Contents

Thủ Thuật về Vai trò của kế toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Vai trò của kế toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại được Update vào lúc : 2022-05-24 04:14:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kế toán lệch giá ngân sách và xác lập KQKD (phần 2) – Chi phí là khoản làm giảm quyền lợi kinh tế tài chính dưới dạng luồng chi hoặc hạ thấp giá trị tài sản, hoặc phát sinh nợ dẫn tới giảm vốn chủ sở hữu (không phải những khoản giảm do phân loại cho những chủ sở hữu), cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua nội dung bài viết ngay sau này.

Nội dung chính

  1. Kế toán những khoản chi phí1.1 Giá vốn hàng bán1.2 Chứng từ sử dụng1.3 Phương pháp tính giá vốn hàng bán1.4 Tài khoản sử dụng và kết cấu thông tin tài khoản  1.5 Trình tự hạch toán 2. Chi phí bán hàng và ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp 2.1 Khái niệm 2.2 Chứng từ sử dụng2.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu thông tin tài khoản 2.4 Trình tự hạch toán 3. Kế toán lệch giá ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 3.1 Kế toán lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 3.2 Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 4. Kế toán thu nhập và ngân sách khác 4.1 Kế toán thu nhập khác 4.2 Kế toán lệch giá ngân sách khác 5. Kế toán xác lập kết quả marketing thương mại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC5.1 Chứng từ sử dụng 5.2 Tài khoản sử dụng và kết cấu thông tin tài khoản kế toán xác lập kết quả kinh doanhVideo liên quan

Làm kế toán lệch giá ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại (phần 2)

1. Kế toán những khoản ngân sách

1.1 Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của thành phầm & hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ. Trị giá vốn hàng bán gồm có trị giá vốn của thành phẩm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, bất động sản góp vốn đầu tư bán ra trong kỳ; những ngân sách liên quan đến HĐKD bất động sản góp vốn đầu tư như: ngân sách khấu hao, ngân sách sửa chữa thay thế, ngân sách trách nhiệm cho thuê BĐS góp vốn đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động và sinh hoạt giải trí (trường hợp phát sinh không lớn); ngân sách nhượng bán, thanh lý BĐS góp vốn đầu tư.

1.2 Chứng từ sử dụng

– Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

– Bảng tổng hợp xuất, nhập tồn

– Bảng phân loại giá

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

1.3 Phương pháp tính giá vốn hàng bán

4 phương pháp xác lập trị giá hàng xuất kho để tính vào giá vốn háng bán trong kỳ:

– Phương pháp LIFO: (nhập sau- xuất trước) phương pháp này đảm bảo nguyên tắc thích hợp giữa lệch giá và ngân sách, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là lệch giá doanh nghiệp sẽ giảm trong Đk lạm phát và lượng tồn kho hoàn toàn có thể bị nhìn nhận giảm trên bảng cân đối kế toán. Vì vậy phương pháp này thích hợp trong Đk giá cả tăng, làm giảm thuế thu nhập phải nộp.

– Phương pháp FIFO: (nhập trước- xuất trước) phương pháp này còn có nhược điểm là ngân sách phát sinh hiện hành không phù phù thích hợp với lệch giá hiện hành, thích phù thích hợp với Đk giá cả ổn định hoặc có Xu thế giảm, với loại hàng cần tiêu thu nhanh.

– Phương pháp đơn giá trung bình gia quyền: đơn giá được xem theo trị giá trung bình của từng loại thành phầm do tồn đầu lỳ và nhập kho trong kỳ.

– Phương pháp thực tiễn đích danh: thành phẩm được quản trị và vận hành theo lô và khi xuất kho lô nào thì tính theo giá thực tiễn nhập kho đích danh lô đó. Ưu điểm phương pháp này là độ đúng chuẩn cao, công tác thao tác tính giá tiền phẩm thực thi kịp thời tuy nhiện lại tốn nhiều công sức của con người do phải quản trị và vận hành riêng từng lô thành phẩm. Phương pháp này phù phù thích hợp với với những thành phẩm có mức giá trị cao, chủng loại món đồ ít, dễ phân biệt Một trong những món đồ (kế toán lệch giá ngân sách).

Tùy từng quy mô doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương pháp xuất kho thích hợp. Khi sử dụng phương pháp nào thì phải vận dụng thống nhất trong một kỳ kế toán và Đk ngay từ trên đầu niên độ kế toán. Khi thay đổi phương pháp phải đợi chấm hết kỳ báo cáo kế toán và ghi rõ trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

1.4 Tài khoản sử dụng và kết cấu thông tin tài khoản

– Tài khoản sử dụng: TK 632 ” Giá vốn hàng bán “

– Tài khoản 632 được vận dụng cho toàn bộ doanh nghiệp vận dụng phương pháp kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ.

