 50 hạt giống thì thấy có 6 hạt bị nhuộm màu. Tỉ lệ hạt sống là (50-6)/50×100%= 88% – SGK trang 18

Câu 10: Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo trải qua mấy vụ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: C. 4

Giải thích: Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo trải qua 4 vụ – SGK trang 15

Xem thêm những bài Lý thuyết và vướng mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-cong-nghe-10.jsp

Câu 1: vật tư khởi đầu của quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì là gìA, hạt siêu nguyên chủng, hạt nguyên chủngB, hạt nguyên chủng. hạt xác nhậnC. hạt siêu nguyên chủng, hạt tác giả

D, hạt thoái hóa, hạt nội nhập

câu 2. trong sơ đồ phục tráng sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn, hạt của dòng tốt nhất đem nhân giống sơ bộ và so sánh giống để làm gì?A, tạo ra hạt giống siêu nguyên chủng

B, tạo ra hạt giống nguyên chủng

C, tạo ra hạt giống xác nhậnD, tạo ra hạt giống đại trà phổ thông phổ thông

Câu 3, nguyên nhân chính gây xói mòn đất là gìA. do lượng mưa lớn và tập trungB. do đất trồng lúa lâu lăm với tập quán lạc hậuC. do địa hình dốc cao

D. do lượng mưa lớn và địa hình dốc

Câu4, loại phân bón nào sau này là phân hóa học
 – Phân trâu, bò; bèo dâu; DAP.   

Vẽ và lý giải sơ đồ khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống sản xuất giống cây trồng nông nghiệp.

Đề bài

Vẽ và lý giải sơ đồ khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống sản xuất giống cây trồng nông nghiệp.

Lời giải rõ ràng

a) Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

Năm thứ nhất: gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú

Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn những dòng đúng giống, thu hoạch hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ hạt giống siêu nguyên chủng.

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng.

b) Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng. 

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật tư khởi đầu chọn cầu cây ưu tú

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba.

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất phân thành hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng được phục tráng.

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ năm: Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống siêu nguyên chủng.

Loigiaihay

Chia Sẻ Link Download Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Vật #liệu #khởi #đầu #trong #sản #xuất #giống #theo #sơ #đồduy #trì #là #gì

4435

Video Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vật liệu khởi đầu trong sản xuất giống theo sơ đồduy trì là gì Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vật #liệu #khởi #đầu #trong #sản #xuất #giống #theo #sơ #đồduy #trì #là #gì #Đầy #đủ