Kinh Nghiệm về Unit 11 lớp 10 Listening 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Unit 11 lớp 10 Listening 2022 được Update vào lúc : 2022-03-08 07:35:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Unit 11 lớp 10 Listening được Update vào lúc : 2022-03-08 07:35:15 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

C. Listening (Trang 115-116 SGK Tiếng Anh 10)

Bài Tập Liên Quan:

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc nhóm. Hỏi và vấn đáp những vướng mắc sau.)

1. Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn vương quốc Cúc Phương ở đâu?)

=> Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi.

2. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa gió mùa trong Vườn vương quốc Cúc Phương là bao nhiêu?)

=> The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres.

3. When is the best time to visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian nào là thích hợp nhất để thăm quan Vườn Quốc gia Cúc Phương?)

=> The best time to visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October to April.

4. What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì hoàn toàn hoàn toàn có thể được thấy trong Vườn vương quốc Cúc Phương?)

=> In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves and the one-thousand-year-old tree.

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

threatened and endangered species: những loài bị rình rập rình rập đe dọa và có rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn tuyệt chủng

flora: hệ thực vật fauna: hệ thú hoang dã

ethnic minority: dân tộc bản địa bản địa thiểu số

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin không đủ.)

1. 19602. 160 km south west of3. 100,000 visitors

4. 2,000 – 4505. Quen Voi

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và vấn đáp những vướng mắc sau.)

1. How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn vương quốc Cúc Phương thuộc địa phận của bao nhiêu tỉnh?)

=> It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa.

2. How far is it from Hanoi to Cuc Phuong? (Từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô tới Cúc Phương bao xa?)

=> It is about 160 kilometeres.

3. What do many people come to Cuc Phuong for? (Nhiều người tới Cúc Phương để làm gì?)

=> They come there to see the work being done to protect endangered species.

4. When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (vượt mặt) quân xâm lược nhà Thanh vào năm nào?)

=> Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

5. What do the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường ở Cúc Phương sống hầu hết bằng gì?)

=> They live mainly on bee keeping and farming.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm việc nhóm. Nói về những nét đặc trưng của Vườn vương quốc Cúc Phương.)

A: Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened to the public in 1960.

B: In this park you can find many species of flora and fauna, and see the work being done to protect threatened and endangered species of animals apart from a one-thousand-year-old tree.

C: And in this park you can visit the cave of Quen Voi, where Quang Trung’s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists and scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about 2,000 different species of flora and 450 species of fauna.

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue’s army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping and farming.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 11

Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc nhóm. Hỏi và vấn đáp những vướng mắc sau.)

1. Where is Cuc Phuong National Park?

2. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park?

3. When is the best time to visit Cuc Phuong National Park?

4. What can be seen in Cuc Phuong National Park?

Hướng dẫn giải

1. Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn vương quốc Cúc Phương ở đâu?)

Đáp án: Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi. (Vườn vương quốc Cúc Phương cách Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 160 km về phía tây-nam.)

2. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park? (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa gió mùa ở Vườn Quốc gia Cúc Phương là?)

Đáp án: The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres. (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa gió mùa ở Vườn Quốc gia Cúc Phương là 200 km2.)

3. When is the best time to visit Cuc Phuong National Park? (Khi nào là thời hạn tốt nhất để tham quan Vườn vương quốc Cúc Phương?)

Đáp án: The best time to visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October to April. (Thời gian tốt nhất để tham quan Vườn vương quốc Cúc Phương là mùa khô, từ thời gian tháng 10 đến tháng bốn.)

4. What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì hoàn toàn hoàn toàn có thể được nhìn thấy trong Vườn vương quốc Cúc Phương?)

Đáp án: In Cuc Phuong National Park we can see a one-thousand-year-old tree. (Trong Vườn vương quốc Cúc Phương, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy một cây một nghìn năm tuổi.)

Listen and repeat (Lắng nghe và lặp lại)

  threatened and endangered species: những loài bị rình rập rình rập đe dọa và có rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn tuyệt chủng
  ethnic minority: dân tộc bản địa bản địa thiểu số
  flora: hệ thực vật
  fauna: hệ thú hoang dã
  attack: tiến công
  enemy: quân địch

While You Listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin không đủ.)

Bài Nghe C. Listening Unit 11 Trang 115 SGK Tiếng Anh Lớp 10 MP3

://hoctaphay/wp-content/uploads/2022/03/c-listening-unit-11-trang-115-sgk-tieng-anh-lop-10.mp3

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in ____________ .

2. Cuc Phuong is located ____________ Hanoi.

3. In 2002, nearly ____________ visited Cuc Phuong.

4. There are ____________ different species of flora and ____________ species of fauna.

5. Nguyen Hue’s army was stationed in Quen Voi before it made its ____________ on Thang Long.

Hướng dẫn giải

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in 1960. (Vườn vương quốc Cúc Phương chính thức khai trương mở bán mở bán vào năm 1960.)

2. Cuc Phuong is located 160 km/southwest of Hanoi. (Cúc Phương cách 160 km về phía tây-nam Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.)

3. In 2002, nearly 100.000 visitors visited Cuc Phuong. (Năm 2002, gần 100.000 lượt khách tham quan Cúc Phương.)

4. There are 2,000 different species of flora and 450 species of fauna. (Có 2.000 loài thực vật và 450 loài thú hoang dã rất rất khác nhau.)

