Mẹo về Hướng dẫn upload image php mysql 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn upload image php mysql 2022 được Update vào lúc : 2022-09-24 05:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hướng dẫn upload image php mysql Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn upload image php mysql được Update vào lúc : 2022-09-24 05:00:26 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Với mọi website đều phải có hiệu suất cao upload image lên đưa Database với tiềm năng thêm hình ảnh vào cơ sở tài liệu MySQL. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách upload ảnh bằng PHP và MySQL với những đoạn code dễ hiểu đọc xong bạn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể làm được.

  Readmore : Code hiển thị nội dung nội dung nội dung bài viết

  trong PHP

Với bài tập này bạn sẽ biết phương pháp lưu đường dẫn ảnh vào Database và hiển thị tấm hình lên trên website. Nào hãy khởi đầu thôi!

Bước 1: Bạn sẽ tạo 4 file như trong hình

  photo: dùng để lưu hình ảnh trên máy tính
  connect.php; link tới Database
  style; thêm CSS để trang trí form
  upload.php; file upload ảnh
  xuly.php; xử lý ảnh sau khi upload

Tạo 1 cơ sở tài liệu Database tên là ‘upload_image‘ => tiếp Từ đó tạo bảng Table tên là images bằng paste đoạn MySQL vào Database

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `images` (

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`image` varchar(100) NOT NULL,

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

Bước 2: Tiếp theo bạn sẽ tạo một file upload.php

Image Upload

Bước 3: Tiếp theo sẽ

tạo một file là xuly.php

<?php

include ‘connect.php’;

if (isset($_POST[‘upload’]))

$errors= array();

$file_name = $_FILES[‘image’][‘name’];

$file_size = $_FILES[‘image’][‘size’];

$file_tmp = $_FILES[‘image’][‘tmp_name’];

$file_type = $_FILES[‘image’][‘type’];

$file_parts =explode(‘.’,$_FILES[‘image’][‘name’]);

$file_ext=strtolower(end($file_parts));

$expensions= array(“jpeg”,”jpg”,”png”);

if(in_array($file_ext,$expensions)=== false)

$errors[]=”Chỉ tương hỗ upload file JPEG hoặc PNG.”;

if($file_size > 2097152)

$errors[]=’Kích thước file không được to nhiều hơn nữa 2MB’;

$image = $_FILES[‘image’][‘name’];

$target = “photo/”.basename($image);

$sql = “INSERT INTO images (image) VALUES (‘$image’)”;

mysqli_query($conn, $sql);

if (move_uploaded_file($_FILES[‘image’][‘tmp_name’], $target))

echo ‘alert(“Đã upload thành công xuất sắc xuất sắc!”);’;

else

echo ‘alert(“Đã upload thất bại!”);’;

$result = mysqli_query($conn, “SELECT * FROM images”);

?>

Image Upload

<?php

while ($row = mysqli_fetch_array($result))

echo “

”;

echo “”.$row[“image’]”;

echo “

”;

?>

Bước 4: Tạo file connect.php để link database

<?php

$host =”localhost”;

$uname = “root”;

$pwd = ”;

$db_name = “upload_image”;

$conn = mysqli_connect($host, $uname, $pwd, $db_name);

mysqli_set_charset($conn, ‘UTF8’);

?>

Bước 5: Thêm file style.css

#content

margin: 20px auto;

border: 1px solid #cbcbcb;

overflow: auto;

padding: 20px;

form

margin: 20px auto;

form div

margin-top: 5px;

#img_div

padding: 5px;

border: 1px solid #cbcbcb;

float: left

#img_div:after

content: “”;

display: block;

clear: both;

#img_div img

float: left;

margin: 5px;

width: 400px;

height: auto;

Sau khi tạo xong 4 file: thư mục photo trong máy tính, upload.php, xuly.php và connect.php, style.css bạn thử chạy vào xem kết quả ra làm thế nào.

Kết luận: Trên đấy là code upload hình ảnh lên Database bằng PHP và MySQL, với bài hướng dẫn với tiến trình

đơn thuần và giản dị trên kỳ vọng sẽ tương hỗ bạn học thêm một chút ít ít kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về lập trình PHP.

Đọc thêm: Cách lấy tài liệu trong MySQL

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn upload image php mysql

programming

php

Choose image php

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Hướng dẫn upload image php mysql miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn upload image php mysql tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Hướng dẫn upload image php mysql Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn upload image php mysql

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn upload image php mysql vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #upload #image #php #mysql

Related posts:

4549

Video Hướng dẫn upload image php mysql 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn upload image php mysql 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Hướng dẫn upload image php mysql 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn upload image php mysql 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn upload image php mysql 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn upload image php mysql 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #upload #image #php #mysql