– Nội dung kết cấu TK 632:

TK 632

BÊN NỢ

– Phản ánh giá vốn của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.

– Phản ánh ngân sách nguyên vật tư, ngân sách nhân công, ngân sách sản xuất chung vượt trên mức hiệu suất tính vào giá vốn hàng bán tiêu thụ trong kỳ.

– Phản ánh hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thường do trách nhiệm thành viên gây ra.

– Phản ánh khoản chênh lệch giữa số  dự trữ giảm giá hàng tồn kho phải lập trong năm này to nhiều hơn khoản đã lập dự trữ năm trước đó

BÊN CÓ

– Phản ánh khoản hoàn nhập dự trữ giảm giá hàng tồn kho thời gian ở thời gian cuối năm tài chính.

– Giá vốn hàng bán bị trả lại.

 – Kết chuyển giá vốn của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ và toàn bộ những ngân sách phát sinh trong kỳ sang thông tin tài khoản 911 để xác lập kết quả marketing thương mại.

Không có số dư thời gian cuối kỳ  

 1.5 Trình tự hạch toán

Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán

Diễn giải:

(1): Sản phẩm gửi bán xác lập tiêu thụ

(2): Chi phí sản xuất chung không phân loại

(3): Lập dự trữ giảm giá hàng tồn kho

(4): Xuất kho gửi bán

(5): Trị giá vốn thành phầm xuất bán

(6): Phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho được xem vào giá vốn hàng bán

(7): Nhập lại kho hàng bán bị trả lại

(8): Hoàn nhập dự trữ giảm giá hàng tồn kho

(9): Cuối kỳ kết chuyển hàng bán (kế toán lệch giá ngân sách)

2. Chi phí bán hàng và ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp 

Khi nói tới ngân sách marketing thương mại thì ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp là yếu tố không thể thiếu và có vai trò quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Chi phí này sẽ là ngân sách thời kỳ, làm giảm trực tiếp lợi nhuận trong kỳ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả marketing thương mại.

2.1 Khái niệm

Chi phí bán hàng là toàn bộ ngân sách phát sinh trong quy trình tiêu thụ thành phầm, thành phầm & hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp gồm có những ngân sách: Chi phí hoa hồng, ngân sách bảo hành thành phầm, thành phầm & hàng hóa…

Chi phí quản trị và vận hành doanh nghiệp là những ngân sách liên quan tới toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành điều hành quản lý chung của doanh nghiệp gồm có: Chi phí hành chính, ngân sách tổ chức triển khai, ngân sách văn phòng…

2.2 Chứng từ sử dụng

Hóa đơn thuế GTGT, hóa đơn thông thường. Phiếu thu, phiếu chi, Giấy báo nợ, báo có Bảng kê thanh toán tạm ứng và những chứng từ khác có liên quan

2.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu thông tin tài khoản

+ Tài khoản 641 ” Chi phí bán hàng “

TK 641

BÊN NỢ

– Các ngân sách liên quan đến quy trình bán thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp

BÊN CÓ

– Các khoản giảm trừ ngân sách bán thành phầm & hàng hóa dịch vụ phát sinh trong kỳ hạch toán.

–  Kết chuyển ngân sách bán hàng vào TK 911 ” Xác định kết quả marketing thương mại” để tính kết quả marketing thương mại trong kỳ.

Không có số dư thời gian cuối kỳ  

TK 641 có 7 thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

  TK 6411 : Chi phí nhân viên cấp dưới bán hàng
  TK 6412 : Chi phí vật tư bao bì
  TK 6413 : Chi phí vật dụng văn phòng
  TK 6414 : Chi phí khấu hao TSCĐ
  TK 6415 : Chi phí bảo hành
  TK 6417 : Chi phí dịch vụ mua ngoài
  TK 6418 : Chi phí khác bằng tiền

+ Tài khoản 642 ” Chi phí quản trị và vận hành doanh nghiệp” : Dùng để phản ánh những ngân sách quản trị và vận hành chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ kế toán.

TK 642

BÊN NỢ

– Tập hợp ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp thực tiễn phát sinh trong kỳ, dự trữ trợ cấp mất việc.

BÊN CÓ

– Các khoản giảm trừ ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp phát sinh trong kỳ hạch toán. 