5. Nguyen Hue’s army was stationed in Quen Voi before it made its Quen Voi on Thang Long. (Quân đội của Nguyễn Huệ đóng quân tại Quen Voi trước lúc lên đường Quen Voi ở Thăng Long.)

Tapesript

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists and scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about 2,000 different species of flora and 450 species of fauna.

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue’s army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on beekeeping and farming.

Tạm dịch

Cúc Phương, vườn vương quốc thứ nhất ở Việt Nam, được chính thức khai trương mở bán mở bán vào năm 1960. Cách thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 160 km về phía Tây Nam, những tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hoá. Công viên rộng 200 km vuông thu hút khách du lịch và những nhà khoa học. Năm 2002, gần 100.000 hành khách đã tìm đường đến Cúc Phương. Nhiều người đến để xem việc làm đang rất được thực thi để bảo vệ những loài có rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn bị tuyệt chủng. Theo những nhà khoa học, có tầm khoảng chừng chừng 2.000 loài thực vật rất rất khác nhau và 450 loài thú hoang dã.

Vườn vương quốc Cúc Phương có nhiều hang động. Quen Voi, cũng là một phần của khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, là nơi quân đội của Nguyễn Huệ đóng quân trước lúc nó tiến công bất thần vào Thăng Long và vượt mặt quân xâm lược nhà Thanh vào trong thời gian ngày xuân năm 1789.

Cúc Phương cũng là nơi sinh sống của người dân tộc bản địa bản địa Mường, hầu hết sống nhờ giữ và nuôi ong.

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và vấn đáp những vướng mắc sau.)

Bài Nghe C. Listening Unit 11 Trang 115 SGK Tiếng Anh Lớp 10 MP3

://hoctaphay/wp-content/uploads/2022/03/c-listening-unit-11-trang-115-sgk-tieng-anh-lop-10.mp3

1. How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to?

2. How far is it from Hanoi to Cuc Phuong?

3. What do many people come to Cuc Phuong for?

4. When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders?

5. What do the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on?

Hướng dẫn giải

1. How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn vương quốc Cúc Phương thuộc bao nhiêu tỉnh?)

Đáp án: It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa. (Nó thuộc 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hoá.)

2. How far is it from Hanoi to Cuc Phuong? (Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô đến Cúc Phương bao xa?)

Đáp án: It about 160 kilometeres. (Khoảng 160 km.)

3. What do many people come to Cuc Phuong for? (Tại sao mọi người đến với Cúc Phương?)

Đáp án: They come there to see the work being done to protect endangered species. (Họ đến đó để xem việc làm đang rất được thực thi để bảo vệ những loài có rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn bị tuyệt chủng.)

4. When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Khi nào Nguyễn Huệ vượt mặt quân xâm lược nhà Thanh?)

Đáp án: Nguyen Hue defeated the Quig invaders in the spring of 1789. (Nguyễn Huệ vượt mặt quân xâm lược nhà Thanh vào trong thời gian ngày xuân năm 1789.)

5. What do the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc Mường ở Cúc Phương sống hầu hết nhờ gì?)

Đáp án: They live mainly on beekeeping and farming. (Họ hầu hết sống nhờ giữ và nuôi ong.)

After You Listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm việc nhóm. Nói về những nét đặc trưng của Vườn vương quốc Cúc Phương.)

Hướng dẫn giải

A: Cuc Phuong National Park is the first national park in Vietnam. It was officially opened to the public in 1960.

B: In this park you can find many species of flora and fauna, and see the work being done to protect threatened and endangered species of animals apart from a one- thousand-year-old tree.

C: And in this park you can visit the cave of Quen Voi, where Quang Trung’s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

Tạm dịch

A: Vườn vương quốc Cúc Phương là vườn vương quốc thứ nhất ở Việt Nam. Nó được chính thức Open cho công chúng vào năm 1960.

B: Trong khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên này, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy nhiều loài thực vật và thú hoang dã, và xem việc làm đang rất được thực thi để bảo vệ những loài thú hoang dã bị rình rập rình rập đe dọa và có rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn bị tuyệt chủng ngoài cây một nghìn năm tuổi.

C: Và trong khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên này, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghé thăm hang động Quen Voi, nơi quân đội Quang Trung đóng quân trước cuộc tiến công bất thần vào Thăng Long.

Các Bạn Vừa Xem Qua Nội Dung C. Listening Unit 11 Trang 115 SGK Tiếng Anh Lớp 10. Bài Học Bao Gồm Before You Listen, While You Listen, After You Listen, Sau Bài Học Này Các Bạn Sẽ Đến D. Writing – Unit 11: National Parks, Các Bạn Cùng Theo Dõi Nhé.

Bài Tập Liên Quan:

Chia Sẻ Link Cập nhật Unit 11 lớp 10 Listening miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Unit 11 lớp 10 Listening tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Unit 11 lớp 10 Listening Free.

Giải đáp vướng mắc về Unit 11 lớp 10 Listening

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Unit 11 lớp 10 Listening vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Unit #lớp #Listening

4194

Review Unit 11 lớp 10 Listening 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Unit 11 lớp 10 Listening 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Unit 11 lớp 10 Listening 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Unit 11 lớp 10 Listening 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Unit 11 lớp 10 Listening 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Unit 11 lớp 10 Listening 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Unit #lớp #Listening