–  Kết chuyển ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp vào TK 911 ” Xác định kết quả marketing thương mại

Không có số dư thời gian cuối kỳ  

Tài khoản 642 có 8 thông tin tài khoản cấp 2:

  TK 6421 : Chi phí nhân viên cấp dưới quản trị và vận hành
  TK 6422 : Chi phí nguyên vật tư quản trị và vận hành
  TK 6423 : Chi phí vật dụng văn phòng
  TK 6424 : Chi phí khấu hao TSCĐ
  TK 6425 : Thuế, phí và lệ phí
  TK 6426 : Chi phí dự trữ
  TK 6427 : Chi phí dịch vụ mua ngoài
  TK 6428 : Chi phí khác bằng tiền (kế toán lệch giá ngân sách)

2.4 Trình tự hạch toán

– Chi phí phát sinh trong kỳ sẽ tính hết vào ngân sách trong kỳ, kế toán ghi ngay một lần vào chị phí của đối tượng người dùng chịu ngân sách trong kỳ.

– Chi phí phát sinh trong kỳ nhưng sẽ tính vào nhiều kỳ ngân sách sau, kế toán ghi toàn bộ ngân sách vào thông tin tài khoản ngân sách trả trước rồi phân loại vào kỳ sau.

– Chi phí chưa phát sinh trong kỳ nhưng sẽ tính trước vào ngân sách thời kỳ này, kế toán ghi nhận trước vào đối tượng người dùng chịu ngân sách theo dự trù từng kỳ hình thành khoản phải trả, khoản dự trữ. Khi thực tiễn phát sinh sẽ dùng khoản này để chi theo nguyên tắc thận trọng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc ngân sách thích hợp lệch giá từng kỳ.

Đối với doanh nghiệp chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Sơ đồ hạch toán ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp

Diễn giải:

(1): Chi phí tiền lương, những khoản trích theo lương phải trả cho công nhân viên cấp dưới bán hàng và cán bộ quản trị và vận hành doanh nghiệp

(2): Giá trị xuất dùng nguyên vật tư công cụ dụng cụ

(3): Vật tư thành phầm & hàng hóa mua, đưa ngay vào sử dụng

(4): Thuế GTGT nguồn vào

(5): Lập những khoản dự trữ giảm thu khó đòi

(6): Chi phí khấu hao TSCĐ

(7): Các khoản thu giảm phí

(8): Trích trước khoản ngân sách sửa chữa thay thế lớn TSCĐ

(9): Hoàn nhập những khoản dự trữ giảm thu khó đòi

(10): Cuối kỳ kết chuyển ngân sách bán hàng và quản trị và vận hành doanh nghiệp để tính kết quả marketing thương mại kỳ này.

3. Kế toán lệch giá ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 

3.1 Kế toán lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính là những khoản lệch giá do hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính mang lại như: tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và những khoản lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính khác của doanh nghiệp.

Chứng từ sử dụng

+ phiếu tính lãi đi gửi

+ Phiếu thu

+ Giấy báo có ngân hàng nhà nước (kế toán lệch giá ngân sách)

Nội dung lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

– Tiền lãi: Lãi cho vay vốn ngân hàng, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi góp vốn đầu tư trái phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua thành phầm & hàng hóa dịch vụ, lãi cho thuê tài chính…

– Thu nhập từ cho thuê tài sản: cho những người dân khác sử dụng tài sản (bằng sáng tạo, thương hiệu thương mại, bản quyền tác giả, ứng dụng vi tính…)

– Cổ tức, lợi nhuận được chia thu nhập từ trên góp vốn đầu tư mua, bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thời hạn ngắn, dài hạ.

– Thu nhập chuyển nhượng ủy quyền cho thuê hạ tầng.

– Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí khác

Tài khoản sử dụng

Tài khoản 515 ” Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính” : Tài khoản này dùng để phản ánh lệch giá tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia khoản lãi về chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi giảm lệch giá thuộc hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính sẽ là thực thi trong kỳ, không phân biệt những khoản đó thực tiễn đã thu hay sẽ thu trong kỳ.

Tài khoản 515 không còn số dư thời gian cuối kỳ.

Trình tự hạch toán kế toán lệch giá ngân sách HĐTC

Sơ đồ hạch toán lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

Diễn giải:

(1): Thu lãi tiền gửi, tiền cho vay vốn ngân hàng, Cp

(2): Bán ngoại tệ (tỷ giá ghi sổ)

(3): Lãi bán ngoại tệ

(4): Chiết khấu thanh toán được hưởng

(5): Lợi nhuận được chia góp vốn đầu tư vào công ty link, công ty con

(6): Cuối kỳ kết chuyển lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính sang TK 911

Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính 3.2.1. Khái niệm Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính phát sinh trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thông thường của doanh nghiệp, như ngân sách lãi vay và những ngân sách liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí cho những bên khác sử dụng thông tin tài khoản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền, những ngân sách này phát sinh dưới dạng tiền và những khoản tương tự tiền (kế toán lệch giá ngân sách).

3.2 Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính phát sinh trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thông thường của doanh nghiệp, như ngân sách lãi vay và những ngân sách liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí cho những bên khác sử dụng thông tin tài khoản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền, những ngân sách này phát sinh dưới dạng tiền và những khoản tương tự tiền. 

Chứng từ sử dụng: Phiếu tính lãi đi vay/ Phiếu chi /Giấy báo nợ ngân hàng nhà nước

Tài khoản sử dụng:

Tài khoản 635 ” Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính”: Tài khoản này dùng phản ánh những khoản ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 635 không còn số dư thời gian cuối kỳ.

Nội dung hạch toán

– Chỉ hạch toán vào thông tin tài khoản này khi phát sinh những ngân sách như bán Cp bị lỗ, chia lãi cho những bên góp vốn đầu tư, phát sinh những ngân sách khi đi link kinh doanh.

– Khi tịch thu thanh lý những khoản vốn như góp vốn đầu tư những công ty con, công ty link – Các khoản chênh lệch lúc mua và bán ngoại tệ, những khoản giảm giá cho người tiêu dùng trong mua và bán thành phầm & hàng hóa.

Trình tự hạch toán

Sơ đồ trình tự hạch toán ngân sách tài chính

Diễn giải:

(1): Các khoản lỗ về góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

(2): Khoản lỗ về góp vốn đầu tư công ty con, công ty link

(3): Khoản chiết khấu thanh toán cho những người dân shopping được hưởng

(4): Lãi tiền vay

(5): Cuối kỳ kết chuyển ngân sách

4. Kế toán thu nhập và ngân sách khác

4.1 Kế toán thu nhập khác 

Thu nhập khác là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự trù trước được hoặc có dự trù đến nhưng ít hoàn toàn có thể thực thi, hoặc là những khoản thu không mang tính chất chất thường xuyên.

Chứng từ sử dụng: Giấy báo có/ Phiếu thu

Nội dung của thu nhập khác

– Nội dung của thu nhập khác được quy định tại chuẩn mực lệch giá và thu nhập khác. Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm có:

+ Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ

+ Thu tiền từ những khoản do người tiêu dùng vi phạm hợp đồng

+ Thu những số tiền nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ

+ Các khoản thu nhập marketing thương mại của trong năm trước đó bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán trong năm này mới phát hiện ra (kế toán lệch giá ngân sách).

Tài khoản sử dụng

Tài khoản 711 ” Thu nhập khác” : loại thông tin tài khoản này phản ánh những khoản thu nhập kahcs hoạt động và sinh hoạt giải trí tạo ra lệch giá của doanh nghiệp, loại thông tin tài khoản này chỉ phản ánh bên có, thời gian cuối kỳ kết chuyển toàn bộ sang thông tin tài khoản 911.

Tài khoản 711 không còn số dư thời gian cuối kỳ.

Trình tự hạch toán

Sơ đồ hạch toán thu nhập khác

Diễn giải:

(1): Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định và thắt chặt

(2): Thuế GTGT đầu ra

(3): Phân bổ lệch giá chưa thực thi

(4): Thu tiền phạt người tiêu dùng do vi phạm hợp đồng

(5): Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ thu nhập khác

4.2 Kế toán lệch giá ngân sách khác

Chi phí là những khoản lỗ do những dự kiện hay những trách nhiệm riêng không liên quan gì đến nhau với hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường của doanh nghiệp gây ra, cũng hoàn toàn có thể là những khoản ngân sách bỏ sót trong năm trước đó.

Chứng từ sử dụng: Phiếu chi/ Giấy báo nợ Ngân hàng/ Hóa đơn giá trị ngày càng tăng/ Hợp đồng kinh tế tài chính…

Nội dung ngân sách khác: Chi phí khác phát sinh gồm có:

– Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn sót lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán (nếu có).

– Tiền phát do vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính

– Bị phạt thuế, truy nộp thuế

– Các khoản ngân sách do kế toán ghi nhầm hay bỏ sót khi ghi sổ kế toán

– Các khoản ngân sách khác (kế toán lệch giá ngân sách)

Tài khoản sử dụng

Tài khoản 811 ” Chi phí khác”: loại thông tin tài khoản ngân sách khác phản ánh nhiều chủng loại ngân sách của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất marketing thương mại tạo ra lệch giá của doanh nghiệp. Loại thông tin tài khoản này luôn phản ánh số phát sinh ghi bên nợ, thời gian cuối kỳ kết chuyển sang thông tin tài khoản 911.

Tài khoản 811 không còn số dư thời gian cuối kỳ.

Trình tự hạch toán

Sơ đồ trình tự hạch toán ngân sách khác

Diễn giải:

(1): Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt

(2): Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt

(3): Tài sản cố định và thắt chặt nhượng bán, thanh lý

(4): Thuế tương hỗ update do truy thu

(5): Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ ngân sách khá

5. Kế toán xác lập kết quả marketing thương mại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

5.1 Chứng từ sử dụng 

+ Chứng từ gốc phản ánh những khoản lệch giá, ngân sách như hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường, bảng phân loại tiền lương và BHXH, Bảng phân loại nguyên vật tư, công cụ dụng cụ…

+ Bảng tính kết quả HĐKD, kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí khác

+ Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có của ngân hàng nhà nước.

+ Các chứng từ tự lập khác.

+ Phiếu kết chuyển (kế toán lệch giá ngân sách)

5.2 Tài khoản sử dụng và kết cấu thông tin tài khoản kế toán xác lập kết quả marketing thương mại

Tài khoản 911 “Xác định kết quả marketing thương mại”

Tài khoản 421 “ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”

TK 642

BÊN NỢ

– Trị giá vốn của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, bất động sản góp vốn đầu tư và dịch vụ đã bán;

– Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính, ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp và ngân sách khác;

– Chi phí bán hàng và ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp;

– Kết chuyển lãi.

BÊN CÓ

– Doanh thu thuần về số thành phầm, thành phầm & hàng hóa, bất động sản góp vốn đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;

– Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính, những khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Kết chuyển lỗ.

Không có số dư thời gian cuối kỳ  

Không có tài năng khoản cấp 2

a. Phương pháp hạch toán kế toán xác lập kết quả marketing thương mại

– Kết chuyển những khoản lệch giá thuần của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ bên phía ngoài, lệch giá tiêu thụ nội bộ, lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính và thu nhập khác phát sinh trong kỳ để xác lập kết quả marketing thương mại.

Nợ TK 511 : Doanh thu bán hàng và phục vụ dịch vụ

Nợ TK 512 : Doanh thu nội bộ

Nợ TK 515 : Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

Nợ TK 711 : Doanh thu khác

Có TK 911 : Xác định kết quả marketing thương mại

– Kết chuyển trị giá vốn của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp, ngân sách tài chính, ngân sách khác phát sinh trong kỳ để xác lập kết quả marketing thương mại.

Nợ TK 911 : Xác định kết quả marketing thương mại

Có TK 632 : Giá vốn hàng bán

Có TK 635 : Chi phí hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

Có TK 641 : Chi phí bán hàng

Có TK 642 : Chi phí quản trị và vận hành doanh nghiệp

Có TK 811 : Chi phí khác (kế toán lệch giá ngân sách)

+ Nếu tổng lệch giá – tổng ngân sách > 0.

– Kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ để xác lập kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại:

Nợ TK 911 : Xác định kết quả marketing thương mại

Có TK 821 : Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

– Kết chuyển kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ, số lãi sau thuế của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ.

Nợ TK 911 : Xác định kết quả marketing thương mại

Có TK 421 : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

+ Nếu tổng lệch giá – tổng ngân sách < 0: Kết chuyển kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ, số lỗ của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ.

Nợ TK 421 : Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911 : Xác định kết quả marketing thương mại

b. Trình tự hạch toán kế toán xác lập kết quả marketing thương mại

Sơ đồ trình tự hạch toán kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

Diễn giải:

(1): Kết chuyển giá vốn thành phầm, thành phầm & hàng hóa dịch vụ đã tiêu thụ

(2): Kết chuyển ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí trong kỳ

(3): Kết chuyển ngân sách khác

(4): Kết chuyển ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và ngân sách thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(5): Kết chuyển lãi

(6): Kết chuyển lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí trong kỳ

(7): Kết chuyển thu nhập khác

(8): Kết chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (9): Kết chuyển lỗ

Trên đấy là những chia sẻ của Kế toán Việt Hưng về kế toán lệch giá ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại tiếp nối đuôi nhau phần 1. Nếu bạn có vướng mắc nào liên quan đến Khoá học Kế toán Online liên hệ ngay cho chúng tôi. 

4085

Review Vai trò của kế toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vai trò của kế toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Vai trò của kế toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Vai trò của kế toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Vai trò của kế toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vai trò của kế toán lệch giá, ngân sách và xác lập kết quả marketing thương mại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vai #trò #của #kế #toán #doanh #thu #chi #phí #và #xác #định #kết #quả #kinh #doanh